Templomi Hírlevél 2023. augusztus 13. XXII. évf. 33. szám

Kókai Római Katolikus Plébánia és a
Szent Máté Alapítvány kiadványa
2243 Kóka, Kossuth Lajos u. 63. 
www.kokaiplebania.hu 
Kozsuch Zsolt Tel.: 06/30/434-9237
Konczné Marika Tel.: 06-30-422-7364


2023. augusztus 13. Évközi 19. vasárnap XXII. évf. 33. szám


Zsoltár válasza:  „Urunk, mutasd meg nekünk irgalmas szívedet, - és üdvösségünket add meg nékünk!"


SZENTLECKE: Róm 9,1-5
Inkább azt kívánnám, hogy magam legyek átok alatt testvéreimért.

Testvéreim! Igazat mondok Krisztusban, nem hazudom. Lelkiismeretem tanúskodik a Szentlélekben, hogy nagy az én szomorúságom és állandó a szívem fájdalma! Inkább azt kívánnám, hogy magam legyek átok alatt, távol Krisztustól testvéreimért, a test szerint népemből valókért, Izrael fiaiért! Hiszen övék az istenfiúság, a dicsőség, a szövetségek, a törvényadás, az istentisztelet és az ígéretek. Övéik az atyák, és test szerint közülük származik Krisztus, aki mindenek fölött való, mindörökké áldott Isten. Ámen.


EVANGÉLIUM: Mt 14, 22-33
Parancsold meg, hogy a vízen hozzád menjek!

Amikor (a kenyérszaporítás után) a tömeg befejezte az étkezést, Jézus mindjárt a csónakba parancsolta tanítványait, hogy amíg ő elbocsátja a tömeget, menjenek át előtte a túlsó partra. Amint elbocsátotta az embereket, fölment a hegyre, hogy egyedül imádkozzék. Közben beesteledett, s ő ott volt egymagában. A csónak pedig már jó pár stádiumnyira eltávolodott a parttól. Hányták-vetették a hullámok, mert ellenszél fújt. Éjszaka a negyedik őrváltás idején Jézus elindult feléjük a víz színén járva. Amikor észrevették, azt hitték, hogy kísértet, és rémületükben felkiáltottak. De Jézus azonnal megszólította őket: ,,Bátorság! Én vagyok! Ne féljetek!" Erre Péter odaszólt neki: ,,Uram, ha te vagy az, parancsold meg, hogy hozzád menjek a vízen!" Ő azt mondta: ,,Jöjj!" Péter ki is szállt a csónakból, elindult a vízen, és ment Jézus felé. De az erős szél láttán megijedt, és merülni kezdett. Felkiáltott: ,,Ments meg, Uram!" Jézus nyomban kinyújtotta kezét, megfogta őt, és így szólt hozzá: ,,Te kicsinyhitű, miért kételkedtél?" Mikor beszálltak a bárkába, a szél elállt. A csónakban levők pedig leborultak előtte, és így szóltak: ,,Te valóban az Isten Fia vagy!"


Himnusz Nagyboldogasszony főünnepén 

 

Mint fényes hold, mint drága nap, 
mint hajnalpír, mely most fakad, 
száll az egek csúcsaira 
a Szeplőtelen Szűzanya. 

Dicső trónjára érkezett, 
Királynő ég és föld felett, 
ő szülte azt, ki tündökölt, 
a hajnalcsillagnál előbb. 

Az angyalok s az égiek rendje fölé emeltetett: 
Asszony, ki túlszárnyalta rég 
a szentek minden érdemét. 

Kit egykor ölben hordozott, 
kit jászolyban pólyálgatott, 
a mindenség Királyaként 
szemléli, Atyja fényeként. 

Szüzeknek Szüze, kérd Fiad, 
esdjen miértünk hű szavad, 
mienket vette általad, 
övéből mindent visszaad. 

Atya, Fiú s Vigasztaló, 
köszöntse őket hálaszó, 
kik minden másnál ékesebb, 
dicsőbb fényt adtak fönt neked.

Ámen.


Fésűs Éva:
SZERETNÉM ELMONDANI MÉG ...

Minden dalom, versem csak törmelék,
pillanat-életem szilánkja,
mit a halál tesz majd lapátra.
Mégis szeretném elmondani még
a boldogság káprázatát,
amely vasmarkú fájdalmak között is
annyiszor rám talált.

A tüskéket hitemnek rózsafáján,
s konok kapaszkodásomat
a Gondviselés szalmaszálain,
mikor cserbenhagytak az álmaim.
Az események könyörtelenségét, s azt a csodát,
ahogyan mégis mind hasznomra vált.

Beomlott reménységek romjain
tücsökmuzsikás szavak vigaszában
az örökérvényű mesék
mindent megoldó képletét,
s ahogy felrázták alvó szívemet
a szeretet áramütései,
amikor emberszemek sugarával
emberentúlról üzent Valaki.

A harcokat hitvány magammal, 
amikor elfordult az angyal;
kétségeket és bizonyságokat,
egész esendő voltomat,
s közben a kegyelem
keresztvízből megmaradt harmatcseppjeit
lehajtott fejemen.

Lassan elengedő gyökereimben
érzem a remegést,
s egy mámorító titkot,
hogy élni nagyon szép volt.
Csak ezt akartam elmondani még.


Dátum Időpont Szentmise felajánlása
15. Kedd:   18:30

Gyenes Ferenc és Laczkó Anna nagyszülőkért;

Markó Mártonné Metz Éva lelki üdvéért, halálánakelső évfordulójára;

Kismamáért és a család hozzátartozóiért;

18. Péntek 18:00

Betegek gyógyulásáért;

19. Szombat

18:30

Rácz József lelki üdvéért, halálának 6. évfordulójára,
valamint szülei Rácz Gyula és Németh Julianna lelki
üdvéért;

20. Vasárnap

11:00

Népünkért, nemzetünkért;

SZENT ISTVÁN KIRÁLYUNK ÜNNEPE                   


 

Stóla díjak 2023. szeptember 01-től:

Szentmisék           4.000.-Ft

Esküvő                40.000.- Ft

Temetés              35.000.-Ft

Harangozás           2.000.- Ft

Sírkő megáldás      5.000.- Ft

Egyházi hozzájárulás változatlan 2.500.- Ft/év/fő


15-én, kedden, Nagyboldogasszony ünnepe, parancsolt ünnep!!! A szentmise 18:30 órakor kezdődik.


 

2023. 08. 19-én, 19:00 órakor Szecsődi Ferenc Liszt-díjas hegedűművész, Érdemes, és Kiváló Művész hangversenye a turai Nagyboldogasszony Templomban, melyre szeretettel várnak mindenkit.


 

 A templomkertben, szombaton /5-én/ reggel sajnálattal tapasztaltuk, hogy a virágokra felajánlott adományból vásárolt dísznövényekből 3 darabot ismeretlen személy /személyek/ elvitt. Vasárnap /06-án/ este újabb 3 darab dísznövény hiányzott, ami fényes nappal történt. Amint azt írtam felajánlott adományból vásároltuk és ültettük ki a növényeket a Templomkert díszítésére, nem mások kertjére. Kérjük a környéken lakókat és az arra járó embereket, hogy jobban figyeljék a Templom környékét.         

 

Plébánia irodai nyitvatartása

Hétfő: -
Kedd: 16:00-17:40
Szerda: -
Csütörtök:  -
Péntek: -

 

Miserend

Kedd: 18:00 óra
Péntek: 18:00 óra
Szombat: 18:30 óra
Vasárnap:  11:00 óra

Elérhetőség

Kozsuch Zsolt Tel.: 06/30/434-9237

Szentmiséket továbbra is a sekrestyében lehet íratni.

Temetéssel kapcsolatos ügyintézés: Konczné Marika 06-30-422-7364
info@kokaiplebania.hu


2243 Kóka, Kossuth Lajos u. 63.

 
© 2023 Kókai Egyházközség honlapja