Templomi Hírlevél 2023. július 02. XXII. évf. 27. szám

Kókai Római Katolikus Plébánia és a
Szent Máté Alapítvány kiadványa
2243 Kóka, Kossuth Lajos u. 63. 
www.kokaiplebania.hu 
Kozsuch Zsolt Tel.: 06/30/434-9237
Konczné Marika Tel.: 06-30-422-7364


2023. július 02. Évközi 13. vasárnap XXII. évf. 27. szám


Zsoltár válasza: „Hadd énekeljem örökké - Urunknak irgalmas jóságát.”


SZENTLECKE: Róm 6, 3-4. 8-11
A keresztségben eltemetkeztünk Krisztussal együtt a halálba, hogy új életre keljünk.

Testvéreim! Mi, akik Krisztus Jézusban megkeresztelkedtünk, az ő halálában keresztelkedtünk meg. A keresztségben ugyanis eltemetkeztünk vele együtt a halálba, hogy miként Krisztus az Atya dicsőségére feltámadt a halálból, úgy mi is új életre keljünk. Ha Krisztussal meghaltunk, hisszük, hogy vele együtt élni is fogunk. Tudjuk ugyanis, hogy Krisztus feltámadt a halálból, és többé nem hal meg: a halál nem uralkodik többé rajta. Halálával egyszer s mindenkorra meghalt a bűnnek, de életével Istennek él. Úgy tekintsétek tehát magatokat, mint akik meghaltatok a bűnnek, és most az Istennek éltek, a mi Urunk Jézus Krisztusban.


EVANGÉLIUM: Mt 10, 37-42
Aki a keresztjét föl nem veszi, nem méltó hozzám.
Aki titeket befogad, engem fogad be.

Abban az időben Jézus ezt mondta apostolainak: Aki apját vagy anyját jobban szereti, mint engem, nem méltó hozzám. Aki nem veszi föl a keresztjét és nem követ engem, nem méltó hozzám. Aki megtalálja életét, elveszíti azt, de aki értem elveszíti életét, megtalálja azt. Aki titeket befogad, engem fogad be, és aki engem befogad, azt fogadja be, aki engem küldött. Aki befogadja a prófétát, mert próféta, az a próféta jutalmát kapja. És aki az igazat befogadja, mert igaz, az az igaznak jutalmát kapja. S ha valaki csak egy pohár friss vizet ad is e legkisebbek egyikének azért, mert az én tanítványom, bizony mondom nektek, nem marad el a jutalma.


KOVÁCS ATTILA ISTVÁN ATYA

Nagy – nagy szeretettel és tisztelettel köszöntjük falunk szülöttjét,
főtisztelendő Kovács Attila István atyát, Tápiógyörgye plébánosát a
kókai Szent Máté-templomban, ahol egykor megkeresztelték, majd
bemutatta első szentmiséjét, most pedig pappá szentelésének
40. évfordulóját ünnepeljük.

1983.06.18-án, néhai Dr. Bánk József érsek-püspök szentelte pappá a
Váci Székesegyházban.

Bármerre is vezérelte az útja, szeretettel gondolnak rá a kókai hívek.

Mikor megszólal a harang és misére jövünk, imáinkban valamit
megköszönünk. És most ezen a szép ünnepen hálát adunk Attila atyáért
megköszönve a kapott kegyelmeket, az elért eredményeket és
megpróbáltatásokat, a kitartás kegyelmét.
Kérjük együtt a Szentháromságot, hogy adjon neki mindent, mi
boldogságot hoz.

HITet, hogy végezze munkáját,
REMÉNYt, hogy mindenben lásson örömöt.
És végül a legszebb a SZERETET,
Hisz e három nélkül élni nem lehet.

„A jóságos Isten Áldjon tovább is Téged,
Hogy vidáman, békén Tölthessed életedet;
Tartson meg mindvégig Téged kegyelmében,
Legyen szabadítód Minden szükségedben!”

Urunk, Istenünk, éltesd hűséges szolgádat, Attila atyát, bőséges
kegyelmeddel még számos éven át.

A mai nap jó alkalom arra, hogy, hálát adjunk a Jó Istennek a
gondviseléséért, és elgondolkodjunk a papi hivatás lényegéről.
Imádkozzunk, hogy mind többen válasszák ezt a hivatást, kérjük az
Urat, hogy adjon nekünk jó papokat, akik példájukkal mutathatják az
Istenhez vezető utat.


Sík Sándor: Te Deum

Téged Isten dicsérlek
és hálát adok mindenért.
Hogy megvolt mindig a mindennapim
és nem gyűjtöttem másnapra valót,
hála legyen.

Hogy mindig jutott két garasom adni,
és magamnak nem kellett kéregetnem,
hála legyen.

Hogy értenem adatott másokat,
és nem kellett sírnom, hogy megértsenek,
hála legyen.

Hogy a sírókkal sírni jól esett,
és nem nevettem minden nevetővel,
hála legyen.
Hogy megmutattál mindent, ami szép
és megmutattál mindent, ami rút,
hála legyen.

Hogy boldoggá tett minden, ami szép
és ami rút, nem tett boldogtalanná,
hála legyen.
Hogy sohasem féltem a szeretettől
és szerethettem, akik nem szerettek,
hála legyen.

Hogy akik szerettek, szépen szerettek,
és hogy nem kellett nem szépen szeretnem,
hála legyen.
Hogy amim nem volt, nem kívántam,
és sohasem volt elég, aki voltam,
hála legyen.

Hogy ember lehettem akkor is,
mikor az emberek nem akartak emberek lenni,
hála legyen.

Hogy megtarthattam a hitet,
és megfuthattam a kicsik futását,
és futva futhatok az Érkező elé,
s tán nem kell a városba mennem
a lámpásomba olajért,
hála legyen! Hogy tegnap azt mondhattam: úgy legyen!
és ma is kiálthatom: úgy legyen!
és holnap és holnapután és azután is
akarom énekelni: úgy legyen! –
hála legyen, Uram!
hála legyen!


Dátum Időpont Szentmise felajánlása
04. kedd 18:00

Halvafekvő Pallagi Jánosné Mézes Veronika lelki
üdvéért, felajánlják a Homok utcai szomszédok;

07. péntek 18:00

Botka János lelki üdvéért, halálának 5. évfordulójára,
valamint a Botka család élő és elhunyt tagjaiért;


Jézus Szíve tiszteletére - ELSŐPÉNTEK

08. szombat 18:30

Fiatalokat befogadó családokért;

09. vasárnap 18:00

Tábornyitó szentmise;


Ma: Elsővasárnap van a szentségimádás elmarad!


Ma: országos gyűjtést tartunk az Apostoli Szentszék javára (Péter-fillér).
Kérjük a hívek nagylelkű támogatását.


Amint azt már hirdettük községünkben július 9 -15 között SzentJánosBogár Ifjúsági tábor lesz. 9-én, vasárnap 18:00 órakor kezdődik a tábornyitó szentmise.


Egyházunk új tagjai:
Márk Miklós és Kiss Fatime: Boldizsár nevű gyermeke;
Vajda Dávid és Dobos Dorottya: Vince nevű gyermeke;
Laczkó János és Bálint Julianna: János nevű gyermeke;
Szendrei Zsolt és Szabó Viktória: Inez Erzsébet nevű gyermeke;
Krizsánics Illés Béla és Szabó Mária: Noel nevű gyermeke;
John Horgan és Márk Andrea: Sheila Nelli és Lili Sheila nevű gyermekeik;


Elhunyt:

Pallagi Jánosné Mézes Veronika, Homok u. 25.

Adj Uram örök nyugodalmat neki!

  

Plébánia irodai nyitvatartása

Hétfő: -
Kedd: 16:00-17:40
Szerda: -
Csütörtök:  -
Péntek: -

 

Miserend

Kedd: 18:00 óra
Péntek: 18:00 óra
Szombat: 18:30 óra
Vasárnap:  11:00 óra

Elérhetőség

Kozsuch Zsolt Tel.: 06/30/434-9237

Szentmiséket továbbra is a sekrestyében lehet íratni.

Temetéssel kapcsolatos ügyintézés: Konczné Marika 06-30-422-7364
info@kokaiplebania.hu


2243 Kóka, Kossuth Lajos u. 63.

 
© 2023 Kókai Egyházközség honlapja