Templomi Hírlevél 2023. december 03. XXII. évf. 49.szám

Kókai Római Katolikus Plébánia és a
Szent Máté Alapítvány kiadványa
2243 Kóka, Kossuth Lajos u. 63. 
www.kokaiplebania.hu 
Kozsuch Zsolt Tel.: 06/30/434-9237
Konczné Marika Tel.: 06-30-422-7364


2023. decenber 03.Advent első vasárnapja XXII. évf. 49. szám


Zsoltár válasza:  „Téríts meg minket, Istenünk, - ragyogtasd ránk arcodat, és szabadok leszünk!”


Adventi hírnök, friss fenyőág
Lobog az első gyertyaláng.
Karácsonyt várva lázban a Föld
Isten gyermeket köszönt.

Ujjong a szívünk, dalra gyúl.
Nincs már messze az Úr!


EVANGÉLIUM: Mk 13, 33-37
Legyetek éberek, mert nem tudjátok, mikor érkezik az Úr!

Abban az időben Jézus így tanított: Vigyázzatok és virrasszatok! Nem tudjátok, mikor jön el az idő. Az idegenbe induló ember is, amikor otthagyja házát, szolgáira bízza mindenét, és mindegyiknek kijelöli a maga feladatát; a kapuőrnek megparancsolja, hogy virrasszon. Legyetek hát éberek! Mert nem tudjátok, mikor érkezik meg a ház ura: lehet, hogy este, vagy éjfélkor; kakasszóra, vagy reggel. Ne találjon alva benneteket, ha váratlanul megérkezik! Amit nektek mondok, mindenkinek mondom: Virrasszatok!


ADVENTI KÉSZÜLET – 2023

„Menjünk és szemléljük a jelet, örömét pedig vigyük el másoknak is!”Ferenc pápa

Nap

Olvass!

Elmélkedj!

Cselekedj!

ADVENT
1.
vasárnapja

Iz 63,16b-17.19b;
 64,2-7
1Kor 1,3-9
Mk 13,33-37

Arra kapunk meghívást, hogy gyümölcsöt termő növényként használjuk fel a nekünk adott időt, annak változásaival és kihívásaival együtt, mert mindezeken keresztül az Úr közeledik. És addig is arra vagyunk hivatva, hogy megbecsüljük ezt az időt, hogy olvassuk az evangéliumot és elvessük a magvait, hogy lemetsszük a gonoszság száraz ágait, hogy gyümölcsöt teremjünk. Próféciával végzett befogadásra kaptunk meghívást.

Advent belül kezdődik… Lépj ma be imádságban

a belsőszobádba!

 

12.04.
hétfő

Iz 2,1-5
Mt 8,5-11

Ez azt jelenti, hogy megtanuljuk felismerni Isten jelenlétének jeleit a való világban, még ott is, ahol nem jelenik meg kifejezetten a keresztény szellem jegyében vagy ahol kihívás vagy kérdés formájában érkezik. Ugyanakkor mindent az evangélium fényében kell értelmeznünk, anélkül, hogy elvilágiasodnánk – erre vigyázzatok! –, a keresztény prófécia hirdetőiként és tanúiként.

Ma megfogalmazom Istennek, hogyan szeretnék készülni karácsonyra a mostani ádventben.

 

12.05.
kedd

Iz11,1-10
Lk10,21-24

A világiasságba süllyedés a legrosszabb, ami történhet velünk! Ez egy békés, megnyugtató pogányság, olyan pogányság, amely nem veszi el a békédet. Miért? Mert jó? Nem! Hanem mert érzéketlenné tesz, elaltat!

Ma átgondolom, miről tudnék lemondani az ádventban (étel, ital, internet, mobil, tévé,

stb.)

 

12.06.
szerda

Iz 25,6-10a
Mt 15,29-37

Szomorú, ha megosztottak vagyunk, mert ahelyett, hogy egy csapatként játszanánk, az ellenség játékát segítjük: a sátán bomlaszt, a sátán művésze a bomlasztásnak, ez a specialitása! Győzzük le az emberi megosztottságot, hogy együtt dolgozzunk az Úr szőlőjében!

Ma átgondolom, hogy milyen konkrét módon tudok segíteni a rászorulóknak.

 

12.07.
csütörtök

Szent Ambrus

Iz 26,1-6
Mt 7,21.24-27

Merüljünk el az evangélium szellemében, verjünk gyökeret az imádságban, különösen a szentségimádásban és Isten igéjének hallgatásában, törekedjünk az élethosszig tartó tanulásra, ápoljuk a testvériséget, a közelséget és az egymásra való odafigyelést. Nagy kincs birtokába jutottunk, ne pazaroljuk el az evangéliumhoz képest másodlagos értékeket hajszolva!

Ma megfogalmazom, hogy mi a legnagyobb félelmem, és az imában Istenre bízom.

 

12.08.
péntek
Szeplőtelen

fogantatás

Ter 3,9-15.20
Ef 1,3- 6.11-12
Lk 1,26-38

Óvakodjatok a pletykálástól, a fecsegéstől… A pletyka rombol. Olyan szép dolognak tűnik a fecsegés, édes, mint a cukorka, jó dolog másokról fecsegni. Az ember gyakran beleesik. Vigyázzatok, mert ez a rombolás útja. Ezen az úton járjatok: ne mondjatok rosszat másokról!

Ma a családtagjaimmal kapcsolatban bőkezű leszek a dicséretben, elismerésben!

 

12.09.
szombat

Iz 30; 19-21.23-26
Mt 9,35-10,1.5a.6-8

A megszólás ellen van egy jó orvosság: például az ima; de van egy másik jó ellenszer is: elharapni a nyelvünket. Tudtátok ezt? Harapjátok el a nyelveteket és ne pletykáljatok! Rendben?

Ma imádkozom új papi és szerzetesi hivatásokért, és a papokért, szerzetesekért.

 


Aranyosi Ervin: Advent – első gyertya

 

Advent első vasárnapján
felgyullad egy gyertya fénye.
Melegítse át szívedet,
legyen fénylő eredménye.

 

Kezdődik a csodavárás,
ahogy egykor Jézust várták:
szeretettel, bizalommal,
a tűz lángját körül állták.

 

A megváltó tiszta fényt hoz,
szeretetet, ami éltet.
Felemel a puszta földről,
Isten fiává fogad téged.

 

Szeretettel tárd ki lelked,
öleld át a nagyvilágot,
kívánd azt, hogy minden ember
itt a Földön, legyen áldott!


Dátum Időpont Szentmise felajánlása
05. Kedd:    6:00

Szabó Istvánné Újfalusi Anna lelki üdvéért, halálának első évfordulójára;

08: Péntek 6:00

Hálából születésnapra;

A Boldogságos Szűz Mária szeplőtelen fogantatása tiszteletére;

09. Szombat

18:30

Ruzsák Jánosné Bedő Erzsébet lelki üdvéért;

Ruzsák János lelki üdvéért;

Koncz Józsefné Papp Piroska és szülők lelki üdvéért;

Török István és felesége Koncz Anna lelki üdvéért, haláluknak 5. évfordulójára;

10. Vasárnap

11:00

30 éve alakult rózsafüzérbokrok élő és elhunyt tagjaiért;

Varró és Ruzsák család elhunytjaiért;

ADVENT 2. VASÁRNAPJA


Adventben minden kedden és pénteken hajnali 6:00 órakor lesznek "roráte" szentmisék.  Szombaton továbbra is 18:30 órakor kezdődik a szentmise.


Kedves Testvérek! Hála Istennek elkészültek a lila színű oltárterítők. Hálás szívvel köszönjük az adományokat. Isten fizesse meg.


16-án, /szombat/ 9:00 órakor kérjük férfi híveinket, hogy segítsenek a fenyőfák beviteléhez a templomba, ezt követően kérjük az asszonyok segítségét a takarításhoz.


ADVENTI LELKIGYAKORLAT!

December 15-16-17: péntek, szombat, vasárnap

Pénteken Kókán 18:00, szombaton Zsámbokon 17:00, vasárnap 18:00 Dányban, tart adventi lelki gyakorlatot Zahar Béla atya Galgahévíz plébánosa, előtte mindhárom nap 1/2 órával gyóntatás lesz.

Szóljunk mindenkinek, hiszen adventi lelkigyakorlatos szentmisénk méltó felkészülésünk Karácsony ünnepére.

Plébánia irodai nyitvatartása

Hétfő: -
Kedd: 16:00-17:40
Szerda: -
Csütörtök:  -
Péntek: -

 

Miserend

Kedd: 18:00 óra
Péntek: 18:00 óra
Szombat: 18:30 óra
Vasárnap:  11:00 óra

Elérhetőség

Kozsuch Zsolt Tel.: 06/30/434-9237

Szentmiséket továbbra is a sekrestyében lehet íratni.

Temetéssel kapcsolatos ügyintézés: Konczné Marika 06-30-422-7364
info@kokaiplebania.hu


2243 Kóka, Kossuth Lajos u. 63.

 
© 2024 Kókai Egyházközség honlapja