Napi evangélium
 

A Kókai Római Katolikus Plébánia és a
Szent Máté Alapítvány kiadványa
2243 Kóka, Kossuth Lajos u. 63.
www.kokaiplebania.hu  
Tel.: 06/30/936-7775
______________________________________________________

2018. február 11. Évközi 6. vasárnap XVI. évf. 06. szám
______________________________________________________

 Zsoltár válasz:

„Te vagy, Uram, menedékem, - a szabadulás Örömével veszel körül engem.”


SZENTLECKE: 1 Kor 10, 31-11, 1

Kövessük Pál apostol példáját, mert ő Krisztus követője!

  Testvéreim! Akár esztek, akár isztok, vagy bármi mást tesztek, tegyetek mindent Isten dicsőségére.

   Se zsidót, se pogányt, se Isten egyházát ne botránkoztassátok meg, mint ahogy én is mindenkinek kedvében járok. Nem azt keresem, ami nekem hasznos, hanem ami másoknak van javára, hogy üdvözüljenek.

   Legyetek követőim, mint ahogy én Krisztus követője vagyok!

 


EVANGÉLIUM:
Mk 1, 40-45

A betegnek elmúlt a leprája és megtisztult.

  Abban az időben:

  Egy leprás jött Jézushoz. Térdre borult előtte, és így kérlelte: ,,Ha akarod, te meg tudsz tisztítani engem!'' Jézusnak megesett rajta a szíve. Kinyújtotta kezét, megérintette, és azt mondta neki: ,,Akarom! Tisztulj meg!'' Erre rögtön elmúlt a leprája, és megtisztult.

  Jézus szigorúan ráparancsolt, és mindjárt elküldte ezekkel a szavakkal: ,,Vigyázz, ne szólj erről senkinek egy szót sem, hanem menj, mutasd meg magadat a papnak, és tisztulásodért mutasd be a Mózes rendelte áldozatot, bizonyságul nekik.''

  Ám az, alighogy elment, mindenfelé hirdetni és híresztelni kezdte a dolgot. Emiatt Jézus nem mehetett többé nyilvánosan a városba, inkább kint, elhagyatott helyeken tartózkodott. Mégis, mindenünnen özönlöttek hozzá az emberek.

 

NAGYBÖJT - 2018

„Hogy életük legyen, és bőségben legyen.” (Jn 10,10)

 

Olvass!

Elmélkedj!

Cselekedj!

Február 14.
Hamvazó-szerda

Joel 2,12-18;

2 Kor 5,20-6,2;

Mt 6,1-6.16-18.

A nagyböjt egy új kezdet, olyan út, amely elvezet a biztos célhoz, a húsvéthoz, a feltámadáshoz, amikor Krisztus győzedelmeskedik a halál felett. Ebben az időszakban mindig erős indítást kapunk a megtérésre. A keresztény arra kap meghívást, hogy „teljes szívével” (vö. Jo 2,12) térjen meg az Úrhoz, ne elégedjen meg a középszerű élettel, hanem növekedjen az Úr barátságában.

A Nagyböjtöt szentmisével kezdem, egyben tudatosan megtervezem készületemet, lemondásaimat,
szentgyónásomat.

Február 15.
csütörtök

Mtörv 30,15-20;

Lk 9,22-25

A nagyböjt a megújulás ideje az egyház, a közösségek és minden egyes hívő számára. Legfőképpen azonban a kegyelem ideje (vö. 2Kor 6,2). Isten nem kér tőlünk semmi olyat, amit előtte már meg ne adott volna nekünk: „Azért szeretjük (az Istent), mert ő előbb szeretett minket” (1Jn 4,19).

Örömmel vállalom
a mai nap terhét
– Krisztussal élem meg
a nehéz helyzeteket.

Február 16.
péntek

Iz 58,1-9a;

Mt 9,14-15

Jézus a mi hűséges barátunk, aki soha nem hagy bennünket cserben, hiszen még akkor is, ha bűnt követünk el, ő türelmesen várja, hogy visszatérjünk hozzá, és e várakozással kifejezi, hogy meg akar nekünk bocsátani. Isten nem közömbös velünk szemben. Mindannyiunk életét szívén viseli, név szerint ismer minket, gondoskodik rólunk és keres minket, akkor is, ha elhagyjuk Őt. Mindannyiunk élete külön-külön érték számára, és külön-külön érdekli Őt.

A gyermekekért
és a fiatalokért böjtölök,
és részt veszek a keresztúton,
a szentségimádáson
és/vagy szentmisén.

Február 17.
szombat

Iz 58,9b-14;

Lk 5,27-32

A nagyböjt kedvező időszak arra, hogy intenzívebbé tegyük lelki életünket azon eszközök segítségével, amelyeket az Egyház felkínál számunkra: a böjttel, az imádsággal és az alamizsnaadás révén.

Ma türelmes és irgalmas szeretettel leszek családommal.
Megkeresem, kinek van szüksége segítségre, adományomra.

Február 18.
Nagyböjt
1. vasárnapja

Ter 9,8-15;

1Pét 3,18-22;

Mk 1,12-15

Gyakran előfordul, hogy amikor jól vagyunk, jól érezzük magunkat, elfelejtkezünk másokról (amit az Atyaisten soha sem tesz), nem érdekelnek a problémáik, szenvedéseik, az igazságtalanságok, amiket elszenvednek…, ilyenkor szívünk közömbössé válik: amíg én jól vagyok, és jól érzem magam, elfelejtkezem azokról, akik nincsenek jól.

Imádkozom a nehézségben lévő emberekért:
az üldözött keresztényekért, a szegényekért, a betegekért, a haldoklókért.

 

* Az elmélkedések gondolatait Ferenc pápa nagyböjti üzeneteiből válogattuk.

 

Február 11. – A Lourdes-i Boldogságos Szűz Mária

                Négy évvel a Boldogságos Szűz Szeplőtelen Fogantatása dogmájának kihirdetése után, Lourdes mellett, a Gave folyó partján fekvő barlangban, 1858 február 11-én megjelent a Boldogságos Szűz Soubirous Bernadettnek. Ismételt megjelenése után elmondta magáról: "Én vagyok a Szeplőtelen Fogantatás". Kívánsága szerint csodálatosan szép templom épült a jelenések helyén, és a csodálatos gyógyulások szakadatlan láncolata jelzi, hogy a Szeplőtelenül Fogantatott Szűzanya közbenjárásával szívesen segít a szenvedő embereken.

            Lourdes a betegek számára sokat jelentő zarándokhely, ahol sokan meggyógyultak, de még többen megerősödtek a betegségük hordozásában. Szűzanyánk közbenjárását kérjük, hogy Isten kegyelmével tudjuk életünk keresztjeit hordozni.

 


Házasság Világnapja február második vasárnapja

„Egy erős kapcsolatban csupán egyféle gond létezik - a közös gond.”

Richard Templar

A házasság védőszentje: Szent Miklós

            2018 a családok éve. Alkalom arra, hogy mindnyájunkban tudatosodjon: a család nagy és fontos érték. Szeretnénk, ha Magyarországon erősödne a családbarát értékrend, a gyermekbarát szemlélet, a generációk közötti együttműködés, és az élet szentségének tisztelete, ha egyre jobban sikerülne összehangolni a munkát a családi élettel.

  1. február 11. és 18. között lesz a házasság hete. Ezen a héten azt ünnepeljük, hogy a házasság Isten csodálatos ajándéka és gondoskodása az ember számára, amelyben a felek megtapasztalhatják a feltétel nélküli szeretet, a hűség és az őszinte megbocsátás értékét egy nekik rendelt, de nem tökéletes társon keresztül.

            Kedves Házaspárok! Ez a hét kiváló alkalom arra, hogy tegyünk házasságunkért, párkapcsolatunkért. Tudatosan lépjünk egymás felé.

            A házasság hetén elkezdett lépéseket folytassuk ezt követően is. Hiszen nem egy hétre mondtunk igent egymásnak, hanem egész életünkre szólóan. Tegyük ezt azért is, hogy a családok éve ne csupán üres jelszó legyen, hanem egész társadalmunkat megszépítő valóság.

            Mindeközben ne feledjünk hálát adni házasságunkért, családjainkért Istennek, akinek ezt a csodálatos ajándékát élvezzük és ünnepeljük.

Forrás: Magyar Kurír 

 

A keresztény örömet nem lehet megvásárolni, a hitből és a Jézus Krisztussal való találkozásból ered, ez az oka boldogságunknak. 

Ferenc pápa üzenete 

 

SZENTMISÉK  FEBRUÁR  12 –  FEBRUÁR  18

13. Kedd: 1800   Szabadság utcai lakosok élő és elhunyt tagjaiért; 

14. Szerda: 1800 Szecsei utcai lakosok élő és elhunyt tagjaiért;

16. Péntek: 1800  Szent Flórián utcai lakosok élő és elhunyt tagjaiért;

17. Szombat: 1830 Nagy István, Szabó Péter, Varró Erzsébet és nagyszülőkért;

18. Vasárnap: 930 Pap Pál halálának 22. évfordulójára, László István, nővére Margit és szülei lelki üdvéért;

                                  NAGYBÖJT 1. VASÁRNAPJA

_______________________________________________________________

- Gyónási lehetőség a hétköznapi szentmisék előtt félórával, illetve szombaton a szentmise után.
_______________________________________________________________

- Keddenként a szentmise után csendes szentségimádást tartunk.
_______________________________________________________________

- Ma van a Betegek Világnapja. A szentmise keretében lelkipásztorunk kiszolgáltatja a betegek szentségét.
_______________________________________________________________

- Február 14-én hamvazószerda, a nagyböjt kezdete. A nevét onnan kapta, hogy ezen a napon a szentmise keretében a pap hamuval keresztet rajzol a homlokunkra a bűnbánat jeleként. Kókán, hamvazószerdán 18.00 órakor lesz szentmise és hamvazás, aki ekkor nem tud eljönni, az február 17-én /szombaton/ és február 18-án /vasárnap/ is részesülhet a hamvazás szertartásában. Ez a nap a 14 és 60 év közötti katolikusok számára szigorú böjti nap!!!
_______________________________________________________________

- A következő Sorstársi Fórumot február 14-én, szerdán 17 órakor tartjuk a Művelődési Házban.
_______________________________________________________________

- Nagyböjt péntekjein a 18.00 órakor kezdődő szentmise előtt fél órával keresztutat járunk. Az első alkalom: 16-a.
_______________________________________________________________

- Február 18-án Nagyböjt 1. vasárnapja.
_______________________________________________________________

- 18-án: 15 órakor Kongregációs imaóra lesz.
_______________________________________________________________

 - Kérjük azokat a párokat, akik idén szeretnének egyházi házasságot kötni, hogy jegyes oktatás, illetve az időpont egyeztetése miatt minél előbb jelentkezzenek a sekrestyében, illetve a címlapon lévő telefonszámon.