Templomi Hírlevél 2022. július 10. XXI. évf. 28. szám

 Kókai Római Katolikus Plébánia és a
Szent Máté Alapítvány kiadványa
2243 Kóka, Kossuth Lajos u. 63. 
www.kokaiplebania.hu 
Kozsuch Zsolt Tel.: 06/30/434-9237
Konczné Marika Tel.: 06-30-422-7364


2022. június 10. Évközi 15. vasárnap XXI. évf. 28. szám


   Zsoltár válasz: „Alázatosak, keressétek az Istent, - és szívetek újra éled.”


SZENTLECKE: Kol 1, 15-20
Isten mindent Fia által és Fiában teremtett.

Testvéreim! Jézus Krisztus a láthatatlan Isten képmása, minden teremtmény elsőszülötte. Mert benne teremtett mindent a mennyben és a földön: a láthatókat és láthatatlanokat, a trónusokat, uralmakat, fejedelemségeket és hatalmasságokat. Minden általa és érte lett teremtve. Ő előbb van mindennél, és minden benne áll fenn. Ő a testnek, az Egyháznak a feje. Ő a kezdet, az elsőszülött a halottak közül, hogy övé legyen az elsőség mindenben. Úgy tetszett (az Atyának), hogy benne lakjék az egész teljesség, s hogy általa békítsen ki magával mindent a földön és a mennyben, minthogy a kereszten kiontott vérével békességet szerzett mindenkinek.


EVANGÉLIUM: Lk 10, 25-37
A főparancs: a szeretet parancsa. Minden ember felebarátom!

Abban az időben: Egy törvénytudó odalépett Jézushoz, hogy próbára tegye őt: ,,Mester - - szólította meg --, mit tegyek, hogy elnyerjem az örök életet?'' Jézus így felelt: ,,Mit mond erről a törvény? Mit olvasol benne?'' A törvénytudó így válaszolt: ,,Szeresd Uradat, Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes erődből és teljes elmédből, felebarátodat pedig, mint saját magadat.'' Jézus ezt mondta neki: ,,Helyesen feleltél. Tedd ezt, és élni fogsz.'' A törvénytudó igazolni akarta magát, ezért megkérdezte Jézustól: ,,De hát ki az én felebarátom?'' Jézus történettel felelt a kérdésre: ,,Egy ember Jeruzsálemből lement Jerikóba. Rablók kezébe került. Ezek kifosztották, véresre verték, és félholtan otthagyták. Egyszer csak egy pap jött lefelé az úton. Észrevette, de elment mellette. Azután egy levita jött arra. Ő is meglátta, de elment mellette. Végül egy szamaritánusnak is arra vitt az útja. Amikor megpillantotta, megesett rajta a szíve. Odament hozzá, olajat és bort öntött sebeire, és bekötözte, majd pedig felültette teherhordó állatára, elvitte egy vendégfogadóba és gondoskodott róla. Másnap elővett két dénárt, odaadta a fogadósnak ezzel a kéréssel: Viseld gondját, és ha többet költenél rá, visszatérve megadom neked. Mit gondolsz, e három közül ki volt az igazi felebarátja annak, aki a rablók kezébe került?'' A törvénytudó így válaszolt: ,,Aki irgalmasságot cselekedett vele.'' Jézus így folytatta: ,,Menj és te is hasonlóképpen cselekedjél!''


Isten válaszol

Azt mondod: “Lehetetlen”
Isten azt mondja: Minden lehetséges. (Lk 18, 27)

Azt mondod: “Túl fáradt vagyok”
Isten azt mondja: Én felüdítelek Téged. (Mt 11,28-30)

Azt mondod: “Engem senki sem szeret igazán.”
Isten azt mondja: Én szeretlek. (Jn 3,16; Jn 13,34)

Azt mondod: “Nem tudom tovább folytatni.”
Isten azt mondja: Elegendő az én kegyelmem. (1 Kor 12,9; Zsolt 91,15)

Azt mondod: “Nem tudom, merre tovább.”
Isten azt mondja: Vezetni fogom a lépteidet. (Péld 3,5-6.)

Azt mondod: “Nem bírom ki.”
Isten azt mondja: Mindent elviselsz. (Fil 4,13)

Azt mondod: “Nem vagyok képes rá.”
Isten azt mondja: De én képes vagyok. (2 Kor 9,8)

Azt mondod: “Nem érdemes.”
Isten azt mondja: Érdemes. (Róm 8,28)

Azt mondod: “Nem tudok megbocsátani magamnak.”
Isten azt mondja. De én megbocsátok neked. (1 Jn 1,9, Róm 8,1)

Azt mondod: ” Nem sikerül.”
Isten azt mondja: Majd mindent megadok szükséged szerint.
(Fil 4,l9)

Azt mondod: “Félek.”
Isten azt mondja: Én nem adtam neked a félelem lelkét. (2 Tim l,7)

Azt mondod: “Állandóan aggódom és csalódott vagyok.”
Isten azt mondja: Minden gondodat hagyd Rám. (l Pét.5,7)

Azt mondod: “Nincs elég hitem.”
Isten azt mondja: Mindenkinek mértéke szerint adtam hitet.
(Róm 12,3)

Azt mondod: “Nem vagyok elég okos.”
Isten azt mondja: Adok neked bölcsességet. (1.Kor 1,3o)

Azt mondod: “Teljesen egyedül érzem magam.”
Isten azt mondja: Én nem hagylak el, nem hagylak Téged cserben soha. (Zsid 13,5)


KÖNYÖRGÉS ESŐÉRT

Nincsen, aki megsegítsen,
Nincsen, aki szánjon minket;
Hozzád térünk hát, nagy Isten!
Ha te nem, – más nem segíthet.
Száraz a rét, szomjas a föld,
Ha ez így lesz, elveszünk;
Minden ember gyászruhát ölt.
Isten, adj esőt nekünk!

Az igaz, hogy méltán büntetsz,
Mert mindnyájan sértünk, bántunk;
De ha minket már el is vetsz,
S irgalmas nem lész irántunk:
Szánd meg a kis csecsemőket,
Kik, ha nem lesz kenyerünk,
Sírva nézik a felhőket.
Isten, adj esőt nekünk!

Esőt várnak a vetések,
Harmatért esd a mezőség;
Nincs virága a kis méhnek,
Fölégette azt a hőség;
Nincs patakja a madárnak;
Éhen-szomjan elveszünk;
Ember, állat esőt várnak.
Isten, adj esőt nekünk!

Csak úgy áztasd meg a földet,
Mint a könnytől ázik arcunk;
A kenyérből ne adj többet,
Csak hogy élvén, árvát tartsunk.
A koldusok, a szegények
Sírnak hozzád mivelünk:
Oh, ne tégy ki a veszélynek!
Isten, adj esőt nekünk! Amen.


SZENTMISÉK  JÚLIUS 11 –  JÚNIUS  17–IG

12. Kedd: 18:00

Rákóczi Ferenc utcai lakosok élő és elhunyt tagjaiért;

15. Péntek: 18:00

Betegek gyógyulásáért;

16. Szombat: 18:30

Egyházközségünk közösségeinek megerősödéséért;

17. Vasárnap 11:00

Halvafekvő Matusek József lelki üdvéért, felajánlja a férfi imacsoport;

TEMPLOMBAN!!!!


17-re meghirdetett Margit-kápolna ünnepi szentmise a felújítási munkák miatt a templomban lesz megtartva.


Július 18-tól július 22-ig, illetve július 25-től július 29-ig, nem lesz Dányon, Kókán, Zsámbokon szentmise (HÉTFŐTŐL PÉNTEKIG)! 30-án, szombaton pedig a dányi búcsú miatt nem lesz szentmise.


Matusek Józsi bácsi temetése július 26-án, 12:00 órakor lesz Budapesten, a Farkasréti temetőben!

A templomtól 10:00 órakor indul az autóbusz, amely ingyenes!

Aki szeretne részt venni a temetésen jelentkezzen a sekrestyébe!


Templomunk minden pénteken de. 11órától, 15óráig NYITVA VAN.

Ez idő alatt bárki, aki úgy érzi, hogy testének és lelkének felüdítő, és gyógyító időtöltés lenne, Isten házában elidőzni, tegye meg!

Templomunk szabadon látogatható a fent jelzett időpontban.

Plébánia irodai nyitvatartása

Hétfő: -
Kedd: 16:00-17:40
Szerda: -
Csütörtök:  -
Péntek: -

 

Miserend

Kedd: 18:00 óra
Péntek: 18:00 óra
Szombat: 18:30 óra
Vasárnap:  11:00 óra

Elérhetőség

Kozsuch Zsolt Tel.: 06/30/434-9237

Szentmiséket továbbra is a sekrestyében lehet íratni.

Temetéssel kapcsolatos ügyintézés: Konczné Marika 06-30-422-7364
info@kokaiplebania.hu


2243 Kóka, Kossuth Lajos u. 63.

 
© 2022 Kókai Egyházközség honlapja