Templomi Hírlevél 2023. január 08. XXII. évf. 2. szám

Kókai Római Katolikus Plébánia és a
Szent Máté Alapítvány kiadványa
2243 Kóka, Kossuth Lajos u. 63. 
www.kokaiplebania.hu 
Kozsuch Zsolt Tel.: 06/30/434-9237
Konczné Marika Tel.: 06-30-422-7364


   2023. január 08. Urunk megkeresztelkedése XXII. évf. 02. szám

Zsoltár válasz: „Áldja meg Isten az ő népét, - adjon neki békességet!”


SZENTLECKE: ApCsel 10, 34-38

Kornéliusz házában Péter szólásra nyitotta ajkát, és ezeket mondta: ,,Valóban el kell ismernem, hogy Isten nem személyválogató. Mindenki kedves előtte, bármely néphez tartozik is, aki féli őt és az igazságot cselekszi. Isten a tanítást Izrael fiainak adta, és a béke örömhírét hirdette Jézus által. Ő a mindenség Ura. Ti tudjátok, hogy mi minden történt Galileától egész Judeáig attól kezdve, hogy János hirdette a keresztséget: Hogyan kente fel az Isten a názáreti Jézust Szentlélekkel és hatalommal. Ő pedig, amerre csak járt, jótetteket vitt végbe, és meggyógyított minden ördögtől megszállottat, mert vele volt az Isten.''


EVANGÉLIUM: Mt 3, 13-17

Abban az időben: Jézus elment Galileából a Jordán (folyó) mellé Jánoshoz, hogy megkeresztelkedjék nála. János azonban tiltakozott: ,,Neked kellene megkeresztelned engem, és te jössz hozzám?'' Jézus azonban így szólt: ,,Hagyd ezt most, mert úgy illik, hogy teljesítsük mindazt, ami igazságos.'' Erre, János engedett neki. Jézus pedig megkeresztelkedett. Mihelyt feljött a vízből, íme, megnyílt az ég, és látta Isten Lelkét galamb módjára magára szállni. És íme, hang hallatszott az égből: ,,Ez az én szeretett Fiam, akiben kedvem telik!''


MSTPM misszionáriusok napi imája

Szűz Mária, Istennek anyja,
őrizd meg bennem a gyermeki szívet
kristálytisztán, mint egy forrás.

Adj nekem szerény szívet,
mely nem ismer szomorúságot;
nagy szívet, mely megértő
és gyengéd a részvétben;
hű és nagylelkű szívet,
mely nem felejti el a jót
és nem neheztel semmi rosszért.

Alakíts bennem szelíd és alázatos szívet,
mely viszonzás nélkül tud szeretni
és boldog, ha el tud rejtőzni
egy másik szívben is
Isteni Szent Fiad jelenlétében;

Adj nagy és győzhetetlen szívet,
mely semmi hálátlanságra sem zárul be,
melyet a közömbösség sem bánt meg.

Adj olyan szívet, mely szenved
Jézus Krisztus dicsőségéért,
megsebesül tőle, és sebe csak
a mennyben nyer gyógyulást.

Amen

Uram, beszélj velem a csendes éjszakákon, mikor szám nem szól, csak szívem kiált. Kérlek, tekints rám, hogy letegyem, s elhagyjam a kesergés szavát. Hozzád jövök, hogy beszéljen a csend, legyen építő, s Nálad megnyugvó az élet, hadd tudjalak mindig felkeresni Téged.

 

Uram, akarod a kezemet, hogy ez a nap a rászoruló szegények és betegek megsegítésével teljen el?

Uram, neked adom ma a kezemet.

 

Uram, akarod a lábamat, hogy a mai nap azok látogatásával teljen, akiknek barátra van szükségük?

Uram, neked adom ma a lábamat.

 

Uram, akarod a hangomat, hogy a mai nap beszélgetéssel teljen azokkal, akik a szeretet szavát szomjazzák?

Uram, neked adom ma a hangomat.

 

Uram, akarod a szívemet, hogy ez a nap a magányosok szeretetével múljon el, mert hiszen ők is emberek?

Uram, ma neked adom a szívemet.

 

(Boldog Teréz anya)

___________________________

Követünk Téged, Urunk Jézusunk, de hogy követhessünk, ragadj meg bennünket, mert nélküled senki sem képes felemelkedni.
Hiszen te vagy az út, az igazság, az élet, a képesség, a hit, a jutalom.
Végy fel bennünket, mint út, erősíts, mint igazság, éltess, mint élet!

Szent Ambrus


SZENTMISÉK JANUÁR 09 – JANUÁR 15–IG
10. Kedd 18:00

Fogságban szenvedőkért

13. Péntek 18:00

Nevelőkért

14. Szombat 18:30

Keczöl Lajos, felesége Gáspár Erzsébet és fiuk Lajos lelki üdvéért;

Mindazokért, akik hozzájárultak a Szűzanya szobor felújításához

15. Vasárnap 11:00

Rosa Mystica Szent Szűz tiszteletére;

Don-kanyarban hősi halált halt Palyaga Ferenc lelki üdvéért;

Rosa Mystica Szent Szűz tiszteletére;

"Lelkük a csillagokban Az ég oltárán ott ragyog!"


Hálásan köszönöm mindazoknak, akik adományaikkal és imáikkal  támogatták a Szűzanya szobor felújítását.

Horváthné Marika


Templomunk továbbra is minden pénteken de. 11órától, 13óráig NYITVA VAN. Ez idő alatt bárki, aki úgy érzi, hogy testének és lelkének felüdítő, és gyógyító időtöltés lenne, Isten házában elidőzni, tegye meg!

Templomunk szabadon látogatható a fent jelzett időpontban.

Plébánia irodai nyitvatartása

Hétfő: -
Kedd: 16:00-17:40
Szerda: -
Csütörtök:  -
Péntek: -

 

Miserend

Kedd: 18:00 óra
Péntek: 18:00 óra
Szombat: 18:30 óra
Vasárnap:  11:00 óra

Elérhetőség

Kozsuch Zsolt Tel.: 06/30/434-9237

Szentmiséket továbbra is a sekrestyében lehet íratni.

Temetéssel kapcsolatos ügyintézés: Konczné Marika 06-30-422-7364
info@kokaiplebania.hu


2243 Kóka, Kossuth Lajos u. 63.

 
© 2024 Kókai Egyházközség honlapja