Templomi Hírlevél 2023. november 12. XXII. évf. 46.szám

Kókai Római Katolikus Plébánia és a
Szent Máté Alapítvány kiadványa
2243 Kóka, Kossuth Lajos u. 63. 
www.kokaiplebania.hu 
Kozsuch Zsolt Tel.: 06/30/434-9237
Konczné Marika Tel.: 06-30-422-7364


2023. november 12. Évközi 32. vasárnap XXII. évf. 46. szám


Zsoltár válasza: „Hozzád vágyódik szívem, - én Uram, Istenem.”


SZENTLECKE: 1 Tessz 4, 13-18
Isten feltámasztja azokat, akik Jézusban hunytak el.

Testvéreim! Az elhunytak sorsáról nem akarunk tájékozatlanságban hagyni benneteket, hogy ne szomorkodjatok, mint a többiek, akiknek nincs reményük. Ha Jézus, mint ahogy hisszük, meghalt és feltámadt, akkor Isten vele együtt feltámasztja azokat is, akik Jézusban hunytak el. Az Úr tanítása alapján ugyanis ezt mondjuk nektek: Mi élők, akik az Úr eljöveteléig megmaradunk, nem előzzük meg az elhunytakat. A parancsszóra, a főangyal kiáltására, Isten harsonájának szavára az Úr maga száll le a mennyből. Először a Krisztusban elhunytak támadnak fel, azután mi élők, akik életben maradunk, velük együtt elragadtatunk a magasba, hogy találkozzunk Krisztussal, és örökké az Úrral legyünk.


EVANGÉLIUM: Mt 25, 1-13
Íme, jön a Vőlegény! Menjetek eléje!

Abban az időben Jézus a következő példabeszédet mondta tanítványainak: A mennyek országa olyan, mint az a tíz szűz, akik vették lámpáikat, és kimentek a vőlegény elé. Öten közülük balgák voltak, öten pedig okosak. A balgák fogták a lámpásukat, de olajat nem vittek magukkal; az okosak azonban korsóikban olajat is vittek lámpásaikhoz. Késett a vőlegény, s ők mind elálmosodtak és elaludtak. Az éjszaka közepén egyszerre kiáltás hangzott: ,,Íme, a vőlegény! Menjetek eléje!'' Erre a szüzek mindnyájan fölébredtek, és felszították lámpásaikat. A balgák kérték az okosakat: ,,Adjatok az olajotokból, mert lámpásaink kialvóban vannak!'' Az okosak ezt válaszolták: ,,Nem lehet, nehogy nekünk is, nektek is kevés legyen. Inkább menjetek el a kereskedőkhöz, és vegyetek magatoknak!'' Míg azok vásárolni mentek, megérkezett a vőlegény, és akik készen voltak, bementek vele a menyegzőre; az ajtó pedig bezárult. Később megérkezett a többi szűz is. Így szóltak: ,,Uram, uram! Nyiss ajtót nekünk!'' De ő így válaszolt: ,,Bizony mondom nektek, nem ismerlek titeket!'' Virrasszatok tehát, mert nem ismeritek sem a napot, sem az órát!


Ima a reményért

 

Istenem, Te minden ember szívébe beleoltottad a reményt,
de keresztény, természetfeletti reményt csak Te adhatsz nekünk.
Add meg nekem ezt az erősséget, add meg minden nekem kedvesnek és minden hívő léleknek!

Add, hogy egész életünket, szenvedésünket és halálunkat
fényesebbé tegye, átváltoztassa, s nekünk ebben az életben,
különösen a csalódások és gondok napjaiban, benső erőt és bízó bátorságot adjon! Ámen.

Jézus, add, hogy úgy szóljak mindig, mintha ez lenne az utolsó szavam, amelyet kimondok!

Add, hogy mindig úgy cselekedjem, mintha ez lenne az utolsó tettem, amelyet végbeviszek!

Add, hogy úgy tudjak szenvedni mindig, mintha ez lenne az utolsó gyötrelmem, amelyet felajánlhatok Neked!

Add, hogy mindig úgy imádkozzam, mintha ez lenne az utolsó lehetőségem itt a földön, hogy beszélgessek Veled!

Chiara Lubich

 

Uram minden nap szükségem van rád.
Add meg, hogy világos legyen lelkiismeretem,
Megérezhessen és megtalálhasson Téged.
Füleim süketek, s hangodat nem hallom,
Szemeim vakoskodók, s jeleidet nem látom.
Csak Te tudod élessé tenni hallásomat,
S megtisztítani szememet.
Csak Te tudod megtisztítani és megújítani szívemet.
Taníts meg arra, hogy lábaidnál üljek,
És mindig hallgassak szavadra.


Hamvas Béla:

Isten tenyerén ébredtem

Isten tenyerén ébredtem, s lenéztem a Földre, 
Hófehér csúcsokra, kopár legelőkre. 
Kanyargós folyók tükrében láttam kelni a Napot, 
Sugaraiban álmos hajnal mosakodott. 
Láttam az óceánt gyermekként ragyogni 
Sirályokat felette felhőkkel táncolni, 
Láttam a békét az emberek szívében, 
Láttam az erdőket fürödni a fényben. 
Láttam sok-sok mosolyt és láttam a reményt, 
Láttam az embert, és láttam a zenét, 
Láttam a földet szeretetben élni, 
Láttam a csöndet a széllel zenélni. 
Láttam Istent amerre csak néztem, 
Miközben éppen az Ő tenyerében ültem, 
S az Ő hangján szólt hozzám a szél, 
Mint anya, ki gyermekének mesél, 
Millió apró tükörben láthatod magadat, 
Hisz, olyannak látod a világot, amilyen Te vagy!


Dátum Időpont Szentmise felajánlása
14. Kedd:    18:00

Nyéki és Gödöllei család élő és elhunyt tagjaiért;

17: Péntek  18:00

Márkus Gézáné Mária, László József, Papp Rafaelné Margit, Nyári Anna, Csatlós István, Dosztály Rozália, Povázsonné Kiss Tünde, Farkas Gizella lelki üdvéért;

18. Szombat

18:00

Szűz Mária tiszteletére

19. Vasárnap

9:30

Varró István, felesége Dóczi Mária, vejük Aranyos Imre, a Dóczi és Varró család élő és elhunyt tagjaiért;

SZEGÉNYEK VILÁGNAPJA  -GYŰJTÉS A KARITÁSZ JAVÁRA


19-én, vasárnap a szentmise 9:30 órakor kezdődik.


missziók javára tartott gyűjtés összege 92.000 Ft volt.

Isten fizesse meg a hívek adományait! 


Templomunk továbbra is minden pénteken de. 11órától, 13 óráig NYITVA VAN. Ez idő alatt bárki, aki úgy érzi, hogy testének és lelkének felüdítő, és gyógyító időtöltés lenne, Isten házában elidőzni, tegye meg!

Templomunk szabadon látogatható a fent jelzett időpontban.


Elhunyt:

Sólyom Csabáné Gedei Katalin, Isaszegi u. 7.

Adj Uram örök nyugodalmat neki!

 

Plébánia irodai nyitvatartása

Hétfő: -
Kedd: 16:00-17:40
Szerda: -
Csütörtök:  -
Péntek: -

 

Miserend

Kedd: 18:00 óra
Péntek: 18:00 óra
Szombat: 18:30 óra
Vasárnap:  11:00 óra

Elérhetőség

Kozsuch Zsolt Tel.: 06/30/434-9237

Szentmiséket továbbra is a sekrestyében lehet íratni.

Temetéssel kapcsolatos ügyintézés: Konczné Marika 06-30-422-7364
info@kokaiplebania.hu


2243 Kóka, Kossuth Lajos u. 63.

 
© 2023 Kókai Egyházközség honlapja