Templomi Hírlevél 2023. augusztus 20. XXII. évf. 34.szám

Kókai Római Katolikus Plébánia és a
Szent Máté Alapítvány kiadványa
2243 Kóka, Kossuth Lajos u. 63. 
www.kokaiplebania.hu 
Kozsuch Zsolt Tel.: 06/30/434-9237
Konczné Marika Tel.: 06-30-422-7364


2023. augusztus 20. Szent István király, Magyarország fővédőszentje  XXII. évf. 34. szám


Zsoltár válasza: „Légy áldott, Szent István király!"


SZENTLECKE: Ef 4, 17--24
Öltsétek magatokra az új embert, aki Istenhez hasonló!

Testvéreim! Azt mondom nektek, sőt figyelmeztetlek titeket az Úrban: Ne éljetek úgy, mint a pogányok, akik hiábavalóságokon jártatják az eszüket. Elméjükre sötétség borult, elidegenedtek az istenes élettől tudatlanságukban, amely szívük megátalkodottságának következménye. Lelkileg eltompulva kicsapongásra adták magukat, és kapzsiságból mindenféle ocsmányságot művelnek. Ti azonban nem ezt tanultátok Krisztustól, ha valóban őrá hallgattok, és megtanultátok, hogy az igazság Jézusban van. Tehát eddigi életmódotokkal ellentétben vessétek le a régi embert, akit a csalóka vágyakozások romlásba döntenek. Újuljatok meg lélekben és érzéseitekben! Öltsétek magatokra az újembert, aki Istenhez hasonló, igaz és valóban szent teremtmény.


EVANGÉLIUM: Mt 7, 24—29
Az okos ember a házát a sziklára építette.

Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz: Mindaz, aki meghallgatja szavaimat és szerintük cselekszik, ahhoz az okos emberhez hasonlít, aki a házát sziklára építette. Szakadt a zápor, ömlött az ár, süvített a szél, és nekizúdult a háznak, de az nem dőlt össze, mert sziklára épült. Aki viszont hallgatja szavaimat, de nem követi azokat, ahhoz az ostoba emberhez hasonlít, aki a házát homokra építette. Szakadt a zápor, ömlött az ár, süvített a szél, nekizúdult a háznak, az összedőlt, és nagy romhalmaz lett belőle. Ezzel Jézus befejezte beszédét. A nép elragadtatással hallgatta tanítását, mert úgy tanított, mint akinek hatalma van, nem úgy, mint az írástudók.


Szent István király példája az igaz utat mutatja.

Hallgasd meg, fiam, fogadd el szavaimat,
akkor megsokasodnak életed esztendei.
Megmutatom neked a bölcsesség útját,
egyenes lesz az út, amelyen vezetlek.
Semmi sem gátolja lépteidet, amikor jársz,
és ha gyorsan szaladsz, akkor sem botlasz meg.
Tartsd meg intelmemet, ne tágíts tőle!
Őrizd meg, hiszen ez a te életed!
Ne lépj a gonoszok ösvényére,
és a gonosztevők útján ne járj!
Hagyd el s ne menj rajta tovább,
kanyarodj el tőle, úgy folytasd utadat!
Az igaz ember útja olyan, mint a hajnal pirkadása,
amely egyre világosabb, míg fényes nappal nem lesz.
A gonoszok útja olyan, mint a sötét éjszaka,
maguk sem tudják, miben botlanak meg.
Fiam, figyelj szavaimra,
nyisd ki füledet a beszédeimre!
Ne téveszd el őket soha a szemed elől,
és őrizd meg a szíved közepében!
Mert élet annak, aki megleli őket,
gyógyulás az egész testének.
Nagy gonddal őrizd a szívedet,
mert hiszen belőle indul ki az élet.
Tartsd távol magadtól a száj hamisságát,
távolítsd el az ajkak álnokságát!
Egyenest előre nézzen a szemed,
legyen egyenes a szemed pillantása.
 Egyengess sima utat a lábadnak,
legyenek biztosak mind az útjaid.
Se jobbra, se balra ne térj le az útról,
és a gonosztól tartsd távol a lábad.

Példabeszédek könyvéből

Szent István dicsőséges „Jobb kezéről.”

A versek négy első sora régi eredetű az első vers 1484. évben nyomatott.

 

  1. Ó dicsőséges szent Jobbkéz,

             Melyet magyar óhajtva néz;

             Drága kincse népünknek,

             Nagy öröme szívünknek.

             Kérünk, áldd meg országunkat,

             Ős hazánkat, s mindnyájunkat.

             Szent Jobbkéz, szent Jobbkéz,

             Szent Jobbkéz, légy oltalmunk

             És örökös paizsunk.

  1.  Mikor terád feltekintünk,

             Buzgóságra gerjed lelkünk,

             Jut eszünkbe szentséged,

             S hálát adunk tenéked.

             Kérünk, áldd meg országunkat,

             Ős hazánkat, s mindnyájunkat.

             Szent Jobbkéz, szent Jobbkéz,

             Szent Jobbkéz, légy oltalmunk

             És örökös paizsunk.

  1.  Drága szent Jobb, a vakságot,

             Hazánkból a pogányságot,

             Te írtád ki s helyette

             Jézust hoztad földedre.

             Kérünk, áldd meg országunkat,

             ős hazánkat, s mindnyájunkat.

             Szent Jobbkéz, szent Jobbkéz,

             Szent Jobbkéz, légy oltalmunk

             És örökös paizsunk.

  1.    Annyi ékes templomokat

             Építettél s klastromokat

             Istennek dicsőségül,

             Népednek üdvösségül.

             Kérünk, áldd meg országunkat,

             Ős hazánkat, s mindnyájunkat.

             Szent Jobbkéz, szent Jobbkéz,

             Szent Jobbkéz, légy oltalmunk

             És örökös paizsunk.

  1. Boldogságos Szűz Anyának

             Mint magyarok Asszonyának

             Te ajánlád e hazát,

             Az angyali koronát.

             Kérünk, áldd meg országunkat,

             Ős hazánkat, s mindnyájunkat.

             Szent Jobbkéz, szent Jobbkéz,

             Szent Jobbkéz, légy oltalmunk

             És örökös paizsunk.

 

  1. Az árváknak, özvegyeknek,

             Szegényeknek, betegeknek

             Ah, mennyi sok jót tettél,

             S rajtuk hányszor segítél!

             Kérünk, áldd meg országunkat,

             Ős hazánkat, s mindnyájunkat.

             Szent Jobbkéz, szent Jobbkéz,

             Szent Jobbkéz, légy oltalmunk

             És örökös paizsunk.

  1.    Éhezőnek táplálója,

             Meztelenek ruházója,

             Adakozó jobbkezed

             És irgalmas nagy szíved.

             Kérünk, áldd meg országunkat,

             Ős hazánkat, s mindnyájunkat.

             Szent Jobbkéz, szent Jobbkéz,

             Szent Jobbkéz, légy oltalmunk

             És örökös paizsunk.

  1. Azért Isten csodaképen

             Rothadatlan épségében

             Megtartotta kezedet,

             Dicsőíté nevedet.

             Kérünk, áldd meg országunkat,

             Ős hazánkat, s mindnyájunkat.

             Szent Jobbkéz, szent Jobbkéz,

             Szent Jobbkéz, légy oltalmunk

             És örökös paizsunk.

  1.  Drága szent Jobb,

             maradj nálunk,

             Utat mutass, merre járjunk.

             Jobbágyaid maradtunk,

             Uralkodjál mirajtunk.

             Kérünk, áldd meg országunkat,

             Ős hazánkat, s mindnyájunkat.

             Szent Jobbkéz, szent Jobbkéz,

             Szent Jobbkéz, légy oltalmunk

             És örökös paizsunk.

 


Dátum Időpont Szentmise felajánlása
22 Kedd:   18:30

Zsámboki utcai lakosok élő és elhunyt tagjaiért;

25. Péntek: 18:00

E hónapban elhunytjainkért;

26. Szombat

18:30

Czestochowai Szűzanya tiszteletére;

27. Vasárnap

11:00

Hálából;

Ruzsák Sándor lelki üdvéért;

Laczkó Lajos, felesége Raj Rozália, Raj Lajos, felesége Varró Magdolna, és Nagy Lajos lelki üdvéért;

Id. Szekeres Ferenc lelki üdvéért valamint szülőkért és gyermekekért;

Bereczki András, elhunyt szülőkért, és gyermekekért, valamint Bereczki Ilona halálának 30. napjára;


Házasságot kötött:      

Szabados Máté és Cseri Klaudia

Isten áldása kísérje kezdődő közös életüket! 


Templomunk továbbra is minden pénteken de. 11órától, 13 óráig NYITVA VAN. Ez idő alatt bárki, aki úgy érzi, hogy testének és lelkének felüdítő, és gyógyító időtöltés lenne, Isten házában elidőzni, tegye meg!

Templomunk szabadon látogatható a fent jelzett időpontban.

Plébánia irodai nyitvatartása

Hétfő: -
Kedd: 16:00-17:40
Szerda: -
Csütörtök:  -
Péntek: -

 

Miserend

Kedd: 18:00 óra
Péntek: 18:00 óra
Szombat: 18:30 óra
Vasárnap:  11:00 óra

Elérhetőség

Kozsuch Zsolt Tel.: 06/30/434-9237

Szentmiséket továbbra is a sekrestyében lehet íratni.

Temetéssel kapcsolatos ügyintézés: Konczné Marika 06-30-422-7364
info@kokaiplebania.hu


2243 Kóka, Kossuth Lajos u. 63.

 
© 2023 Kókai Egyházközség honlapja