Templomi Hírlevél 2022. május 22. XXI. évf. 21. szám

A Kókai Római Katolikus Plébánia és a
Szent Máté Alapítvány kiadványa
2243 Kóka, Kossuth Lajos u. 63. 
www.kokaiplebania.hu 
Kozsuch Zsolt Tel.: 06/30/434-9237
Konczné Marika Tel.: 06-30-422-7364


2022. május 15Húsvét 6. vasárnapja XXI. évf. 21. szám


 Zsoltár válasz: 

„Magasztaljanak, Isten, a népek, - minden nemzet áldjon téged.”


SZENTLECKE: Jel 21, 10-14. 22-23
Egy angyal megmutatta nekem a mennyből, az Istentől alászállt szent várost.

János apostol így beszél látomásában a megdicsőült Egyházról: A hét angyal egyike lélekben elvitt egy magas hegyre, és ott megmutatta nekem a mennyből, az Istentől alászállt szent várost, Jeruzsálemet. Isten dicsőségét sugározta. Ragyogott, mint a drágakő, mint a kristálytiszta jáspis. A városnak széles, magas fala volt, rajta tizenkét kapu. A kapuk fölött tizenkét angyal. A kapukra nevek voltak vésve, mégpedig Izrael fiai tizenkét törzsének a neve. Keleten három kapu volt, északon három kapu, délen három kapu, és nyugaton három kapu. A város falának tizenkét alapköve volt, rajtuk a Bárány tizenkét apostolának tizenkét neve. De templomot nem láttam benne, mert a Mindenható, az Úr, az Isten és a Bárány a temploma. A városnak nincs szüksége sem napra, sem holdra, hogy világítsanak, mert az Isten dicsősége ragyogja be, világossága pedig a Bárány.


EVANGÉLIUM: Jn 14, 23-29
A Szentlélek megtanít titeket mindenre, amit mondtam nektek.   

Abban az időben Jézus ezt mondta tanítványainak: ,,Aki szeret engem, megtartja tanításomat, Atyám is szeretni fogja őt, hozzá megyünk, és lakóhelyet veszünk nála. Aki nem szeret, az nem tartja meg tanításomat. A tanítás pedig, amelyet hallotok, nem az enyém, hanem az Atyáé, aki engem küldött. Ezeket akartam nektek elmondani, amíg veletek vagyok. S a Vigasztaló, a Szentlélek, akit majd a nevemben küld az Atya, megtanít titeket mindenre, és eszetekbe juttat mindent, amit mondtam nektek. Békességet hagyok rátok. Az én békémet adom nektek. Nem úgy adom, ahogy a világ adja nektek. Ne nyugtalankodjék szívetek, és ne csüggedjen. Hiszen hallottátok, hogy azt mondtam: Elmegyek, de visszajövök hozzátok. Ha szeretnétek, örülnétek annak, hogy az Atyához megyek, mert az Atya nagyobb nálam. Előre megmondtam nektek, mielőtt megtörténnék, hogy ha majd bekövetkezik, higgyetek.''


SZŰZ MÁRIA, A KERESZTÉNYEK  SEGÍTSÉGE

Ünnepe: május 24.

VII. Piusz pápa ezt az ünnepet szabadulása emlékére rendelte el. Amikor ugyanis Napoleon Franciaországba hurcolta, a lorettói litánia Keresztények Segítségéhez fordult védelemért. Napóleon Moszkva alatt vereséget szenvedett, 1812-ben a Pápa kiszabadult és magyar huszárok díszkíséretével és védelmével vonult be Rómába. A Boldogságos Szűz Mária hatékony segítségét ezen kívül is gyakran megtapasztalta a keresztény nép.

Szent V. Piusz pápa mindent megtett az egész keresztény világot végveszélybe tipró török birodalom ellen. Mohács után 1526-ban minden elveszni látszott. 1541-ben elesett Buda. 1568-ban már adott Miksa magyar királynak 30000 aranyat a végvárak védelmére, de a török előnyomulás feltartóztathatatlannak látszott. Szövetséget hozott létre a török tengeri haderő ellen Velencével és Spanyolországgal.

Az imában bízott azonban legjobban. A rózsafüzér imádkozását szorgalmazta, de ő maga is környezetével kitartóan imádkozta. Így volt ez az egyesült keresztény sereg és a túlerőben levő török hajóhad Lepantó melletti összecsapása idején is 1571. október 7-én. A rózsafüzért imádkozva a Pápa sugallatban értesült a győzelemről, és elrendelte minden október 7-én Mária, Rózsafüzér Királynője ünnepének megünneplését. Ugyanakkor a Keresztények Segítsége megszólítást is a hívek imáiba ajánlotta. 1571 óta ez a megszólítás a lorettói litánia  fohászai közt szerepel.

 

IMA A SZŰZANYÁHOZ, a Keresztények segítségéhez

Hozzád menekülök Irgalomnak Édesanyja, szomorúaknak vigasztalója, Keresztények Segítsége, Nálad keresek vigasztalást ezen aggodalmas órában. Nézd, mily bánatos az én lelkem, fájdalom tölti el szívemet, mert a szenvedések és viszontagságok meglátogattak engem. Mint aggódó gyermek édesanyjának, Neked panaszolom el könnyes szemmel bánatomat. Tekints le rám kegyesen és végy anyai pártfogásodba, míg a vihar le nem csendesül, míg az Isteni Irgalomnak napja fel nem derül számomra. Te tudod, jó Anyám, mily fájdalmasan érint ez a megpróbáltatás, csepegtesd meg sebzett szívemben anyai szereteted gyógyító balzsamát és erősítsd meg, hogy Isten szent akaratán gyermeki türelemmel és megadással megnyugodhassam. Ne késsél segítségemre jönni, ne hagyj magamra ebben a nehéz helyzetben. Oh, Tenger Csillaga, világosítsd meg lelkemet, szende sugaraddal oszlasd el a sötétséget és mutasd meg hatalmad erejét, hogy minél előbb derült kedéllyel jelenhessem meg előtted, elrebegni szívem hálaszózatát, addig pedig Szűzanyám, kezedbe helyezem egészségemet, biztosan számítok hatalmas közbenjárásodra és Istennek végtelen irgalmára. 

Bár vészes felhők tornyosulnak fejem felett, de a Te anyai oltalmad alatt nyugodtan akarok élni és meghalni.

Ámen.


A tüskék

            Hideg tél volt. A leghidegebb évek óta! Rengeteg állat elpusztult az erdőben. Megfagytak. A sünök kitalálták, hogy összehúzódnak szorosan az odújukban és így egymást melegítve átvészelik a telet. Összebújtak, és már nem is fáztak, de nem telt bele sok idő, hogy észrevegyék a sebeket magukon, amiket a hozzájuk bújó társuknak a tüskéi okoztak rajtuk.

Nem lesz ez így jó, gondolták és eltávolodtak egymástól. Eltelt egy óra és újra vacogtak a hidegben, így hát választás elé kényszerültek:

Vagy külön válnak, és ezáltal megfagynak vagy összebújnak, elviselik egymás tüskéit és megmenekülnek.

Bölcsen úgy határoztak, hogy újfent összeölelkeznek. Persze, keletkeztek sebek, de nem törődtek velük, mert a túlélésért örömmel elviselték. Eltelt pár hét és kitavaszodott. Örömmel sütkéreztek a napsütésben és a sebek is gyorsan begyógyultak.

 

A legjobb emberi kapcsolatok nem azok, amikor tökéletes emberek kerülnek egymás mellé, legyen az szerelem, barátság, kollégák vagy csupán ismerősök, hiszen nincs is ilyen, mármint tökéletes ember.

Meg kell tanulnunk együtt élni mások hiányosságaival, hibáival, elfogadni azokat és ezáltal megismerhetjük a csodálatra méltó, jó oldalukat is!

 

Aranyosi Ervin: Ha adsz – gazdagodsz

Ha szíved adod másért, az tiéd is marad!
Hagyd hát fent repülni szeretet-madarad!
Ne tartsd magadban derűd, áraszd a mosolyod,
másokra fényed szórni, van pár száz komoly ok!
Hálád szálljon vissza, emeljen végre fel,
mind, aki jót cselekszik, ennyit megérdemel!
Add csak magad, sose sajnáld, s még többed lehet,
visszatér a szívedbe a jóság, s szeretet!
Amit szétszórsz a világban, vissza is kapod!
Örülj minden boldog percnek, legyen szép napod!
A Nap fénye beragyogjon, rád áldás legyen,
engedd, hogy a szereteted gazdaggá tegyen!


Mária formál

Ma Krisztus kifejezetten azt kéri tőletek, hogy fogadjátok be Máriát a "házatokba", fogadjátok Őt értékeitek közé, hogy megtanuljátok Tőle az odahallgatás belső készségét, azt az alázatos és nagylelkű magatartást, amely annyira jellemző volt Rá, aki elsőként lett Isten munkatársa az üdvösség művében. Ő az, aki a maga anyai szolgálatával nevel és formál benneteket mindaddig, amíg Krisztus teljesen ki nem alakul bennetek. II. János Pál pápa breviáriuma


Tisztelt Egyházközség/Lakosság!

 

Tájékoztatom Önöket, hogy a kápolna felújítási munkálatait megkezdtük. Sajnálatos módon a statikai szakvélemény, valamint a bontás alatt tapasztaltak alapján nagyobb a baj mint amit gondoltunk, azonban hála az Istennek még nem késtünk el a megerősítéssel. Előzetes költségvetés alapján -megtapasztalva a hihetetlen mértékű építőanyag drágulást-a Magyar Kormány által biztosított támogatás nem lesz elég minden tervezett munka elvégzéséhez, azonban a legszükségesebbeket minden bizonnyal be tudjuk fejezni.

Az építéssel egyidőben folynak a további tervezési munkák, illetve a történeti dokumentáció összeállítása.

 

A kivitelezés és az elszámolás határideje 2022. december 31., amit nagy valószínűséggel tartani tudunk.

____________________________________________

 

               Aranyosi Ervin: Ha adsz – gazdagodsz

            Ha szíved adod másért, az tiéd is marad!
            Hagyd hát fent repülni szeretet-madarad!
            Ne tartsd magadban derűd, áraszd a mosolyod,
            másokra fényed szórni, van pár száz komoly ok!
            Hálád szálljon vissza, emeljen végre fel,
            mind, aki jót cselekszik, ennyit megérdemel!
            Add csak magad, sose sajnáld, s még többed lehet,
            visszatér a szívedbe a jóság, s szeretet!
            Amit szétszórsz a világban, vissza is kapod!
            Örülj minden boldog percnek, legyen szép napod!
            A Nap fénye beragyogjon, rád áldás legyen,
            engedd, hogy a szereteted gazdaggá tegyen!

 


Szentmisék MÁJUS  23 –  MÁJUS  29–IG

14. Kedd 18:00

Páskom dűlő utcai lakosok élő és elhunyt tagjaiért;

27. Péntek 18:00

Ballagó óvodásokért;

28. Szombat 18:30

Kókai Hősökért;

MOCORGÓ SZENTMISE

29. Vasárnap 11:00

Elsőáldozókért;

Tömegtájékoztatási világnap;


Ma: - Tömegtájékoztatás világnapja van.


Amint azt már hirdettük, hogy templomunk, 2022. április 22-től minden pénteken de. 11órától, 15óráig NYITVA VAN.

Ez idő alatt bárki, aki úgy érzi, hogy testének és lelkének felüdítő, és gyógyító időtöltés lenne, Isten házában elidőzni, tegye meg!

Templomunk szabadon látogatható a fent jelzett időpontban.


Egyházunk új tagjai:

Byrne Christhoper és Dobrai Nikoletta: Izabella Ann nevű gyermeke;

Belovai János és Rostás Rebeka: Boglárka nevű gyermeke;

Vörös László és Rostás Nikolett: Levente nevű gyermeke;

 

Plébánia irodai nyitvatartása

Hétfő: -
Kedd: 16:00-17:40
Szerda: -
Csütörtök:  -
Péntek: -

 

Miserend

Kedd: 18:00 óra
Péntek: 18:00 óra
Szombat: 18:30 óra
Vasárnap:  11:00 óra

Elérhetőség

Kozsuch Zsolt Tel.: 06/30/434-9237

Szentmiséket továbbra is a sekrestyében lehet íratni.

Temetéssel kapcsolatos ügyintézés: Konczné Marika 06-30-422-7364
info@kokaiplebania.hu


2243 Kóka, Kossuth Lajos u. 63.

 
© 2023 Kókai Egyházközség honlapja