SZERETETTEL KÖSZÖNTJÜK

A KÓKAI SZENT MÁTÉ PLÉBÁNIA OLDALÁN!

 

 

"Tegyetek tanítvánnyá minden népet!"

 

 

 

A Kókai Római Katolikus Plébánia és a
Szent Máté Alapítvány kiadványa
2243 Kóka, Kossuth Lajos u. 63. 
www.kokaiplebania.hu 
Kozsuch Zsolt Tel.: 06/30/434-9237
Konczné Marika Tel.: 06-30-422-7364
______________________________________________________

2021. szeptember 12. Évközi 24. vasárnap XVIX. évf. 36. szám
______________________________________________

Zsoltár válasz:

„Az Úr színe előtt járok, - az élők földjén.”
________________________________________________

 

SZENTLECKE: Jak 2, 14-18

A hit, ha tettei nincsenek, mit sem használ.

 

Testvéreim! Mit használ, ha valaki azt állítja, hogy van hite, belőle fakadó tettei azonban nincsenek? Üdvözítheti a hite? Ha valamelyik testvérnek nem volna ruhája és nem volna meg a mindennapi tápláléka, és egyiketek így szólna hozzá: ,,Menj békében, melegedj, és lakjál jól!'', de nem adnátok meg neki, amire testének szüksége van, mit használna?

  Ugyanígy a hit is, ha tettek nem származnak belőle, magában holt dolog. Azt is mondhatja valaki: ,,Neked hited van, nekem meg tetteim.'' Ha tettek nélkül megmutatod nekem hitedet, tetteim alapján én is bebizonyítom neked hitemet.

 


EVANGÉLIUM:
Mk 8,27-35

A Messiás hivatása,  hogy önként vállalt szenvedésével váltsa meg a világot..

 

  Abban az időben: Jézus elment tanítványaival Fülöp Cezáreájának vidékére. Útközben megkérdezte tanítványait: ,,Kinek tartanak engem az emberek?''

  Azok így válaszoltak: ,,Némelyek Keresztelő Jánosnak, mások Illésnek, ismét mások valamelyik prófétának.''

  Erre megkérdezte tőlük: ,,Hát ti mit mondotok, ki vagyok?''

  Péter válaszolt: ,,Te vagy a Messiás!'' Ekkor Jézus a lelkükre kötötte, hogy ne szóljanak erről senkinek.

  Ezután arra kezdte tanítani őket, hogy az Emberfiának sokat kell szenvednie, a vének, a főpapok és az írástudók elvetik, megölik, de harmadnapra feltámad. Ezt egészen nyíltan megmondta.

  Erre Péter félrevonta és szemrehányást tett neki. De ő hátrafordult, ránézett tanítványaira, és így korholta Pétert: ,,Távozz tőlem, sátán, mert nem Isten szándéka szerint gondolkodsz, hanem emberi módon.''

  Majd összehívta a népet és tanítványait, s így szólt hozzájuk: ,,Ha valaki követni akar, tagadja meg magát, vegye fel keresztjét, és kövessen. Mert aki meg akarja menteni életét, elveszíti azt, de aki elveszíti életét értem és az evangéliumért, megmenti azt.

 

Szűz Mária szent neve
Ünnepe: szeptember 12.

 

Szűzanyánk névnapjára

Virágos kertedben nyílik –e oly szép virág, hogy

Névnapján felköszöntsd Máriát?

A legjobb édesanyát, ki égből vigyáz reád,

Légy özvegy, vagy árva, feleség vagy anya,

Az égi Szűzanya a panaszod meghallgatja.

Elestél, s utadon kezet nem nyújtottak,

Megcsaltak, becsaptak, sokszor kigúnyoltak,

A legjobb barátod is elhagyott téged…

Csak az égi anya maradt melletted,

És te mit adtál ezért cserébe?

Vasárnap sem jöttél el a szentmisére!

Dolgozol napestig, nincs időd semmire,

Sem egy Miatyánkra, sem egy Üdvözlégyre.

Betegség bánat ér nincs, ki segítsen

Az égi Szűzanyára könyörögve nézel.

És ő feléd nyújtja anyai szent kezét,

Nem hagyja elveszni tékozló gyermekét.

Könnycseppje vérré váll, úgy könyörög értünk,

Hogy rút bűneinkből mielőbb megtérjünk.

Ahol csak megjelen, mindenhol azt kéri

Mindennap mondjunk rózsafűzért néki.

Számára a virág ne kertünkbe nyíljon,

Hanem tiszta lelkünk mélyén fakadjon.

Ragyogjon szirmain hitünk s szeretetünk,

Hogy égi szűzanyánknak örömet szerezzünk.

Szép nevenapján imával köszöntsük,

Áldott szent fejére gyöngykoszorút kössünk!

Drága jó testvérek énekeljük együtt,

Üdvözlégy Mária, szívünkből szeretünk.

Amen

 

Forrás: Golgota Jézus Krisztus Urunk kérései III. évf. 9. sz. 1999. szeptember hó első péntekén kiadvány melléklete.

 

A házasság szentsége az Eucharisztia fényében

A Török-Endrédy Orsolya és Sallai-Karikó Éva által szerkesztett kötet az utóbbi évtizedek pápái – Szent II. János Pál, XVI. Benedek, Ferenc pápa – és a Schönstatt Mozgalom alapítójának, Josef Kentenichnek, valamint a Schönstatt magyarországi apostolának, Tilmann Beller atyának tanításai, írásai alapján mutat rá a szentségi házasság és az Eucharisztia összefüggésére.

            A Magyar Schönstatt Család az Eucharisztiában és a házastársi szeretetegységben „nekünk ajándékozott isteni jelenlétet, forrást, szeretetet és önajándékozást” igyekezett a hétköznapi életben felfedezni, élethelyzetekkel összekötni a könyvben.

A kötet tizenöt állomásból álló elmélkedéssorozatot tartalmaz, amely alapján egy meditációra, beszélgetésre meghívó „tanösvényt” hoztak létre Óbudaváron, a kápolna közelében. Július 4-én a budapesti Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus jelképének és „követének”, a missziós keresztnek köztéri szobrát is felállították itt, a két szentség szoros kapcsolatának jeleként. A szoborállítás másik indítéka az volt, hogy Óbudaváron hunyt el 2009. július 9-én Ozsvári Csaba, a missziós kereszt alkotója, aki a Schönstatt közösség tagja volt.             Életfelajánlását Magyarország lelki megújulásáért tette, alkotása ezért az eszményért jár körbe a Kárpát-medencében és a világban.

A kötet két szerkesztője tényként állapítja meg: szentségtani értelemben az Eucharisztia áll a szentségek csúcsán, hiszen nemcsak Krisztus kegyelmét, hanem magát Krisztust tartalmazza, aki valóságosan van jelen benne.

            A férfi és nő örök szeretetkapcsolata a Szentháromság szeretetszövetségének földi mása, természetesen nem olyan értelemben, hogy az apa, az anya és a gyermek megfeleltethető lenne az Atya, a Fiú és a Szentlélek személyének. „Ha a szövetség ikonjaként, szimbólumaként értelmezzük a házasságot, akkor tárgya lehet a vallásos tiszteletnek, elmélkedhetünk róla a misztérium mélyebb megismerésének vagy Isten dicsőítésének szándékával.”

A könyv szerzői emlékeztetnek: a keresztények a kezdetektől asztal körül ünnepelnek és emlékeznek. Az első közösség az utolsó vacsora termében gyülekezett és várta a Szentlelket. Ezért ünnepelnek a Schönstatt házaspárjai is mindent étkezéssel: keresztelő után agapét rendeznek, esküvőn lagzit tartanak, születésnapon tortát sütnek, karácsonykor fenséges vacsora készül, húsvétkor sonkát tálalnak, temetés után tort ülnek.

Forrás: Magyar Kurír

 

Vigyétek magatokkal a békét, és adjatok belőle másoknak is: az életetekkel, a nevetéssel, az irgalmasság tetteivel.

Teréz anya, könyörögj érettünk!                                     

Ferenc pápa üzenete

 

SZENTMISÉK  SZEPTEMBER 13 –  SZEPTEMBER  19

07. Kedd: 18:00 Samu Lajos lelki üdvéért; 

10. Péntek: 18:00 Szülőkért, nagyszülőkért, valamint a Nagy és Ladvánszki család elhunytjaiért;
                             Jóbarátok és jószomszédok lelki üdvéért;

11. Szombat:18:30 Brecz István lelki üdvéért, halálának 1. évfordulójára;

12. Vasárnap: 11:00 Hívekért;

                                 Id. Fecske István, felesége Tóth Anna,

                                 Papp István, felesége Leki Ágnes és

                                 Belovai József lelki üdvéért;


                             ÜNNEPI SZENTMISE

______________________________________________________

Templomunk búcsúja 19-én, vasárnap, 11:00 órakor kezdődő ünnepi szentmise keretében lesz.  Szentmise után minden testvérünket szeretettel hívunk és várunk a plébániára, ismerkedésre, beszélgetésre és egy szeretet agapéra!

Aki teheti, és szívesen megteszi, szeretettel kérjük, hozzon egy tál finom süteményt  19-én,  vasárnap reggeltől a plébániára.
______________________________________________________

14-től, keddenként a szentmise 18:00 órakor kezdődik, utána csendes szentségimádást tartunk.

______________________________________________________

 

Elhunyt:

            Belovai Róbert Magyar u. 22.

Adj Uram örök nyugodalmat neki!

52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus
 nap
 óra
 perc
 másodperc

  Ahogyan mi látjuk

  Egyházközségünk életében vagy a nagyvilágban történt események beszámolói, kommentárjai.

  Hírlevelek

  Hétről hétre nyomtatott formában is megjelenő, Egyházközségünk hirdetményeit tartalmazó hírlevél.

  Gondolatok, imák, prédikációk

  Gondolatok, imák, prédikációk írott és hanganyag formájában.

Bepillantás egyházközségünk életébe

Úr napja 2014
2019Urnapja
2020 Gyerek Táb...
Zalán atya kösz...
2020 Gyerek Táb...

Plébánia irodai nyitvatartása

Hétfő: -
Kedd: -
Szerda: -
Csütörtök:  -
Péntek: -

 

Miserend

Kedd: 18:00 óra
Péntek: 18:00 óra
Szombat: 18:30 óra
Vasárnap:  11:00 óra

Elérhetőség

Kozsuch Zsolt Tel.: 06/30/434-9237

Szentmiséket továbbra is a sekrestyében lehet íratni.

Temetéssel kapcsolatos ügyintézés: Konczné Marika 06-30-422-7364
info@kokaiplebania.hu


2243 Kóka, Kossuth Lajos u. 63.

 
© 2021 Kókai Egyházközség honlapja