Templomi Hírlevél 2022. június 26. XXI. évf. 26. szám

A Kókai Római Katolikus Plébánia és a
Szent Máté Alapítvány kiadványa
2243 Kóka, Kossuth Lajos u. 63. 
www.kokaiplebania.hu 
Kozsuch Zsolt Tel.: 06/30/434-9237
Konczné Marika Tel.: 06-30-422-7364


2022. június 26. Évközi 13. vasárnap XXI. évf. 26. szám


Zsoltár válasz: „Te vagy, Uram, Istenem - örökségem és osztályrészem.”


EVANGÉLIUM: Lk 9, 51-62
Ember, fiának nincs hová fejét lehajtania: Jézus követése áldozatot kíván.

Amikor már közel voltak Jézus szenvedésének és megdicsőülésének napjai, elhatározta, hogy Jeruzsálembe megy. Követeket küldött maga előtt. Ezek elindultak, betértek a szamaritánusok egyik falujába, hogy szállást készítsenek neki. De azok nem fogadták be Jézust, mert Jeruzsálembe tartott. Ennek láttán a tanítványok, Jakab és János felháborodtak: ,,Uram, akarod-e, hogy lehívjuk az égből a villámot, hadd pusztítsa el őket?'' De ő hozzájuk fordult és megfeddte őket: ,,Nem tudjátok, hogy milyen lelkület van bennetek. Az Emberfia nem azért jött, hogy az embereket elpusztítsa, hanem, hogy megmentse.'' Ezután másik faluba mentek. Történt pedig, hogy útközben valaki így szólt hozzá: ,,Követlek, bárhová mégy.'' Jézus így válaszolt: ,,A rókának van odúja, az ég madarainak fészke, de az Emberfiának nincs hová fejét lehajtania.'' Egy másikat Jézus szólított fel: ,,Kövess engem!'' Az így válaszolt: ,,Uram, engedd meg, hogy előbb elmenjek és eltemessem apámat.'' ,,Hagyd a holtakra, hadd temessék el halottaikat -- mondta neki --, te pedig menj, és hirdesd az Isten országát.'' Egy harmadik ezt mondta neki: ,,Uram, követlek téged, de engedd meg, hogy előbb elbúcsúzzam a családomtól.'' Jézus így válaszolt: ,,Aki kezét az eke szarvára tette, és mégis hátratekint, nem alkalmas az Isten országára.''


SZŰZ MÁRIA LÁTOGATÁSA ERZSÉBETNÉL –

SARLÓS BOLDOGASSZONY

 július 2.

Július 2-án ünnepeljük Szűz Mária látogatását Erzsébetnél. Mivel ezekben a napokban kezdődnek az aratási munkák, és a katolikus magyarság minden munkáját a Szűzanya oltalma alatt végezte, ezért Sarlós Boldogasszonynak nevezték el az ünnepet. Mária Gábriel főangyaltól tudta meg, az angyali üdvözletkor, hogy idős rokona, Erzsébet áldott állapotban van. Azonnal útra kelt, hogy a nehéz napokban a Keresztelő Szent Jánost a szíve alatt hordó Erzsébet segítségére lehessen. Az ünnep tartalma az a három hónap, amit Mária Erzsébet és Zakariás házában töltött, egészen Keresztelő Szent János születéséig. Szoros értelemben Mária és Erzsébet, illetve a két magzat, Jézus és Keresztelő János találkozását és János megszentelődését ünnepeljük. Mária és Erzsébet találkozásakor Erzsébet betelt Szentlélekkel, méhében megmozdult („repesett”) a magzat. Mária pedig elénekelte csodálatos hálaénekét, a Magnificatot.

 

„Magasztalja lelkem az Urat, és szívem ujjong megváltó Istenemben, mert tekintetre méltatta szolgálója alázatosságát. Íme, mostantól fogva boldognak hirdet engem minden nemzedék, mert nagy dolgot cselekedett velem a Hatalmas, és Szent az ő Neve. Irgalma nemzedékről nemzedékre azokra száll, akik őt félik. Hatalmas dolgokat művelt karja erejével, szétszórta a gondolataikban kevélykedőket. Hatalmasokat levetett a trónról, és kicsinyeket felemelt. Éhezőket betöltött jókkal, és üresen bocsátott el gazdagokat. Felkarolta szolgáját, Izraelt, megemlékezve irgalmasságáról, amint megmondta atyáinknak, Ábrahámnak és utódainak mindörökre.”

(Lk 1,46–55)


A szikla

 

            Éjszaka volt. Az ember a kunyhójában aludt, mikor hirtelen fény töltötte be a szobát és megjelent Isten. Az Úr azt mondta neki, hogy el kell végeznie egy feladatot, és odavezette egy hatalmas sziklához, ami a kunyhóval szemközt volt.
            Az Úr elmagyarázta az embernek, hogy a hatalmas sziklát teljes erejéből kell tolnia. Így hát az ember ezt tette nap mint nap. Több éven keresztül reggeltől estig küszködött a kővel, nekifeszült a hátával, a vállával a nagy szikla hideg felszínének, és teljes erejéből nyomta. Minden este kimerülve és fájó tagokkal tért vissza a kunyhójába. Úgy érezte, hogy az egész napja hiábavaló volt. Ahogy az ember elbizonytalanodott, a sátán elhatározta, hogy színre lép és a következő gondolatokat ülteti el az ember agyában. 

"Hosszú ideje napról napra kínlódsz azzal a sziklával és az mégsem mozdult meg."            Sikerült azt a benyomást keltenie benne, hogy a feladat lehetetlen és felsült vele. Ezek a gondolatok teljesen elbizonytalanították és elcsüggesztették őt.           ,,Miért töröd magad ezért?" - kérdezte a sátán. Felesleges annyi időt rászánnod. Csak éppen, hogy told egy kicsit, az is elég lesz."

            Ez volt az, amit az elcsüggedt ember is tervezett, de elhatározta, hogy előtte imádságban az Úr elé viszi ezeket a zaklatott gondolatokat.
,,Uram - mondta - hosszú ideje fáradozom és keményen szolgállak Téged, minden erőmet latba vetve, ahogyan kérted. De még mostanra sem sikerült elérnem, hogy a kő akárcsak egy fél millimétert is mozduljon. Mit csinálok rosszul? Miért nem tudom teljesíteni a feladatot?"

 

            Az Úr könyörületesen válaszolt:

,,Barátom, én arra kértelek, hogy szolgálj Engem, amit te elfogadtál. Azt mondtam, az a feladatod, hogy nyomd azt a követ teljes erődből, amit meg is cselekedtél. Én egyszer sem mondtam neked, hogy azt el kell tolnod. Neked csak annyi volt a dolgod, hogy nyomd a sziklát. Most pedig hozzám jössz, mert úgy gondolod, hogy feleslegesen vesztegetted az idődet és az erődet. De ez igazán így van? Nézz csak magadra! A karod erős és izmos, a hátad kigyúrt és barna, a kezeden bőrkeményedés van az állandó erőlködéstől, a lábad masszív és kemény lett. Az ellenállás megerősített és most sokkal többre vagy képes, mint eddig. Igaz, hogy nem mozdítottad meg a követ, de Én csak azt kértem, hogy engedelmeskedj és nyomd azt teljes erődből, hogy gyakorold a hitedet és bízz az Én bölcsességemben. Ezt te meg is tetted. Most akkor barátom, elmozdítom a követ."

            Sokszor, mikor Isten szavát halljuk, hajlamosak vagyunk arra, hogy a saját eszünkkel próbáljuk megfejteni, mit is szeretne tőlünk. Pedig ilyenkor Isten csak engedelmességet akar és azt, hogy higgyünk Benne. Vagyis gyakorold a hitet, amely hegyeket mozdít el, de ne felejtsd, hogy Isten az, aki a hegyet elmozdítja.


SZENTMISÉK  JÚNIUS  27 –  JÚNIUS  3 –IG

28. Kedd: -

NINCS SZENTMISE

1. Péntek: -

NINCS SZENTMISE

2. Szombat: 18:30

Fazekas Jánosné Kiss Mária lelki üdvéért, halálának 30. napjára;

Rostás Jánosné Kerkuska Ilona lelki üdvéért;

Sarlós Boldogasszony ünnepe

3. Vasárnap 11:00

Rácz és Németh család elhunytjaiért;

ELSŐVASÁRNAP - SZENTSÉGIMÁDÁS


Amint már hirdettük, június 27-től július 1-ig nem lesz Dányon, Kókán, Zsámbokon szentmise (HÉTFŐTŐL PÉNTEKIG)!


03-án, /vasárnap/ a Szentszék javára lesz gyűjtés (Péter fillér gyűjtés).


Egyházunk új tagja:   

Teiter Gábor és Gyenes Katalin: Laura nevű gyermeke;


Elhunyt:         

Rostás Jánosné Kerkuska Ilona, Nagykátai u. 75.                      

Adj Uram örök nyugodalmat neki!

Plébánia irodai nyitvatartása

Hétfő: -
Kedd: 16:00-17:40
Szerda: -
Csütörtök:  -
Péntek: -

 

Miserend

Kedd: 18:00 óra
Péntek: 18:00 óra
Szombat: 18:30 óra
Vasárnap:  11:00 óra

Elérhetőség

Kozsuch Zsolt Tel.: 06/30/434-9237

Szentmiséket továbbra is a sekrestyében lehet íratni.

Temetéssel kapcsolatos ügyintézés: Konczné Marika 06-30-422-7364
info@kokaiplebania.hu


2243 Kóka, Kossuth Lajos u. 63.

 
© 2022 Kókai Egyházközség honlapja