Templomi Hírlevél 2023. július 16. XXII. évf. 29. szám

Kókai Római Katolikus Plébánia és a
Szent Máté Alapítvány kiadványa
2243 Kóka, Kossuth Lajos u. 63. 
www.kokaiplebania.hu 
Kozsuch Zsolt Tel.: 06/30/434-9237
Konczné Marika Tel.: 06-30-422-7364


2023. július 16. Évközi 15. vasárnap XXII. évf. 29. szám


Zsoltár válasza:  Jó földbe hullott a tanítás magja, -  és termést érlelt."


EVANGÉLIUM: Mt 13, 1-23
Kiment a magvető vetni.

Abban az időben:

Jézus elment hazulról, és leült a tó partján. Hatalmas tömeg gyűlt össze, ezért beült egy csónakba, a tömeg pedig ott állt a parton. Ekkor példabeszédekben sok mindenre oktatta őket: ,,Íme, kiment a magvető vetni. Amint vetett, némely szem az útszélre esett. Jöttek az ég madarai, és ezeket mind megették. Némely szem kövek közé esett, ahol nem volt elég termőföld. Ezek hamar kikeltek, hisz nem volt mély a föld. Majd amikor a nap fölkelt és forrón tűzött, kiégtek, mert nem volt gyökerük. Voltak szemek, amelyek tövisek közé estek, és amikor nőni kezdtek, a tövisek elfojtották őket. De a többi szem jó földbe hullott, és termést hozott: az egyik százszorosat, a másik hatvanszorosat, a harmadik harmincszorosat.

Akinek van füle, hallja meg!''

Ekkor odamentek hozzá tanítványai és megkérdezték: ,,Miért beszélsz hozzájuk példabeszédekben?'' Ő így válaszolt: ,,Nektek adatott meg, hogy megismerjétek a mennyek országa titkait, nekik ez nem adatott meg. Mert akinek van, annak még adnak, hogy még több legyen neki; de akinek nincs, attól még azt is elveszik, amije van. Azért beszélek hozzájuk példabeszédekben, hogy nézzenek, de ne lássanak, hallgassanak, de ne halljanak, és ne értsenek, és így beteljesedjék rajtuk Izajás próféta jövendölése:

Hallván hallotok, és mégsem értetek,

nézvén néztek, de mégsem láttok;

megkérgesedett ugyanis e népnek szíve:

Fülükkel restül hallanak,

szemüket behunyják,

hogy a szemükkel ne lássanak,

fülükkel ne halljanak,

és a szívükkel ne értsenek,

s meg ne térjenek, hogy meggyógyítsam őket.

De boldog a ti szemetek, mert lát, és boldog a ti fületek, mert hall! Bizony, mondom nektek, sok próféta és igaz vágyott látni, amit ti láttok, -- és nem látta; vágyott hallani, amit ti hallotok, -- és nem hallotta. Hallgassátok meg hát a magvetőről szóló példabeszédet!   Akik hallgatják a mennyek országáról szóló tanítást, és nem értik meg, azokhoz eljön a gonosz, és elragadja mindazt, amit a szívükbe vetettek Ez az, ami az útszélre esett. A kövek közé hullott mag pedig az, aki meghallgatja ugyan a tanítást, és szívesen be is fogadja, de az nem ver benne gyökeret, csak ideig-óráig él. Amikor a tanítás miatt szorongatás, üldözés éri, csakhamar eltántorodik. A tövisek közé esett mag az, aki meghallgatja a tanítást, de a világi gondok s a csalóka vagyon elfojtja azt benne, és gyümölcs nélkül marad. Végül a jó földbe hullott mag az, aki meghallgatja, megszívleli a tanítást, és jó termést is hoz: az egyik százszorosat, a másik hatvanszorosai, a harmadik harmincszorosat.''


Lélekvitamin

 

ARATÁS ELŐTT

 

E napokban vágja bele a kaszáját a gazda az érett vetésbe, hogy learassa évi munkájának termését.

"Ki mint vet, úgy arat", mondja a jó magyar közmondás. Valóban így van, egész életünk csupa vetés és aratás.

Minden gondolatunkkal, szavunkkal és tettünkkel egy-egy magot vetünk el magunk körül.

Vigyázz, amit elvetsz, le is kell aratnod és amilyen az aratásod, olyan lesz a kenyered is!

 

KÉRJ BIZALOMMAL!

 

"Én is mondom nektek: Kérjetek, és adni fognak nektek, keressetek, és találtok, zörgessetek, és megnyitnak nektek. Mert mindaz, aki kér, kap, 

és aki keres, talál, és a zörgetőnek ajtót fognak nyitni".

Ezeket mondotta Jézus.

Rendületlenül bízzunk Jézus ígéretében, mert az ő szeretete mindig többet ad, mint amennyit mi kicsinyes látókörünkben tőle kérünk.

 

 

NE!

 

Ne gondolj vissza a régi kellemetlenségekre!

Ne haragudjál, mert ezzel önmagadnak is ártasz!

Ne veszekedjél, mert azt mondják, aki veszekszik, annak nincs igaza!

Ne veszítsd el önuralmadat, mert ezzel elveszted az uralmat mások fölött is!

Ne gúnyolódjál, mert magad is nevetségessé teheted!

Ne hánytorgasd fel mások hibáit, mert te sem vagy tökéletes!

Ne vess egy hibát valakinek kétszer a szemére!

Ne hidd, hogy mindent tudsz, mert ez a tudatlanság jele!

 

             (Dr. Szenthelyi-Molnár István: Emberek! Az élet szép! c. könyvéből)

 


                                            Ó, bűn nélkül fogantatott Szűz Mária, könyörögj érettünk,

                                 kik hozzád menekülünk!

Mária Szeplőtelen Szíve, fogadj el, amint vagyok és tégy olyanná, amilyenné Te kívánsz engem tenni.

Mária, Anyám vagy, én a Tied vagyok.
Mária, Te Királynőm vagy, szolgálok Neked.
Mária, Te Úrnőm vagy, engedelmeskedem Neked.
Mária, Te tanítóm vagy, hallgatok Rád.
Mária, Te csillagom vagy, követlek Téged.
Mária, Te erőm vagy, Veled együtt küzdök.
Mária, Te oltalmam vagy, Rád bízom magam.
Mária, Te szentélyem vagy, Szeplőtelen Szívedben elrejtőzve akarok élni, szeretni, szenvedni Jézusért és meghalni. Ámen.

Anyánk, szeretett Királynőnk, add a Te lelkületed minden munkához, cselekedetünkhöz, add a Te védelmedet, szereteted és segítségedet egész napon át. Engedd, hogy mi és Isten minden szolgája a Te Szeplőtelen Szívedben lakozhassunk.

___________________________________

 

Alap

Rakhatod a téglát egymásra,
tetőt emelhetsz, szépet, nagyot,
de ez hasztalan, ha alája
nem tettél egy szilárd alapot.

Higgy, tanulj, vagy űzzél álmokat,
fess ábrándokból délibábot,
alap nélkül széthull légvárad
és összeomlik kis világod.

Ezért építs a jó alapra,
Jézusra, ki mindent alkotott,
s ha zúg a hab, a lét vihara,
nem ér téged, csak az Alapot.

(Moldován Vilmos)
Dátum Időpont Szentmise felajánlása
18. hétfő -

Nincs szentmise

21. kedd - Nincs szentmise
22. szombat 

18:30

Répás István és fia István lelki üdvéért, valamint szülők, nagyszülők és élő családtagokért;
23. vasárnap

11:30

Szabó István lelki üdvéért, halálának 10. évfordulójára és édesapja Szabó István lelki üdvéért;

Kedves Testvérek!

2023. július 15.-én, szombaton véget ért községünkben a Szentjánosbogár tábor. 

Hálásan köszönjük mindazok segítségét, akik valamilyen formában hozzájárultak a tábor megvalósulásához, akár adománnyal, munkájukkal, felajánlásaikkal, imáikkal. Köszönjük a befogadó családoknak a sok szeretetet és törődést, a sok ételt és jókedvet, amellyel egész héten át támogattak minket és vendégeinket. 

Kovács Géza


Előre hirdetjük, hogy július 17-től július 30-ig nem lesz Dányon, Kókán, Zsámbokon szentmise (HÉTFŐTŐL PÉNTEKIG)!

 

29-én, szombaton este Kókán nem lesz szentmise a dányi búcsú miatt, melyre szeretettel várják a kókai testvéreket.


Az Apostoli Szentszék javára (Péter-fillér) 98.000.- Ft gyűlt össze.      Köszönjük a hívek nagylelkű támogatását.


Elhunytak:  

Gáspár Lajosné Varró Margit Major u. 16.

Varró János (tűzoltó) volt kókai lakos

Adj Uram örök nyugodalmat nekik! 

Plébánia irodai nyitvatartása

Hétfő: -
Kedd: 16:00-17:40
Szerda: -
Csütörtök:  -
Péntek: -

 

Miserend

Kedd: 18:00 óra
Péntek: 18:00 óra
Szombat: 18:30 óra
Vasárnap:  11:00 óra

Elérhetőség

Kozsuch Zsolt Tel.: 06/30/434-9237

Szentmiséket továbbra is a sekrestyében lehet íratni.

Temetéssel kapcsolatos ügyintézés: Konczné Marika 06-30-422-7364
info@kokaiplebania.hu


2243 Kóka, Kossuth Lajos u. 63.

 
© 2023 Kókai Egyházközség honlapja