Templomi Hírlevél 2023. február 19. XXII. évf. 8. szám

Kókai Római Katolikus Plébánia és a
Szent Máté Alapítvány kiadványa
2243 Kóka, Kossuth Lajos u. 63. 
www.kokaiplebania.hu 
Kozsuch Zsolt Tel.: 06/30/434-9237
Konczné Marika Tel.: 06-30-422-7364


2023. február 19Évközi 7. vasárnap XXII. évf. 08. szám


Zsoltár válasz: „Irgalmas a mi Urunk, Istenünk: - könyörületre hajlik szíve.”


SZENTLECKE: 1 Kor 3, 16-23
Minden a tiétek, ti Krisztusé vagytok, Krisztus pedig az Istené.

Testvéreim! Nem tudjátok, hogy ti Isten temploma vagytok, és Isten Lelke lakik bennetek? És aki Isten templomát lerontja, azt Isten elpusztítja. Isten temploma ugyanis szent, és ti vagytok az! Senki ne ámítsa önmagát! Aki közületek bölcsnek tartja magát ezen a világon, váljék oktalanná, hogy csakugyan bölcs lehessen. E világ bölcsessége ugyanis oktalanság Isten előtt. Hiszen írva van: ,,Saját ravaszságukkal fogja meg a bölcseket'', továbbá: Tárva az Úr előtt az ember gondolata, csupa hiúság annak foglalata. Senki se kérkedjék tehát emberekkel! Hisz minden a tiétek: Pál, Apolló, Péter, a világ, az élet, a halál, a jelenvalók, az eljövendők: Minden a tiétek; ti Krisztusé vagytok, Krisztus pedig az Istené.


EVANGÉLIUM: Mt 5, 38-48
Szeressétek ellenségeiteket!

Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz: Hallottátok, hogy a régieknek ezt mondták: Szemet szemért, fogat fogért. Én pedig azt mondom nektek: Ne szálljatok szembe a gonosszal, hanem ha valaki arcul üt téged jobb felől, tartsd oda neki a bal arcodat. Aki perbe fog, hogy elvegye a ruhádat, annak add oda a köntösödet is. És ha valaki egy mérföldnyire kényszerít, menj vele kétannyira. Adj annak, aki kér, és aki kölcsönt akar, el ne fordulj tőle. Hallottátok, hogy ezt mondták: Szeresd felebarátodat és gyűlöld ellenségedet. Én pedig azt mondom nektek: Szeressétek ellenségeiteket, tegyetek jót azokkal, akik gyűlölnek benneteket, imádkozzatok azokért, akik üldöznek és gyaláznak titeket, hogy gyermekei legyetek mennyei Atyátoknak, aki fölkelti napját jókra és gonoszokra egyaránt, és esőt ad mind az igazaknak, mind a bűnösöknek. Ha ugyanis csak azokat szeretitek, akik titeket szeretnek, ugyan mi lesz a jutalmatok? Nem teszik meg ezt a vámosok is? És ha csak a testvéreiteknek köszöntök, mi az, amivel többet tesztek? Nem teszik meg ezt a pogányok is? Ti legyetek olyan tökéletesek, mint amilyen tökéletes a ti mennyei Atyátok!


NAGYBÖJTI KÉSZÜLET - 2023

 „Ugyanazt a lelkületet ápoljátok magatokban, amely Krisztus Jézusban volt.” (Fil 2,5)

 

 

Olvass!

Elmélkedj!

Cselekedj!

02. 22.
Hamvazó-

szerda
†††

Joel 2,12-18

2Kor 5,20-6,2

Mt 6,1-6.16-18.

Általában a nagyböjti időben készítik föl a megkeresztelendőket, a megkereszteltek pedig fölkészülnek, hogy húsvét vigíliáján megújítsák keresztségi fogadalmukat. Nagyböjt első prefációja „örömteli időszaknak” hívja a nagyböjtöt. Ennek az az oka, hogy nagyböjt hagyományos gyakorlatai legyőzik a szívünk erőszakosságát és felébresztik bennünk az igazi krisztusi örömet. (105. oldal)

Ha tehetem, ma részt veszek szentmisén,
és kérem Isten kegyelmét a most kezdődő nagyböjti lelki utamhoz.

02. 23.
csütörtök

Mtörv 30,15-20

Lk 9,22-25

Szeressük Istent, felebarátunkat és önmagunkat. Nagyböjt három hagyományos gyakorlata, az ima, az alamizsnálkodás és a böjt, gyógyítja ezt a hármas szeretetet. A nagyböjt az az időszak, amikor Krisztus atlétái lelkük edzőtermében gyakorolnak, és ismét elsajátítják Krisztus örömét. (105.)

Ma lemondok
a napi hírek, események
követéséről.

02. 24.
péntek ††

ApCsel 1,15-17.20-26

Jn 15,9-17

Istent nem korlátozzák az egyház határai. Isten minden emberben jelen van, Ő tartja őket életben, betölti szeretetüket, bármilyen hitet vallanak is, vagy akár hitetlenek. A keresztség azért lenyűgöző, mert megvilágítja minden emberi élet drámáját. (12.)

Ma külön is imádkozom nem hívő, vagy nem keresztény ismerőseimért.

02. 25.
szombat

Iz 58,9b-14

Lk 5,27-32

A hit elsősorban nem azt jelenti, hogy kiválasztjuk, miben hiszünk, mintha egy spirituális szupermarketben a személyes szükségleteink és ízlésünk szerint összeválogatott vallásos termékekkel töltenénk meg a bevásárlókocsinkat. A hit a mi válaszunk arra a megdöbbentő felfedezésre, hogy kiválasztottak minket. (16.)

Ma imádkozom azokért, akik elhagyták, vagy elvesztették hitüket, hogy visszataláljanak Istenhez.

02. 26.
Nagyböjt
1. vasárnap-ja

Jer 2,7-9;3,1-7a

Róm 5,12-19

Mt 4,1-11

A megkeresztelt élet, hivatás; azt jelenti, hogy olyanok vagyunk, akik „igen”-t mondtak Istenre, és akik elindultak az úton. Nevünkön neveznek, nem csak egyszer, a keresztelőkútnál. Isten folyamatosan hív minket, mindaddig, amíg színről színre nem látjuk. (40.)

Ma hálát adok
a keresztségemért,
és imádkozom
keresztszüleimért.


HÁZASSÁG HETE – 2023.

Ima a boldog házasságért

Urunk, mennyei Atyánk, tudjuk,
hogy a házasságban nagy feladat vár ránk,
s kezünkbe van letéve a jövő nemzedék áldása vagy romlása.
Világosíts meg és erősíts meg bennünket,
hogy gyakoroljuk azokat az erényeket,
amelyek egy neked tetsző házasságban elengedhetetlenek:
az istenfélelmet, az áldozatkészséget,
az őszinteséget és a tisztalelkűséget.
Add, hogy együtt növekedjünk szeretetedben:
hogy szeressük mindazt,
amelyben megcsillan valami a Te fenséges arcodból.
Engedd, hogy tiszta szerelemmel szeressük egymást
és ezzel méltók legyünk áldásodra,
Krisztus Urunk által.
Ámen.


Ha...

Ha a kudarc ellenére is tudsz sikerről álmodni...
Ha hited minden megpróbáltatáson átsegít....
Ha szemedet mindig a végső célra irányítod...
Ha a múlt minden szenvedése és nehézsége bölcsességre tanított...
Ha céljaid tiszták és nemesek...
Ha minden emberben Isten képmását látod...
Az élet küzdelmének felét már meg is nyerted!


SZENTMISÉK FEBRUÁR 20 – FEBRUÁR 26–IG
21. Kedd 18:00

Juhos és Simon család élő és elhunyt tagjaiért, Molnár István és felesége Kiss Margit lelki üdvéért, Vulmann Sándor lelki üdvéért;

22. Szerda 18:30

Nagyböjt kegyelmeinek befogadásáért;

HAMVAZÓSZERDA – SZIGORÚ BÖJT!!!!!

24. Péntek 18:00

Tisztítóhelyen szenvedő lelkekért;

KERESZTÚT

25. Szombat 18:30

Egyházközségünkért;

26. Vasárnap 11:00

Laczkó Istvánné Böbe lelki üdvéért;

Gyűjtés a katolikus iskolák javára


Ma:  könyörgő nap van a világ éhezőiért.


22-én hamvazószerda, 18:30 órakor lesz szentmise és hamvazás, aki ekkor nem tud eljönni, az február 25-én /szombaton/ és február 26-án /vasárnap/ is részesülhet a hamvazás szertartásában.

Ez a nap a 14 és 60 év közötti katolikusok számára szigorú böjti nap!!!


Péntekenként szentmise előtt fél órával keresztúti ájtatosságot végzünk.


Szombatonként: Taize-i (TZ) imaóra a szentmise után.


A Katolikus Karitász azonnali segítségnyújtást küldött és a hosszú távú segítségnyújtást adománygyűjtést indított a Törökországot és Szíriát súlytó földrengés károsultjainak megsegítésére. Több ezer ember vesztette el otthonát, családtagjait, megélhetését, akiknek nagy szüksége van most egy nemzetközi összefogásra.

Csatlakozzunk a földrengés áldozatait mentő és segítő összefogáshoz! A 1356-os adományvonal hívásával 500 forinttal,  átutalással a 12011148-00124534-00100008 a bankszámlaszámon (közlemény: törökországi földrengés) segíthet.

Köszönjük támogatását!

 

Plébánia irodai nyitvatartása

Hétfő: -
Kedd: 16:00-17:40
Szerda: -
Csütörtök:  -
Péntek: -

 

Miserend

Kedd: 18:00 óra
Péntek: 18:00 óra
Szombat: 18:30 óra
Vasárnap:  11:00 óra

Elérhetőség

Kozsuch Zsolt Tel.: 06/30/434-9237

Szentmiséket továbbra is a sekrestyében lehet íratni.

Temetéssel kapcsolatos ügyintézés: Konczné Marika 06-30-422-7364
info@kokaiplebania.hu


2243 Kóka, Kossuth Lajos u. 63.

 
© 2023 Kókai Egyházközség honlapja