Templomi Hírlevél 2023. február 12. XXII. évf. 7. szám

Kókai Római Katolikus Plébánia és a
Szent Máté Alapítvány kiadványa
2243 Kóka, Kossuth Lajos u. 63. 
www.kokaiplebania.hu 
Kozsuch Zsolt Tel.: 06/30/434-9237
Konczné Marika Tel.: 06-30-422-7364


2023. február 12Évközi 6. vasárnap XXII. évf. 07. szám


Zsoltár válasz: „Boldogok, akik Isten útján járnak, - és törvényét követik.”


EVANGÉLIUM: Mt 5, 17-37
Jézus tökéletessé teszi az Ószövetség tanításait és parancsait.

Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz: Ne gondoljátok, hogy azért jöttem, hogy megszüntessem a törvényt vagy a prófétákat. Nem megszüntetni jöttem, hanem tökéletessé tenni. Bizony mondom nektek, amíg az ég és föld el nem múlik, nem vész el a törvényből sem egy i betű, sem egy vessző, hanem minden érvényben marad. Aki tehát csak egyet is eltöröl akár a legkisebb parancsok közül is, és úgy tanítja az embereket, azt nagyon kicsinek fogják hívni a mennyek országában. És mindaz, aki megtartja és tanítja őket, igen nagy lesz a mennyek országában. És mondom nektek: Ha igazvoltotok nem múlja felül az írástudókét és a farizeusokét, nem juthattok be a mennyek országába. Hallottátok, hogy a régieknek ezt mondták: Ne ölj! Aki öl, méltó az ítéletre. Én viszont azt mondom nektek, hogy méltó az ítéletre mindaz, aki haragszik testvérére. Aki azt mondja testvérének: ,,Te esztelen!'', méltó a főtanács ítéletére. Aki pedig azt mondja: ,,Te istentelen!'', méltó a kárhozat tüzére. Ha tehát ajándékot akarsz az oltáron felajánlani, és ott eszedbe jut, hogy testvérednek valami panasza van ellened, hagyd ott ajándékodat az oltár előtt, s menj, előbb békülj ki testvéreddel. Csak aztán térj vissza, hogy bemutasd áldozatodat. Ellenfeleddel szemben légy békülékeny, amikor még úton vagy vele, nehogy átadjon a bírónak, a bíró pedig a börtönőrnek, és a börtönbe vessenek. Bizony, mondom neked, ki nem jössz onnan, míg az utolsó garast is meg nem fizeted. Hallottátok a parancsot: Ne törj házasságot! Én pedig azt mondom nektek, hogy aki bűnös vággyal asszonyra néz, szívében már vétkezett vele. Ha a jobb szemed bűnre visz, vájd ki, és vesd el magadtól. Jobb neked, ha elvész egy testrészed, minthogy egész tested a kárhozatra kerüljön. Ha a jobb kezed visz bűnbe, vágd le azt, és vesd el magadtól. Mert jobb neked, ha egy testrészed vész el, minthogy egész tested a kárhozatra jusson. És ezt is mondták: Aki elküldi feleségét, adjon neki válólevelet. Én pedig azt mondom nektek, hogy aki elküldi feleségét -- kivéve hűtlenség esetét --, okot ad neki a házasságtörésre, és aki az elbocsátott nőt veszi feleségül, házasságtörést követ el. Hallottátok továbbá, hogy a régieknek ezt mondták: Hamisan ne esküdj, és tartsd meg az Úrnak tett esküdet! Én pedig azt mondom nektek: Egyáltalán ne esküdjetek! Sem az égre, mert az az Isten trónja, sem a földre, mert az lábának zsámolya, se Jeruzsálemre, mert az a nagy Király városa! De még saját fejedre se esküdj, mert egyetlen hajszáladat sem tudod ősszé vagy feketévé tenni. Legyen a ti beszédetek ,igen, igen, nem, nem''; ami ennél több, az a gonosztól van.


Uram, te mindig jobban szerettél minket, mint saját magadat, s egyre ezt teszed ma is, amikor az Oltáriszentségben ételként adod magad nekünk.

Te azt akarod, hogy bennünk is oly nagy legyen a kölcsönös szeretet, hogy a másikat mindig jobban szeressük, mint saját magunkat.

Taníts meg arra, hogy szeretetemet tettekkel bizonyítsam, hogy testvéremért megtegyem mindazt a jót, amit megtehetek, imádkozzam érte, és minden kínálkozó alkalommal szolgáljam őt.

Tégy felkészültté arra, hogy minden fenntartás nélkül elkötelezzem magam testvéreim szolgálatában, és életemet adjam értük.

Add meg azt is, hogy mások elképzelése és akarata szerint is szolgálni tudjam őket szeretetből, mivel te, drága Üdvözítőm, a kereszten haldokolva erre tanítottál engem!

Ámen.

Szalézi Szent Ferenc

_____________________________________

Vianney Szent János imája

Jézusom,
neked szentelem szívemet,
zárd a tiédbe.
Szívedben akarok lakni,
szíveddel akarok szeretni,
szívedben akarok élni.
Szívedből akarom meríteni az igazi szeretetet,
mely felemészti szívemet:
benne erőt, világosságot,
kedvet és igazi vigasztalást fogok találni.
Jézusom, szívem a te szíved szeretetének oltára legyen,
oltár, amelyen magamat neked áldozom.
Szemem mindenkor szent sebeidre tekintsen,
elmém mindig irgalmadra gondoljon.

Ámen.


Sorsom a gyertya sorsa

Az égre nézek, ki elment azt keresem,
de könnyes szemem hiába meresztem,
nem látok mást, csak a kéklő eget,
a csendben úszó fellegeket.
Szeretnék utána menni, szívem fáj,
de nem lehet, mert vár a világ,
várnak a sötétben sínylődő emberek,
hogy éltető világosságot nekik én vigyek.
Sorsom ezentúl a gyertya sorsa lesz:
égni, világítani s elfogyni csendesen;
fényt vinni ahol sötét az eresz,
meleget annak, ki fagytól didereg.
Krisztust hordozni utcákon, tereken,
megmutatni Őt a munkahelyeken,
hogy mikor a kereszt már nagyon nehéz
megfoghassa mindenki segítő kezét.
Viszem az isteni fény fáklyáját
és hiszem, ha kidűlök átveszi más,
ismét magasra tartja,
hogy világítson, égjen lobogva.


Aki szeret: nem fogja elvárni tőled, hogy úgy viselkedj, ahogy ő akarja, hanem mosolyog, amikor látja, hogy egyedi vagy.
Aki szeret, nem fogja elvárni, hogy úgy élj, ahogy ő jónak gondolja, hanem örömmel látja, ahogyan élsz.
Aki szeret, nem akarja elvenni a szabadságodat, hanem örül annak, aminek te is örülsz.
Aki szeret, nem akar ujjal mutogatni rád, hogy te rontottad el az életét, hanem megköszöni, hogy mellette vagy és tanítod őt.
Aki szeret, amellett értékesnek, jónak tapasztalod meg magadat.
Aki szeret, átölel bármikor, tiszta szívvel, minden ok nélkül, csak azért mert szeret


SZENTMISÉK FEBRUÁR 13 – FEBRUÁR 19–IG
14. Kedd 18:00

Fecske István, felesége Pap Erzsébet és vejük Belovai József lelki üdvéért;

17. Péntek 18:00

Laczkó Istvánné Böbe lelki üdvéért, halálának 30. napjára;

18. Szombat 18:30

Valcz Béla és édesapja lelki üdvéért, haláluknak első évfordulójára;

Gáspár Istvánné Szabó Gizella lelki üdvéért, halálának 30. napjára;

19. Vasárnap 11:00

Hálából;

KÖNYÖRGŐNAP A VILÁG ÉHEZŐIÉRT


Templomunk továbbra is minden pénteken de. 11órától, 13 óráig NYITVA VAN. Ez idő alatt bárki, aki úgy érzi, hogy testének és lelkének felüdítő, és gyógyító időtöltés lenne, Isten házában elidőzni, tegye meg! Templomunk szabadon látogatható a fent jelzett időpontban.


Elhunyt:         

Hublik Lajosné Halász Etelka, Legelő u. 52.

Adj Uram örök nyugodalmat neki!

Plébánia irodai nyitvatartása

Hétfő: -
Kedd: 16:00-17:40
Szerda: -
Csütörtök:  -
Péntek: -

 

Miserend

Kedd: 18:00 óra
Péntek: 18:00 óra
Szombat: 18:30 óra
Vasárnap:  11:00 óra

Elérhetőség

Kozsuch Zsolt Tel.: 06/30/434-9237

Szentmiséket továbbra is a sekrestyében lehet íratni.

Temetéssel kapcsolatos ügyintézés: Konczné Marika 06-30-422-7364
info@kokaiplebania.hu


2243 Kóka, Kossuth Lajos u. 63.

 
© 2023 Kókai Egyházközség honlapja