Templomi Hírlevél 2022. május 1. XXI. évf. 18. szám

A Kókai Római Katolikus Plébánia és a
Szent Máté Alapítvány kiadványa
2243 Kóka, Kossuth Lajos u. 63. 
www.kokaiplebania.hu 
Kozsuch Zsolt Tel.: 06/30/434-9237
Konczné Marika Tel.: 06-30-422-7364


2022. május 01. Húsvét 3. vasárnapja XXI. évf. 18. szám


 Zsoltár válasz: "Magasztallak, Uram, - mivel megmentettél engem.”


EVANGÉLIUM: Jn 21, 1-19
Jézus fogta a kenyeret, és adott nekik. Ugyanígy a halból is.

Feltámadása után Jézus egy alkalommal így jelent meg tanítványainak a Tibériás-tó partján:
Együtt voltak Simon Péter és Tamás, melléknevén Didimusz, továbbá a galileai Kávából való Natanael, Zebedeus fiai és még két másik tanítvány. Simon Péter így szólt hozzájuk: ,,Megyek halászni.'' ,,Mi is veled megyünk'' -- felelték. Kimentek és bárkába szálltak. De azon az éjszakán nem fogtak semmit.
Amikor megvirradt, Jézus ott állt a parton. A tanítványok azonban nem ismerték fel, hogy Jézus az. Jézus megszólította őket: ,,Fiaim, nincs valami ennivalótok?''
,,Nincs'' -- felelték. Erre azt mondta nekik: ,,Vessétek ki a hálót a bárka jobb oldalán, ott majd találtok.'' Kivetették a hálót, s alig bírták visszahúzni a tömérdek haltól.
Erre az a tanítvány, akit Jézus szeretett, így szólt Péterhez: ,,Az Úr az!'' Amint Simon Péter meghallotta, hogy az Úr az, magára öltötte köntösét -- mert neki volt vetkőzve --, és beugrott a vízbe.
A többi tanítvány követte a bárkával. A hallal teli hálót is maguk után húzták. Nem voltak messze a parttól, csak mintegy kétszáz könyöknyire.
Amikor partot értek, izzó parazsat láttak, s rajta halat, mellette meg kenyeret. Jézus szólt nekik: ,,Hozzatok a halból, amit most fogtatok.'' Péter visszament, és partra vonta a hálót, amely tele volt nagy hallal, szám szerint százötvenhárommal, s bár ennyi volt benne,
nem szakadt el a háló.
Jézus hívta őket: ,,Gyertek, egyetek!'' A tanítványok közül senki sem merte megkérdezni: ,,Ki vagy?'' -- hiszen tudták, hogy az Úr az. Jézus fogta a kenyeret, és adott nekik, Ugyanígy halból is.
Ez volt a harmadik eset, hogy a halálból való feltámadása után Jézus megjelent nekik.
Miután ettek, Jézus megkérdezte Simon Pétertől: ,,Simon, János fia, jobban szeretsz-e engem, mint ezek?'' Péter így szólt: ,,Igen, Uram, te tudod, hogy szeretlek.''
Erre Jézus azt mondta neki: ,,Legeltesd bárányaimat!'' Aztán újra megkérdezte tőle: ,,Simon, János fia, szeretsz te engem?'' Ô azt felelte: ,,Igen, Uram, tudod, hogy szeretlek!'' Erre azt mondta neki: ,,Legeltesd juhaimat!''
Majd harmadszor is megkérdezte tőle: ,,Simon, János fia, szeretsz engem?'' Péter elszomorodott, hogy harmadszor is megkérdezte: ,,Szeretsz engem?'', és ezt válaszolta: ,,Uram, te mindent tudsz, azt is tudod, hogy szeretlek!'' Jézus pedig ismét ezt mondta: ,,Legeltesd juhaimat!
Bizony, bizony, mondom neked: Amikor még fiatal voltál, felövezted magad, és oda mentél, ahova akartál. De ha majd megöregszel, kiterjeszted karjaidat. Más fog felövezni téged, és oda visz, ahova nem akarod.''
Azt jelezte e szavakkal, hogy (Péter) milyen halállal dicsőíti majd meg az Istent. Azután hozzátette: ,,Kövess engem!''


MÁJUS ELSŐ VASÁRNAPJA: ANYÁK NAPJA

Az édesanya minden gyermek és felnőtt szívében különleges helyet foglal el. Ő az, akihez örömünkben, bánatunkban először fordulunk, ő az, aki számára mindig mi, a gyerekei vagyunk a legfontosabbak. Jelenléte, munkája életünk része. Néha nem sikerül jónak lennünk, néha bánatot okozunk, néha nagy örömet. Előfordul, hogy elfelejtünk valamit, lehet, hogy fontos dolgokat is. Minden évben van azonban egy nap, amiről sosem feledkezünk meg. Ez május első vasárnapja, ekkor köszöntjük az Édesanyákat.


Tudod anya

Tudod anya, most még kicsi vagyok,
És azt hiszed, hogy semmit nem tudok.
De érzem, mindent csak értem teszel,
És ugye mindig velem leszel!

Tudod anya, látom, amit érzel.
Hallom, ha csendesen sírsz éjjel.
És reggel mégis mosolyogva nyitsz be rám.
És vársz engem az iskola után.

Tudod anya, ha egyszer nagy leszek.
Én is mindig segítek neked.
Akkor majd én vigyázok rád,
Úgy ahogy, most te vigyázol rám.

Tudom anya nehéz most az élet.
Ha szomorú vagy én mindig ölelnélek.
Tudod, én mindig itt leszek neked,
Mert te vagy az, akit nagyon szeretek.

Tudom anya elszálltak az évek.
A barázdáid nekem így is szépek.
Mert addig jó, amíg veled lehetek.
Mert amíg vagy én gyermek lehetek.

És ha majd egyszer fel kell nőnöm
Semmi nem, lesz olyan itt a Földön.
Nem foghatom többé a kezed,
Nem akarom, hogy felnőtt legyek!
Muhi János


IMA A HÉT KEZDÉSÉHEZ

A hétfő reggel, mint fogalom, kevesünkben ébreszt szép gondolatokat. Itt egy ima, amivel megadhatjuk lelkünknek a kellő lendületet a hétkezdéshez. Kávé mellé ideális; az ima, a lélek koffeinje.

Mennyei Szent Isten, gondviselő jó Atyám
Ez új hét kezdetén kérlek vigyázz énreám.
Add hogy a gondok és próbák elkerüljenek,
Add hogy a munkáim, a terveim sikerüljenek.
Add hogy a borús napok ellenére
Szívembe öröm költözzön és béke.
Adj türelmet az emberekhez s a napokhoz,
És minden kihíváshoz mit ez új hét hoz.
Adj erőt és jó kedvet a hét minden napján,
Hogy végéhez érve dicsérjelek annak Vasárnapján!
Őrizz meg engem és az én szeretteimet
Azokat, akik szeretettel fogadnak engemet.
De őrizd meg kérlek minden ellenségemet,
Akik támadásaik által jellememben erősítenek.
Adj örömteli perceket, sikerekben gazdag órákat,
Hogy mindig örömmel végezhessem a munkámat.
Segíts, hogy megfeleljek a világi felsőbbségeknek
De legfőképpen neked, gondviselő Istenemnek.
Így áldj meg és tarts meg engem e hétnek kezdetén,
Hogy szívemben munkáljon a hit, szeretet és remény.
Amen!


Szentmisék MÁJUS  02 –  MÁJUS  08–IG

03. Kedd 18:00

Major utcai lakosok élő és elhunyt tagjaiért;

06. Péntek 18:00

Jézus Szíve tiszteletére;

ELSŐPÉNTEK

08. Szombat 18:30

A fiatalok hitéért;

MOCORGÓ SZENTMISE

09. Vasárnap 11:00

Lavicska Ferenc és felesége Pétervári Erzsébet lelki üdvéért;

Rosa Mystica Szent Szűz tiszteletére, Alsóvásártér utcai imacsoport szándékára;

Papi és szerzetesi hivatások vasárnapja


Ma (vasárnap) a szentségimádás elmarad!


Májusi litániák: szentmisék előtt fél órával kezdődnek.


08-án könyörgő nap lesz papi hivatásokért.

Imádkozzunk papjainkért, valamint papi és szerzetesi hivatásokért


Tisztelettel kérünk minden adózó magánszemélyt és vállalkozást, hogy ha teheti, adójának 1 %-át a Szent Máté Alapítvány Kóka 18713628-1-13,, illetve a Magyar Katolikus Egyház 0011 javára ajánlja fel!

Plébánia irodai nyitvatartása

Hétfő: -
Kedd: 16:00-17:40
Szerda: -
Csütörtök:  -
Péntek: -

 

Miserend

Kedd: 18:00 óra
Péntek: 18:00 óra
Szombat: 18:30 óra
Vasárnap:  11:00 óra

Elérhetőség

Kozsuch Zsolt Tel.: 06/30/434-9237

Szentmiséket továbbra is a sekrestyében lehet íratni.

Temetéssel kapcsolatos ügyintézés: Konczné Marika 06-30-422-7364
info@kokaiplebania.hu


2243 Kóka, Kossuth Lajos u. 63.

 
© 2022 Kókai Egyházközség honlapja