Szent József év 2

Szent József év 2

 

A Szent Szűz tisztaságos Őre

József és Mária összetartoznak! Egyrészt házasságuk kapcsán, másrészt pedig a titok által, amit hordoznak. Egy házasságban mindig a férfi az, aki az „erőt” képviseli. Ő aki megteremti a megélhetéshez szükséges forrásokat, ő az aki megvédi és összetartja a családot. Izraelben ez kiegészült azzal, hogy a férfi, mintegy „papként” is a család élén állt. Az ő feladata volt a hit továbbadása, a családi imádságok vezetése. József példakép minden családapa számára, hogy hogyan tudnak vezetői, védelmezői lenni, annak a kis közösségnek, melyet Isten rájuk bízott! A XXI. században hangos jelszó az egyenjogúság, melyre nagyon nagy szükségünk is van, viszont nem szabad, hogy ezzel kivesszen társadalmunkból a férfiúi erő és határozottság!

Isten Fiának nevelőatyja

A nevelő nem egyszerűen tanár, nem csak valami felügyelő. A nevelő az aki testileg és lelkileg „neveli” a reábízottakat. A nevelő embert nevel. Nem csak tudást ad át, hanem megtanít minden élethelyzetben felelősen, higgadtan gondolkodni és cselekedni. Amit tudunk Józsefről, az arra mutat, hogy Ő ilyen volt! A gyermek Jézust megtanította az ács szakmára, ugyanakkor megtanította a hit „tudományára” is. Minden héten elvitte a zsinagógába imádkozni és évente Jeruzsálembe a templomba. Felelős felnőttet nevelt belőle a társadalom hasznára és Isten kedvére. Ma is fontos ez a példa számunkra, hogy családjainkban olyan emberek nőjenek fel, akik nem csak sok tudományt ismernek, hanem tudnak érett módon élni a mai világban is.

Krisztus gondviselő oltalmazója

Hasonlít ez a megszólítás az előzőhöz, de mégsem. Míg ott Isten fiaként hivatkoznak Jézusra, itt Krisztusként. A Krisztus szó a héber Messiás szónak a görög megfelelője és magyarul Megváltót jelent. József ezen megszólításban úgy tűnik fel, mint aki nem csak erre a földi életre neveli Jézust, hanem felkészíti küldetésére a megváltás nagy művére is. Jézus fiatal emberként biztosan hasonlított édesapjára belső tulajdonságaiban és mindaz amit Jézustól kapott erőssé tett arra ami rá várt az Atya tervében. Biztos vagyok benne, hogy Isten úgy választott földi apát Fiának, hogy az talán tudattalanul is, de a megváltás művére készítse fel. Biztos vagyok benne, hogy Isten mindannyiunknak olyan édesapát választott, aki belőlünk a legjobbat hozza ki, akár azzal, hogy nagyon jó apa volt, akár azzal, hogy nagyon rossz.

Plébánia irodai nyitvatartása

Hétfő: -
Kedd: 16:00-17:40
Szerda: -
Csütörtök:  -
Péntek: -

 

Miserend

Kedd: 18:00 óra
Péntek: 18:00 óra
Szombat: 18:30 óra
Vasárnap:  11:00 óra

Elérhetőség

Kozsuch Zsolt Tel.: 06/30/434-9237

Szentmiséket továbbra is a sekrestyében lehet íratni.

Temetéssel kapcsolatos ügyintézés: Konczné Marika 06-30-422-7364
info@kokaiplebania.hu


2243 Kóka, Kossuth Lajos u. 63.

 
© 2024 Kókai Egyházközség honlapja