Templomi Hírlevél 2022. május 29. XXI. évf. 22. szám

A Kókai Római Katolikus Plébánia és a
Szent Máté Alapítvány kiadványa
2243 Kóka, Kossuth Lajos u. 63. 
www.kokaiplebania.hu 
Kozsuch Zsolt Tel.: 06/30/434-9237
Konczné Marika Tel.: 06-30-422-7364


2022. május 29Urunk Mennybemenetele XXI. évf. 22. szám


Szeretettel köszönti Egyházközségünk az elsőáldozókat, a jó Isten kegyelme járja át szívüket és lelküket, hogy méltó gyermekei legyenek Mennyei Atyánknak.

- Zsolt atya

 Zsoltár válasz: 

    „Ujjongás közt ment föl Isten, - az Úr égbe emelkedett harsonaszóval.”


EVANGÉLIUM: Lk 24, 46-53
Jézus elbúcsúzik tanítványaitól, megáldja őket, és visszatér a mennybe.

Feltámadása után Jézus utoljára jelent meg az apostoloknak, és így búcsúzott el tőlük: ,,Meg van írva, hogy a Messiásnak szenvednie kell, és harmadnapon fel kell támadnia a halálból. Az ő nevében Jeruzsálemtől kezdve minden népnek megtérést és bűnbocsánatot kell hirdetni. Ti vagytok ezeknek tanúi. Én meg elküldöm nektek Atyám megígért ajándékát. Maradjatok a városban, míg erő nem tölt el benneteket a magasságból.'' Ezután kivezette őket Betánia közelébe, és kezét fölemelve megáldotta őket. Áldás közben eltávozott tőlük, és fölemelkedett az égbe. Ők leborulva imádták. Aztán nagy örömmel visszatértek Jeruzsálembe. Állandóan ott voltak a templomban, dicsérték és magasztalták Istent.


 Sík Sándor: Fehér nap
Áldozás-Elsőáldozás

Üdvözölt Légy kedves ünnep
Tiszta szívek ünnepe!
Ragyogjon be fehér fényed
Szívünk – lelkünk mélyébe.

Napsugárban angyalszárnyak
Lenge libbenése kél,
És a szárnyuk és az arcuk
És az Úrnak fénye rajtuk
Hófehér.

Napsugáros köntösében
Még a föld is úgy örül!
Tiszta napfény tündöklése
Játszik az oltár körül.
És megáll az áldozókon
Az oltár lépcsőinél
Égi fénnyel tűz reájuk
Hófehér.

Boldogító örömével
El fog édes érzelem,
Égő sóhaj halk fohásza
Lebben át a lelkemen.
Édes Jézus szállj szívünkbe
S óvj halálig hű vezér,
Hogy a lelkük bármi harcon
Mindörökké megmaradjon
Hófehér.


 Ó, GYŐZELMES, NAGY KIRÁLYUNK

 

Ó, győzelmes nagy Királyunk,
Ki által nyertük váltságunk,
Milyen nagy dicsbe mentél.
Isten jobbján fönt a mennyben,
Az égi lelkek körében,
Királyi székbe ültél.
Üdvben,
fényben,
fenségesen,
Győzelmesen
uralkodol.
Ég és föld csak néked hódol.

 

A kérubok nagy serege,
Szeráfok ékes éneke
Tenéked zeng, Királyunk.
Te megszerzéd, ó, Mesterünk,
Az örök üdvöt minekünk,
Melyért mi áldva áldunk.
Zengjen,
csengjen
a dicséret
És tisztelet,
hálaének
Dicsőséges szent nevednek!

 

Jézus, várunk kegytrónodról,
Hol győztesen uralkodol;
Jöjj, mint egykor ígérted!
Hozzánk oly irgalmas voltál,
Hogy véreden megváltottál:
Vidd győzelemre műved!
Addig
mindig
imádkozva
És vigyázva
várunk Téged,
Hogy majd együtt legyünk véled.


SZENTMISÉK  MÁJUS  31 –  JÚNIUS  05–IG

31. Kedd: 18:00

Pesti utcai lakosok élő és elhunyt tagjaiért;

03. Péntek: 18:00

Jézus Szíve tiszteletére;

ELSŐPÉNTEK

04. Szombat 18:30

Rosa Mysticai Szent Szűz tiszteletére;

MOCORGÓ SZENTMISE

05. Vasárnap 11:00

Családokért;

PÜNKÖSDVASÁRNAP - ELSŐVASÁRNAP – SZENTSÉGIMÁDÁS


A Családok Évének lezárásának alkalmából, a július 2-i Váci Egyházmegyei Családtalálkozóra készülve, a Veresegyházi Egyházközség rajzpályázatot hirdet gyermekek, fiatalok számára az egész egyházmegyében. Bővebb információ:  www.csaladtalalkozo.hu, illetve a hátul kihelyezett plakáton.


Templomunk minden pénteken de. 11órától, 15óráig NYITVA VAN.

Ez idő alatt bárki, aki úgy érzi, hogy testének és lelkének felüdítő, és gyógyító időtöltés lenne, Isten házában elidőzni, tegye meg!

Templomunk szabadon látogatható a fent jelzett időpontban.


Egyházunk új tagjai:

Rafael Norbert és Langa Anita: Norbert és Noel nevű gyermekeik;

Plébánia irodai nyitvatartása

Hétfő: -
Kedd: 16:00-17:40
Szerda: -
Csütörtök:  -
Péntek: -

 

Miserend

Kedd: 18:00 óra
Péntek: 18:00 óra
Szombat: 18:30 óra
Vasárnap:  11:00 óra

Elérhetőség

Kozsuch Zsolt Tel.: 06/30/434-9237

Szentmiséket továbbra is a sekrestyében lehet íratni.

Temetéssel kapcsolatos ügyintézés: Konczné Marika 06-30-422-7364
info@kokaiplebania.hu


2243 Kóka, Kossuth Lajos u. 63.

 
© 2022 Kókai Egyházközség honlapja