Templomi Hírlevél 2023. május 21. XXII. évf. 21. szám

Kókai Római Katolikus Plébánia és a
Szent Máté Alapítvány kiadványa
2243 Kóka, Kossuth Lajos u. 63. 
www.kokaiplebania.hu 
Kozsuch Zsolt Tel.: 06/30/434-9237
Konczné Marika Tel.: 06-30-422-7364


2023. május 21. Urunk mennybemenetele XXII. évf. 21. szám


Zsoltár válasza: „Ujjongás közt ment föl Isten, - az Úr égbe emelkedett harsonaszóval.”


SZENTLECKE: Ef 1, 17-23

Testvéreim! Urunk, Jézus Krisztus Istene, a dicsőség Atyja adja meg nektek a bölcsesség és kinyilatkoztatás lelkét, hogy megismerjétek őt! Gyújtson világosságot lelketekben, hogy megértsétek: milyen reményre hívott meg titeket, milyen gazdag az a fenséges örökség, amelyet ő a szenteknek szán, és milyen mérhetetlenül nagy az ô hatalma mirajtunk, hívőkön. Nagyszerű erejét Krisztusban mutatta meg, amikor a halálból feltámasztotta őt, és a mennyben jobbjára ültette. Fölé emelte minden fejedelemségnek, hatalomnak, erőnek és uralomnak, s minden néven nevezendő méltóságnak, nemcsak ezen a világon, hanem az eljövendőben is. Mindent lába alá vetett, őt magát pedig az egész Egyház fejévé tette: ez az ő teste, és teljessége annak, aki mindent mindenben betölt.


EVANGÉLIUM: Mt 28, 16-20
Én kaptam meg minden hatalmat az égen és a földön.

Abban az időben: A tizenegy tanítvány elment Galileába, fel arra a hegyre, ahova Jézus rendelte őket. Amikor meglátták őt, leborultak előtte a földre. Egyesek azonban még mindig kételkedtek. Jézus odament hozzájuk, és ezt mondta nekik: ,,Én kaptam meg minden hatalmat az égen és a földön. Ezért most menjetek el, és tegyetek tanítványommá minden nemzetet! Kereszteljétek meg őket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében! Tanítsátok meg őket mindannak megtartására, amit parancsoltam nektek! És íme, én veletek vagyok mindennap a világ végéig!''


 

Az új Római misekönyv, Pünkösd vigíliájától lesz bevezetve a Váci Egyházmegyében.

 

VÁLTOZÁSOK A MISE RENDJÉBEN!

 

  • BŰNBÁNATI RÉSZ:

 

Mind: Gyónom a mindenható Istennek és nektek, testvéreim,       hogy            sokszor és sokat vétkeztem gondolattal, szóval,
            cselekedettel és mulasztással: én vétkem, én vétkem,          én igen nagy vétkem.
            Kérem ezért a boldogságos, mindenkor Szűz Máriát,       az összes angyalokat és szenteket, és titeket,    testvéreim, hogy imádkozzatok érettem Urunkhoz,      Istenünkhöz.

 

  • AZ EUCHARISZTIA LITURGIÁJA:

 

Pap:    E víz és bor titka által részesüljünk annak istenségében.

 

Pap:    Imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom és a       tiétek             kedves legyen a mindenható Atyaisten előtt.

Mind: Fogadja el az Úr kezedből az áldozatot.

 

  • A SZENTÁLDOZÁS SZERTARTÁSA:

 

Pap:    Az Úr békéje legyen veletek mindenkor.

Nép:    És a te lelkeddel.

Pap:    Engesztelődjetek ki szívből egymással!

Nép:    Legyen békesség köztünk mindenkor!

 

Pap:    Íme, az Isten báránya, íme aki elveszi a világ bűneit,         Boldogok, akik meghívást kaptak a Bárány   lakomájára.

Mind: Uram, nem vagyok méltó, hogy ..

 

                         Magyar Liturgikus és Egyházzenei Intézet – 2023.

 


 

Ima papi és szerzetesi hivatásokért

 

Jézusunk, lelkek örök pásztora, tekints irgalmas szemmel szeretett nyájadra!
Urunk, mint árvák sírunk előtted!
Kérünk téged, a Boldogságos Szűzanya a Magyarok Nagyasszonya közbenjárására,
adj nekünk papi és szerzetesi hivatásokat!
Jézusunk adj nekünk a te szíved szerinti papi és szerzetesi hivatásokat!

___________________________

Szent Rita emléknapja május 22.

Szent Rita, aki a legnehezebb helyzetekben is segít.

Az ima és a hit.  E két egység, ami minden esetben és a legnehezebb helyzetekben is velünk van.

Szent Rita köszöntése

Üdvözlégy, dicsőséges Szent Rita, Krisztus kiválasztott jegyese! Teljes szívemből örülök annak a dicsőségnek, amelyet most Jézus Krisztussal a mennyei Paradicsomban élvezel. Esdve kérlek, hogy emlékezz meg rólam. Nyerd el számomra a kegyelmet, hogy feladataimat Isten dicsőségére és lelkem üdvére teljesítsem, hogy a bűnt kerüljem, valóban engesztelést nyújtsak az Istent érő sértésekért, és így az örök boldogságba jussak, hogy veled és minden szenttel együtt mindörökké dicsérjem és dicsőítsem Istent.

Dicsőséges Szent Rita, te csodálatos módon részt vehettél a mi Urunk Jézus Krisztus fájdalmas szenvedésében. Esdekelj ki nekem a kegyelmet, hogy türelemmel viseljem a földi élet szenvedéseit, és védelmezz meg minden ínségemben.

Amen.

Egy meghallgatott imádság 

Erőt kértem az Úrtól, s Ő nehézségeket adott, melyeken megedződtem. Bölcsességért imádkoztam, és problémákat adott, melyeket megtanultam megoldani. Előmenetelt óhajtottam, gondolkodó agyat adott és testi erőt kaptam, hogy dolgozzam. Kértem bátorságot, és Isten veszélyeket adott, melyeket legyőztem. Áhítottam, hogy szeretni tudjak, és kaptam az Úrtól bajba jutott embereket, akiken segítsek. Kegyes jóindulata helyett alkalmat kaptam a jóra, és mindent megkaptam, amire szükségem volt. Imádságom meghallgatásra talált.

(Szent Rita)


Dátum Időpont Szentmise felajánlása
23. kedd 18:00

Zöldfa utcai lakosok élő és elhunyt tagjaiért;

26. péntek 18:00

E hónapban elhunytjainkért;

27. szombat 18:30

Kókai hősökért;

Rosa Mystica Szent Szűz tiszteletére;

28. vasárnap 11:00

Elsőáldozókért;

PÜNKÖSDVASÁRNAP - ELSŐÁLDOZÁS


Májusi litániák: Kedden a szentmise után, péntek, szombat, vasárnap a szentmisék előtt fél órával kezdődnek.


Az új Római misekönyv, Pünkösd vigíliájától lesz bevezetve a

Váci Egyházmegyében. A belső oldalon olvashatjuk a szentmise rendjében történő változásokat.


Egyházmegyénk főiskolája, a váci Apor Vilmos Katolikus Főiskola 2023/2024. tanévre felvételit hirdet katekéta- lelkipásztori munkatárs (KLM) szakra. Érdeklődni és jelentkezni -életkortól függetlenül- lehet: Fischli Szilvia tanulmányi munkatársnál (Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. +36-27-511-150/401) vagy dr. Lovassy Attila szakfelelősnél lehet. Jelentkezési határidő: 2023. május 23. További információk más szakokról is: www.avkf.hu


27-én, szombaton az esti szentmisét a kókai hősi halottakért ajánljuk fel, majd azt követően megemlékezés lesz a templom előtti Hősök szobránál.


Május 22-én, Szent Rita napján szentmisére megyünk Budapestre a Szent Rita Templomba, busszal és vonattal. Az autóbusz 6 óra 45 perckor indul a végállomásról. Aki szeretne a szentmisén részt venni, a hozzá legközelebbi megállóban szálljon fel, és Sülysápról vonattal megyünk Budapestre.

EWTN Katolikus TV élőben közvetíti a 9:00 - 11:00 és a 17:00 órakor kezdődő szentmiséket.


Elhunyt:  

Gödöllei Ferencné Báder Ilona, Béke u. 19.

Adj Uram örök nyugodalmat neki!

 

Plébánia irodai nyitvatartása

Hétfő: -
Kedd: 16:00-17:40
Szerda: -
Csütörtök:  -
Péntek: -

 

Miserend

Kedd: 18:00 óra
Péntek: 18:00 óra
Szombat: 18:30 óra
Vasárnap:  11:00 óra

Elérhetőség

Kozsuch Zsolt Tel.: 06/30/434-9237

Szentmiséket továbbra is a sekrestyében lehet íratni.

Temetéssel kapcsolatos ügyintézés: Konczné Marika 06-30-422-7364
info@kokaiplebania.hu


2243 Kóka, Kossuth Lajos u. 63.

 
© 2024 Kókai Egyházközség honlapja