SZERETETTEL KÖSZÖNTJÜK

A KÓKAI SZENT MÁTÉ PLÉBÁNIA OLDALÁN!

 

 

"Tegyetek tanítvánnyá minden népet!"

 

 

 

A Kókai Római Katolikus Plébánia és a
Szent Máté Alapítvány kiadványa
2243 Kóka, Kossuth Lajos u. 63. 
www.kokaiplebania.hu 
Miklós Zalán atya Tel.: 06/30/329-9413
Rada Anna: Tel.: 06/30/619-7529
_____________________________________________________

2020. július 12. Évközi 15. vasárnap XVIII. évf. 28. szám
_______________________________________________

Zsoltár válasz:

„Jó földbe hullott a tanítás magja, -  és termést érlelt."
______________________________________________


EVANGÉLIUM:
Mt 13, 1-23

Kiment a magvető vetni.

   Abban az időben:

  Jézus elment hazulról, és leült a tó partján. Hatalmas tömeg gyűlt össze, ezért beült egy csónakba, a tömeg pedig ott állt a parton. Ekkor példabeszédekben sok mindenre oktatta őket: ,,Íme, kiment a magvető vetni. Amint vetett, némely szem az útszélre esett. Jöttek az ég madarai, és ezeket mind megették. Némely szem kövek közé esett, ahol nem volt elég termőföld. Ezek hamar kikeltek, hisz nem volt mély a föld. Majd amikor a nap fölkelt és forrón tűzött, kiégtek, mert nem volt gyökerük. Voltak szemek, amelyek tövisek közé estek, és amikor nőni kezdtek, a tövisek elfojtották őket. De a többi szem jó földbe hullott, és termést hozott: az egyik százszorosat, a másik hatvanszorosat, a harmadik harmincszorosat.

  Akinek van füle, hallja meg!''

  Ekkor odamentek hozzá tanítványai és megkérdezték: ,,Miért beszélsz hozzájuk példabeszédekben?'' Ő így válaszolt: ,,Nektek adatott meg, hogy megismerjétek a mennyek országa titkait, nekik ez nem adatott meg. Mert akinek van, annak még adnak, hogy még több legyen neki; de akinek nincs, attól még azt is elveszik, amije van. Azért beszélek hozzájuk példabeszédekben, hogy nézzenek, de ne lássanak, hallgassanak, de ne halljanak, és ne értsenek, és így beteljesedjék rajtuk Izajás próféta jövendölése:

     Hallván hallotok, és mégsem értetek,

     nézvén néztek, de mégsem láttok;

     megkérgesedett ugyanis e népnek szíve:

     Fülükkel restül hallanak,

     szemüket behunyják,

     hogy a szemükkel ne lássanak,

     fülükkel ne halljanak,

     és a szívükkel ne értsenek,

     s meg ne térjenek, hogy meggyógyítsam őket.

De boldog a ti szemetek, mert lát, és boldog a ti fületek, mert hall! Bizony, mondom nektek, sok próféta és igaz vágyott látni, amit ti láttok, -- és nem látta; vágyott hallani, amit ti hallotok, -- és nem hallotta. Hallgassátok meg hát a magvetőről szóló példabeszédet!   Akik hallgatják a mennyek országáról szóló tanítást, és nem értik meg, azokhoz eljön a gonosz, és elragadja mindazt, amit a szívükbe vetettek Ez az, ami az útszélre esett. A kövek közé hullott mag pedig az, aki meghallgatja ugyan a tanítást, és szívesen be is fogadja, de az nem ver benne gyökeret, csak ideig-óráig él. Amikor a tanítás miatt szorongatás, üldözés éri, csakhamar eltántorodik. A tövisek közé esett mag az, aki meghallgatja a tanítást, de a világi gondok s a csalóka vagyon elfojtja azt benne, és gyümölcs nélkül marad. Végül a jó földbe hullott mag az, aki meghallgatja, megszívleli a tanítást, és jó termést is hoz: az egyik százszorosat, a másik hatvanszorosai, a harmadik harmincszorosat.''

 

HOGYAN NE RONTSD EL! Gondolatok az élethez. 1.

Egy keresztény ember sincs bebiztosítva afelől, hogy nem tudja elrontani az életét.

Sokszor szembesülünk azzal, hogy embertársunk elesett, és nem is vettük észre, hogy botorkál. Magunk életében sem mindig vesszük észre, ha bajban vagyunk. Talán inkább nem akarunk tudomást szerezni róla. A következő számokban Dr. Papp Miklós atya segítségével próbáljuk meglátni, hol is csúszik, csúszhat el az életünk, vagy tartunk rossz irányba.

Nincs annál keservesebb, mint ha valaki utólag bánja az egész életét. Nagy célokat tűzünk ki magunk elé: művelt ember, mérnök, apa, anya, szeretnék lenni, s utána ezek megvalósításának élünk. Hogy ronthatjuk el mégis párkapcsolatunkat, szerelmünket, hitünket? Mivel az életet visszafelé értjük meg, de odafelé kell létezni, fontos, hogy tudjunk előre gondolkodni!

Az életünk normális esetben halad a célja felé, de olykor lecsúszunk a lejtőn és elcsúszunk a kitűzött céljainktól. Sajnos ekkor már csak a látványos hanyatlást vesszük észre, egy alkoholizmus vagy válás viszont már a lejtő vége. Pedig az oda vezető folyamatot látva a baj megelőzhető. Csakhogy észnél kell lenni, mert maga a folyamat, amelyben elcsúszunk a céljainktól alig észrevehető.

A kegyelmet nem lehet könnyen elveszíteni, éppen ezért a lecsúszás első tünete az, hogy huzamosabb ideig nincs kedvünk imádkozni, misére menni, áldozni – ez magával hozza a tényt, hogy elszakadok azoktól az emberektől is, akik a jó felé noszogatnak, s olyanokkal barátkozom, akik nem helytelenítik a bűnt.

A következő jel, amiből tudhatom, hogy jó irányba megyek-e, az időbeosztásom. Ha állandóan rohanok, idegeskedek, és nem tudok megfelelő mennyiségű, minőségi időt szentelni azokra a dolgokra, emberekre, akik, amik fontosak számomra, az már a lejtő eleje.

Intő jel, ha sok területen nem érem magam utol, kapkodok, felületesen tudok csak részt venni a dolgokban. Látni kell, hogy nem az a jó, ha mindenre sort kerítek, sokkal fontosabb, hogy néha tudjunk lemondani, lazítani, elcsendesedni és a fontos dolgokra odafigyelni.

 Minőségi időt szánni például a házastársamra. Noha ez még csak a lejtő eleje, azért kell észnél lenni, mert ez olyan, mint ha egy lejtőn gurulni kezd a Trabant: az elején még azt hisszük, hogy meg tudjuk állítani, de aztán a becsapódás előtt már annyira gyors, hogy csak kisebb-nagyobb sérülésekkel tudunk kiugrani belőle.  

 

Isten társa vagy

Fát ültetsz a kertbe és öntözöd, gondját viseled, hogy nagyra nőjön és kibontakozzon, s ezáltal szebb legyen a világ. Isten országát építed. Látod a betegeket, a tudatlan gyermekeket, és fáj neked mások szenvedése: tanulsz, képzed magad, megálmodsz egy kórházat, egy iskolát, küzdesz azért, hogy megvalósuljon az álmod, a terved, kopogtatsz és zörgetsz, egyeztetsz a hatóságokkal - lehet, hogy nem tudod, de Isten társa vagy.

Forrás: Szent Gellért Kiadó


SZENTMISÉK JÚLIUS 13 –  JÚLIUS  19

14. Kedd: 18:00 Betegekért és ápolóikért;

17. Péntek: 18:00 Szabó István és szülei lelki üdvéért;

                          Magyar utcai lakosok élő és elhunyt tagjaiért;

18. Szombat: 18:30 Házasokért, házasságra készülőkért;

19. Vasárnap: 9:00 Elsőáldozóinkért;
______________________________________________________

19-én: 15 órakor Kongregációs imaóra lesz.
______________________________________________________

Idén a temetőben lévő Margit-kápolna ünnepi búcsúját július 26-án tartjuk.
A kápolna melletti szentmise 9:00 órakor kezdődik.
______________________________________________________

Elhunyt:         

                 Gábriel Lajos Tabán u.

Adj Uram örök nyugodalmat neki!

52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus
 nap
 óra
 perc
 másodperc

  Ahogyan mi látjuk

  Egyházközségünk életében vagy a nagyvilágban történt események beszámolói, kommentárjai.

  Hírlevelek

  Hétről hétre nyomtatott formában is megjelenő, Egyházközségünk hirdetményeit tartalmazó hírlevél.

  Gondolatok, imák, prédikációk

  Gondolatok, imák, prédikációk írott és hanganyag formájában.

Bepillantás egyházközségünk életébe

2020 Gyerek Táb...
2020 Gyerek Táb...
2020 Gyerek Táb...
Zalanatyaesahiv...
2020 Gyerek Táb...

Plébánia irodai nyitvatartása

Hétfő: -
Kedd: -
Szerda: -
Csütörtök:  -
Péntek: -

 

Miserend

Kedd: 18:00 óra
Péntek: 18:00 óra
Szombat: 18:30 óra
Vasárnap:  11:00 óra

Elérhetőség

Kozsuch Zsolt Tel.: 06/30/434-9237

Szentmiséket továbbra is a sekrestyében lehet íratni.

Temetéssel kapcsolatos ügyintézés: Konczné Marika 06-30-422-7364
info@kokaiplebania.hu


2243 Kóka, Kossuth Lajos u. 63.

 
© 2021 Kókai Egyházközség honlapja