Templomi Hírlevél 2022. július 03. XXI. évf. 27. szám

A Kókai Római Katolikus Plébánia és a
Szent Máté Alapítvány kiadványa
2243 Kóka, Kossuth Lajos u. 63. 
www.kokaiplebania.hu 
Kozsuch Zsolt Tel.: 06/30/434-9237
Konczné Marika Tel.: 06-30-422-7364


2022. június 03. Évközi 14. vasárnap XXI. évf. 27. szám


   Zsoltár válasz: „Minden föld Istent dicsérje.”


EVANGÉLIUM:Lk 10, 1-12. 17-20
Jézus munkásokat hív aratásába, és hatalmat ad nekik az evangélium hirdetésére. Aki befogadja őket, Isten békéjét kapja jutalmul.

Az apostolok kiválasztása után Jézus kiválasztott más hetvenkét tanítványt, és elküldte őket kettesével maga előtt minden városba és helységbe, ahová menni szándékozott. Így szólt hozzájuk: ,,Az aratnivaló sok, de a munkás kevés. Kérjétek hát az aratás Urát, küldjön munkásokat aratásába. Menjetek! Úgy küldelek titeket, mint bárányokat a farkasok közé. Ne vigyetek magatokkal se erszényt, se tarisznyát, se sarut. Az úton senkit se köszöntsetek. Ha betértek egy házba, először is ezt mondjátok: Békesség e háznak! Ha békesség fia lakik ott, rászáll a ti békességtek, ha nem, visszaszáll rátok. Maradjatok ugyanabban a házban, és azt egyétek és igyátok, amijük van. Mert méltó a munkás a maga bérére. Ne járjatok házról házra. Ha egy városba érkeztek, és szívesen látnak titeket, egyétek, amit elétek adnak. Gyógyítsátok meg ott a betegeket, és hirdessétek: Elérkezett hozzátok az Isten országa! De ha betértek valamelyik városba, és nem látnak titeket szívesen, menjetek ki az utcára, és mondjátok: Még a port is lerázzuk, ami városotokban a lábunkra tapadt, de tudjátok meg: Elérkezett hozzátok az Isten országa. Bizony mondom nektek: Szodomának könnyebb sorsa lesz azon a napon, mint ennek a városnak.'' A hetvenkét tanítvány nagy örömmel tért vissza. ,,Uram -- mondták --,a te nevedre még a gonosz lelkek is engedelmeskedtek nekünk.'' Ő így válaszolt: ,,Láttam a sátánt: mint a villám, úgy bukott le az égből. Hatalmat adtam nektek, hogy kígyókon és skorpiókon járjatok, hogy minden ellenséges erőn úrrá legyetek: Semmi sem fog ártani nektek. Mindazonáltal ne annak örüljetek, hogy a gonosz lelkek engedelmeskedtek nektek. Inkább annak örüljetek, hogy nevetek föl van írva a mennyben.''


A szolgálóhoz

Vannak napok, amikor a szolgálat sokkal nehezebb, mint máskor. Az asszony zsémbes és mindenben hibát talál, a gyerekek mindent kitalálnak, hogy bosszantsanak, valahogyan ideges vagy és a munkád sem megy úgy, ahogyan szeretnéd. Az ebéd odaég, a tányérok kicsúsznak a kezedből és eltörnek és velük együtt összetörsz te is.

Mit csinálhatsz ilyenkor? Felmondhatsz, vagy leülhetsz kezedet tördelve sírni.

Légy bátor és gondolj arra, hogy harcot nem csak az ellenséggel szemben lehet nyerni, hanem önmagunkkal is.

 

Ne mondj le!

Az eredmények és sikerek eléréséig nagyon hosszú, nehéz út vezet. Ha felveszed a küzdelmet és mindenképp el akarsz valamit érni, 

egy jó tanácsot adhatok.

Higgy sikeredben! Ne rettenj vissza, ha küzdelmed szenvedéssel jár, ne veszítsd el kedvedet és ne mondj le a további harcról, még akkor sem, ha úgy látod, hogy terveid összeomlanak! Óvakodjál és már messziről kerüld el a kislelkű embereket!

Ha talán egyelőre nem is sikerül terved mások miatt, ez idővel sikerülhet, de ha félelemből te saját magad lemondasz a küzdelemről, az eredményt aligha érheted el.

 

A bánat nyomában

Ismertem egy jómódú asszonyt, aki állandóan a bánat nyomdokában járt. Minden temetésre elment sírni, a színházban csak drámai darabokat nézett végig, a kórházakba járkált. Azokat az embereket pedig, akik táncoltak és szórakoztak, elítélte.

Egyszer azután súlyosan megbetegedett, hosszan tartó betegsége alatt rájött, hogy most már a bánat szegődött nyomdokába és mélységesen sajnálta el nem hangzott kacagásait és hogy míg egészséges volt, nem kereste az élet derűsebb oldalát. Nem okolt senkit, hiszen önmagát fosztotta meg a vidámságtól.

Ne keresd a bánatot, míg a bánat meg nem keres téged!

 

(Dr. Szenthelyi-Molnár István: Emberek! Az élet szép! c. könyvéből)


Izsák Arnold Róbert

Isten

Hull a könnyem, záporoz, sötétlik az ég.
De nem csüggedek, nem félek: van remény!
Van Jézus, van Megváltás, van nyughelyem,
Hol én lelki békém végre meglelem!
S bár rám tör a Sátán, a gyűlölet,
Isten velem van, megsegít engemet! 

Ó, Jézus, te türelmes vagy és megvárod,
Szívedbe rejtve az egész nagy világot,
Hogy szívem ajtaját kinyissam Tenéked,
S falai közt visszhangozzon lépted!
Jézus, Te égi szép, Te drága!
Szívemnek egyetlen, biztos váltsága!

Atyám, karjaid közt nem ér semmi baj,
Elhal a zúgás, a messzi csatazaj,
És örök békében, hárfaénekkel,
Angyalokkal, szent lényekkel
Ünnepellek, Atyám, őriző Királyom!
S míg országod eljövend, kivárom.

Szentlélek, munkád sokszor tapasztalom,
Ha Atyámhoz buzgón, tisztán imádkozom.
Szentháromság lénye, üdvösségnek fénye,
Elesett, hívő szív pünkösdi reménye!
Hálát remeg ajkam, szívem és életem:
Te vagy éjjel és nappal, mindig velem!

Atyám, Jézusom, Munkálkodó Lélek,
Szentháromság, melyben hiszek, élek!
Tőletek várok majd örök életet,
Ha lelkem majdan az ítéletre megy.
Ti vagytok velem; Béke, Hit és Jóság
Egyesülnek benned, áldott Szentháromság!


SZENTMISÉK  JÚLIUS  4 –  JÚNIUS  10–IG

5. Kedd: 18:00

Botka János és szülei, valamint nagyszülei lelki üdvéért;

8. Péntek: 18:00

Békéért;

9. Szombat: 18:30

Egyházunk új tagjaiért;

10. Vasárnap 11:00

Koncz Lajos lelki üdvéért, halálának 3. évfordulójára;


Ma: a Szentszék javára van gyűjtés (Péter fillér gyűjtés).


Hálás szívvel köszönjük a szombati napot! És az azt megelőző munkátokat, a plébánia rendbe tételét. A gondoskodást, finom süteményeket, nem utolsó sorban a nagyon jó hangulatot. Köszönjük, még a családtagok toleranciáját, és persze az ő segítségüket!!!! Reméljük, hogy lesz folytatás!


Matusek Józsi bácsi temetése július 26-án, 12:00 órakor lesz Budapesten, a Farkasréti temetőben! A templomtól busz indul!

Aki szeretne részt venni a temetésen jelentkezzen a sekrestyébe!


Egyházunk új tagjai:  

Klincsek Dániel és Deák Barbara Melitta: Dániel nevű gyermeke;

Tóth Árpád és Acsai Szilvia: Kornél nevű gyermeke;

Rácz Roland és Pintér Virág Nikolett: Milán nevű gyermeke;


Elhunytak:     

Matusek József, Pincesor 57.

Varga József, Dózsa György u. 35.

Bóka János Tabán u. 27.

Adj Uram örök nyugodalmat nekik!

Plébánia irodai nyitvatartása

Hétfő: -
Kedd: 16:00-17:40
Szerda: -
Csütörtök:  -
Péntek: -

 

Miserend

Kedd: 18:00 óra
Péntek: 18:00 óra
Szombat: 18:30 óra
Vasárnap:  11:00 óra

Elérhetőség

Kozsuch Zsolt Tel.: 06/30/434-9237

Szentmiséket továbbra is a sekrestyében lehet íratni.

Temetéssel kapcsolatos ügyintézés: Konczné Marika 06-30-422-7364
info@kokaiplebania.hu


2243 Kóka, Kossuth Lajos u. 63.

 
© 2022 Kókai Egyházközség honlapja