Templomi Hírlevél 2022. november 27. XXI. évf. 49. szám

Kókai Római Katolikus Plébánia és a
Szent Máté Alapítvány kiadványa
2243 Kóka, Kossuth Lajos u. 63. 
www.kokaiplebania.hu 
Kozsuch Zsolt Tel.: 06/30/434-9237
Konczné Marika Tel.: 06-30-422-7364

2022. november 27. Advent első vasárnapja XXI. évf. 49. szám


Zsoltár válasz: „Isten házába indulunk, - örömtől dobban a szívünk.”


Adventi hírnök, friss fenyőág
Lobog az első gyertyaláng.
Karácsonyt várva lázban a Föld
Isteni gyermeket köszönt.

Ujjong a szívünk, dalra gyúl.
Nincs már messze az Úr!


EVANGÉLIUM: Mt 24, 37-44
Virrasszatok, hogy készen álljatok!

Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz: Amikor az Emberfia eljön, ugyanaz történik, mint Noé napjaiban. A vízözön előtti napokban az emberek ettek, ittak nősültek és férjhez mentek -, egészen addig a napig, amikor Noé beszállt a bárkába. Semmit sem sejtettek mindaddig, amíg be nem következett a katasztrófa, és a víz el nem sodorta mindannyiukat. Így lesz ez akkor is, amikor az Emberfia eljön. Ha akkor ketten lesznek kint a mezőn, az egyiket fölveszik, a másikat otthagyják. Ha két asszony őröl a malmával, az egyiket fölveszik, a másikat otthagyják. Virrasszatok tehát, mert nem tudhatjátok, mely napon jön el a ti Uratok! Mert nyilvánvaló, hogy ha a ház gazdája tudná, hogy melyik órában jön a tolvaj, fenn virrasztana, és nem hagyná, hogy betörjenek a házba. Legyetek tehát ti is készen, mert az Emberfia abban az órában jön el, amikor nem is gondoljátok.


Családi ünnep a templomban 2022. november 27.

Adjunk hálát az egyházközség közösségében mindazokért, akik hűségesen kitartottak egymás mellett, jóban, rosszban

és elfogadták meghívásunkat. Álljon előttünk példaként az ő hűségük!

Álljon előttünk példaként az ő hűségük!

60 évesek:

Leki Imre – Varró Magdolna

Acsai Ferenc – Juhász Magdolna

55 évesek:

Varró János – Koncz Mária

Klement József – Juhász Piroska

Vékony István – Sóber Mária Magdolna

 50 évesek:

Lőrincz László – Lantos Mária

Madarász Róbert – Kiss Mária

Korponai István – Varró Katalin

Murányi Gyula – Varró Éva

45 évesek:

Répás Ferenc – Papp Margit

Hegyi Ferenc – Szabó Margit

Csákó István – Holló Margit

40 évesek:

László Gábor – Sebestyén Piroska

Czira Attila – Sipos Magdolna

Lantos József – Lantos Magdolna

 Répás László – Gyenes Mária

László István – Horváth Mária

Nagy István – Oláh Erzsébet

Varró János – Kármán Borbála

Koncz István – Szűcs Erzsébet

35 évesek:

Takács István – Laczkó Margit

 

30 évesek:

Tarjányi Imre – Kerepesi Judit

Gódor Sándor – Újfalusi Anikó

Schneider István – Kaptás Mónika

Tóth László – Gulyás Ágnes

Laczkó László – Klement Erika

Simon István – Juhos Katalin

 

25 évesek:

Madarász Róbert – Pozsgai Krisztina

Kecser Béla – László Gyöngyi

Gódor Attila – Kopándi Anita


SZENTMISÉK  NOVEMBER  28–  DECEMBER 04–IG

29. Kedd 6:00

Adventi felkészülésért;

02. Péntek: 6:00

Virág József, felesége Paradicska Ágnes, valamint Gyenes, Farsang és Tóth család élő és elhunyt tagjaiért;

ELSŐPÉNTEK

03. Szombat: 18:30

Családokért

04. Vasárnap 11:00

Egyházközségünkért - Püspöki hálaadó szentmise;

ADVENT MÁSODIK VASÁRNAPJA

 


Szent Máté templomunk felszentelésének 200. évfordulója alkalmából december 04-én, vasárnap 11:00 órakor püspöki ünnepi szentmise lesz, melyet Marton Zsolt váci megyéspüspök celebrál.

A szentmisén a Harmónia Vegyeskar, a Dalárda és a dányi kórus közreműködik, melyre szeretettel várjuk Kedves Híveinket.


  04-én a szentségimádás elmarad! 


"Üdvözlet Kókáról"-képeslapok,  gyermekrajzok  megtekinthetők a Jézus Szíve oltár mellett. Régi képeslapokon elevenedik meg Kóka múltja.

Köszönjük a Kókai Értéktár Bizottságnak, hogy az ünnepségsorozatunk része lehet a gyűjtemény.


December 02-án az elsőpénteki betegek látogatása elmarad, mert decemberben plébánosunk meglátogatja azokat a beteg testvéreinket, akik szeretnének gyónni, áldozni. Jelentkezni a sekrestyében lehet, ennek pontos dátumát a későbbiekben fogjunk jelezni.


December 04-től a hittanos gyerekek betlehemezni fognak a faluban. Kérjük, fogadják jó szívvel a betlehemezőket! Adományaikat továbbra is az Ipolytölgyesi Szent Erzsébet Szeretetotthon lakóinak küldjük el. Az ő nevükben is hálásan köszönjük minden adakozó nagylelkűségét!


Elhunyt:

Gergely Ferenc volt kókai lakos

Adj Uram örök nyugodalmat neki!

 

Plébánia irodai nyitvatartása

Hétfő: -
Kedd: 16:00-17:40
Szerda: -
Csütörtök:  -
Péntek: -

 

Miserend

Kedd: 18:00 óra
Péntek: 18:00 óra
Szombat: 18:30 óra
Vasárnap:  11:00 óra

Elérhetőség

Kozsuch Zsolt Tel.: 06/30/434-9237

Szentmiséket továbbra is a sekrestyében lehet íratni.

Temetéssel kapcsolatos ügyintézés: Konczné Marika 06-30-422-7364
info@kokaiplebania.hu


2243 Kóka, Kossuth Lajos u. 63.

 
© 2023 Kókai Egyházközség honlapja