Napi evangélium
 

A Kókai Római Katolikus Plébánia és a
Szent Máté Alapítvány kiadványa
2243 Kóka, Kossuth Lajos u. 63.
www.kokaiplebania.hu  
Tel.: 06/30/936-7775
______________________________________________________

2018. február 04. Évközi 5. vasárnap XVI. évf. 05. szám
______________________________________________________

Zsoltár válasz:

„Dicsérjétek az Urat, - aki a megtört szívűeket meggyógyítja.”

 
SZENTLECKE: 1 Kor 9, 16-19. 22--23

Isten apostola önzetlenül fáradozik embertársai üdvösségéért.

  Testvéreim! Hogy az evangéliumot hirdeti, azzal nem dicsekedhetem, hiszen ez kényszerű kötelességem. Jaj nekem ugyanis, ha nem hirdetem az evangéliumot?

  Ha önszántamból teszem, jutalmam lesz, ha nem önszántamból, csak megbízott hivatalnok vagyok. Mi tehát a jutalmam? Az, hogy mint az evangélium hirdetője, ingyen nyújtsam az evangéliumot, és ne éljek az evangéliumban gyökerező jogommal.

  Bár mindenkitől független voltam, mégis mindenkinek szolgája lettem, hogy minél többet megnyerjek. A gyöngék közt gyönge lettem, hogy megnyerjem a gyöngéket. Mindenkinek mindene lettem, hogy mindenkit üdvösségre vezessek. Mindezt az evangéliumért teszem, hogy nekem is részem legyen benne.

 


EVANGÉLIUM:
Mk 1, 29-39

Jézus sokakat meggyógyított, akik különböző bajokban szenvedtek.

    Abban az időben:

  Jézus kijött a zsinagógából, és elment Simon és András házába. Simon anyósa lázas betegen feküdt. Mindjárt szóltak is Jézusnak. Jézus odament hozzá, megfogta a kezét, és fölsegítette. Erre megszűnt a láza, és szolgált nekik.

  Amikor lement a nap és beesteledett, odavitték hozzá a betegeket és a gonosz lélektől megszállottakat. Az egész város ott szorongott az ajtó előtt. Jézus pedig sokakat meggyógyított, akik különböző bajokban szenvedtek; és sok ördögöt kiűzött. De nem engedte megszólalni őket, mert tudták, hogy ô kicsoda.

  Hajnalban Jézus nagyon korán kelt. Kiment (a házból), elment egy elhagyatott helyre, és ott imádkozott. Simon és a vele lévő utánamentek. Mikor megtalálták, azt mondták neki: ,,Téged keres mindenki!''

  De ő azt felelte: ,,Menjünk el máshová, a szomszédos helységekbe, hogy ott is hirdessem az evangéliumot, -- hiszen ezért jöttem.'' És ment, hirdette az evangéliumot a zsinagógákban Galilea egész területén, és kiűzte az ördögöket.

 

Betegek világnapja

         A lourdes-i Szűzanya napján, február 11-én ünnepeljük a Betegek Világnapját, mely alkalomból a Szentatya hagyományosan üzenetet intéz a betegekhez.

         Kedves Testvérek! Február 11-én fogjuk ünnepelni az egész Egyházban, és legfőképpen Lourdes-ban a betegek világnapját. Ez a világnap, amelyet elődöm, Szent II. János Pál pápa vezetett be 1992-ben, s először 1993. február 11-én éppen Lourdes-ban ünnepeltek, különleges alkalmat jelent, amely felhívja a figyelmünket a betegek, és tágabb értelemben a szenvedők helyzetére.

         Ugyanakkor arra is emlékezteti az értük munkálkodókat: a családtagokat, egészségügyi dolgozókat és önkénteseket, hogy adjanak hálát az Úrtól kapott hivatásukért, hogy beteg embertársaik mellett lehetnek.

Mindnyájuknak azt kívánom, mindig legyenek Isten jelenlétének és szeretetének örömteli jelei Isten számos barátja fényes példájának nyomában járva, akik közül hadd említsem itt meg Istenes Szent Jánost és Lellisi Szent Kamillt, a kórházak és az egészségügyi dolgozók védőszentjeit, és Kalkuttai Szent Teréz anyát, Isten gondoskodó szeretetének hírnökét.

         Kedves Testvéreim, ti mind, betegek, egészségügyi dolgozók és önkéntesek, forduljunk együtt imában Szűz Máriához, hogy anyai közbenjárásával támogassa és kísérje hitünket, és érje el Fiánál, Krisztusnál, hogy elnyerjük a reményt a gyógyulás és egészség útján járva, a testvériség és felelősség érzését, elkötelezettek legyünk az átfogó emberi fejlődés iránt, és átérezzük a hála örömét minden alkalommal, amikor hűségét és irgalmát megcsodálhatjuk.

Ó Mária, Édesanyánk,

aki Krisztusban mindnyájunkat gyermekedként fogadsz,

támogasd szívünk bizakodó várakozását,

segíts minket betegségeinkben és szenvedéseinkben,

vezess minket Krisztushoz, aki a Te fiad és a mi testvérünk, és add, hogy rá tudjuk bízni magunkat az Atyára, aki nagy dolgokat visz végbe.

Részlet: Ferenc pápa üzenete a betegek XXV. Világnapjára 

 

Ima a betegekért 

Jóságos Istenem, a betegekért 
könyörgünk hozzád.
Gyógyulást, vagy legalább enyhülést
kérünk számukra, fájdalmaik elviseléséhez.
Ők most ezt a legfontosabbnak látják, érzik.
Te, Uram, kérünk, sugalld szívünkbe ezeket a szavakat:
"A legfontosabb az, hogy a lelked ne legyen beteg!"

Uram, legyen meg a Te akaratod!
Ha Te akarod, meggyógyíthatod őket.
Ha a Te szent akaratod az, hogy tovább 
viseljék a keresztjüket,
akkor kérünk Téged, adj nekik erőt is hozzá.

Védelmezd a betegeket és enyhítsd fájdalmaikat.
Teljesedjen be rajtuk a Te szent akaratod.
Segítsd őket kegyelmeddel, hogy
türelmesen vigyék keresztjüket.

Kérlek Téged mi magunkért is,
akik értük imádkozunk.
Tisztítsd meg szívünket, hogy imáink
méltók legyenek a meghallgatásra,
és a mi könyörgéseinkért áraszd
rájuk szent kegyelmedet.

Ámen       3*Dicsőség

 

Ne féljünk attól, hogy a szentmise miatt ideigvaló ügyeink halasztást szenvednek. Legyünk biztosak abban, hogy minden jobban fog menni, még ügyeink is jobban sikerülnek, ha részt vehetünk a szentmisén.

Vianney Szent János breviáriuma 

 

SZENTMISÉK  FEBRUÁR  05 –  FEBRUÁR  11

6. Kedd: 1800  Rákóczi Ferenc utcai lakosok élő és elhunyt tagjaiért; 

9. Péntek: 1800 Rózsa Ferenc utcai lakosok élő és elhunyt tagjaiért; 

10. Szombat: 1830 Tóth Rafael és Leki Magdolna, valamint a Tóth és Leki család elhunytjaiért;

 11. Vasárnap: 930 ifj. Szabó István és családjáért, Kovács család elhunytjaiért, 

                            valamint Poroszkai József lelki üdvéért;

_______________________________________________________________

- Gyónási lehetőség a hétköznapi szentmisék előtt félórával, illetve szombaton a szentmise után.
_______________________________________________________________

- Keddenként a szentmise után csendes szentségimádást tartunk.
_______________________________________________________________

Ma Szent Balázs püspök és vértanú ünnepe van, szentmise végén, illetve holnap, Balázs-áldás lesz!
_______________________________________________________________

- Február 11-én /vasárnap/ van a Betegek Világnapja. A szentmise keretében lelkipásztorunk kiszolgáltatja a betegek szentségét. Aki szeretné felvenni a betegek szentségét, a kegyelem állapotában kell lennie. Azok a beteg testvéreink, akik nem tudnak elmenni a templomba, de szeretnék felvenni a betegek kenetét, kérjük, szándékukat jelezzék a sekrestyében.
_______________________________________________________________

- Február 14-én hamvazószerda, a nagyböjt kezdete. A nevét onnan kapta, hogy ezen a napon a szentmise keretében a pap hamuval keresztet rajzol a homlokunkra a bűnbánat jeleként. Kókán, hamvazószerdán 18.00 órakor lesz szentmise és hamvazás, aki ekkor nem tud eljönni, az február 17-én /szombaton/ és február 18-án /vasárnap/ is részesülhet a hamvazás szertartásában. Ez a nap a 14 és 60 év közötti katolikusok számára szigorú böjti nap!!!
_______________________________________________________________

- Kérjük azokat a párokat, akik idén szeretnének egyházi házasságot kötni, hogy jegyes oktatás, illetve az időpont egyeztetése miatt minél előbb jelentkezzenek a sekrestyében, illetve a címlapon lévő telefonszámon.
_______________________________________________________________

- Elhunyt:

            Zollai Istvánné Farsang Anna Tabán u.35.

Adj Uram örök nyugodalmat neki!