Templomi Hírlevél 2022. július 17. XXI. évf. 29. szám

Kókai Római Katolikus Plébánia és a
Szent Máté Alapítvány kiadványa
2243 Kóka, Kossuth Lajos u. 63. 
www.kokaiplebania.hu 
Kozsuch Zsolt Tel.: 06/30/434-9237
Konczné Marika Tel.: 06-30-422-7364


2022. június 17. Évközi 16. vasárnap XXI. évf. 29. szám


Zsoltár válasz: „Uram, ki lakhat - a te hajlékodban?”


SZENTLECKE: Kol 1, 24-28
Isten kinyilatkoztatta üdvözítő akaratának szent titkát.

Testvéreim! Örömmel szenvedek értetek, és testemben kiegészítem azt, ami még hiányzik Krisztus szenvedéséből az ő testének, az Egyháznak javára. Ennek lettem a szolgája abból az Istentől értetek kapott hivatásnál fogva, hogy az Isten szavát érvényre juttassam: Azt a titkot, amely korszakok és nemzedékek óta rejtve volt, s amelyet most szentjeinek kinyilatkoztatott. Velük akarta megismertetni az Isten, milyen fönséges gazdagságot rejt a pogányok számára ez a titok: Krisztus a megdicsőülés reménye bennetek. Őt hirdetjük, amikor intünk és a teljes bölcsesség birtokában tanítunk mindenkit, hogy minden embert tökéletessé tegyünk Jézus Krisztusban.


EVANGÉLIUM: Lk 10, 38-42
Mária a jobbik részt választja.

Abban az időben: Jézus és tanítványai betértek az egyik faluba. Egy Márta nevű asszony befogadta őt házába. Ennek nővére, Mária odaült az Úr lábához és hallgatta szavait. Márta meg sürgött-forgott a sok házi dologban. Egyszer csak megállt: ,,Uram -- méltatlankodott --,nem törődöl vele, hogy nővérem egyedül hagy szolgálni? Szólj neki, hogy segítsen nekem.'' Az Úr azonban így válaszolt: ,,Márta, Márta, te sok mindennel törődöl, és téged sok minden nyugtalanít, pedig csak egy a szükséges. Mária a jobbik részt választotta. Nem is veszíti el soha.''.'' Jézus így folytatta: ,,Menj és te is hasonlóképpen cselekedjél!''


Esőért

MennynekésföldnekUra,
kivégtelenjóságodbólatyaigondoskodással
termővétettedaföldet,
hogyembernekésállatnakbőségestáplálékotadjon:
esedezve,kérünk,áraszdránkáldásodat,
éstestünktáplálásáraadjbőségeseledeltnekünk.
Emlékezzélmegrégiirgalmadról,
ésamikéntIllésprófétakéréséreazegetmegnyitottad,
küldjmostisföldjeinkreelegendőesőt.
Tisztítsdmegüdítőszéllelalevegőt
ésőrizzmegminketmindentermészeticsapástól,
hogytestislelkieledellelellátva,
szentFölségednekörömmelszolgáljunk.
Krisztus,amiUrunkáltal.
Ámen.


URAM, ÚGY LEGYEN...


Uram, úgy legyen, ahogyan Te akarod; úgy akarok járni, ahogyan Te akarod, de segíts megértenem akaratodat!

Uram, akkor van itt az ideje, amikor Te akarod, és én készen vagyok, amikor Te akarod, ma és mindörökké!

Uram, elfogadom, amit Te kívánsz, és az a nyereség nekem, amit Te kívánsz, elég annyi, hogy én a Tied vagyok!

Uram, azért jó így, mert Te akarod, s azért nem félek, mert Te akarod! Szívem a Te kezedben nyugszik.

Ámen.


Uram, Jézusom!

Add, hadd legyek a föld sója,
a világ világossága!
Akkor is ezt kérem,
ha tűzön, vízen kell átmennem,
hogy sóvá váljak.
Ne engedd, hogy olyan legyek,
mint a látványpékségek:
a hamis ízesség kedvéért,
vagyis a világ divatjáért
lemondjak a valódi értékekről.
A valóban ízes étel önmagáért beszél,
a jó ízű víz itatja magát.
De vajon mitől jóízű az emberi élet?
Hiszem, hogy csak valami nagy-nagy szeretettől.
Segíts, Uram, hogy a föld sójaként éljem meg szeretetedet.
Hiszem, hogy csak akkor lesz elviselhető ez a világ,
ha szolgáljuk egymást,
ha lehajlunk egymás gyöngeségeihez,
poros lábaihoz,
ha lehajlunk a másik nyűgös gondjaihoz,
bűneihez,
emberi rútságához.
Add, hogy keresztény magatartásom sugározzék,
átterjedjen minden körülöttem levő emberre.
Legyen meg bennem a keresztény ízesség,
a belső öröm és a jóakarat,
és ez kifelé is hitelesen látszódjék rajtam.
Ezt kérem tőled a mai (vasár)napon.

Ámen


SZENTMISÉK  JÚLIUS 18 –  JÚNIUS  24–IG

19. Kedd: -

NINCS SZENTMISE

22. Péntek: -

NINCS SZENTMISE

23. Szombat: 18:30

Varga József lelki üdvéért, halálának 30. napjára;

Tóth István lelki üdvéért, halálának 3. évfordulójára, szülei Tóth János és felesége Varró Mária, valamint Virág József és felesége Paradicska Ágnes és Farsang László lelki üdvéért;

Fecske István, felesége Pap Erzsébet és vejük Belovai József lelki üdvéért;

Répás István és fia István, nagyszülőkért és élő családtagokért;

24. Vasárnap 11:00

Hálából születésnapra;

Szabó István halálának 9. évfordulójára és édesapja Szabó István lelki üdvéért;


Amint azt már hirdettük július 18-tól július 22-ig, illetve július 25-től július 29-ig, nem lesz Dányon, Kókán, Zsámbokon szentmise (HÉTFŐTŐL PÉNTEKIG)! 30-án, szombaton pedig a dányi búcsú miatt nem lesz szentmise.


Házasságot kötött:

Mózes András és Dumele Diána                            

Isten áldása kísérje kezdődő közös életüket! 


Egyházunk új tagjai:  

Bíró Lajos és Varga Ágnes: Bella nevű gyermeke;

Godó János és Drevenka Erika: Elizabet nevű gyermeke;


Templomunk minden pénteken de. 11órától, 15óráig NYITVA VAN.

Ez idő alatt bárki, aki úgy érzi, hogy testének és lelkének felüdítő, és gyógyító időtöltés lenne, Isten házában elidőzni, tegye meg!

Templomunk szabadon látogatható a fent jelzett időpontban.


Elhunyt: 

Kállai István, Szabadság u. 4.

Adj Uram örök nyugodalmat neki! 

 

 

Plébánia irodai nyitvatartása

Hétfő: -
Kedd: 16:00-17:40
Szerda: -
Csütörtök:  -
Péntek: -

 

Miserend

Kedd: 18:00 óra
Péntek: 18:00 óra
Szombat: 18:30 óra
Vasárnap:  11:00 óra

Elérhetőség

Kozsuch Zsolt Tel.: 06/30/434-9237

Szentmiséket továbbra is a sekrestyében lehet íratni.

Temetéssel kapcsolatos ügyintézés: Konczné Marika 06-30-422-7364
info@kokaiplebania.hu


2243 Kóka, Kossuth Lajos u. 63.

 
© 2022 Kókai Egyházközség honlapja