Templomi Hírlevél 2022. május 8. XXI. évf. 19. szám

A Kókai Római Katolikus Plébánia és a
Szent Máté Alapítvány kiadványa
2243 Kóka, Kossuth Lajos u. 63. 
www.kokaiplebania.hu 
Kozsuch Zsolt Tel.: 06/30/434-9237
Konczné Marika Tel.: 06-30-422-7364


2022. május 08. Húsvét 4. vasárnapja XXI. évf. 19. szám


 Zsoltár válasz: „Mi az ő népe vagyunk, - és legelőjének nyája.”


SZENTLECKE: Jel 7, 9. 14b-17
A Bárány, aki a trón közepén áll, legelteti és az élő vizek forrásához tereli őket:

Én, János, akkora sereget láttam, hogy meg sem lehetett számlálni. Minden nemzetből és törzsből, népből és nyelvből álltak ott a trón és a Bárány előtt. Fehér ruhában voltak, a kezükben pálmaággal. Ekkor a vének közül az egyik megszólított, és azt mondta: ,,Ezek a nagy szorongattatásból jöttek. Ruhájukat fehérre mosták a Bárány vérében. Ezért állnak Isten trónja előtt, s éjjel-nappal szolgálnak neki a templomban. A trónon ülő oltalmat nyújt nekik. Nem éheznek és nem szomjaznak többé, a nap nem égeti őket, sem másfajta hőség. Mert a Bárány, aki a királyi trónon ül, legelteti és az élő vizek forrásához tereli őket. Isten pedig letöröl a szemükről minden könnyet.''


EVANGÉLIUM: Jn 10, 27-30
Juhaimnak örök életet adok.

Abban az időben Jézus ezt mondta tanítványainak: ,,Juhaim hallgatnak szavamra. Ismerem őket, és ők követnek engem. Örök életet adok nekik, nem vesznek el soha, és senki nem ragadja ki őket kezemből. Atyám, aki nekem adta őket, nagyobb mindenkinél: Atyám kezéből nem ragadhat ki senki semmit. Én és az Atya egy vagyunk.''.


Ima a lelkiatyáért

Jézusom, ki mint lelkünk jó pásztora az Oltáriszentségben köztünk lakozol, áraszd oltárodról kegyelmed bő sugarát a mi lelkiatyánkra.

Add meg neki a kegyelmeket, melyekre szüksége van, hogy gonddal virrasszon pártfogoltjai felett, kiket a Szentlélek kegyelme bízott reá.

Áldd meg őt, midőn szívét imában Hozzád emeli, midőn szent igéidet hirdeti, s midőn papi hivatásában a halhatatlan lelkek javán fárad.

Add, hogy a Te szent Szíved szerinti lelkipásztor legyen, aki egyedül csak Neked és szent hivatásának él.

Adj szavainak súlyt és erőt, hogy mindenkit megnyerjen Neked és Hozzád vezessen, s majd ha Te eljössz ítélni pásztort és nyájat, akkor mi és minél többen az ő öröme és dicsősége lehessünk, s vele együtt az örök élet hervadhatatlan koronáját elérhessük.

Ámen


Ima papi és szerzetesi hivatásokért

Jézusunk, lelkek örök pásztora, tekints irgalmas szemmel szeretett nyájadra!

Urunk, mint árvák sírunk előtted!

Kérünk téged, a Boldogságos Szűzanya a Magyarok Nagyasszonya közbenjárására, adj nekünk papi és szerzetesi hivatásokat!
Jézusunk adj nekünk a te szíved szerinti papi és szerzetesi hivatásokat!


Május az égi édesanyánk, a Boldogságos Szűz Mária hónapja.

 

Jézus a kereszten ránk bízta az ő édesanyját, minket pedig őreá (vö. Jn19, 26-27), így Mária személyében kaptunk egy égi édesanyát, aki így mindannyiunk édesanyja, a kegyelmek közvetítőjét, aki oltalmaz, véd és segít bennünket, s mellettünk van életünk nagy próbatételei során, éppen úgy, mint Szent Fia mellett.

Egy édesanya soha el nem múló anyai szeretettel szereti a gyermekét, annak érdemeitől függetlenül. Mint a Szűzanya gyermekei, mi is minden élethelyzetünkben kérhetjük a mi égi édesanyánk, Mária segítségét, pártfogását és oltalmát. Kérjük az ő közbenjárását, bízzuk az ő szeretetére nehézségeinket, küzdelmeinket, hiszen ő mindig és mindenkor közbenjár értünk Istennél és egyszülött fiánál, Jézusnál.


Mária, Anyám vagy, én a Tied vagyok.

Mária, Anyám vagy, én a Tied vagyok.
Mária, Te Királynőm vagy, szolgálok Neked.
Mária, Te Úrnőm vagy, engedelmeskedem Neked.
Mária, Te tanítóm vagy, hallgatok Rád.
Mária, Te csillagom vagy, követlek Téged.
Mária, Te erőm vagy, Veled együtt küzdök.
Mária, Te oltalmam vagy, Rád bízom magam


SZENTMISÉK  MÁJUS  09 –  MÁJUS  15–IG

10. Kedd 18:00

Margithegy utcai lakosok élő és elhunyt tagjaiért;

13. Péntek 18:00

Koncz Józsefné Laczkó Anna lelki üdvéért;

14. Szombat 18:30

18:30  ifj. Farkas Gábor (Micó) lelki üdvéért;

Édesanya gyógyulásáért;

 MOCORGÓ SZENTMISE

15. Vasárnap 11:00

Nagy Lajos lelki üdvéért, halálának 5. évfordulójára, valamint szülei lelki üdvéért;


Ma könyörgő nap van papi hivatásokért.

Imádkozzunk papjainkért, valamint papi és szerzetesi hivatásokért.


Májusi litániák: szentmisék előtt fél órával kezdődnek


Tisztelettel kérünk minden adózó magánszemélyt és vállalkozást, hogy ha teheti, adójának 1 %-át a Szent Máté Alapítvány Kóka 18713628-1-13,, illetve a Magyar Katolikus Egyház 0011 javára ajánlja fel!


Egyházunk új tagja: Papko Péter és Juhász Anna: Zalán Áron nevű gyermeke;


Elhunytak:

Kapos Antal Tiborné Dosztály Julianna volt kókai lakos;

Koncz Ferenc Kútlapos u. 27.

Adj Uram örök nyugodalmat nekik!

Plébánia irodai nyitvatartása

Hétfő: -
Kedd: 16:00-17:40
Szerda: -
Csütörtök:  -
Péntek: -

 

Miserend

Kedd: 18:00 óra
Péntek: 18:00 óra
Szombat: 18:30 óra
Vasárnap:  11:00 óra

Elérhetőség

Kozsuch Zsolt Tel.: 06/30/434-9237

Szentmiséket továbbra is a sekrestyében lehet íratni.

Temetéssel kapcsolatos ügyintézés: Konczné Marika 06-30-422-7364
info@kokaiplebania.hu


2243 Kóka, Kossuth Lajos u. 63.

 
© 2022 Kókai Egyházközség honlapja