Templomi Hírlevél 2023. január 15. XXII. évf. 3. szám

Kókai Római Katolikus Plébánia és a
Szent Máté Alapítvány kiadványa
2243 Kóka, Kossuth Lajos u. 63. 
www.kokaiplebania.hu 
Kozsuch Zsolt Tel.: 06/30/434-9237
Konczné Marika Tel.: 06-30-422-7364


2023. január 15. Évközi 2. vasárnap XXII. évf. 03. szám


Zsoltár válasz: Íme, eljövök, Uram, - hogy teljesítsem azt, amit kívánsz.”


SZENTLECKE: 1 Kor 1, 1 - 3
Kegyelem nektek és békesség Atyánktól, az Istentől, és az Úr Jézus Krisztustól!

Pál, Jézus Krisztusnak Isten akaratából meghívott apostola és Szosztenész testvér köszönti Isten korintusi egyházát, a Krisztus Jézusban megszentelteket, a meghívott szenteket és mindazokat, akik náluk vagy nálunk segítségül hívják, Jézus Krisztusnak, a mi Urunknak nevét. Kegyelem nektek és békesség Atyánktól, az Istentől, és az Úr Jézus Krisztustól!


EVANGÉLIUM: Jn 1, 29 - 34
Íme, az Isten Báránya, aki elveszi a világ bűneit!

Abban az időben: Amikor János látta, hogy Jézus közeledik feléje, így szólt: ,,Íme, az Isten Báránya, aki elveszi a világ bűneit! Ő az, akiről én azt mondtam: Utánam jön egy férfi, aki megelőz engem, mert előbb volt, mint én. Én sem ismertem őt, de azért jöttem, és azért keresztelek vízzel, hogy megismertessem őt Izraelben.'' János azután így folytatta tanúságtételét: ,,Láttam, hogy az égből, mint egy galamb, leszáll rá a Lélek, és rajta marad. Én sem ismertem őt, de aki küldött, hogy vízzel kereszteljek, az mondta nekem: Akire látod, hogy rászáll a Lélek, és rajta marad, ő az, aki Lélekkel keresztel. Én láttam, és tanúskodom arról, hogy ő az Isten Fia!''


Megkértem Istent, vegye el büszkeségemet.

Azt mondta, nem Ő veszi el, nekem kell feladnom.

Kértem Istent, adjon nekem türelmet.

Azt mondta: nem. A türelem a megpróbáltatás mellékterméke, nem kapni, megszerezni kell.

Kértem Istent, adjon nekem boldogságot.

Azt mondta: nem. Csak áldását adhatja - a boldogság rajtam múlik.

Kértem Istent, hogy kíméljen meg a fájdalomtól.

Azt mondta: nem. A szenvedés eltávolít a világ dolgaitól és közelebb visz Hozzá.

Kértem Istent, adjon lelki fejlődést.

Azt mondta: nem. A fejlődés az én dolgom, de megmetsz, hogy gyümölcsöt hozzak.

Kértem Istent, segítsen másokat szeretni, ahogy Ő szeret engem.

Azt felelte: látom, már kezded érteni.

Kértem Őt...

És Isten adott nehézségeket, amelyek erőssé tesznek.

Kértem bölcsességet...

És adott problémákat, hogy megoldjam azokat.

Kértem bátorságot...

És adott veszélyeket, hogy legyőzzem azokat

Kértem, adjon szeretetet...

És adott gondterhelt embereket, hogy segítsek rajtuk.

Kértem kegyelmet...

És adott lehetőségeket.

Semmit sem kaptam, amit akartam, és mégis megkaptam mindent, amire szükségem volt.

______________________________________________

Segíts, Uram, hogy legyek:

belsőleg ártatlan;
külsőleg egyszerű;
társalgásban szerény;
életemben példás.
Légy velem, Uram, hogy ügyeljek:

természetem fékezésére,
a kegyelem ápolására,
parancsaid megtartására,
az üdvösség elnyerésére.

Tanuljam meg Tőled:
mily csekély, ami földi,
mily nagy, ami isteni,
mily rövid, ami ideiglenes,
milyen tartós, ami örökkévaló.

Ámen


A legnagyobb kérés...

"Legyen meg a Te akaratod!"
Ha elkerülnek a gondok, a bánatok,
Könnyű kimondani ezt a mondatot...
De, ha nehéz órák jönnek, s az öröm ködbe vész?
Ha a szív vérzik s a lélek zokog?
Ha éjszakáknak tűnnek a nappalok,
Akkor nehéz eltördelni ezt a mondatot,
Hogy "legyen meg a Te akaratod!"

Inkább sikoltanék, Atyám, óh, ezt ne! Ne!
Miért kellett ennek így történnie?
És a szívem keserű lázadásba jut,
Ha érthetetlen előtte az út
Sírva tesz fel kínzó kérdéseket,
Én Istenem! Hát ez a szereteted?

Azután lassan elcsitul, "bocsáss meg, óh, Atyám!"
Hisz Te szeretsz engem mindig igazán.
A kínban vergődő szívemmel is tudom:
Te vezetsz engem a legjobb úton.
Akaratod ellenemre is véghez viheted,
Szívem mégsem lesz ettől csöndesebb...

Taníts meg hát Hozzád méltón imádkozni,
Hogy ne csak szájjal, de szívemből is tudhassam mondani,
"Legyen meg a Te akaratod,
Ahogy Te akarod, mégse úgy, ahogy én,
Mert a békesség csak így lesz az enyém."

Lehet az út tövises, meredek,
Amerre Te vezetsz, arra én bátran mehetek.
Mindennapi kérésem így csupán egy marad:
Add, hogy csupán Téged kívánhassalak.
Legyen minden úgy, ahogy TE akarod,
Ha az éj temet, ha a Nap nevet.

Fogd meg hát a kezem,
Fogadd el újra a szívem.
Ha az utam célját el is takarod,
Hiszek Benned!
Legyen mindig meg a Te akaratod!

Ámen.


 Cselekvés a napért:

Ma nem ülök a pálya szélén. Cselekszem. Eldöntöm, mit tegyek, hogy közelebb kerüljek Istenhez, családomhoz, barátaimhoz és…. Önmagamhoz.
(Hazelden)


SZENTMISÉK JANUÁR 16 – JANUÁR 22–IG
17. Kedd 18:00

Varró Ferencné Csatlós Éva lelki üdvéért, halálának 30. napjára

20. Péntek 18:00

Tisztítótűzben szenvedőkért

21. Szombat 18:30

Pap István halálának első évfordulójára

Nyéki család élő és elhunyt tagjaiért

Gáspár Istvánné Szabó Gizella lelki üdvéért

22. Vasárnap 11:00

Beteg édesanyáért

Isten igéjének vasárnapja


Előre hirdetjük, hogy 28-án /szombaton/ 9 órakor várjuk férfi híveink segítségét a templomba, a fenyőfák kihordásához, ezt követően kérjük az asszonyok segítségét a takarításhoz.


Kérjük azokat a párokat, akik idén szeretnének egyházi házasságot kötni, hogy jegyes oktatás, illetve az időpont egyeztetése miatt minél előbb jelentkezzenek a sekrestyében.


Elhunyt: 

Gáspár Istvánné Szabó Gizella, Kossuth Lajos u. 13.

Adj Uram örök nyugodalmat neki!

 

 

 

Plébánia irodai nyitvatartása

Hétfő: -
Kedd: 16:00-17:40
Szerda: -
Csütörtök:  -
Péntek: -

 

Miserend

Kedd: 18:00 óra
Péntek: 18:00 óra
Szombat: 18:30 óra
Vasárnap:  11:00 óra

Elérhetőség

Kozsuch Zsolt Tel.: 06/30/434-9237

Szentmiséket továbbra is a sekrestyében lehet íratni.

Temetéssel kapcsolatos ügyintézés: Konczné Marika 06-30-422-7364
info@kokaiplebania.hu


2243 Kóka, Kossuth Lajos u. 63.

 
© 2023 Kókai Egyházközség honlapja