Templomi Hírlevél 2023. július 09. XXII. évf. 28. szám

Kókai Római Katolikus Plébánia és a
Szent Máté Alapítvány kiadványa
2243 Kóka, Kossuth Lajos u. 63. 
www.kokaiplebania.hu 
Kozsuch Zsolt Tel.: 06/30/434-9237
Konczné Marika Tel.: 06-30-422-7364


2023. július 09. Évközi 14. vasárnap XXII. évf. 28. szám


Zsoltár válasza: „Istenem és királyom, magasztallak téged: - szent nevedet áldom örökkön-örökké."


SZENTLECKE: Róm 8, 9. 11-13
Ha lélekkel elfojtjátok a test szerinti tetteket, élni fogtok.

Testvéreim! Ti nem test, hanem lélek szerint éltek, ha valóban Isten Lelke lakik bennetek. Ha pedig bennetek lakik annak Lelke, aki feltámasztotta, Jézust a halálból, ô, aki Krisztust feltámasztotta a halottak közül, halandó testeteket is életre kelti a bennetek lakó Lelke által. Így tehát, testvéreim, nem tartozunk a testnek azzal, hogy test szerint éljünk. Mert ha test szerint éltek, biztosan meghaltok, de ha lélekkel elfojtjátok a test szerinti tetteket, élni fogtok.


EVANGÉLIUM: Mt 11, 25-30
Én szelíd vagyok és alázatos szívű -- mondja az Úr.

Abban az időben Jézus megszólalt, és ezt mondta:Magasztallak téged, Atyám, ég és föld Ura, mert elrejtetted mindezt a bölcsek és okosak elől, és kinyilatkoztattad a kicsinyeknek! Igen, Atyám, így tetszett ez neked! Az én Atyám mindent átadott nekem, és nem ismeri a Fiút senki más, csak az Atya, s az Atyát sem ismeri más, csak a Fiú, és akinek a Fiú ki akarja nyilatkoztatni. Jöjjetek hozzám mindnyájan, akik fáradtak vagytok, és terhek alatt görnyedtek: én felüdítlek titeket! Vegyétek magatokra igámat, és tanuljatok tőlem, mert én szelíd vagyok és alázatos szívű – és nyugalmat talál lelketek. Mert az én igám édes, s az én terhem könnyű.


A RÓZSAFŰZÉR SÉTÁRÓL BŐVEBBEN

 

A decemberben elkezdett rózsafüzér sétáink 4 forrásból fakadnak:

 • Mindszenty József bíboros mondása volt: „Ha van egymillió imádkozó magyar, nem félek a holnaptól!”Érseki székfoglaló beszédében pedig így fogalmazott: „Legyünk mi most az imádság nemzete! Ha újból megtanulunk imádkozni úgy, ahogy eleink imádkoztak, lesz honnét erőt és bizalmat merítenünk. Én is a magyar milliók imahadjáratában és édesanyám mostantól még szorosabbra fogott rózsafüzérében bízom. Ne veszítsétek el bizalmatokat! Tartsuk meg a mi reménységünk rendíthetetlen vallását.”
 • MijoBarada – ma élő 4 gyermekes karizmatikus horvát édesapa (akinek tavaly a nagykátai lelkigyakorlatán Kókáról is legalább tízen részt vettünk)azt vallja, hogy életünk problémái 3 tőből származnak:
 • vagy a saját életünk valamely szakaszában van elakadásunk
 • vagy a családfánk terhelt különböző traumákkal
 • vagy a területtel van baj, ahol élünk.

Arra buzdít (amit ő is kb. 24 éve tesz szerte a világban), hogy imádkozzunk falvaink lelki megtisztulásáért, megtéréséért, a megbocsájtás kegyelméért, és a holtak üdvösségéért.

 • JimBlount amerikai ördögűző atya – aki 1 év alatt háromszor járt hazánkban – hirdeti, hogy Magyarországnak nagy küldetése van korunk szellemi harcában. Ő az egész világon terjeszti a hazánkból kiinduló Szeretetláng mozgalmat, és az Egység imáját, amit nagy erővel alkalmaz ördögűző munkájában. Egyik látomásában nagy fekete sereget látott Magyarországra bevonulni. Püspökeinknek beszélt erről, és velük egyetértésben sürgetik az imahadjáratot hazánk megmentésére. A legtöbbet azzal tehetjük, hogy rendszeresen részt veszünk Szentmisén, Szentségimádáson, imádkozzuk a Rózsafűzért, az Egység imáját, és böjtölünk.
 • Az Emmánuel Közösség, a Szeretetláng Mozgalom és a Szociális Testvérek Társasága mindezeket komolyan véve indították tavaly ősszel az „Ima Magyarország békéjéért” elnevezésű országos imahadjáratot, amihez sok ezren csatlakoztunk az országon belül és határainkon túlról is.

Kedves Testvérek! 

 

Nagy a baj, mindenki tapasztalhatja! Többen csak annyit tudunk tenni, hogy a napi imáink mellett havonta 1 alkalommal: elsőszombatonként végigjárunk 1-2 utcát, miközben hangosan imádkozzuk a rózsafűzért az adott területen valaha élt elhunytakért, a mostani és a jövőbeli lakókért.

Törekszem arra, hogy alkalmanként 2 km-nél ne legyen hosszabb a séta.

Aki teheti, csatlakozzon, akár 40-50 méter megtételére is, mert Jézus mondta: „Ahol ugyanis ketten vagy hárman összegyűlnek a nevemben, ott vagyok közöttük.” (Máté 18;20)

Mindezekről bővebben az alábbi helyeken olvashatnak:

 • https://mindszentyalapitvany.hu/alapitvany/egymillio-imadkozo-magyar
 • https://vasarnap.hu/2022/07/08/mijo-barada-hazank-egyre-tobb-teruletet-szerzi-vissza-istennek/
 • https://mandiner.hu/cikk/20230524_jim_blount_exorcizmus_magyarok
 • https://emmanuelkozosseg.hu/
 • https://szeretetlang.hu/

Az Egység imáját Kindelmann Károlyné Erzsébet asszony kapta Jézustól 1962-ben (Szeretetláng Lelki Napló I. füzet 58. oldal)

 

Az Egység imája:

Imádott Jézusom, 

Lábunk együtt járjon.

Kezünk együtt gyűjtsön.

Szívünk együtt dobbanjon.

Bensőnk együtt érezzen.

Elménk gondolata egy legyen.

Fülünk együtt figyeljen a csöndességre.

Szemünk egymásba nézzen 

és tekintetünk összeforrjon.

Ajkunk együtt könyörögjön 

az Örök Atyához irgalomért.

Ámen.

 

Bízva Isten erejében és a testvéri összefogásban: 

Nyékiné Gödöllei Ágnes


Dátum Időpont Szentmise felajánlása
10. hétfő 14:00

Szentmise

11. kedd 16:00

Taizé imaóra

 

16:30

Szentmise
13. csütörtök

16:30

Szentmise
14. péntek 18:00

Hálából születésnapokért;

  21:45

Szentmise a plébánia-kertben a tábortűznél;

15. szombat 18:30

Tóth István lelki üdvéért, halálának 4. évfordulójára, szülei Tóth János és felesége Varró Mária, valamint Virág József és felesége Paradicska Ágnes és 

Farsang László lelki üdvéért;

16. vasárnap 11:00

Varró István halálának 18. évfordulójára, felesége Varró Mária halálának 12. évfordulójára, fiuk Varró István halálának 24. évfordulójára, vejük Varró Imre halálának 17. évfordulójára, unokáik: Varró Tamás halálának 30. évfordulójára, és Varró Péter halálának 15. évfordulójára, valamint a Varró család élő és elhunyt tagjaiért;

 

TEMPLOMBAN


SzentJánosBogár Ifjúsági tábor alatt a fenti időpontokban lesznek a szentmisék, melyre szeretettel várunk mindenkit!


Előre hirdetjük, hogy július 17-től július 30-ig nem lesz Dányon, Kókán, Zsámbokon szentmise (HÉTFŐTŐL PÉNTEKIG)!


Lőrincin július 23-án, vasárnap tartják a Szent Anna búcsút. Az idén 300. éves a kápolna. Fél 10-kor indul a szentségi körmenet a máriás lányokkal a városi templomtól a Zagyva folyó partján levő kápolnához és a megérkezéskor, előreláthatólag 10 órakor kezdődik a szabadtéri szentmise, amelyet Dr. Ternyák Csaba egri érsek atya mutat be. Az érsek atya megszenteli a jubileumra felújított kápolna épületét és megáldja a jelenlevő nagyszülőket. A lőrinci hívek szeretettel várják a búcsújukra a zarándok testvéreket!


Házasságot kötött:      Papp István László és Hajnal Ágnes

                                                         Isten áldása kísérje közös életüket! 


Egyházunk új tagja:

Papp István László és Hajnal Ágnes: Balázs nevű gyermeke;

  

Plébánia irodai nyitvatartása

Hétfő: -
Kedd: 16:00-17:40
Szerda: -
Csütörtök:  -
Péntek: -

 

Miserend

Kedd: 18:00 óra
Péntek: 18:00 óra
Szombat: 18:30 óra
Vasárnap:  11:00 óra

Elérhetőség

Kozsuch Zsolt Tel.: 06/30/434-9237

Szentmiséket továbbra is a sekrestyében lehet íratni.

Temetéssel kapcsolatos ügyintézés: Konczné Marika 06-30-422-7364
info@kokaiplebania.hu


2243 Kóka, Kossuth Lajos u. 63.

 
© 2023 Kókai Egyházközség honlapja