Szent József év 1

Szent József év

Dávid nemes sarja

A zsidó kultúrában nagyon fontos volt a származás. Sok mindent meghatározott, hogy ki melyik törzsbe, családba született! Példaként említhetnénk, hogy aki Lévi törzsébe született az mindenképpen valamilyen liturgikus feladatot látott el a templomban! Dávid király Júda törzséből származott és mint Izrael második királya hatalmas tisztelet övezte még századok múlva is! Az Ő idejében volt a legnagyobb Izrael állam kiterjedése, messze földön híres volt vallásosságáról és költői tehetségéről. Dávid családjába tartozni egyet  jelentett azzal, hogy az ember kivételes helyre született, még József idejében is, amikor a klasszikus értelemben vett királyság már nem létezett Izraelben. József, mint „Dávid nemes sarja” igyekezett mindazt a jót megvalósítani amit őse oly magas fokon gyakorolt és mindezt igyekezett Jézusnak is átadni!

Pátriárkák fénye

A Pátriárkák Izrael népének ősatyáj voltak! Három nagy pátriárkát tart számon a zsidó vallás: Ábrahámot, Izsákot és Jákobot! Közös bennük az Isten iránti elköteleződés, az Istennel kötött szövetség hűséges megtartása és Isten ígéreteinek hordozása! Ők voltak az elsők, akiknek Isten megígérte, hogy szabadítót fog küldeni aki majd megmenti Őket! József „fénye” a pátriárkáknak, mert Krisztus védelmezője! Az Isten ígéretének beteljesülése az Ő életében ragyogott fel! Ő az akinek családjában a szabadító, az Isten Fia megjelenik a világban! Amit a Pátriárkák hosszú időn át hittek azt József átélte földi életében! Fény számunkra is József, mert személye folyamatosan Krisztus világosságát tükrözi vissza és mutatja nekünk!

Isten Anyjának jegyese

Talán egyből feltűnik a furcsaság, hogy a litánia csak jegyesnek nevezi Józsefet és Máriát! Valószínűleg az áll a háttérben, hogy a Szentírás lapjairól csak ez olvasható ki: „Anyja, Mária el volt jegyezve Józseffel.”-olvassuk a Máté Evangélium 1. fejezetében. A Szentírás később sem számol be arról, hogy József és Mária házasságot kötöttek volna, ezt a Szenthagyomány őrizte meg számunkra. József, mint Mária jegyese a család védelmezőjeként és fenntartójaként áll előttünk! A zsidó kultúrában ő az aki az egész családot képviseli, Ő a szószóló. A zsidó szokások szerint Mária József „tulajdonává” is vált az eljegyzéssel! Ugyanakkor azt is tudjuk, hogy József ezt mennyire különös kapcsolatként kezelte. Máriát nem, mint tulajdonát, hanem egyenlő társát tartotta számon. József egy erős férfi példaképként áll előttünk ebben a megszólításban. Olyan családapaként, aki mindent megtesz azokért, akiket Isten rábízott. Feltétel nélkül szereti őket és védi minden bajtól. Példáját minden családapa emelt fővel követheti!

Plébánia irodai nyitvatartása

Hétfő: -
Kedd: 16:00-17:40
Szerda: -
Csütörtök:  -
Péntek: -

 

Miserend

Kedd: 18:00 óra
Péntek: 18:00 óra
Szombat: 18:30 óra
Vasárnap:  11:00 óra

Elérhetőség

Kozsuch Zsolt Tel.: 06/30/434-9237

Szentmiséket továbbra is a sekrestyében lehet íratni.

Temetéssel kapcsolatos ügyintézés: Konczné Marika 06-30-422-7364
info@kokaiplebania.hu


2243 Kóka, Kossuth Lajos u. 63.

 
© 2023 Kókai Egyházközség honlapja