SZERETETTEL KÖSZÖNTJÜK

A KÓKAI SZENT MÁTÉ PLÉBÁNIA OLDALÁN!

 

 

"Tegyetek tanítvánnyá minden népet!"

 

 

 

A Kókai Római Katolikus Plébánia és a
Szent Máté Alapítvány kiadványa
2243 Kóka, Kossuth Lajos u. 63. 
www.kokaiplebania.hu 
Kozsuch Zsolt Tel.: 06/30/434-9237
Konczné Marika Tel.: 06-30-422-7364
______________________________________________________

2021. szeptember 19. Évközi 25. vasárnap XVIX. évf. 37. szám
______________________________________________

Zsoltár válasz:

„Isten megsegít engem, - az Úr oltalmazója életemnek.”
________________________________________________

SZENTLECKE: Jak 3,16 -- 4,3

Az igazság gyümölcsét békében vetik el.

 

  Szeretteim! Ahol irigység és önzés honol, ott zűrzavar van és mindenféle hitványság. A felülről származó bölcsesség először is tiszta, aztán békeszerető, méltányos, engedékeny, irgalom tölti el és gazdag termést hoz, nem részrehajló, nem képmutató. Az igazság gyümölcsét békében vetik el azok számára, akik békét teremtenek.  Honnan vannak háborúságok és veszekedések köztetek? Nemde onnét, hogy bűnös vágyak igyekeznek uralomra jutni tagjaitokban? Kívántok valamit, és nincs benne részetek. Öltök és irigykedtek, de semmit sem tudtok elérni. Harcoltok és háborúskodtok, de nincs semmitek, mert nem kértek. Kértek ugyan, de nem kapjátok meg, mert rossz szándékkal kéritek, azért, hogy bűnös vágyatokban elpazaroljátok.

 


EVANGÉLIUM:
Mk 9, 30-37

Isten országában az az első, aki embertársait szolgálja.

 

  Abban az időben:

  Jézus és tanítványai átmentek Galileán. De Jézus nem akarta, hogy valaki megtudja ezt, mert a tanítványait készült oktatni. Ezt mondta nekik: ,,Az Emberfiát az emberek kezére adják, megölik, de miután megölték, harmadnapra feltámad.'' Ők nem értették ezeket a szavakat, de féltek megkérdezni.

  Ezután Kafarnaumba értek. Amikor már otthon voltak, Jézus megkérdezte tőlük: ,,Miről vitatkoztatok az úton?'' Tanítványai azonban hallgattak, mert az úton egymás közt arról tanakodtak, hogy ki a nagyobb közülük.

  Leült, odahívta a tizenkettőt, és így szólt: ,,Ha valaki első akar lenni, legyen mindenki között az utolsó, és mindenkinek a szolgája.''

  Aztán odahívott egy kisgyermeket, közéjük állította, majd magához ölelte, és ezt mondta nekik: ,,Aki befogad egy ilyen gyermeket az én nevemben, engem fogad be. Aki pedig engem befogad, nem engem fogad be, hanem azt, aki küldött engem.”

 

Szeptember 21. Szent Máté apostol ünnepe

A reggeli dicséret himnusza

 

A nagy dicsőség fényköre,
Mely, téged, Lévi most övez,
Az Úr irgalmát hirdeti,
S nekünk bocsánat záloga.

Míg ülsz a vámnál, s gondosan
Számlások váltópénzeid,
Máté, Krisztusnak szent szava
Mily gazdag kincset szán neked!

Szívednek égő vágya visz
Követni áldott Mestered,
A szó hatalma nyert neked
Az égi házban főhelyet.

Dávid Fiának tetteit
S életfakasztó szavait
Aranysorokba foglalod,
S adod világnak ételül.

A földön Krisztust hirdeted,
S megvallod ontva véredet,
Végső pecsétet így szerez
A lánggal égő szeretet.

Apostol, boldog hírt hozó
Evangélista, vértanú,
Segíts, hogy véled szüntelen
Krisztusnak zengjünk éneket.

Ámen.

 

Könyörgés

Istenünk, Te mérhetetlen irgalmaddal apostolaid közé választottad Mátét, a vámost. Add, hogy példája és közbenjárása támogasson minket, és Téged követve, egyre hűségesebben kövessük Szentlelked indításait, és így mindig készek legyünk a megtérésre, s a Tőled kapott kegyelmek megőrzésére, a mi Urunk, Jézus Krisztus, a Te Fiad által, aki Veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké. Ámen!

 

Grün, Anselm: Reggeli imádság

            Uram, a Te nevedben kelek fel. Azzal az erővel ébredek, amelyet Te ajándékozol nekem. Áldd meg a mai napot! Áldj meg engem, hogy ma mindazok számára áldás forrása lehessek, akikkel csak találkozom!

Hálát adok Neked az éjszakáért, Te ajándékoztál meg pihentető alvással. Te szóltál hozzám álmomban. Velem vagy éjjel és nappal egyaránt.

Ajándékozz meg ma figyelmes szívvel, hogy meghalljam hívásodat, szívemben megszólaló csendes hangodat. Segíts, hogy megtegyem mindazt, amire ma hívsz.

            Te ajándékoztál meg az új nappal, hogy ma tudatosabban éljek, mint eddig, s megsejtsek valamit életem titkából. Engedd, hogy minden pillanatban teljesen jelen legyek. Engedd, hogy érezzem az élet ízét.

Minden percben mellettem vagy. Veled találkozhatom mindenkiben. Te szólsz hozzám a napi eseményekben. Ajándékozz meg engedelmes szívvel, hogy készségesen kövessem hívásodat.

Minden napom lehet az utolsó is. Add Uram, hogy ma úgy éljek, mintha ez a nap lenne az utolsó, szabadon, hálásan. Add, hogy nyitott szívvel találkozhassak a minden emberben felsejlő titokkal, a teremtés szépségével, az adott pillanatban rejlő lehetőséggel.

Adj Uram hálás szívet, hogy a mai nap minden percét hálatelten éljem át, annak tudatában, hogy ajándék idő ez, olyan idő, amely összeköti véges földi létemet az örökkévalósággal.

            Uram, Jézus Krisztus, velem jársz a mai napon. Add, hogy átlátszó legyek Előtted, irgalmasságodat tükrözze tekintetem, kezem szelíden érintsen meg másokat, életadó igéid hallhatóak legyenek szavaimban. Működj bennem és általam, hogy üdvözítő szereteted ma is elérje embertársaimat.            

Amen

 


Aranyosi Ervin: A szeretet örök

A szeretet örök, sohasem öregszik.

Csupán adni kíván, a jóra törekszik.

S mivel a jó érzés, öröm az alapja,

mindaz, aki küldi, egyszer visszakapja.

A szeretet gazdag, végtelen a kincse,

csak az kell, hogy szíved értéknek tekintse!

Olyan csere eszköz, ami sose véges,

próbálj hát eljutni, mások szép szívéhez!

 

A kereszt legyen híd a múlt és jövő között

A földbe szúrt kereszt nemcsak arra indít bennünket, hogy jól gyökerezzük meg, hanem a magasba is nyúlik, és kitárja a karjait mindenki felé.

Ferenc pápa

 

SZENTMISÉK  SZEPTEMBER 20 –  SZEPTEMBER  26

21. Kedd: 18:00 Dózsa György utcai lakosok élő és elhunyt tagjaiért;

24. Péntek: 18:00 E hónapban elhunytjainkért;

25. Szombat:18:30 Koncz Rozália lelki üdvéért (halálának 30. napjára);

                               Balla Ferenc lelki üdvéért, halálának 8. évfordulójára;

26. Vasárnap: 11:00 Laczkó János lelki üdvéért, (halálának 4. évfordulójára),

                                 valamint a Lantos, Földesi és Laczkó családok elhunytjaiért;

                                 Varró János lelki üdvéért, (halálának 2. évfordulójára) és

                                 Varró Zoltán lelki üdvéért, (halálának 11. évfordulójára),

                                 valamint elhunyt családtagokért;

                                 Tóth Ferencné Gulyás Erzsébet lelki üdvéért (halálának 30. napjára),

                                 Tóth Jánosné Nagy Erzsébet lelki üdvéért;

______________________________________________________

Hirdetjük, hogy szeptember 25-én, szombaton este 18:30 órakor Pál Ferenc (Feri atya) tart előadást a Kókai Művelődési Ház színháztermében.

Szeretettel várnak Minden érdeklődőt!

 

52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus
 nap
 óra
 perc
 másodperc

  Ahogyan mi látjuk

  Egyházközségünk életében vagy a nagyvilágban történt események beszámolói, kommentárjai.

  Hírlevelek

  Hétről hétre nyomtatott formában is megjelenő, Egyházközségünk hirdetményeit tartalmazó hírlevél.

  Gondolatok, imák, prédikációk

  Gondolatok, imák, prédikációk írott és hanganyag formájában.

Bepillantás egyházközségünk életébe

Úr napja 2014
2020 Gyerek Táb...
Úr napja 2012
2020 Gyerek Táb...
2020 Gyerek Táb...

Plébánia irodai nyitvatartása

Hétfő: -
Kedd: -
Szerda: -
Csütörtök:  -
Péntek: -

 

Miserend

Kedd: 18:00 óra
Péntek: 18:00 óra
Szombat: 18:30 óra
Vasárnap:  11:00 óra

Elérhetőség

Kozsuch Zsolt Tel.: 06/30/434-9237

Szentmiséket továbbra is a sekrestyében lehet íratni.

Temetéssel kapcsolatos ügyintézés: Konczné Marika 06-30-422-7364
info@kokaiplebania.hu


2243 Kóka, Kossuth Lajos u. 63.

 
© 2021 Kókai Egyházközség honlapja