Templomi Hírlevél 2022. október 16. XXI. évf. 42. szám

Kókai Római Katolikus Plébánia és a
Szent Máté Alapítvány kiadványa
2243 Kóka, Kossuth Lajos u. 63. 
www.kokaiplebania.hu 
Kozsuch Zsolt Tel.: 06/30/434-9237
Konczné Marika Tel.: 06-30-422-7364


2022. október 16. Évközi 29. vasárnap XXI. évf. 42. szám


Zsoltár válasz: „Segítségünk az Úr nevében van, - aki mennynek és a földnek alkotója.”


SZENTLECKE: 2 Tim 3, 14 -- 4, 2
Isten embere legyen tökéletes és minden jóra kész.

Szeretett Fiam! Tarts ki amellett, amit tanultál, s amiről meggyőződtél, hiszen tudod, kitől tanultad. Gyermekkorod óta ismered a Szentírást: ez megadja neked az útmutatást ahhoz, hogy a Krisztus Jézusba vetett hit által eljuss az üdvösségre. Minden írás, amelyet az Isten sugalmazott, jól használható a tanításra, az érvelésre, a feddésre s az igaz életre való nevelésre, hogy az Isten embere tökéletes és minden jóra kész legyen. Kérve kérlek az Istenre és Krisztus Jézusra, aki ítélkezni fog élők és holtak fölött, az ő eljövetelére és országára: hirdesd az igét, állj vele elő, akár alkalmas, akár alkalmatlan. Érvelj, ints, buzdíts nagy türelemmel és hozzáértéssel.


EVANGÉLIUM: Lk 18, 1-8
Isten meghallgatja azokat, akik ôt állhatatosan kérik.

Abban az időben: Példabeszédet mondott Jézus arról, hogy szüntelenül kell imádkozni és nem szabad belefáradni. Így szólt: ,,Az egyik városban élt egy bíró, aki Istentől nem félt és embertől nem tartott. Élt abban a városban egy özvegyasszony is. Ez elment hozzá, és kérte: »Szolgáltass nekem igazságot ellenfelemmel szemben.« A bíró egy ideig vonakodott, aztán mégis így szólt magában: »Noha Istentől nem félek, embertől nem tartok, de ez az özvegy annyira terhemre van, hogy igazságot szolgáltatok neki, mert a végén még nekem jön és megver.«'' Az Úr így szólt: ,,Hallottátok, hogy mit mond az igazságtalan bíró. Vajon Isten nem szolgáltat igazságot választottjainak, akik éjjel- nappal hozzá folyamodnak? Talán megvárakoztatja őket? Mondom nektek, hamarosan igazságot szolgáltat nekik. Csak az a kérdés, hogy amikor az Emberfia eljön, talál-e hitet a földön?''


MISSZIÓS VASÁRNAP

Egyházunk októberben az utolsó előtti vasárnapon a missziók világnapját tartja. E napon megemlékezünk azokról, akik az elmúlt évszázadok során családjukat és hazájukat elhagyva idegen országokba indultak az evangélium terjesztésére és imádkozunk azokért, akik napjainkban missziós munkát végeznek a világ valamely pontján. Az evangéliumok beszámolnak róla, hogy Jézus egykor Isten országának örömhírét hirdette, majd pedig mennybemenetelekor megbízta apostolait tanításának továbbadásával, s megígérte nekik, hogy tevékenységükben segítségükre lesz a Szentlélek. A misszió minden korban, így napjainkban is Jézus és az apostolok szolgálatának, munkájának folytatását jelenti a Szentlélek erejében.

Ima a keresztény missziókért

Köszönjük Urunk, hogy érdemesnek találsz bennünket a Te országod építésére.

Köszönjük, hogy feladatokat adsz nekünk, melyekben kiteljesedhetünk és megerősödhetünk a Veled való kapcsolatban.

Add Urunk, hogy meghalljuk a hívásodat mindig és mindenkor, kifogásokat nem keresve el tudjuk hinni azt, hogy ez valóban a Te akaratod, és tudjuk azt teljesíteni sokkal jobban, mint ahogyan azt gondolnánk.

Add, hogy mindig nyitott szívvel álljunk a megfelelő ügy mellé és kitartóan végezzük azt, csakis a Te dicsőségedre.        

Minden gondolatunk, szavunk, cselekedetünk a Te akaratod szerint legyen.

A Te szereteted  minden emberben el van ültetve és a Te egyetlen Fiad mindegyikünk bűnét magára vette. Szeretnénk, ha az egész világ értesülne erről az örömről.

Védj meg minket, Uram az ördög minden cselszövésétől és csábításától, különösképpen pedig azokat, akik viszik ezt az örömhírt.


IMA A MISSZIÓKÉRT

Szentlélek Isten, akit Urunknak és Éltetőnknek vallunk! Te egykor nagy lelkesedéssel töltötted el az apostolokat, hogy elinduljanak tanúságot tenni Krisztusról és hirdetni az örömhírt.

Segítsd a világon mindenütt a keresztényeket és a keresztény közösségeket, hogy az Úr Jézustól kapott küldetésüket teljesítsék, és minden népnek hirdessék az evangéliumot!

Segíts minket, hogy ne lankadjunk a hit terjesztésében, hanem nagy buzgósággal végezzük szolgálatunkat az emberek üdvössége érdekében és Isten dicsőségére!

Amen.


Morus Tamás imája

Uram, ha lehetséges,
adj nekem testi egészséget,
hogy ép szervekkel szolgálhassak neked!
Adj nekem Uram, egyenes lelket,
hogy lássam, mi a jó és helyes,
ne féljek a gonoszság támadásától
és minden ügyemet rendbe tudjam szedni!

Adj nekem, Uram, készséges lelket,
mely sohasem unatkozik,
nem panaszkodik,
nem kesereg és nem érzékenykedik!
Segíts, hogy ne törődjem
mértéken felül azzal a valamivel,
amit „Én”-nek hívnak!
 
Adj Uram humorérzéket!
Segíts, hogy értsem a tréfát,
Hogy vidám legyek
És másokat is fel tudjak vidítani!

SZENTMISÉK  OKTÓBER 17– OKTÓBER 23–IG

18. Kedd 18:00

Szőlősor utcai lakosok élő és elhunyt tagjaiért;

21. Péntek: 18:00

Kiss Ferenc lelki üdvéért, halálának első évfordulójára;

22. Szombat: 18:30

Békéért;

23. Vasárnap 11:00

1998. 10. 24-én született Gazsi Zolikáért és testvéreiért;Templomunk felszentelésének 200 éves évfordulója (1822. november 19.) alkalmából kiállítást tervezünk, melyhez bemutató anyagot (fotókat, képeslapokat) gyűjtünk templomunkról, plébániánkról. Szeretnénk kérni ebben a Kedves Hívek segítségét. Névvel, címmel és telefonszámmal ellátva leadható a sekrestyében, amit természetesen a kiállítás után mindenkinek visszaadunk.

Október 29-én, 19:30 órakor Diósi Tamás orgonaművész ad koncertet a dunakeszi Szent Mihály-templom énekkara közreműködésével.

Az ünnepségsorozat december 04-én, ( vasárnap 11:00) püspöki ünnepi szentmisével folytatódik, melyet Marton Zsolt váci megyéspüspök celebrál.


Ma:     Missziós vasárnap van! Gyűjtés missziók javára.


Sírmegáldás október 31-én /hétfőn/ 14:00 órától lesz, melynek összege 3.000 Ft. A szentmisék után lehet jelezni a sekrestyében.


Az év végéhez közeledvén, kérjük kedves Híveinket - akik még nem tették -, hitbéli kötelességüknek eleget téve, EGYHÁZI HOZZÁJÁRULÁSUKAT

(2 500 Ft/fő) rendezzék, ezáltal áldozatot hoznak és részt vállalnak az egyház közösség (plébánia, templom fenntartása, közüzemi kiadások, egyéb programok) működésében. Erre lehetőség van a szentmisék után a sekrestyében, avagy a templomban hátul található csekkel, illetve a plébános által megbízott személyeknél.

Plébánia irodai nyitvatartása

Hétfő: -
Kedd: 16:00-17:40
Szerda: -
Csütörtök:  -
Péntek: -

 

Miserend

Kedd: 18:00 óra
Péntek: 18:00 óra
Szombat: 18:30 óra
Vasárnap:  11:00 óra

Elérhetőség

Kozsuch Zsolt Tel.: 06/30/434-9237

Szentmiséket továbbra is a sekrestyében lehet íratni.

Temetéssel kapcsolatos ügyintézés: Konczné Marika 06-30-422-7364
info@kokaiplebania.hu


2243 Kóka, Kossuth Lajos u. 63.

 
© 2024 Kókai Egyházközség honlapja