Templomi Hírlevél 2023. július 30. XXII. évf. 31. szám

Kókai Római Katolikus Plébánia és a
Szent Máté Alapítvány kiadványa
2243 Kóka, Kossuth Lajos u. 63. 
www.kokaiplebania.hu 
Kozsuch Zsolt Tel.: 06/30/434-9237
Konczné Marika Tel.: 06-30-422-7364


2023. július 30. Évközi 17. vasárnap XXII. évf. 31. szám


Zsoltár válasza:  „Törvényedet szívből szeretem, - én Uram, Istenem."


SZENTLECKE: Róm 8,28-30
Isten eleve arra rendelt minket, hogy Fiának képmását öltsük magunkra.

Testvéreim! Tudjuk, hogy az Istent szeretőknek minden javukra válik, hiszen ő saját elhatározásából választotta ki őket. Akiket ugyanis előre ismert, azokat eleve arra rendelte, hogy Fiának képmását öltsék magukra. Így lesz ő elsőszülött a sok testvér között.

Akiket előre erre rendelt, azokat meg is hívta, akiket meghívott, azokat igazzá tette, akiket pedig igazzá tett, azokat meg is dicsőítette.


EVANGÉLIUM: Mt 13, 44-52
Isten országa többet ér minden földi kincsnél.

Abban az időben ezt mondta Jézus a tömegnek: ,,A mennyek országa olyan, mint a földbe rejtett kincs, amelyet egy ember megtalált. Elrejtette újra, azután boldogan elment, eladta mindenét, amije csak volt, és megvette azt a szántóföldet. A mennyek országa olyan, mint amikor egy kereskedő igazgyöngyöt keresett. Talált egy nagyon értékeset, erre elment, eladta mindenét, amije csak volt, és megvásárolta azt. Végül: a mennyek országa olyan, mint amikor a hálót a tengerbe vetik és az mindenféle halat összefog. Mihelyt megtelik, a partra vonják, és nekiülve kiválogatják: a javát edényekbe rakják, a hitványát pedig kidobják. Így lesz a világ végén is. Kivonulnak az angyalok, a gonoszokat elválasztják az igazaktól és tüzes kemencébe vetik, ott sírás lesz és fogcsikorgatás. Értitek-e mindezt?'' ,,Igen!'' -- felelték. Erre így folytatta: ,,Minden írástudó, aki jártas a mennyek országáról szóló tanításban, olyan, mint egy családapa, aki kincseiből régit és újat vesz elő.''


 A BARÁTSÁG GYÓGYÍR

Ha van egy igazán kedves, jó barátod,

kivel találkozhatsz és örülsz, ha látod,

kinek elmondhatod, mi a szíved nyomja,

aki odafigyel, kinek van rád gondja.

 

Aki szeretettel, sérült lelket ápol,

aki minden titkot megoszt önmagáról,

kivel együtt lenni felemelő érzés,

huncutkodni kicsit, az is nagy kísértés.

 

Ki a lelked érti, s gyakran felvidítja,

ki a bánatodat messzire hajítja.

Kinek kedvessége rokonlelket hordoz,

ilyen barát mellet, nem kell neked orvos!

 

Múltad nem köt gúzsba, sőt a szép emlékek,

újra felemelnek, felvidítnak téged!

Együtt, jót nevetve néztek a világra,

nem érzi a lelked, hogy magányos, árva.

 

Mert lelketek tisztul a sok nevetéstől,

mikor megszabadulsz gonddal terhelt észtől.

Lelked, mint a madár, fent az égben szárnyal,

így repül az idő, egy kedves, jó baráttal.

 

Idős korodba is belefér a játék,

egy ilyen barátság, igazi ajándék!

Mikor elbúcsúzott a holnapot várod,

jöjjön és gyógyítson, vidám, jó barátod!

Aranyosi Ervin


EXAMEN - A szerető figyelmesség imája

Elcsendesedem. Tudatosítom, hogy Jézus, a Jó Pásztor itt van, velem- Elidőzöm szerető tekintetében, közelségében.

Kérem, hogy Jézus szemével lássam a mai napomat. Sorra veszem a nap eseményeit, külső és belső történéseit, mintha egy filmet néznék.

Hálát adok. Melyek voltak azok az ajándékok a napom folyamán, amelyekért hálás lehetek Istennek? Hogyan volt ma jelen Isten az életemben? Hol tudtam együttműködni Vele?

Bocsánatot kérek.  Melyek voltak azok a pillanatok, amikor nem Jézus lelkülete szerint gondolkodtam, szóltam, cselekedtem Mit mulasztottam el? Bocsánatot kérek az Úrtól, aki végtelen irgalmas. Kérem a segítségét, hogy változhassak, alakulhassak.

Előre tekintek a következő napra: Mire hív Jézus?  Milyen hozzáállással szeretnék jelen lenni a rám váró eseményekben? Mindezekre kérem az Ő áldását.


Dátum Időpont Szentmise felajánlása
01. hétfő 18:00

Koncz József lelki üdvéért;

Török család elhunytjaiért;

04. Péntek 18:00

Kiss Julianna lelki üdvéért, halálának 4. évfordulójára;

Kiss András lelki üdvéért;

Jézus Szíve tiszteletére - ELSŐPÉNTEK

05. Szombat 

18:30

Kovács István, felesége Varró Mária, fiuk István, valamint Varró Rafael, felesége Szabó Julianna lelki üdvéért, Kovács és Varró család élő és elhunyt tagjaiért;

06. Vasárnap

11:00

Hálából Szűzanyának;

Gáspár Lajosné Varró Margit lelki üdvéért, halálának 30. napjára;

ELSŐVASÁRNAP – SZENTSÉGIMÁDÁS - URUNK SZÍNEVÁLTOZÁSA                                  


Egyházközségünk idén is szervez gyalogos zarándoklatot Máriabesnyőre augusztus 12. szombat – 13. vasárnap.

Indulás: 12-én, szombaton reggel 6:00 órakor a plébánia elől.

Szűzanyánk szeretetével várjuk mindazokat, akik már voltak, illetve azokat is, akik még nem vettek részt a gyalogos zarándoklaton. Szeretettel kérjük, hogy aki autóval szeretné kísérni a gyalogosokat, jelezze Gregor Józsefnek.


A következő Rózsafüzér-sétánk hazánk békéjéért és Kóka lelki megújulásáért augusztus 5.-én szombaton lesz. A meleg miatt most kivételesen 17 órakor indulunk a Malom elől. Mostani útvonalunk: Malom - Bartók Béla utca - Major utca - Malom. 1,7 km séta, hangos rózsafüzér imával. Legutóbb nyolcan voltunk, Istennek hálát adunk érte! Mindenkit szeretettel várunk.

 

Plébánia irodai nyitvatartása

Hétfő: -
Kedd: 16:00-17:40
Szerda: -
Csütörtök:  -
Péntek: -

 

Miserend

Kedd: 18:00 óra
Péntek: 18:00 óra
Szombat: 18:30 óra
Vasárnap:  11:00 óra

Elérhetőség

Kozsuch Zsolt Tel.: 06/30/434-9237

Szentmiséket továbbra is a sekrestyében lehet íratni.

Temetéssel kapcsolatos ügyintézés: Konczné Marika 06-30-422-7364
info@kokaiplebania.hu


2243 Kóka, Kossuth Lajos u. 63.

 
© 2024 Kókai Egyházközség honlapja