Templomi Hírlevél 2022. szeptember 04. XXI. évf. 36. szám

Kókai Római Katolikus Plébánia és a
Szent Máté Alapítvány kiadványa
2243 Kóka, Kossuth Lajos u. 63. 
www.kokaiplebania.hu 
Kozsuch Zsolt Tel.: 06/30/434-9237
Konczné Marika Tel.: 06-30-422-7364


2022. szeptember 04. Évközi 23. vasárnap XXI. évf. 36. szám


Zsoltár válasz: „Te lettél, Uram, menedékünk, - nemzedékről nemzedékre.”


SZENTLECKE: Filem 9b-10. 12-17
Szent Pál tanítja, hogy a rabszolga is testvérünk Krisztusban.

Szeretett Testvéreim! Én, az öreg Pál most Krisztus Jézusért fogságot szenvedek. Fiamért, Onezimuszért könyörgök, akinek bilincseimben én adtam életet. Úgy küldöm vissza hozzád, mint saját szívemet. Szerettem volna magam mellett tartani, hogy helyetted szolgáljon nekem fogságomban, amelyet az evangéliumért viselek. Beleegyezésed nélkül azonban mégsem teszem, hogy jótéteményed ne kényszerből fakadjon, hanem önként vállald. Talán éppen azért hagyott ott egy időre, hogy egyszer s mindenkorra visszakapjad, de már nem mint szolgát, hanem többet: mint szeretett testvért. Mert nekem teljesen az, de neked még inkább: test szerint is, az Úrban is. Ha tehát együtt érzel velem, fogadd őt úgy, mint engem.


EVANGÉLIUM: Lk 14,25-33
Csak az lehet Jézus tanítványa, aki vele együtt vállalja a keresztet is.

Abban az időben: Amikor Jézust nagy népsokaság követte, ő hozzájuk fordult, és így szólt: ,,Aki hozzám jön, de nem gyűlöli apját, anyját, feleségét, gyermekeit, fivérét és nővéreit, sőt még saját magát is, nem lehet az én tanítványom. Aki tehát nem hordozza keresztjét, és nem így követ, nem lehet az én tanítványom. Ha valaki közületek tornyot akar építeni, vajon nem ül le előbb, hogy kiszámítsa a költségeket, hogy van-e miből befejeznie? Mert ha az alapokat lerakta, de (az építkezést) befejezni nem tudta, mindenki, aki csak látja, gúnyolni kezdi: »Ez az ember építkezésbe fogott, de nem tudta befejezni.« Vagy, ha egy király hadba vonul egy másik király ellen, előbb leül és számot vet, vajon a maga tízezer katonájával szembe tud-e szállni azzal, aki húszezerrel jön ellene? Mert ha nem, követséget küld hozzá még akkor, amikor messze jár, és békét kér tőle. Tehát mindaz, aki közületek nem mond le mindarról, amije van, nem lehet az én tanítványom.''


Veni Sancte! - Ima a Szentlélekhez
Kérjük együtt a Szentlélek kiáradását, és segítségét ez évi munkáinkhoz!

Jöjj Szentlélek Úristen!
Helyettesítsd csendes nyugalommal,
A bennünk lévő feszültséget.
Helyettesítsd csendes bizalommal,
A bennünk lévő aggodalmat.
Helyettesítsd erős hittel,
A bennünk lévő félelmet.
Helyettesítsd kegyelem édességével,
A bennünk lévő keserűséget.
Helyettesítsd ragyogó fényeddel,
A bennünk lévő sötétséget.
Helyettesítsd szerető melegeddel,
A bennünk lévő hideget.
Helyettesítsd fényességeddel,
A bennünk lévő éjszakát.
Helyettesítsd üdítő tavaszoddal,
A bennünk uralkodó hideg telet.
Egyengesd ferdeségünket.
Vedd el büszkeségünk élességét,
De mélyítsd el alázatosságunkat.
Gyújtsd meg szeretetünk tüzét,
De oltsd ki szenvedélyeink tüzét.
Tedd, hogy úgy lássuk magunkat,
Ahogy Te látsz minket.
Engedd, hogy úgy lássunk Téged, ahogyan azt Te kívánod.
Így legyünk boldogok a Te szavaid szerint:
"Boldogok a tiszta szívűek, mert meglátják Istent!"
„Ma született e világra” –
Boldogságos Szűz Mária Születése

Ma született e világra
Egy ékes kisasszonyság,
Kinek kebléből bimbódzik
Fölséges nagy uraság.
Fellegek és az egek közt
Ma tartatik vigasság,
Az angyalok énekelnek,
Zengenek a muzsikák.
 
Szent Dávidnak sok húrját
Bár egyenként verhetném,
Szűzanyám kis pólyácskáját
Én azzal tisztelhetném,
Kisasszonynak, Máriának
Versét énekelhetném,
Bölcsőcskéjét vigadozva
Örömmel rengethetném.

Rózsákkal ágyadat fűzném,
Nárcisokkal megvetem,
Bokrétákkal körülkötöm,
Bársonnyal ékesítem,
Mi ékesebb virágok közt,
Néked ajánlom szívem,
Vedd kedvesen, óh Szűzanyám,
Néked adom mindenem.
 
Jőjj szerelmem, jőjj galambom
Az erdők szigetéről,
Így énekel bölcs Salamon
E mai ékes szűzről.
Jőjj kedvem, teljes örömöm,
Űzd el a bűnt szívemről,
Kisasszonynak, Máriának
Szépsége ma földerül.

SZENTMISÉK  AUGUSZTUS  28 –  SZEPTEMBER 04–IG

06. Kedd: 18:00

Szabadság utcai lakosok élő és elhunyt tagjaiért;

09. Péntek: 18:00

Hálából imameghallgatásért;

10. Szombat: 18:30

Gyermekekért és családtagjaikért;

11. Vasárnap 11:00

Varga Sándor lelki üdvéért, halálának 30. évfordulójára, valamint a Varga család élő és elhunyt tagjaiért;

Juhász Béla lelki üdvéért halálának 19. évfordulójára, valamint a Bekő és Juhász család elhunyt tagjaiért;


- Ma tanévnyitó szentmisét (Veni Sancte) tartunk templomunkban, melyen hívjuk és kérjük a Szentlelket, hogy áradjon ki gyermekeinkre.

- Elsővasárnap van, egész napos Szentségimádás.


Szeptembertől a keresztelések a hónap utolsó vasárnapján lesznek megtartva.


Templomunk búcsúja idén szeptember 25-én, vasárnap, 11:00 órakor kezdődő ünnepi szentmise keretében lesz.


A templom bejáratánál elhelyezett perselyben adományokat gyűjtünk félárván maradt helyi kisgyermek részére

A család minden segítséget hálásan köszön.


Az egyensúlyvesztéstől az új egyensúlyig - Pál Feri atya előadása
Szeptember 10.(szombat) 18:00 Kókai Műv. Ház Színháztermében.

A Biztonság, Esély a Kókaiakért KHA szervezésében.

A jegy elővételben: 2500Ft/fő

Jegyek kaphatóak: Szabó Anitánál és a helyszínen is.


Elhunyt:

Kiss Lajosné Balogh Margit, Bartók Béla u. 10.

Adj Uram örök nyugodalmat neki!

Plébánia irodai nyitvatartása

Hétfő: -
Kedd: 16:00-17:40
Szerda: -
Csütörtök:  -
Péntek: -

 

Miserend

Kedd: 18:00 óra
Péntek: 18:00 óra
Szombat: 18:30 óra
Vasárnap:  11:00 óra

Elérhetőség

Kozsuch Zsolt Tel.: 06/30/434-9237

Szentmiséket továbbra is a sekrestyében lehet íratni.

Temetéssel kapcsolatos ügyintézés: Konczné Marika 06-30-422-7364
info@kokaiplebania.hu


2243 Kóka, Kossuth Lajos u. 63.

 
© 2022 Kókai Egyházközség honlapja