Templomi Hírlevél 2023. augusztus 06. XXII. évf. 32. szám

Kókai Római Katolikus Plébánia és a
Szent Máté Alapítvány kiadványa
2243 Kóka, Kossuth Lajos u. 63. 
www.kokaiplebania.hu 
Kozsuch Zsolt Tel.: 06/30/434-9237
Konczné Marika Tel.: 06-30-422-7364


2023. augusztus 06. Urunk színeváltozása XXII. évf. 32. szám


Zsoltár válasza:  „Király az Úr! - Legfölségesebb az egész világon!"


SZENTLECKE: 2 Pét 1, 16-19
Mi hallottuk az égből jövő szózatot, amikor vele voltunk a szent hegyen.

Szeretteim! Nem ravaszul kieszelt mesék nyomán adtuk nektek hírül Urunk Jézus Krisztus csodálatos erejét, hanem mint megdicsőülésének szemtanúi. Amikor az Atyaisten megtisztelte és megdicsőítette, ez a szózat hangzott el hozzá a magasztos dicsőségből: ,,Ez az én szeretett Fiam, akiben kedvem telik, őt hallgassátok!'' Mi hallottuk ezt az égből jövő szózatot, amikor vele voltunk a szent hegyen. Így még jobban hiszünk a prófétai jövendölésekben, és ti is jól teszitek, ha figyeltek rájuk, mint sötétben világító lámpásra, amíg a nappal fel nem


EVANGÉLIUM: Mt 17, 1—9
Jézus elváltozott előttük: arca ragyogni kezdett, mint a nap.

Abban az időben. Jézus maga mellé vette Pétert, Jakabot és testvérét, Jánost, s külön velük fölment egy magas hegyre. Ott elváltozott előttük: az arca ragyogni kezdett, mint a nap, a ruhája pedig vakítófehér lett, mint a fény. És íme, megjelent nekik Mózes és Illés: Jézussal beszélgettek. Ekkor Péter így szólt Jézushoz: ,,Uram, jó nekünk itt lennünk! Ha akarod, készítek itt három sátrat, neked egyet, Mózesnek egyet és Illésnek egyet!'' Még beszélt, amikor íme, fényes felhő borította el őket, és a felhőből egy hang hallatszott: ,,Ez az én szeretett Fiam, akiben kedvem telik. Őt hallgassátok!''

  Ennek hallatára a tanítványok földre borultak és nagyon megrémültek. De Jézus odament hozzájuk, megérintette őket és ezt mondta: ,,Keljetek fel és ne féljetek!'' Amikor szemüket fölemelték, nem láttak mást, csak Jézust egymagát.

A hegyről lejövet Jézus a lelkükre kötötte: ,,Senkinek se szóljatok a látomásról, míg az Emberfia a holtak közül fel nem támad!''


 

Urunk színeváltozása

 

Reményik Sándor: Lefelé menet

 

      Máté 17.

 

1.


„Elváltozék…” Köntöse, mint a hó. 
Olyan szép, hogy már-már félelmetes, 
Mégis: a hegyen lakni Vele jó. 
Maradni: örök fészket rakni volna jó. 
De nem lehet. Már sáppad a csoda, 
Az út megint a völgybe lehalad. 
Jézus a völgyben is Jézus marad. 
De jaj nekünk! 
Akik a völgybe Vele lemegyünk, 
Megszabadított szemű hegy-lakók 
Csak egy-egy csoda-percig lehetünk. 
Elfelejtjük az elsápadt csodát. 
És lenn, a gomolygó völgyi borúban, 
Az emberben, a szürke-szomorúban 
Nem látjuk többé az Isten fiát.

 

2.


Testvérem, társam, embernek fia. 
Igaz: a hegyen nem maradhatunk. 
Igaz: a völgyben más az alakunk, 
Nekünk lényegünk, hogy szürkék vagyunk. 
Botránkozásul vagyok neked én 
És botránkozásul vagy te nekem, 
Mégis: legyen nekünk vigasztalás, 
Legyen nekünk elég a kegyelem: 
Hogy láttuk egymás fényes arculatját, 
Hogy láttuk egymást Vele – a Hegyen.   

   

Kolozsvár, 1931. február 22. 


TEDD A JÓTAz emberek esztelenek, következetlenek
és magukba fordulnak,
mégis szeresd őket!

Ha jót teszel, megvádolnak,
hogy önzés és hátsó gondolat vezérli,
mégis tégy jót!

 


Ha sikeres vagy,
hamis barátokat és igazi ellenségeket szerzel,
mégis érj célt!
A jó, amit ma teszel,
holnap már feledésbe megy,
mégis tedd a jót!


A becsületesség s őszinteség sebezhetővé tesz,
mégis légy becsületes és nyílt!
Amit évek alatt felépítesz,
lerombolhatják egy nap alatt,
mégis építs!Az embereknek szükségük van segítségedre,
de ha segítesz, támadás érhet,
mégis segíts!A legjobbat add a világnak, amid csak van,
s ha verést kapsz cserébe,
mégis a legjobbat add a világnak, amid csak van!


Teréz anya imája 


Dátum Időpont Szentmise felajánlása
08. Kedd:   18:00

Fecske István, felesége Pap Erzsébet, vejük Belovai József lelki üdvéért; Élő családtagokért;

11. Péntek 18:00

Fecske Szilvia Rita, Frónius Ernő és felesége Soós Erzsébet lelki üdvéért; 

12. Szombat

18:30

Szekeres Lajos, felesége Bedő Anna és lányuk Anna lelki üdvéért;

Koncz József és szülők lelki üdvéért;

Koncz Rozália lelki üdvéért;

Erdélyi István, felesége Szalai Margit, lányuk Margit lelki üdvéért, valamint az Erdélyi és Szalai család élő és elhunyt tagjaiért;

13. Vasárnap

11:00

Rosa Mystica Szent Szűz tiszteletére;

Gyalogos zarándokokért;                                


Egyházközségünk idén is szervez gyalogos zarándoklatot Máriabesnyőre augusztus 12. szombat – 13. vasárnap.

Indulás: 12-én, szombaton reggel 6:00 órakor a plébánia elől.

Szűzanyánk szeretetével várjuk mindazokat, akik már voltak, illetve azokat is, akik még nem vettek részt a gyalogos zarándoklaton. Szeretettel kérjük, hogy aki autóval szeretné kísérni a gyalogosokat, jelezze Gregor Józsefnek.


2023. 08. 19-én, 19:00 órakor Szecsődi Ferenc Liszt-díjas hegedűművész, Érdemes, és Kiváló Művész hangversenye a turai Nagyboldogasszony Templomban, melyre szeretettel várnak mindenkit.


Egyházunk új tagjai:

Sós András és Botka Bernadett: András nevű gyermeke;

Cseke Richárd és Szarka Edina: Denton nevű gyermeke;

Sárközi Antal és Rácz Barbara: Lilien Milla nevű gyermeke;

Lehoczki Marcell és Pap Nikolett: Miló Nolan nevű gyermeke;          

 

Plébánia irodai nyitvatartása

Hétfő: -
Kedd: 16:00-17:40
Szerda: -
Csütörtök:  -
Péntek: -

 

Miserend

Kedd: 18:00 óra
Péntek: 18:00 óra
Szombat: 18:30 óra
Vasárnap:  11:00 óra

Elérhetőség

Kozsuch Zsolt Tel.: 06/30/434-9237

Szentmiséket továbbra is a sekrestyében lehet íratni.

Temetéssel kapcsolatos ügyintézés: Konczné Marika 06-30-422-7364
info@kokaiplebania.hu


2243 Kóka, Kossuth Lajos u. 63.

 
© 2023 Kókai Egyházközség honlapja