Hit-és Erkölcstan az iskolában

Kedves Szülők!

Hamarosan elékezik az idő, amikor nagycsoportos gyermekiket az Általános Iskolába íratják. A beíratkozáskor lehetőség lesz választani, hogy gyermekük hittant vagy erkölcstant tanuljon iskolai keretek közt. Ehhez szeretnénk néhány gondolattal segítséget nyújtani!


https://youtu.be/fXqZoDlb4Uk


Mi a külömbség a két tantárgy közt?


Rövid válasz: Elsősorban a tanított ismeretek világnézeti megalapozottságában van különbség. Az erkölcstan úgynevezett "konszenzus etika", világnézetileg semleges alapokon. A hit- és erkölcstan oktatásban az erkölcsi ismereteket a katolikus hit alapjaira, a Bibliára és a kétezer éves keresztény hagyományra építve oktatjuk.

Ki járhat hittanra?


Minden első osztályos tanuló, akinek a szülője az adott tanévre való beiratkozáskor arról nyilatkozott, hogy a két tantárgy közül a katolikus hit- és erkölcstant választja, valamint azok a tanulók, akik az előző tanévben is katolikus hit- és erkölcstan oktatásban vettek részt és nem nyilatkoztak május 20-ig arról, hogy nem a katolikus hit-és erkölcstant választják a következő tanévre. Csatlakozhatnak a hittant tanulókhoz azok is, akik az előző évben erkölcstant tanultak, vagy más felekezeti hittanra jártak, de a tárgyév május 20. napjáig jelezték az iskolának, hogy a következő tanévben katolikus hit- és erkölcstan órára szeretnék járatni gyermeküket.

További információ: https://vaciegyhazmegye.hu/hitoktatas.html

Várunk mindenkit a hittanórán!

Plébánia irodai nyitvatartása

Hétfő: -
Kedd: 16:00-17:40
Szerda: -
Csütörtök:  -
Péntek: -

 

Miserend

Kedd: 18:00 óra
Péntek: 18:00 óra
Szombat: 18:30 óra
Vasárnap:  11:00 óra

Elérhetőség

Kozsuch Zsolt Tel.: 06/30/434-9237

Szentmiséket továbbra is a sekrestyében lehet íratni.

Temetéssel kapcsolatos ügyintézés: Konczné Marika 06-30-422-7364
info@kokaiplebania.hu


2243 Kóka, Kossuth Lajos u. 63.

 
© 2023 Kókai Egyházközség honlapja