Templomi Hírlevél 2023. június 11. XXII. évf. 24. szám

Kókai Római Katolikus Plébánia és a
Szent Máté Alapítvány kiadványa
2243 Kóka, Kossuth Lajos u. 63. 
www.kokaiplebania.hu 
Kozsuch Zsolt Tel.: 06/30/434-9237
Konczné Marika Tel.: 06-30-422-7364


2023. június 11. Úrnapja XXII. évf. 24. szám


Zsoltár válasza: „Jeruzsálem, szentek otthona, - dicsérd fölséges Istened!”


Szentlecke: 1 Kor 10, 16-17
Sokan egy kenyér, egy test vagyunk.

Testvéreim! Az áldás kelyhe, amelyet megáldunk, nemde Krisztus vérében való részesedés? És a kenyér, amelyet megtörünk, nemde Krisztus testében való részesedés? Mi ugyanis sokan egy kenyér, egy test vagyunk; mert mindnyájan egy kenyérből részesülünk.


EVANGÉLIUM: Jn 6,51-58
Az én testem valóban étel, az én vérem valóban ital.

Abban az időben így beszélt Jézus a zsidó tömeghez: ,,Én vagyok a mennyből alászállott, élő kenyér. Aki ebből a kenyérből eszik, örökké fog élni. Az a kenyér, amelyet én adok, az én testem a világ életéért." Vita támadt erre a zsidók között: ,,Hogyan adhatja ez testét eledelül nekünk?" Jézus így felelt nekik: ,,Bizony, bizony, mondom nektek: Ha nem eszitek az Emberfia testét, és nem isszátok az ő vérét, nem lesz élet bennetek. Aki eszi az én testemet, és issza az én véremet, annak örök élete van, és én feltámasztom őt az utolsó napon. Mert az én testem valóban étel,
és az én vérem valóban ital. Aki eszi az én testemet, és issza az én véremet, az bennem marad, és én őbenne. Amint engem az élő Atya küldött, és én az Atya által élek, úgy az is, aki engem eszik, énáltalam él. Ez az égből alászállott kenyér! Nem az, amelyet atyáitok ettek és meghaltak! Aki ezt a kenyeret eszi, örökké él!" Így tanított Jézus a kafarnaumi zsinagógában.


Az Ur Jézus Szent Szívének szeretete és engesztelése
                                                                                           
Jézus szívének tisztelete, annak a szeretetnek a kultusza, amellyel Isten
Jézuson keresztül szeret bennünket, másrészt pedig Isten és embertársaink
felé irányuló szeretetünknek a gyakorlása. Ez a tisztelet Istennek felénk
hajló szeretetére összpontosul. és kitűzött célja, hogy megvalósitsuk és
tökéletességre  vigyük azt a szeretetet, amely elkötelez bennünket Istennek
és minden embernek".
                (X11.Pius pápa  Jézus szíve enciklika, 6O.)


Ima
 
Ó, JÉZUS Szentséges SZÍVE, öntsd ki áldásaid bőségét az
egyházra, Szentatyánkra és az egész papságra; adj kitartást az igazaknak,
térítsd meg a bűnösöket, világosítsd meg a hitetleneket, légy segítségére a
haldoklóknak, szabadítsd meg a tisztítótűzben szenvedő lelkeket, és
terjeszd ki minden szívre SZERETETED uralmát!
 
A SZERETET
 
             Ó, Irgalmas JÉZUS, hallgass meg engem!
             SZÍVEDNEK kegyelme térítsen meg engem!
             SZÍVEDNEK fénye világítson meg engem!
             SZÍVEDNEK fájdalma indítson meg engem!
             SZÍVEDNEK Sebe fogadjon be engem!
             SZÍVEDNEK Vére engeszteljen ki engem!
             SZÍVEDNEK Vize tisztítson meg engem!
            SZÍVEDNEK érdeme szenteljen meg engem!
             SZÍVEDNEK keresztje erősítsen engem!
             SZÍVEDNEK töviskoronája díszítsen engem!
             SZÍVEDNEK irgalma karoljon fel engem!
             SZÍVEDNEK szelleme éltessen engem!
             SZÍVEDNEK tüze hevítsen engem!
             SZÍVEDNEK lángja gyulasszon föl engem!
             SZÍVEDNEK SZERETETE ragadjon el engem!
             SZÍVEDNEK méltósága emeljen föl engem!
             SZÍVEDNEK dicsősége dicsőítsen meg engem!
             SZÍVEDNEK szemlélete változtasson meg engem!
             SZÍVEDNEK öröme lelkesítsen engem!
             SZÍVEDNEK birtoklása elégítsen ki engem!
             SZÍVEDNEK élni-halni engedj, kérlek,
             Ó, JÉZUSOM, s SZERETNI csakis téged!
             Ó, Édes SZÍV, hadd éljek boldogul
             E földön most s örökké majd ott túl!
                                                (Ligouri Szent Alfonz)

 


A szolgálóhoz


Vannak napok, amikor a szolgálat sokkal nehezebb, mint máskor. Az
asszony zsémbes és mindenben hibát talál, a gyerekek mindent
kitalálnak, hogy bosszantsanak, valahogyan ideges vagy és a munkád
sem megy úgy, ahogyan szeretnéd. Az ebéd odaég, a tányérok
kicsúsznak a kezedből és eltörnek és velük együtt összetörsz te is.
Mit csinálhatsz ilyenkor? Felmondhatsz, vagy leülhetsz kezedet
tördelve sírni.
Légy bátor és gondolj arra, hogy harcot nem csak az ellenséggel
szemben lehet nyerni, hanem önmagunkkal is.


Ne mondj le!


Az eredmények és sikerek eléréséig nagyon hosszú, nehéz út vezet. Ha
felveszed a küzdelmet és mindenképp el akarsz valamit érni, 
egy jó tanácsot adhatok.
Higgy sikeredben! Ne rettenj vissza, ha küzdelmed szenvedéssel jár, ne
veszítsd el kedvedet és ne mondj le a további harcról, még akkor sem,
ha úgy látod, hogy terveid összeomlanak! Óvakodjál és már messziről
kerüld el a kislelkű embereket!
Ha talán egyelőre nem is sikerül terved mások miatt, ez idővel
sikerülhet, de ha félelemből te saját magad lemondasz a küzdelemről,
az eredményt aligha érheted el.


A bánat nyomában


Ismertem egy jómódú asszonyt, aki állandóan a bánat nyomdokában
járt. Minden temetésre elment sírni, a színházban csak drámai
darabokat nézett végig, a kórházakba járkált. Azokat az embereket
pedig, akik táncoltak és szórakoztak, elítélte.
Egyszer azután súlyosan megbetegedett, hosszan tartó betegsége alatt
rájött, hogy most már a bánat szegődött nyomdokába és mélységesen
sajnálta el nem hangzott kacagásait és hogy míg egészséges volt, nem
kereste az élet derűsebb oldalát. Nem okolt senkit, hiszen önmagát
fosztotta meg a vidámságtól.
Ne keresd a bánatot, míg a bánat meg nem keres téged!


(Dr. Szenthelyi-Molnár István: Emberek! Az élet szép! c. könyvéből)


Dátum Időpont Szentmise felajánlása
06. kedd 18:00

Ruzsák Anett lelki üdvéért;

09. péntek 18:00

Jézus Szent Szívének tiszteletére;

10. szombat -

Laczkó és Leki család elhunytjaiért;

11. vasárnap 09:30

Ballagó diákokért;
Acsai János lelki üdvéért;

TE DEUM HÁLAADÓ, TANÉVZÁRÓ SZENTMISE


A https://szentjanosbogar.hu internetes oldalon megnyílt a nyári kókai Szentjánosbogár táborba a jelentkezési felület. Aki szeretne részt venni (résztvevőként) a táborban, kérjük, mielőbb regisztráljon! (A KÖZÖSSÉGI ÉLET / LELKI NAPOK 2023 menüpont alatt lehet jelentkezni!) Sajnos még nagyon kevés a szállásadó családok száma, tisztelettel és szeretettel kérem szépen a kedves kókai hívektől, családoktól, hogy bátran jelentkezzünk minél többen a sekrestyében, illetve Kovács Gézánál szállásadóként, fiatalok vendéglátóiként!


 Templomunk továbbra is minden pénteken de. 11 órától, 13 óráig NYITVA VAN. Ez idő alatt bárki, aki úgy érzi, hogy testének és lelkének felüdítő, és gyógyító időtöltés lenne, Isten házában elidőzni, tegye meg! Templomunk szabadon látogatható a fent jelzett időpontban.

 

Plébánia irodai nyitvatartása

Hétfő: -
Kedd: 16:00-17:40
Szerda: -
Csütörtök:  -
Péntek: -

 

Miserend

Kedd: 18:00 óra
Péntek: 18:00 óra
Szombat: 18:30 óra
Vasárnap:  11:00 óra

Elérhetőség

Kozsuch Zsolt Tel.: 06/30/434-9237

Szentmiséket továbbra is a sekrestyében lehet íratni.

Temetéssel kapcsolatos ügyintézés: Konczné Marika 06-30-422-7364
info@kokaiplebania.hu


2243 Kóka, Kossuth Lajos u. 63.

 
© 2023 Kókai Egyházközség honlapja