Templomi Hírlevél 2023. május 28. XXII. évf. 22. szám

Kókai Római Katolikus Plébánia és a
Szent Máté Alapítvány kiadványa
2243 Kóka, Kossuth Lajos u. 63. 
www.kokaiplebania.hu 
Kozsuch Zsolt Tel.: 06/30/434-9237
Konczné Marika Tel.: 06-30-422-7364


2023. május 28. Pünkösdvasárnap XXII. évf. 22. szám


Zsoltár válasza: „Áraszd ránk Lelkedet, Istenünk: - újítsd meg a föld színét.”


Szentlecke: 1 Kor 12, 3b-7. 12-13
Mi mindannyian egy Lélekben egy testté lettünk keresztségünk által

Testvéreim! Senki sem mondhatja magától: ,Jézus az Úr!'', csak a Szentlélek által. A lelki adományok ugyan különfélék, a Lélek azonban ugyanaz. A szolgálatok is különfélék, de az Úr ugyanaz. Sokfélék a csodajelek is, de Isten, aki mindenben mindent véghezvisz, ugyanaz. A Lélek ajándékait mindenki azért kapja, hogy használjon vele. A test ugyan egy, de sok tagja van. A testnek ez a sok tagja mégis egy test. Így van ez Krisztussal is. Mi ugyanis mindnyájan egy Lélekben egy testté lettünk keresztségünk által: akár zsidók, akár pogányok, akár rabszolgák, akár szabadok vagyunk. Valamennyiünket ugyanaz a Lélek töltött el.


EVANGÉLIUM: Jn 20, 19-23
Amint engem küldött az Atya, úgy küldelek én is titeket:
Vegyétek a Szentlelket!

Amikor a hét első napján (Húsvétvasárnap) beesteledett, Jézus megjelent a tanítványoknak ott, ahol együtt voltak, pedig a zsidóktól való félelmükben zárva tartották az ajtót. Belépett és így szólt hozzájuk: ,,Békesség nektek!" Miután ezt mondta, megmutatta nekik a kezét és az oldalát. Az Úr láttára öröm töltötte el a tanítványokat. Jézus megismételt: ,,Békesség nektek! Amint engem küldött az Atya, úgy küldelek én is titeket." E szavak után rájuk lehelt, és így folytatta: ,,Vegyétek a Szentlelket! Akinek megbocsátjátok bűneit, az bocsánatot nyer, s akinek nem bocsátjátok meg, az nem nyer bocsánatot."


 

Az új Római misekönyv, Pünkösd vigíliájától lesz bevezetve a Váci Egyházmegyében.

 

VÁLTOZÁSOK A MISE RENDJÉBEN!

 

  • BŰNBÁNATI RÉSZ:

 

Mind: Gyónom a mindenható Istennek és nektek, testvéreim,       hogy            sokszor és sokat vétkeztem gondolattal, szóval,
            cselekedettel és mulasztással: én vétkem, én vétkem,          én igen nagy vétkem.
            Kérem ezért a boldogságos, mindenkor Szűz Máriát,       az összes angyalokat és szenteket, és titeket,    testvéreim, hogy imádkozzatok érettem Urunkhoz,      Istenünkhöz.

 

  • AZ EUCHARISZTIA LITURGIÁJA:

 

Pap:    E víz és bor titka által részesüljünk annak istenségében.

 

Pap:    Imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom és a       tiétek             kedves legyen a mindenható Atyaisten előtt.

Mind: Fogadja el az Úr kezedből az áldozatot.

 

  • A SZENTÁLDOZÁS SZERTARTÁSA:

 

Pap:    Az Úr békéje legyen veletek mindenkor.

Nép:    És a te lelkeddel.

Pap:    Engesztelődjetek ki szívből egymással!

Nép:    Legyen békesség köztünk mindenkor!

 

Pap:    Íme, az Isten báránya, íme aki elveszi a világ bűneit,         Boldogok, akik meghívást kaptak a Bárány   lakomájára.

Mind: Uram, nem vagyok méltó, hogy ..

 

                         Magyar Liturgikus és Egyházzenei Intézet – 2023.

 


Dsida Jenő: Pünkösd


Ujjong a lelkem, s tele van örömmel:
Ma érkezik a régvárt vendég!
Bár liliom-palástot
Vehetnék vállaimra
S elébe úgy mehetnék
Hogy szűzfehéren üdvözöljem Őt! -
Bár tűzrózsákat, égő szíveket
Szórhatnék szét a nagy világon.
Hogy illatot és színeket
És imákat találjon,
Amerre jár! -
Bár lenne szívem ünnepi
Zsolozsmát zengő, nagy harang,
Melyek szétkiáltja örömét,
Hogy csengjen-bongjon tőle a határ!
Pedig, kit várok, csak egy kis madár,
Remegő szárnyú, hófehér galamb! -
- De benne ég az örök Láng.
A szent tevésre ihlető nagy Isten!
Szemén pünkösdi tüzek nyelve csap ki
S így tekint le ránk!
Csak egy pihenő, hófehér galamb!
De Őt imádom, amíg élek,
S előtte hullok térdre egyedül
Parányi semmiségem
alázatos mély érzetében
Mikor felettem átrepül:
Mert Ő az Úr és Ő a Lélek!
S tőle várjuk fényes újulását
A föld színének,
Ő hozzá csap fel ezer ének
Ostromlón zúgva pünkösd hajnalán:
Oh jöjj el! Jöjj el! Szentlélek, Úristen!
Halld meg világ a titkot:
Ma eljön hozzánk! Szentlélek Úristen!
Ujjong a lelkem s tele van örömmel!

1929


Dátum Időpont Szentmise felajánlása
30. kedd 07:00

Zöldfa utcai lakosok élő és elhunyt tagjaiért;

02. péntek 18:00

Ballagó óvodásokért;

Jézus Szíve tiszteletére - ELSŐPÉNTEK

03. szombat 18:30

Lwanga Szent Károly és társai, vértanúk emlékére;

04. vasárnap 09:30

Rosa Mystica Szent Szűz tiszteletére, Alsóvásártér utcai imacsoport elhunyt tagjaiért;
Dóczi György, felesége Koncz Margit és szüleik lelki üdvéért;
Gyöpös Ferenc lelki üdvéért;


Az új Római misekönyv, Pünkösd vigíliájától lesz bevezetve a

Váci Egyházmegyében. A belső oldalon olvashatjuk a szentmise rendjében történő változásokat.


30-án, kedden reggel 7:00 órakor, 04-én, vasárnap pedig 9:30 órakor
kezdődnek a szentmisék.


A https://szentjanosbogar.hu internetes oldalon megnyílt a nyári kókai Szentjánosbogár táborba a jelentkezési felület. Aki szeretne részt venni (résztvevőként) a táborban, kérjük, mielőbb regisztráljon! (A KÖZÖSSÉGI ÉLET / LELKI NAPOK 2023 menüpont alatt lehet jelentkezni!) Sajnos még nagyon kevés a szállásadó családok száma, tisztelettel és szeretettel kérem szépen a kedves kókai hívektől, családoktól, hogy bátran jelentkezzünk minél többen a sekrestyében, illetve Kovács Gézánál szállásadóként, fiatalok vendéglátóiként!


Következő Rózsafüzér-sétánk hazánk békéjéért és Kóka lelki megújulásáért június 3-án, szombaton lesz. 15 órakor indulunk a Legelő utca 1. szám elől. Mostani útvonalunk: Legelő u. 1. - Focipálya - Felsővásár tér 118. - Focipálya. Kb. 2 km séta, hangos rózsafüzér imával. Legutóbb heten voltunk. Istennek hálát adva szeretettel várunk mindenkit június 3-án!


Alkossunk élő rózsafüzért!
A Mária Kongregáció indíttatására engeszteljünk családjainkért, fiataljainkért, közösségeinkért pünkösdhétfő 15-16 óráig. A tavalyi évhez hasonlóan imádkozzuk az örvendetes rózsafüzért otthonainkban, vagy közösségeinkben. Jézus mondja: „Ahol ketten vagy hárman összegyűlnek az én nevemben, ott vagyok közöttük.”

 

Plébánia irodai nyitvatartása

Hétfő: -
Kedd: 16:00-17:40
Szerda: -
Csütörtök:  -
Péntek: -

 

Miserend

Kedd: 18:00 óra
Péntek: 18:00 óra
Szombat: 18:30 óra
Vasárnap:  11:00 óra

Elérhetőség

Kozsuch Zsolt Tel.: 06/30/434-9237

Szentmiséket továbbra is a sekrestyében lehet íratni.

Temetéssel kapcsolatos ügyintézés: Konczné Marika 06-30-422-7364
info@kokaiplebania.hu


2243 Kóka, Kossuth Lajos u. 63.

 
© 2024 Kókai Egyházközség honlapja