Templomi Hírlevél 2022. július 24. XXI. évf. 30. szám

Kókai Római Katolikus Plébánia és a
Szent Máté Alapítvány kiadványa
2243 Kóka, Kossuth Lajos u. 63. 
www.kokaiplebania.hu 
Kozsuch Zsolt Tel.: 06/30/434-9237
Konczné Marika Tel.: 06-30-422-7364


2022. június 24. Évközi 17. vasárnap XXI. évf. 30. szám


   Zsoltár válasz: „Amely napon hozzád kiáltok, - hallgass meg engem, Istenem.”


EVANGÉLIUM: Lk 11, 1-13
Jézus imádkozni tanítja apostolait. Az állhatatos imádság meghallgatást nyer.

Történt egyszer, hogy Jézus éppen befejezte imádságát: Ekkor egyik tanítványa arra kérte: ,,Uram, taníts meg minket imádkozni, mint ahogy János is tanította imádkozni tanítványait.'' Jézus erre így szólt hozzájuk: ,,Amikor imádkoztok, ezt mondjátok: Atyánk! Szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma. Bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk minden ellenünk vétőnek. És ne vígy minket kísértésbe.'' Azután így folytatta: ,,Tegyük fel, hogy valamelyikteknek van egy barátja, aki éjfélkor bekopog hozzá és ezt mondja: »Barátom, adj kölcsön nekem három kenyeret! Útról érkezett egy vendégem, s nincs mivel megkínálnom.« De az kiszól: »Ne zavarj engem! Az ajtó már be van zárva, én is, gyermekeim is ágyban vagyunk. Nem tudok fölkelni, hogy adjak neked.« Mondom nektek: Ha nem is kelne fel, hogy adjon neki barátságból, erőszakossága miatt mégis fölkel, és ad neki annyit, amennyire szüksége van. Mondom tehát nektek: Kérjetek és adnak nektek, keressetek és találtok, zörgessetek és ajtót nyitnak nektek. Mert mindaz, aki kér, kap, aki keres, talál, és aki zörget, annak ajtót nyitnak. Van-e köztetek olyan apa, aki követ ad fiának, mikor az kenyeret kér tőle? Vagy ha halat kér, akkor hal helyett tán kígyót ad neki? Vagy ha tojást kér, akkor talán skorpiót nyújt neki? Ha tehát ti, bár gonoszak vagytok, tudtok jót adni gyermekeiteknek, mennyivel inkább adja mennyei Atyátok a Szentlelket azoknak, akik kérik tőle.''


Boldogságos Szűz Mária szüleinek liturgikus emléknapját július 26-án ünnepli az Egyház.

Joakim Názáretben született, Anna pedig Betlehemben, a hagyomány szerint mindketten Jeruzsálemben haltak meg. Szent Anna ereklyéi Konstantinápolyban és a franciaországi Aptban találhatók. A nagyszülők védőszentjei. Anna ezen kívül az édesanyák és az özvegyasszonyok védőszentje is.

A Szentírás nem tesz róluk említést annak ellenére, hogy Mária és Jézus életében fontos szerepet töltöttek be, hiszen befolyással voltak életük alakulására, és sokat tanultak tőlük. Számunkra mégis az ismeretlenség homályában burkolóztak. 

Huszonnégy évesen ment férjhez Joakimhoz, aki Názáretben lakott és Dávid nemzetségéből származott. Ily módon Jézus anyja, Mária egyidejűleg származott papi és a királyi nemzetségből. Hosszú ideig, majd húsz évig éltek gyermektelenül, ami miatt sok megaláztatásban volt részük. Az utód hiányát abban a korban szégyennek tartották. Joakim és Anna kitartó imája végül meghallgatásra talált. Anna negyvennégy évesen kislányt szült, akit Máriának nevezett el.

Joakim nem sokáig lelhette örömét gyermekében, ugyanis Mária születése után röviddel meghalt. Anna viszont magas kort ért meg, ragyogó jámborságban és számos erénnyel.

Joakim és Anna tizenkét éven keresztül imádkoztak gyermekért. A remény és kitartás példái számunkra, amikor úgy gondoljuk, hogy Isten „nem hallgatja meg” kérésünket. Minden bizonnyal meghallgatja, de csak akkor teljesíti, ha az üdvösségünket szolgálja: „Az imák jönnek és mennek, de egy sem marad meghallgatatlan” (Cyprian Kamil Norwid).

Urunk, atyáink Istene, te Szent Joakimnak és Szent Annának megadtad azt a kegyelmet, hogy tőlük szülessék megtestesült Fiad édesanyja. Kettejük imájára add, hogy mi is eljussunk az üdvösségre, amelyet népednek megígértél. A mi Urunk Jézus Krisztus, a Te Fiad által, aki Veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké. Ámen.

Forrás: Vatikáni Rádió/Magyar Kurír


Üdvözlégy, Szent Anna asszony!

Istentől megáldott anya vagy, mert Mária, a kegyelemmel teljes Szűz, a te leányod. Szent anya vagy, mert gyermeked szeplőtelenül fogantatott, s nevelésed által tiszta és ártatlan életet élt.

Boldog anya vagy, mert gyermeked, Mária, az Isten Anyja.

Ő az Úr Jézus Krisztus szülőanyja, aki minket az üdvösség útján vezérel. Mi, szegény bűnösök, magunktól tehetetlenek vagyunk, csak Isten kegyelmétől támogatva művelhetjük üdvösségünket.

Azért esdve kérünk, hogy közbenjárásoddal légy szószólónk a

Boldogságos Szűz Máriával együtt a mennyei Atyánknál, és nyerd meg számunkra Krisztustól az üdvösségre segítő kegyelmet!

Fogadd a keresztény családokat különleges oltalmadba és pártfogásodba! Segíts, hogy keresztünket zúgolódás nélkül hordozzuk,

szenvedéseinkben türelmesek legyünk, az élet ezernyi bajában pedig gyermeki engedelmességgel mindhalálig kitartsunk.

Anyai oltalmadba ajánljuk a szülőket, apákat és anyákat, gyermekeikkel együtt. Vezesd őket az üdvösség útján!

Ha pedig erről az útról gyarlóságukban letérnek, térítsd vissza őket anyai jóságoddal az Istennek tetsző élet útjára, hogy egyedül az Ő akaratát teljesítsék.

Szent Anna asszony, aki örömmel néztél a halál elé, hathatós pártfogásoddal segíts Istennél: úgy éljünk a világon, hogy a haláltól ne kelljen rettegnünk, és Istennek kedves élet után boldog legyen a halálunk.Amen.


SZENTMISÉK  JÚLIUS 26 –  JÚNIUS  31–IG

26. Kedd: -

NINCS SZENTMISE

29. Péntek: -

NINCS SZENTMISE

30. Szombat: -

NINCS SZENTMISE

31. Vasárnap 11:00

Szűcs István lelki üdvéért, halálának 3. évfordulójára,

és a Belovai család elhunytjaiért;

                      

Amint azt már hirdettük július 25-től július 29-ig, nem lesz Dányon, Kókán, Zsámbokon szentmise (HÉTFŐTŐL PÉNTEKIG)! 30-án, szombaton pedig a dányi búcsú miatt nem lesz szentmise.


Házasságot kötött:

Horváth Tamás és Fazekas Bernadett

Isten áldása kísérje közös életüket! 


Templomunk minden pénteken de. 11 órától, 15 óráig NYITVA VAN.

Ez idő alatt bárki, aki úgy érzi, hogy testének és lelkének felüdítő, és gyógyító időtöltés lenne, Isten házában elidőzni, tegye meg!

Templomunk szabadon látogatható a fent jelzett időpontban.


Elhunyt:  

Trepák Istvánné Molnár Piroska, Alsószőlősor u. 11.

Adj Uram örök nyugodalmat neki!

Plébánia irodai nyitvatartása

Hétfő: -
Kedd: 16:00-17:40
Szerda: -
Csütörtök:  -
Péntek: -

 

Miserend

Kedd: 18:00 óra
Péntek: 18:00 óra
Szombat: 18:30 óra
Vasárnap:  11:00 óra

Elérhetőség

Kozsuch Zsolt Tel.: 06/30/434-9237

Szentmiséket továbbra is a sekrestyében lehet íratni.

Temetéssel kapcsolatos ügyintézés: Konczné Marika 06-30-422-7364
info@kokaiplebania.hu


2243 Kóka, Kossuth Lajos u. 63.

 
© 2022 Kókai Egyházközség honlapja