Templomi Hírlevél 2022. augusztus 21. XXI. évf. 34. szám

Kókai Római Katolikus Plébánia és a
Szent Máté Alapítvány kiadványa
2243 Kóka, Kossuth Lajos u. 63. 
www.kokaiplebania.hu 
Kozsuch Zsolt Tel.: 06/30/434-9237
Konczné Marika Tel.: 06-30-422-7364


2022. augusztus 21. Évközi 21. vasárnap XXI. évf. 34. szám


Zsoltár válasz: „Menjetek el az egész világra, - és hirdessétek az evangéliumot!”


SZENTLECKE: Zsid 12, 5-7. 11-1
,,Akit az Úr szeret, megpróbálja azt.''

Testvéreim!

Megfeledkeztetek a vigasztalásról, amely nektek, a fiaknak szól: ,,Fiam, ne kicsinyeld le az Úr fenyítését, s ne csüggedj el, ha korhol. Mert megfenyíti az Úr, akit szeret, és megostoroz mindenkit, akit fiává fogad.'' Maradjatok állhatatosak a fenyítéskor: az Isten úgy bánik veletek, mint fiaival. Hol van olyan fiú, akit az apja nem fenyít? Igaz, most minden fenyítés inkább szomorúságot okoz, mintsem örömet, később azonban az igaz élet és békesség gyümölcsét termi annak, aki elviseli. Ezért erősítsétek meg a lankadt kezeket és a megroggyant térdeket. Járjatok egyenesen, hogy a megbénult tag ki ne ficamodjék, hanem inkább meggyógyuljon.


EVANGÉLIUM: Lk 13, 22-30
Isten országában napkelettől napnyugatig mindenkinek helye van.

Abban az időben Jézus Jeruzsálem felé tartott. Útközben tanított a városokban és falvakban, melyeken áthaladt. Valaki megkérdezte tőle: ,,Uram, kevesen vannak, akik üdvözülnek?'' Ő így válaszolt: ,,Törekedjetek bemenni a szűk kapun, mert mondom nektek, sokan próbálnak majd bejutni, de nem tudnak. A ház ura felkel és bezárja az ajtót, ti kint rekedtek, és zörgetni kezdtek az ajtón: »Uram, nyiss nekünk ajtót.« Erre ő azt feleli nektek: »Nem tudom, honnan vagytok.« Akkor ti bizonygatni kezditek: »Veled ettünk és ittunk; a mi utcánkban tanítottál.« De ő megismétli: »Nem tudom, honnan vagytok. Távozzatok tőlem mind, ti gonosztevők!« Itt majd sírás és fogcsikorgatás lesz, amikor látjátok Ábrahámot, Izsákot, Jákobot és mind a prófétákat az Isten országában, magatokat meg kitaszítva onnan.Jönnek majd keletről és nyugatról, északról és délről, és helyet foglalnak az Isten országában. Íme, így lesznek az utolsókból elsők, és az elsőkből utolsók!''


Hiszed, hogy az akadályok ellenére az életed célba érhet?

 

Egy 53 éves hölgyet 30 év házasság után elhagyta a férje. Gyermekei már kirepültek. Egyedül maradt depressziójával, egészségügyi gondjaival. Feltette magának a kérdést, mit szeretne. Az aktivitást választotta.

Rákbeteg egyesületnél önkénteskedett, ápolói tanulmányait felelevenítette, tárlatvezetést vállalt, bridzs klubba járt, utazgatott, mindazért, hogy kitöltse az idejét.

Egyszer két nő elhívta kerékpározni. Nem tudta, hogy egy 100 km-es túrára mondott igent. Kerékpározás közben megérezte a jó levegőt, csodálta az elsuhanó tájat és valami megérintette belülről.

Eldöntötte túl a 60 éven, hogy rendszeresen kerékpározni fog. Fejébe vette, hogy átteker az országon, Kaliforniától Floridáig, 4500 km-t. Megcsinálta.

 

Mit tett ez a hölgy? Nem adta fel. Újabb célokat, motivációkat keresett magának. Emberek közé ment, tapasztalatokat szerzett. Túlnyújtózkodott a kényelmi keretein. Nem azért tette, mert kényelmes, hanem mert hasznos. A hasznosság útja vezet tovább, ez hoz megoldásokat, válaszokat az életemben. Mindez független az életkortól.

Egy másik hölgy, Hilda, 73 éves volt, mikor már ízületi problémái voltak. Fájdalmai ellenére elindult sétálni. Ahogy ment, szűnni kezdett fájdalma, jobban érezte magát, belejött a sétába, kisebb dombok megmászásába. Ő a legidősebb nő, aki megmászta a Fujit Japánban. Milyen sok hetvenéves gondolja azt, hogy nincs értelme az életének, leépül. Pedig sok értéket, lehetőséget rejt még magában, amit felszínre hozhatna.

(Dr. Magyar Lóránt)

 

Elmúlt már Nagyboldogasszony ünnepe, de gondoljunk arra, hogy Mária élete is tele volt küzdelmekkel, akadályokkal. Ilyenkor mindig az Istenre tekintett, az Ő hangját kereste, és amikor meghallotta, "igent" mondott. Megtanulhatjuk Máriától ezt a rendkívüli nyitottságot Isten ajándékaira, amelyekkel minket is elhalmoz nap mint nap.


Hamvas Béla: Isten tenyerén ébredtem

Isten tenyerén ébredtem, s lenéztem a Földre,
Hófehér csúcsokra, kopár legelőkre.
Kanyargós folyók tükrében láttam kelni a Napot,
Sugaraiban álmos hajnal mosakodott.
Láttam az óceánt gyermekként ragyogni
Sirályokat felette felhőkkel táncolni,
Láttam a békét az emberek szívében,
Láttam az erdőket fürödni a fényben.
Láttam sok-sok mosolyt és láttam a reményt,
Láttam az embert, és láttam a zenét,
Láttam a földet szeretetben élni,
Láttam a csöndet a széllel zenélni.
Láttam Istent amerre csak néztem,
Miközben éppen az Ő tenyerében ültem,
S az Ő hangján szólt hozzám a szél,
Mint anya, ki gyermekének mesél,
Millió apró tükörben láthatod magadat,
Hisz olyannak látod a világot, amilyen Te vagy!

________________________________

Bözsöny Ferenc: Ima

Uram, ahová tettél, ott szolgállak, ahol megsejtlek, ott kereslek.

Ahogyan tudlak, úgy követlek, ha megbotlom, nem csüggedek.
Ami van, azért magasztallak, ami nincs, azért nem zaklatlak.

Ami a munkám, megcsinálom, a jó szót érte sose várom.
Ha nem sikerül, nem kesergek, és másnap mindent újrakezdek.


SZENTMISÉK  AUGUSZTUS  22 –  AUGUSZTUS  28–IG

23. Kedd: 18:00

Rózsa Ferenc utcai lakosok élő és elhunyt tagjaiért;

26. Péntek: 7:00

E hónapban elhunytjainkért

27. Szombat: 18:30

Máriabesnyői gyalogos zarándokokért;

28. Vasárnap 11:00

Györkő Ferenc halálának 10. évfordulójára;

Ruzsák Sándor lelki üdvéért;


26-án, pénteken reggel 7:00 órakor kezdődik a szentmise.


Előre hirdetjük, hogy szeptember 04-én, vasárnap 11:00-kor tanévnyitó szentmise (Veni Sancte) lesz templomunkban, melyen hívjuk és kérjük a Szentlelket, hogy áradjon ki gyermekeinkre. Arra kérjük az iskolásokat, hogy hozzák el a templomba az iskolatáskájukat, hogy plébánosunk megáldhassa azokat


Egyházunk új tagjai:

Szálka Richárd és Palotai Klaudia: Domonkos nevű gyermeke;

Ács Norbert és Pozsgai Szilvia: Beniel nevű gyermeke;

Szekeres István és Balla Szilvia: Krisztián István nevű gyermeke;


Templomunk minden pénteken de. 11órától, 15óráig NYITVA VAN.

Ez idő alatt bárki, aki úgy érzi, hogy testének és lelkének felüdítő, és gyógyító időtöltés lenne, Isten házában elidőzni, tegye meg!

Templomunk szabadon látogatható a fent jelzett időpontban.

Plébánia irodai nyitvatartása

Hétfő: -
Kedd: 16:00-17:40
Szerda: -
Csütörtök:  -
Péntek: -

 

Miserend

Kedd: 18:00 óra
Péntek: 18:00 óra
Szombat: 18:30 óra
Vasárnap:  11:00 óra

Elérhetőség

Kozsuch Zsolt Tel.: 06/30/434-9237

Szentmiséket továbbra is a sekrestyében lehet íratni.

Temetéssel kapcsolatos ügyintézés: Konczné Marika 06-30-422-7364
info@kokaiplebania.hu


2243 Kóka, Kossuth Lajos u. 63.

 
© 2023 Kókai Egyházközség honlapja