Templomi Hírlevél 2022. június 12. XXI. évf. 24. szám

A Kókai Római Katolikus Plébánia és a
Szent Máté Alapítvány kiadványa
2243 Kóka, Kossuth Lajos u. 63. 
www.kokaiplebania.hu 
Kozsuch Zsolt Tel.: 06/30/434-9237
Konczné Marika Tel.: 06-30-422-7364


2022. június 12. Szentháromság vasárnapja XXI. évf. 24. szám


 Zsoltár válasz:  „Uram, mi Urunk, - mily csodálatos a te neved az egész világon.”


SZENTLECKE: Róm 5, 1-5
A nekünk ajándékozott Szentlélek által kiáradt szívünkbe az Isten szeretete.

Testvéreim! Mivel a hit révén megigazultunk, békében élünk az Istennel, Urunk, Jézus Krisztus által. Általa jutottunk hozzá a hitben a kegyelemhez, amelyben élünk, és dicsekszünk a reménységgel, hogy az isteni dicsőség részesei lehetünk. De nemcsak ezzel, hanem még szenvedéseinkkel is dicsekszünk, mert tudjuk, hogy a szenvedésből türelem fakad, a türelemből kipróbált erény, a kipróbált erényből reménység. Reményünkben nem csalatkozunk, mert a nekünk ajándékozott Szentlélekkel kiáradt szívünkbe az Isten szeretete.


EVANGÉLIUM: Jn 16, 12-15 
A Szentháromság: Atya, Fiú, Szentlélek.

Búcsúbeszédében Jézus így szólt tanítványaihoz: ,,Még sok mondanivalóm volna, de nem vagytok hozzá elég erősek. Amikor azonban eljön az Igazság Lelke, ő majd elvezet titeket a teljes igazságra. Nem magától fog beszélni, hanem azt mondja el, amit hall, és a jövendőt fogja hirdetni nektek. Megdicsőít engem, mert az enyémből veszi, amit majd hirdet nektek. Minden, ami Atyámé, enyém is. Ezért mondtam, hogy az enyémből veszi, amit majd hirdet nektek.''


Szentháromság vasárnapja

A Szentháromság titka 

Szentháromság vasárnapján hitünk egyik titkáról, misztériumáról emlékezünk meg, arról, hogy az Atya, a Fiú és a Szentlélek három személy, s egy Isten. Nincs köztük különbség sem az örök életben, sem a tökéletességben, sem a hatalomban. Mégis az Atya az első, mivel ő ad és nem kap; a Fiú a második, mivel az Atyától jön; s a harmadik a Lélek, aki az Atyától és a Fiútól származik. 
A Szentháromság fogalmának van hatása a mindennapi életünkre. Hogy ezt megértsük, induljunk ki Jézusnak az utolsó vacsorán elmondott imájából. A hívőkért imádkozva ezt a kívánságot fogalmazza meg: „Legyetek mindnyájan egy. Amit te, Atyám bennem vagy, és én benned, úgy legyenek ők is bennünk” (Jn 17,21). 
Jézus imája rávilágít egy hasonlóságra: az isteni személyek egységének és a hívek egységének hasonlóságára. E hasonlóság nem véletlen, hiszen mi emberek Isten képére vagyunk teremtve, és a keresztségben meghívást kaptunk arra, hogy részt vegyünk az isteni életben. 
Jézus imája rávilágít a megváltás céljára is: megváltásunk célja a Szentháromság életében való részesedés. 

Itt világosodik meg az, miért volt szükség a Szentháromság soha meg nem érthető titkának a kinyilatkoztatására, azért, hogy a megváltást megfelelően tudjuk értékelni. 

A Szentháromság titkáról példákon szoktunk szólni, egyik példája lehet az emberi szeretet analógiája. 
Egy konkrét családban különböző személyek vannak, de a szeretet mégis egységbe tudja fogni őket, és ezt úgy hívjuk, hogy családi közösség.

A Szentháromság legjellemzőbb tulajdonsága a szeretet, mely a három különböző személyt – Atya, Fiú és Szentlélek – egy szeretetközösségben egyesíti. Találóan mondja Szent Ágoston püspök: „Ha a szeretetet nézed, a Szentháromságot nézed.” 

Nekünk embereknek legyen a Szentháromság továbbra is a támasz. Legyen az irány és életcél. 


Túrmezei Erzsébet

Napi-parancsok

Napi-parancsod minden reggel várom,
s minden reggel elhangzik mind a három:
"Jöjjetek!" "Maradjatok!" MENJETEK!"
Hangodra boldogan figyelhetek.

"Jöjjetek hozzám!" Indulhatok újra.
Szíved, kincsesházad kitárt kapuja
minden nap vár, be sem zárhatja semmi.
Indulhatok áldást és erőt venni,
minden nap új erőt és új kegyelmet.
közelebb hozzád! Mind mélyebbre benned!

S a másik parancs? "Maradjatok bennem!"?
Boldogság annak is eleget tennem:
beléd rejtőzni, megmaradni nálad,
érezni, hogy Lelked lelkembe árad,
hogy már nem én, Te vagy a szóban, tettben,
titokzatosan veled eggyé lettem:
Te énbennem és én Krisztusom, benned!
Csodálni, áldani örök kegyelmed!

De a harmadik parancs: "Menjetek!"?
Hiszen ha veled eggyé lehetek,
indulni kell, menni, minden nap újra,
mint követed, szereteted tanúja!
Indulni kell, ahová küldesz engem,
a Te száddá, a Te kezeddé lennem!
Amerre seb sajog és ínség éget,
vinni szereteted és békességed!
Annyi a békétlen és beteg!

"Jöjjetek!" "Maradjatok!" "Menjetek!"
Három napi-parancsod hallhatom
minden új reggel, minden új napon.
Segítsd, Vezérem, gyenge katonádat,
teljesíteni mindig mind a hármat!
KÖVESS ENGEM!


SZENTMISÉK  JÚNIUS  13 –  JÚNIUS  19–IG

14. Kedd: 18:00

Pincesor utcai lakosok élő és elhunyt tagjaiért;

17. Péntek: 18:00

Ballagó diákokért;

18. Szombat: -

Nincs Szentmise

19. Vasárnap 11:00

Acsai János lelki üdvéért;

Te Deum hálaadó szentmise;

KRISZTUS SZENT TESTE ÉS VÉRE, ÚRNAPJA - KÖRMENET


18-án, szombaton este nem lesz szentmise.


19-én, Úrnapi körmenet, aki teheti, virágszirmokat hozzon magával, hogy azt szórva méltó módon, hálával és örömmel – jó idő esetén körmenetben – ünnepelhessük az Eucharisztia ünnepét!!!

Tisztelettel kérjük, azokat a családokat, akik eddig is állítottak sátrakat az Úrnapi körmenetre, hogy most is készítsék el Isten dicsőségére.


Szeretettel várunk mindenkit egy batyus összejövetelre : felnőttet, fiatalt, gyereket, 25-én, szombaton 16 órától  a kókai plébánia udvarra, kötetlen beszélgetésre, szalonnasütögetésre, játékra.


Házasságot kötött:

Kovács László és Zorkó Katalin                                  

Isten áldása kísérje kezdődő közös életüket! 

Templomunk minden pénteken de. 11órától, 15óráig NYITVA VAN.

Ez idő alatt bárki, aki úgy érzi, hogy testének és lelkének felüdítő, és gyógyító időtöltés lenne, Isten házában elidőzni, tegye meg!


Egyházunk új tagjai:

Juhász László és Tóth Enikő: Kornél nevű gyermeke;

Palyaga Tamás és Horák Fatime: Panka nevű gyermeke;

Plébánia irodai nyitvatartása

Hétfő: -
Kedd: 16:00-17:40
Szerda: -
Csütörtök:  -
Péntek: -

 

Miserend

Kedd: 18:00 óra
Péntek: 18:00 óra
Szombat: 18:30 óra
Vasárnap:  11:00 óra

Elérhetőség

Kozsuch Zsolt Tel.: 06/30/434-9237

Szentmiséket továbbra is a sekrestyében lehet íratni.

Temetéssel kapcsolatos ügyintézés: Konczné Marika 06-30-422-7364
info@kokaiplebania.hu


2243 Kóka, Kossuth Lajos u. 63.

 
© 2022 Kókai Egyházközség honlapja