Templomi Hírlevél 2023. június 18. XXII. évf. 25. szám

Kókai Római Katolikus Plébánia és a
Szent Máté Alapítvány kiadványa
2243 Kóka, Kossuth Lajos u. 63. 
www.kokaiplebania.hu 
Kozsuch Zsolt Tel.: 06/30/434-9237
Konczné Marika Tel.: 06-30-422-7364


2023. június 18. Évközi 11. vasárnap XXII. évf. 25. szám


Zsoltár válasza: „Mi vagyunk az Isten népe, - jó Pásztorunk táplál minket.”


EVANGÉLIUM: Jn 6,51-58
Jézus összehívta tizenkét tanítványát, és téríteni küldte őket.

Abban az időben: Jézus meglátta a tömeget, és megesett rajta a szíve, mert olyan kimerültek és levertek voltak, mint a juhok, amelyeknek nincsen pásztoruk. Így szólt tanítványaihoz: ,,Az aratnivaló sok, de a munkás kevés. Kérjétek az aratás Urát, küldjön munkásokat aratásába." Majd odahívta magához tizenkét tanítványát, és megadta nekik a hatalmat, hogy kiűzzék a tisztátalan szellemeket, és meggyógyítsanak minden bajt és minden betegséget. A tizenkét apostol neve a következő: Az első Simon, más néven Péter, azután a testvére, András, Zebedeus fia Jakab, és testvére, János, továbbá Fülöp és Bertalan, Tamás és Máté, a vámos; Alfeus fia Jakab, Tádé, a kánaáni Simon, és végül karión Júdás, aki később elárulta őt. Ezt a tizenkettőt küldte Jézus, és megparancsolta nekik: ,,Ne lépjetek a pogányokhoz vezető útra, s a szamaritánusok városába be ne térjetek. Menjetek inkább Izrael házának elveszett juhaihoz. Menjetek, és hirdessétek, hogy elközelgett a mennyek országa. Gyógyítsátok a betegeket, támasszatok fel halottakat, tisztítsátok meg a leprásokat, űzzétek ki a gonosz szellemeket. Ingyen kaptátok, ingyen is adjátok!"


A Váci Egyházmegye Kórházlelkészi Szolgálata önkéntes képzést indít a
kórházi pasztoráció segítésére. Várjuk azok jelentkezését, akik beteg
embertásaikon keresztül Krisztussal szeretnének találkozni és segíteni
szeretnék őket az önkéntes szolgálatukkal. Az önkéntes képzés 5 alkalmas,
ebből az első alkalom egy központi, egésznapos képzés. Ezt követik a helyi,
intézményekhez kötődő alkalmak a lelkigondozók vezetésével. A képzés
ingyenes, elvégzése nem kötelez az önkéntességre egyik fél részéről sem.


Jelentkezés feltételei: betöltött 18. életév; pszichés alkalmasság (nincs
pszichés rendellenesség, nem áll pszichiátriai kezelés alatt); elkötelezettség a
Katolikus Egyház tanítása mellett; önéletrajz; rövid motivációs levél.


Levélben: Váci Egyházmegye Kórházlelkészi Szolgálata - 2600 Vác, Pf. 167.


E-mailbenEz az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát..


Keresztelő Szent János életére emlékezünk
születésének liturgikus emléknapján, június 24-én.


János 6 hónappal Jézus előtt született idős szülők
gyermekeként. Születési helye - a 6. századtól nyomon követhető
hagyomány szerint a Jeruzsálemtől 7,5 kilométernyire nyugatra
lévő Ain-Karim (ma En kerem).  Anyja Erzsébet, akit Szűz
Máriához rokonsági kapcsolat fűz, és akit Mária meg is látogatott
várandóssága alatt. János anyja méhétől fogva eltelt
Szentlélekkel, gyermekként megmozdult anyja méhében a
Jézussal való első találkozása során: „Amikor Erzsébet
meghallotta Mária köszöntését, örömében megmozdult méhében
a gyermek, maga Erzsébet pedig eltelt Szentlélekkel.” (Lk 1,41).
Apja Zakariás, zsidó pap, aki nem tudott hinni az angyali szónak,
ezért megnémult. Fia születésekor írótáblára írta föl a János
nevet, ekkor “megnyílt a szája” és “magasztalta Istent”.
Hálaéneke a Benedictus. A különleges névadás híre elterjedt a
környéken és mondogatták az emberek: „Vajon mi lesz ebből a
gyerekből?”  (vö. Lk 1,66)

János a pusztában élt, „teveszőrből készült ruhát viselt,
csípőjét pedig bőröv vette körül, sáska és vadméz volt eledele”
(vö. Mt 3,4), hirdette a bűnbánat keresztségét a bűnök
bocsánatára és a megtérést: „Tartsatok bűnbánatot, mert közel
van a mennyek országa!” (Mt 3,2). A Jordán vidékére ment, a
Jordán folyó vizében keresztelte meg az embereket, magát Jézust
is. „Nem a Messiás vagyok, hanem csak az előfutára.” (vö. Jn
3,28) – mondja János önmagáról. Isteni küldetésének és prófétai
nagyságának örök tanúja lett Jézus azáltal, hogy fölkereste a
Jordánnál, és megkeresztelkedve vallomást tett prófétai
igehirdetése és Isten népének fölkészítése mellett. Jézus Jánosról
többek között az alábbiakat fogalmazza meg:,,Bizony mondom
nektek: asszonyok szülöttei közt nem született nagyobb
Keresztelő Jánosnál.'' (Mt 11,11). János tanúságot tett
Krisztusról: „Nézzétek, az Isten Báránya! Ő veszi el a világ
bűneit.” (vö. Jn 1,29); „Láttam és tanúskodom róla, hogy ő az
Isten Fia.” (Jn 1,34) 


János tevékenységét a közeli Jerikóban élő Heródes Antipász
aggodalommal nézte, János fel is emelte szavát többször az Isten
parancsát semmibe vevő tartományi fejedelem ellen. Heródes
bár tisztelte és félt tőle, mert szent embernek tartotta, mégis
elfogatta. Heródiás (Heródes feleségének) manipulációi
következtében a király lefejeztette Jánost.


Keresztelő Szent János a takácsok, szabók, vargák,
szűcsök, pásztorok, vendéglősök védőszentje.


Jelképei: Isten báránya, pásztorbot, keresztfa zászlóval,
tál levágott fejével, liliom.


A római Keresztelő Szent János-bazilika (Lateráni
Keresztelő Szent János-főszékesegyház) az Egyház
legtekintélyesebb temploma.


Istenünk, te azért támasztottad Keresztelő Szent
Jánost, hogy népét előkészítse Krisztus Urunk méltó
fogadására. Add meg Egyházadnak a lelki örömök
ajándékát, és vezess mindnyájunkat az üdvösség és a béke
útjára.  A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él
és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön
örökké. Ámen.


Dátum Időpont Szentmise felajánlása
20. kedd 17:00

Szalai Miklós László lelki üdvéért;

23. péntek 18:00

Matusek Józsi bácsi lelki üdvéért, halálának első
évfordulójára, felajánlja a férfi szentségimádási
közösség;

24. szombat 18:30

Keresztelő Szent János születésének tiszteletére;

25. vasárnap 09:30

Nyári János atyáért, Schachta István plébánosért,
Tóth K. János a lateráni bazilika kanonokjáért, László
József Víd atyáért, Falvai József prépotért, papi
hivatásokért, Kókán szolgálatot teljesítő élő és elhunyt
atyákért, keresztes nővérekért;

Rosa Mysticai Szent Szűz tiszteletére;
Palyaga Ferenc és felesége Varró Margit lelki üdvéért;
Márk, Kiss, Papp és Molnár család élő és elhunyt
tagjaiért;


20-án, kedden 17:00 órakor kezdődik a szentmise.


Kovács Attila István Tápiógyörgye plébánosa, községünk szülöttje, ebben az évben ünnepeli pappá szentelésének 40. évfordulóját. Hálaadó szentmisét mutat be Tápiógyörgyén 25-én, 11:00 órakor. Autóbusz indul: 25-én, 9:00 órakor. Jelentkezni: Kovácsné Terikénél lehet: 06/20/315-2659 

Előre hirdetjük, hogy Kókán, július 02-án, vasárnap 11:00 órakor mutat be hálaadó szentmisét, melyre szeretettel várunk mindenkit!


Elhunyt:

Szalai Miklós László, Jókai u. 6.

Adj Uram örök nyugodalmat neki!

 

Plébánia irodai nyitvatartása

Hétfő: -
Kedd: 16:00-17:40
Szerda: -
Csütörtök:  -
Péntek: -

 

Miserend

Kedd: 18:00 óra
Péntek: 18:00 óra
Szombat: 18:30 óra
Vasárnap:  11:00 óra

Elérhetőség

Kozsuch Zsolt Tel.: 06/30/434-9237

Szentmiséket továbbra is a sekrestyében lehet íratni.

Temetéssel kapcsolatos ügyintézés: Konczné Marika 06-30-422-7364
info@kokaiplebania.hu


2243 Kóka, Kossuth Lajos u. 63.

 
© 2023 Kókai Egyházközség honlapja