Napi evangélium
 

Nagyböjtben:
  • Péntekenként keresztúti ájtatosságot végzünk templomunkban.

Krisztus hív!

Szeretettel hívunk és várunk mindenkit közösségeink nevében!

Hívjunk másokat is! A keresztútjárás ájtatosság és misztérium.

Krisztus élete,- szenvedése bennünk.

  • Szombatonként: Taize-i (TZ) imaóra a szentmise után.

Március 19-én ünnepli az egyház Szent József, Szűz Mária jegyesének ünnepét, ezért 24-én, vasárnap plébánosunk megáldja az apukákat, nagypapákat. Ilyen módon is megemlékezünk az apai méltóságról, erőt kérünk az apai hivatás megéléséhez. Szeretettel várunk rá minden édesapát és nagyapát.

 

Március 25. Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepe 18:00 órakor kezdődik a szentmise.

 

 A nagyheti szertartások rendje a következő:

Április 18-án, Nagycsütörtökön az Utolsó vacsora emlékmiséje 18:00 órakor kezdődik.

 

Április 19-én, Nagypénteken, Urunk szenvedésének ünnepén a szertartás 20:00 órakor kezdődik – SZIGORÚ BÖJT-i nap!!!!!!  Utána pedig a már szokássá vált szabadtéri keresztutat végzünk – szeretettel hívunk rá mindenkit, akár volt az eddigieken, akár nem! Indulás a templomtól, érkezés a kápolnához.  GYERTYÁT MINDENKI HOZZON MAGÁVAL!

 

Április 20-án, Nagyszombaton 18:00 órakor kezdődik legnagyobb ünnepünk, HÚSVÉT VIGÍLIÁJA – a szertartást FELTÁMADÁSI KÖRMENET zárja!

 

Április 21-én Húsvétvasárnap az ünnepi szentmise a szokott időben: 9:00 órakor lesz.

 

Április 22-én, Húsvéthétfőn reggel 7:00 órakor kezdődik a szentmise.

 

Bővebb információ a www.kokaplebania.hu weboldalon, illetve a Templomi Hírlevélben.

 

"Ne mondjatok ítéletet senki fölött, s akkor fölöttetek sem ítélkeznek.

Ne ítéljetek el senkit, s akkor benneteket sem ítélnek el.

Bocsássatok meg, és nektek is megbocsátanak." Lk. 6, 37

                                                                                

Az Egyházközség nevében gyümölcsöző Nagyböjtöt kívánok mindenkinek!

 

Május első vasárnapján az Édesanyákat köszöntjük. Hálát adunk Mennyei Atyánknak Szűz Máriáért is, aki világra szülte Megváltónkat.

„Mit oly sokszor elhalasztottam

Elmondanám, mert úgy érzem, hogy vár

Jóvátenném mit mulasztottam,

De nem lehet, mert Ő már messze jár.”

/Részlet: Kibédi Ervin: Ahogy a napok rövidülnek/   

Isten áldja és segítse az Édesanyákat!

 

- Májusi litániák: a hétköznapi (kedd, péntek), szentmisék előtt 17.30-tól, a miséző pap vezetésével, illetve a szombati és vasárnapi szentmise előtt fél órával a hívek imádkozzák.

 

- Május 4., szombat – 10:00 órakor szentmise keretében, a Betegek szentségének ünnepélyes kiszolgáltatása. Ennek feltétele, hogy kegyelmi állapotban legyen, aki ezt fel kívánja venni!

 

- Az egyházközségben az Elsőáldozás június 02-án, 9:00 órakor, az ünnepi szentmise keretében lesz.
   Imádkozzunk azokért, akik először találkoznak a szentségi Krisztussal.


Gyenes Rafaelné