Templomi Hírlevél 2022. december 4. XXI. évf. 50. szám

Kókai Római Katolikus Plébánia és a
Szent Máté Alapítvány kiadványa
2243 Kóka, Kossuth Lajos u. 63. 
www.kokaiplebania.hu 
Kozsuch Zsolt Tel.: 06/30/434-9237
Konczné Marika Tel.: 06-30-422-7364


2022. december 04. Advent második vasárnapja XXI. évf. 50. szám


Zsoltár válasz: „Napjaiban az igazság virága nyíljék, - és teljes béke legyen a világ végéig.”


EVANGÉLIUM: Mt  3,1 - 12
Tartsatok bűnbánatot. elközelgett a mennyek országa.

Abban az időben: Keresztelő János megjelent Judea pusztájában, és így tanított: „Térjetek meg, elközelgett a mennynek országa! Ő volt az, akiről Izajás próféta azt mondta: A pusztában kiáltónak szava: Készítsétek az Úr útját, tegyétek egyenessé ösvényeit!" János öltözéke teveszőrből készült, bőrövet viselt derekán. Sáska és vadméz volt az étele. Kivonult hozzá Jeruzsálem, egész Júdea és a Jordán egész vidéke. Megvallották bűneiket, s ő megkeresztelte őket a Jordán folyóban. Amikor látta, hogy sok farizeus és szadduceus is jön hozzá megkeresztelkedni, így szólt hozzájuk: "Viperák fajzata! Ki tanított benneteket arra, hogy meneküljetek a közelgő harag elől? Teremjétek hát a bűnbánat méltó gyümölcsét! És ne higgyétek, hogy közben azt gondolhatjátok: A mi atyánk Ábrahám! Mert mondom nektek: Isten ezekből a kövekből is tud Ábrahámnak fiakat támasztani. A fejszét ráhelyezték már a fák gyökerére: Kivágnak és tűzre vetnek minden fát, mely jó gyümölcsöt nem terem! Én csak vízzel keresztellek titeket a bűnbánatra, de aki utánam jön, az erősebb nálam; arra sem vagyok méltó, hogy a saruit hordozzam. Ő Szentlélekkel és tűzzel keresztel meg titeket; kezében tartja már a lapátot, hogy kitakarítsa szérűjét. A búzát magtárba gyűjti, a pelyvát pedig olthatatlan tűzbe vetve elégeti."


Valaki jön - de te nem veszed észre!
Valaki közeledik hozzád - de te bezárkózol!
Valaki kopog nálad - de te átalszod látogatását!
Valaki belép hozzád - de te házon kívül vagy!
Valaki nálad lakik - de te kidobod őt!
Valaki feltárulkozik - de te a szavába vágsz!
Valaki vár rád - de te hátat fordítasz neki!
Valaki segítséget kér - de te megkeményíted szívedet!
Valaki ajándékot ad neked - de te elásod azt!
Valaki végtelenül ráér - de veled sosem lehet beszélni.
Valaki nyugalmat hoz - de te szétszórt vagy!
Valaki jön - de te csak magadat látod!
Amíg csak jön - mindig megváltozhatsz!

Szent Ignác ~ Jézus, árassz el teljességeddel!

Jézus, árassz el teljességeddel!
Tested és véred legyen ételem és italom!
Szenvedésed és halálod legyen erőm és életem!
Jézus, Te velem vagy, így mindent megkaptam.
Kereszted árnyéka legyen keresett menedékem.
Ne engedd, hogy elfussak, felajánlott szereteted elől,
És őrizz meg a gonosz hatalmától!
Mindennapi kis halálaimat ragyogja be szereteted fénye!
Hívj engem állandóan, amíg el nem érkezik az a nap,
Amikor szentjeiddel örökké dicsőíthetlek Téged!
Amen.

Szeplőtelen fogantatás

Ünnepe december 8.

Immaculata

Te vagy a fénynek fehér ragyogása,
Jóságnak képe,
Irgalomnak mása,
aki napsugárba, fénybe öltözött
liliom-kehelyként
állsz a Föld fölött,
egészen tiszta és egészen fehér,
kihez a bűnnek árnyéka sem fér -
Elcsendesül bennem a szó, a beszéd,
Ó, milyen szép vagy!
Mennyire szép!

Te vagy az Isten
remekelt csodája,
kertje, galambja,
ékes palotája, 
magad vagy az oltár,
ki mennyekbe ér,
egészen tiszta, és egészen fehér,
mint a hegytetőknek csillogó hava,
szeplőtelen vagy, édes szűz Anya! 
Elcsendesül bennem a szó, a beszéd:
Ó, milyen szép vagy!
Mennyire szép!

A Szeplőtelen Szűz ünnepe tökéletes összhangban van adventtel. Miközben az Egyház a Megváltó eljövetelére készülődik, nagyon is méltányos, hogy Arra gondoljunk, aki bűn nélkül fogantatott, hogy a Megváltó édesanyja legyen.


Adventi hírnök, friss fenyőág
Lobog már két kis gyertyaláng.
Ha zörget Jézus, jól figyelj, ám
Betér a szívünk ajtaján.
Ujjong a szívünk, dalra gyúl.
Nincs már messze az Úr!

 


SZENTMISÉK  DECEMBER 05–  DECEMBER 11–IG

06. Kedd 6:00

Hálából az elmúlt 70 évért;

09. Péntek: 18:00

Az önkéntes szervezetekért;

LELKIGYAKORLAT

10. Szombat: 18:30

Ruzsák János, Ruzsák Jánosné Bedő Erzsébet, Koncz Józsefné Papp Piroska lelki üdvéért;

LELKIGYAKORLAT - ZSÁMBOK

11. Vasárnap 11:00

Ruzsák és Varró család elhunytjaiért;

ADVENT 3. VASÁRNAPJA - LELKIGYAKORLAT - DÁNY


ADVENTI LELKIGYAKORLAT!

December 9-10-11: péntek, szombat, vasárnap

Pénteken Kókán 18.00, szombaton Zsámbokon 17.00, vasárnap 18.00 Dányban, tart adventi lelki gyakorlatot Pálfalvi Tamás atya Tápiósüly plébániai kormányzója, előtte mindhárom nap 1/2 órával gyóntatás lesz.

Szóljunk mindenkinek, hiszen adventi lelkigyakorlatos szentmisénk méltó felkészülésünk Karácsony ünnepére.


9-én, pénteken a lelkigyakorlat miatt nem lesz roráte szentmise.


December 20-án plébánosunk meglátogatja azokat a beteg testvéreinket, akik szeretnének gyónni, áldozni.  Jelentkezni a sekrestyében lehet.


Hittanos gyerekeink betlehemezni fognak a faluban. Kérjük, fogadják jó szívvel a betlehemezőket! Adományaikat továbbra is az Ipolytölgyesi Szent Erzsébet Szeretetotthon lakóinak küldjük el. Az ő nevükben is hálásan köszönjük minden adakozó nagylelkűségét!

Plébánia irodai nyitvatartása

Hétfő: -
Kedd: 16:00-17:40
Szerda: -
Csütörtök:  -
Péntek: -

 

Miserend

Kedd: 18:00 óra
Péntek: 18:00 óra
Szombat: 18:30 óra
Vasárnap:  11:00 óra

Elérhetőség

Kozsuch Zsolt Tel.: 06/30/434-9237

Szentmiséket továbbra is a sekrestyében lehet íratni.

Temetéssel kapcsolatos ügyintézés: Konczné Marika 06-30-422-7364
info@kokaiplebania.hu


2243 Kóka, Kossuth Lajos u. 63.

 
© 2023 Kókai Egyházközség honlapja