SZERETETTEL KÖSZÖNTJÜK

A KÓKAI SZENT MÁTÉ PLÉBÁNIA OLDALÁN!

 

 

"Tegyetek tanítvánnyá minden népet!"

 

 

 

A Kókai Római Katolikus Plébánia és a
Szent Máté Alapítvány kiadványa
2243 Kóka, Kossuth Lajos u. 63. 
www.kokaiplebania.hu 
Miklós Zalán atya Tel.: 06/30/329-9413
Rada Anna: Tel.: 06/30/619-7529
_____________________________________________________

2020. augusztus 16. Évközi 20. vasárnap XVIII. évf. 33. szám
_______________________________________________

Zsoltár válasz:

„Magasztaljanak téged a népek, Istenünk, - magasztaljanak az összes nemzetek."
______________________________________________


SZENTLECKE: Róm 11, 13-15. 29-32

Isten nem bánja meg kegyelmi adományait és meghívását.

  Testvéreim! A pogányoknak azt mondom: Mint a pogányok apostola, nagyra tartom szolgálatomat. Sőt, szeretném vetélkedésre serkenteni véreimet, hogy elvezessem néhányukat az üdvösségre. Ha ugyanis az ő elvettetésük által kiáradt a megbékélés a világra, mi más lesz újrafelvételük, ha nem élet a halálból?

  Isten ugyanis nem bánja meg kegyelmi adományait és meghívását. Amint egykor ti sem engedelmeskedtetek Istennek, de most, az ő engedetlenségük következtében irgalomra találtatok, úgy ők most hitetlenek lettek az irántatok tanúsított irgalmasság miatt, hogy egykor ők is irgalomra találjanak. Isten ugyanis kiszolgáltatott mindenkit az engedetlenségnek, hogy mindenkin megkönyörüljön.

 


EVANGÉLIUM: Mt 15, 21-28

Asszony, nagy a te hited!

   Abban az időben:

  Jézus továbbhaladt, és Tirusz és Szidon vidékére vonult vissza. És íme, jött egy arra lakó kánaáni asszony, és kiáltozva kérte: ,,Könyörülj rajtam, Uram, Dávid fia! A lányomat kegyetlenül gyötri a gonosz szellem!'' Ő azonban szóra sem méltatta. Végül odamentek hozzá tanítványai, és arra kérték: ,,Küldd el őt, ne kiáltozzon utánunk!'' Jézus kijelentette: ,,Az én küldetésem csak Izrael házának elveszett juhaihoz szól.'' Ám az asszony odajött, és leborult előtte e szavakkal: ,,Uram, segíts rajtam!'' Ő így válaszolt: ,,Nem való elvenni a gyerekek kenyerét és odadobni a kutyáknak!'' Mire az asszony: ,,Igen, Uram, de a kutyák is esznek abból, ami lehull gazdájuk asztaláról!'' Erre Jézus így szólt hozzá: ,,Asszony! Nagy a te hited! Legyen úgy, amint szeretnéd!'' És a lánya meggyógyult még abban az órában.

 

AZ IMÁDSÁGRÓL

Vagyunk olykor úgy mi emberek, hogy nem olyan intenzitással tudunk imádkozni, mint máskor. Ilyenkor jó lehet új imagyakorlatot kipróbálni. Következő három számunkban ehhez szeretnénk segítséget adni a Szentírás segítségül hívásával. Használjuk gyümölcsözően. :)

 Mire jó figyelnem ezekben az „imamódszerekben”?

(1) Hatalomátadás: Az ima csöndjében megtapasztalom, milyen Isten, ha belép hozzám, és milyen az én világom, ha Ő belép hozzám. Ebben a kétféle tapasztalatban az válik döntő kérdéssé, kinek és minek adom át magam fölött a hatalmat: Istennek és az Ő csöndjének, vagy mindannak a sokféle hangnak, amit magamban megtapasztalok, ha Isten belép hozzám.

(2) Nyitottnak kell lennem: Egyrészt készen kell lennem olyan összefüggések, lehetőségek felismerésére, amelyek elképzeléseimet meghaladják (Isten akarata, mások akarata). Másrészt reálisnak kell lennem, nem foglalhatok állást személyemen (adottságaimon, korlátaimon) kívül. Így illeszkedik az, ami már van, abba, ami Isten szántása nyomán ezután születik bennem.

(3) Nagylelkűség: Tőlem telhetőleg igyekszem Isten számára jó szántóföld lenni. Erőimet, képességemet rendelkezésére bocsátom. Hitemben, meggyőződésemben tartom azt, amire Vele kapcsolatban vágyom, de ami még nem teljes valóság az életemben.

(4) Készség az elszenvedésre: Jézussal együtt kész vagyok mindannak az elszenvedésére, ami akadályoz a még összeszedettebb imádkozásban. Vállalom ezt az áldozatot, mert fontos számomra, hogy találkozzak Vele az imában.

(5) Osztatlan, egyenes szándék: Amennyire tőlem telik megpróbálom erőimet, érdeklődésemet stb. feléje, egy irányba fordítani. Így még nagyobb nyugalomra és békére jutok.

(6) Istenközpontú ima:Ha az imában valamilyen kegyelmet, ajándékot kapok Istentől, akkor azt imabeszélgetésben megosztom Jézussal, elbeszélgetek Vele a kapott kegyelemről. Az Ő emberi természete segít a kapott kegyelmet elmélyíteni, beágyazni önismeretembe.

(7) Tudatosítás: Belső magatartásomat, amivel a nap folyamán a saját és mások tevékenységeiben részt veszek, naponta többször is tudatosítom. Néhány pillanat erejéig befelé figyelek, hogy ráérezzek a jellemző belső magatartásomra, irányultságomra. Így az imában is jobban és hamarabb érzékelem, ha Isten az imán keresztül „belenyúl” ezekbe a jellemző magatartásaimban, valamit elmozdít, odébb tesz.

(8) Szabadságot adni Istennek: Az imámban szabadon engedem Istent, hogy akkor jöjjön, amikor akar, és azt hozzon magával, amit akar. Nem tukmálom Rá magamat, elképzeléseimet. Nem rángatom be magamhoz erőszakkal. Inkább fülelek, figyelmesen feléje fordulok, lépéseinek zajára figyelek, hogy amikor jön, be tudjam engedni.

 

Az imádság megtartásáról

" Küldd el, Uram, a bölcsességet a te nagyvoltodnak székétől, hogy velem légyen és velem munkálkodjék, hogy tudjam, mi légyen kedves nálad minden időben."

Szent István: István király intelmei


SZENTMISÉK AUGUSZTUS 17 –  AUGUSZTUS  23

18. Kedd: 18:00 Dávid Béla és szülei lelki üdvéért;

20. Csütörtök: 18:00 Népünkért, nemzetünkért;

21. Péntek: 18:00 Sánta László lelki üdvéért;

22. Szombat: 18:30 Hetyei Gáspárné Szabó Anna egy éve elhunyt testvérünk,

                             valamint Hetyei Gáspár, Szabó Pálné Laczkó Mária lelki üdvéért;

                             Pozsgai István és Pozsgai Istvánné Koncz Mária lelki üdvéért;

23. Vasárnap: 9:00 Majzik István, felesége László Mária és lányuk Mária lelki üdvéért;

                            Rácz József és szülei, Rácz Gyula és Németh Julianna lelki üdvéért;

                            Ruzsák Sándor lelki üdvéért;
______________________________________________________

Augusztus 20-án, csütörtökön Szent István királyunk ünnepén, 18:00 órakor lesz ünnepi szentmise kenyérszenteléssel.
______________________________________________________

Elhunyt:  Nyéki Erika Alsószőlősor                                                             

Adj Uram örök nyugodalmat neki!

52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus
 nap
 óra
 perc
 másodperc

  Ahogyan mi látjuk

  Egyházközségünk életében vagy a nagyvilágban történt események beszámolói, kommentárjai.

  Hírlevelek

  Hétről hétre nyomtatott formában is megjelenő, Egyházközségünk hirdetményeit tartalmazó hírlevél.

  Gondolatok, imák, prédikációk

  Gondolatok, imák, prédikációk írott és hanganyag formájában.

Bepillantás egyházközségünk életébe

2020 Gyerek Táb...
Búcsú 2013
Zalanatyaesahiv...
2020 Gyerek Táb...
Búcsú 2013

Plébánia irodai nyitvatartása

Hétfő: -
Kedd: -
Szerda: -
Csütörtök:  -
Péntek: -

 

Miserend

Kedd: 18:00 óra
Péntek: 18:00 óra
Szombat: 18:30 óra
Vasárnap:  11:00 óra

Elérhetőség

Kozsuch Zsolt Tel.: 06/30/434-9237

Szentmiséket továbbra is a sekrestyében lehet íratni.

Temetéssel kapcsolatos ügyintézés: Konczné Marika 06-30-422-7364
info@kokaiplebania.hu


2243 Kóka, Kossuth Lajos u. 63.

 
© 2021 Kókai Egyházközség honlapja