Templomi Hírlevél 2022. május 15. XXI. évf. 20. szám

A Kókai Római Katolikus Plébánia és a
Szent Máté Alapítvány kiadványa
2243 Kóka, Kossuth Lajos u. 63. 
www.kokaiplebania.hu 
Kozsuch Zsolt Tel.: 06/30/434-9237
Konczné Marika Tel.: 06-30-422-7364


2022. május 15Húsvét 5. vasárnapja XXI. évf. 20. szám


 Zsoltár válasz: Istenem és királyom, magasztallak téged, - szent nevedet áldom   
             örökkön- örökké.”


SZENTLECKE: Jel 21, 1-5a 
Isten letöröl szemükről minden könnyet.

Én, János, új eget és új földet láttam. Az első ég és az első föld ugyanis elmúlt, és a tenger sem volt többé. Akkor láttam, hogy a szent Város, az új Jeruzsálem alászáll az égből, az Istentől. Szép volt, mint a vőlegénynek fölékesített menyasszony. Akkor hallottam, hogy a trón felől megszólal egy harsány hang: ,,Nézd, ez az Isten hajléka az emberek között! Velük fog lakni, és ők az ő népe lesznek, és maga az Isten lesz velük. Letöröl szemükről minden könnyet. Nem lesz többé halál, sem gyász, sem jajgatás, sem vesződség, mert a régi világ elmúlt.'' Akkor a trónon ülő megszólalt: ,,Íme, újjáalkotok mindent!''


EVANGÉLIUM: Jn 13, 31-33a. 34-35
Új parancsot adok nektek: Szeressétek egymást! 

Abban az időben: Amikor az áruló Júdás kiment a teremből, Jézus beszélni kezdett: ,,Most dicsőül meg az Emberfia, s az Isten is megdicsőül benne. Ha Isten megdicsőül benne, Isten is megdicsőíti őt saját magában, sőt hamarosan megdicsőíti. Fiaim, már csak rövid ideig vagyok veletek. Új parancsot adok nektek: Szeressétek egymást! Amint én szerettelek titeket, úgy szeressétek ti is egymást. Arról tudják majd meg, hogy tanítványaim vagytok, hogy szeretettel vagytok egymás iránt.''


Szent Rita emléknapja május 22.

Szent Rita, aki a legnehezebb helyzetekben is segít.
Az ima és a hit.
E két egység, ami minden esetben és a legnehezebb helyzetekben is velünk van.

Szent Rita köszöntése

Üdvözlégy, dicsőséges Szent Rita, Krisztus kiválasztott jegyese! Teljes szívemből örülök annak a dicsőségnek, amelyet most Jézus Krisztussal a mennyei Paradicsomban élvezel. Esdve kérlek, hogy emlékezz meg rólam. Nyerd el számomra a kegyelmet, hogy feladataimat Isten dicsőségére és lelkem üdvére teljesítsem, hogy a bűnt kerüljem, valóban engesztelést nyújtsak az Istent érő sértésekért, és így az örök boldogságba jussak, hogy veled és minden szenttel együtt mindörökké dicsérjem és dicsőítsem Istent.

Dicsőséges Szent Rita, te csodálatos módon részt vehettél a mi Urunk Jézus Krisztus fájdalmas szenvedésében. Esdekelj ki nekem a kegyelmet, hogy türelemmel viseljem a földi élet szenvedéseit, és védelmezz meg minden ínségemben.

Amen.


Egy meghallgatott imádság 

Erőt kértem az Úrtól, s Ő nehézségeket adott, melyeken megedződtem. Bölcsességért imádkoztam, és problémákat adott, melyeket megtanultam megoldani. Előmenetelt óhajtottam, gondolkodó agyat adott és testi erőt kaptam, hogy dolgozzam. Kértem bátorságot, és Isten veszélyeket adott, melyeket legyőztem. Áhítottam, hogy szeretni tudjak, és kaptam az Úrtól bajba jutott embereket, akiken segítsek. Kegyes jóindulata helyett alkalmat kaptam a jóra, és mindent megkaptam, amire szükségem volt. Imádságom meghallgatásra talált. (Szent Rita)


Fatimai Boldogságos Szűz Mária

május 13.

 

 Szent-Gály Kata: Anyám

 

Anyám, 
úgy szeretném, ha szeretnél engem, 
és fölém hajolnál, miként Betlehemben 
szent Fiadat nézted!

Anyám, 
úgy szeretném, ha tanítanál járni, 
szavakat pötyögni, az Istent imádni 
égő szeretettel!

Anyám, 
úgy szeretném, hogy ha messze tértem, 
aggódó szíveddel visszafordulj értem, 
mint Jézussal tetted!

Anyám,
úgy szeretném, ha munkámat néznéd,
gondjaimat látnád s arcom verítékét 
letörölnéd lágyan!

Anyám, 
úgy szeretném, ha örülnétek vélem, 
ha sikerülne kedvetekre tennem - 
Fiaddal együtt!

Anyám,
úgy szeretném, hogyha velem sírnál,
és találkozhatnánk ott, a keresztútnál,
s imádkoznál értem!

Anyám,
úgy szeretném, hogyha majd felérek 
a nagy Golgotára, s hazatérni félek,
ott légy énmellettem!

Anyám, 
úgy szeretném, hogy vedd a karodba 
elszálló lelkemet, és vidd a magasba 
örök öleléssel!


Szentmisék MÁJUS  16 –  MÁJUS  22–IG

17. Kedd 18:00

Nagykátai utcai lakosok élő és elhunyt tagjaiért;

20. Péntek 18:00

Ministránsokért;

21. Szombat 18:30

Szűcs család és a Kurunczi család elhunytjaiért;

Fecske István, felesége Pap Erzsébet és vejük Belovai József lelki üdvéért;

MOCORGÓ SZENTMISE

22. Vasárnap 8:00

Békéért;

Tömegtájékoztatási világnap;


22-én, vasárnap a szentmise reggel 8:00 órakor kezdődik.


Májusi litániák: szentmisék előtt fél órával kezdődnek.


Május 22-én, Szent Rita napján szentmisére megyünk Budapestre a Szent Rita Templomba, busszal és vonattal. Az autóbusz 6 óra 45 perckor indul a végállomásról. Aki szeretne a szentmisén részt venni, a hozzá legközelebbi megállóban szálljon fel, és Sülysápról vonattal megyünk Budapestre.

A 9:30 órai szentmisét a Mária rádió élőben közvetíti.

EWTN Katolikus TV szintén élőben közvetíti a 9:30 és a 11:00 órakor kezdődő szentmiséket.


Egyházunk új tagja:

Tóth Tamás és Hegyi Katalin: Zsigmond nevű gyermeke

Plébánia irodai nyitvatartása

Hétfő: -
Kedd: 16:00-17:40
Szerda: -
Csütörtök:  -
Péntek: -

 

Miserend

Kedd: 18:00 óra
Péntek: 18:00 óra
Szombat: 18:30 óra
Vasárnap:  11:00 óra

Elérhetőség

Kozsuch Zsolt Tel.: 06/30/434-9237

Szentmiséket továbbra is a sekrestyében lehet íratni.

Temetéssel kapcsolatos ügyintézés: Konczné Marika 06-30-422-7364
info@kokaiplebania.hu


2243 Kóka, Kossuth Lajos u. 63.

 
© 2022 Kókai Egyházközség honlapja