SZERETETTEL KÖSZÖNTJÜK

A KÓKAI SZENT MÁTÉ PLÉBÁNIA OLDALÁN!

 

 

"Tegyetek tanítvánnyá minden népet!"

 

 

 

A Kókai Római Katolikus Plébánia és a
Szent Máté Alapítvány kiadványa
2243 Kóka, Kossuth Lajos u. 63. 
www.kokaiplebania.hu 
Miklós Zalán atya Tel.: 06/30/329-9413
Rada Anna: Tel.: 06/30/619-7529
_____________________________________________________

2020. július 05. Évközi 14. vasárnap XVIII. évf. 27. szám
_______________________________________________

Zsoltár válasz:

„Istenem és királyom, magasztallak téged: - szent nevedet áldom örökkön-örökké."
______________________________________________


SZENTLECKE
: Róm 8, 9. 11-13

Ha lélekkel elfojtjátok a test szerinti tetteket, élni fogtok.

  Testvéreim! Ti nem test, hanem lélek szerint éltek, ha valóban Isten Lelke lakik bennetek. Ha pedig bennetek lakik annak Lelke, aki feltámasztotta, Jézust a halálból, ô, aki Krisztust feltámasztotta a halottak közül, halandó testeteket is életre kelti a bennetek lakó Lelke által.

  Így tehát, testvéreim, nem tartozunk a testnek azzal, hogy test szerint éljünk. Mert ha test szerint éltek, biztosan meghaltok, de ha lélekkel elfojtjátok a test szerinti tetteket, élni fogtok.

 


EVANGÉLIUM:
Mt 11, 25-30

Én szelíd vagyok és alázatos szívű -- mondja az Úr.

  Abban az időben Jézus megszólalt, és ezt mondta:

  Magasztallak téged, Atyám, ég és föld Ura, mert elrejtetted mindezt a bölcsek és okosak elől, és kinyilatkoztattad a kicsinyeknek! Igen, Atyám, így tetszett ez neked! Az én Atyám mindent átadott nekem, és nem ismeri a Fiút senki más, csak az Atya, s az Atyát sem ismeri más, csak a Fiú, és akinek a Fiú ki akarja nyilatkoztatni.

  Jöjjetek hozzám mindnyájan, akik fáradtak vagytok, és terhek alatt görnyedtek: én felüdítlek titeket! Vegyétek magatokra igámat, és tanuljatok tőlem, mert én szelíd vagyok és alázatos szívű – és nyugalmat talál lelketek. Mert az én igám édes, s az én terhem könnyű.

 

PIHENTETŐ TEVÉKENYSÉG – ÉVKÖZI 14. VASÁRNAP

Jézus tudja, hogy mi rejlik bennünk ezért hív…

Minden embernek szüksége van a pihenésre. Egészen mélyen, belülről fakad a hét napos ciklus. Szükségünk van arra is, hogy időnként kikapcsolódjunk, a mindennapok rohanásából kilépjünk, megpihenjünk, megnyugodjunk.

A mai kor embere a tevékenység lázában ég, mindig csinálni, alkotni akarunk valamit, hogy megmutassuk értékességünket. Sokszor arra irányul figyelmünk, hogy mennyi hasznot hoz az általunk végzett tevékenység, milyen mutatók jelennek meg képzeletbeli grafikonunkon. Éppen ezért nehezen viseljük olykor az ünnepet, a vasárnapot, nem tudunk mit kezdeni a szabadság idejével. Inkább el se megyünk szabadságra, mert félünk attól, hogy kárt szenvedünk, hogy nem tudunk elég hasznot termelni.

Ebből az állandó rohanásból fakad azután a betegség, az idő előtti megrokkanás, és a megtermelt hasznot nem tudja élvezni.

Jézus egész más életre, ritmusra hív. Bátran mehetünk hozzá, mert tudjuk, tapasztaljuk, hogy a vele töltött idő, a pihenésre szánt idő, a családdal, barátokkal töltött idő nem vész kárba, sőt több hasznot hoz, mint elképzelni tudjuk.

Ha Jézussal járjuk utunkat, ha a bennünk lakó Lelkére hallgatunk, akkor szép vasárnapjaink lesznek, nyugodt szívvel mehetünk el rokonlátogatásra, élvezhetjük a napsütést, nézhetünk meg értékes filmet vagy színdarabot, olvashatunk el jó könyveket, mehetünk el országot-világot látni, ismerkedni más tájak látnivalóival. Mindez értékként fog beépülni életünkbe, és ezek az értékek könnyebbé fogják tenni a mindennapjainkat.

Mivel a hitünk alapvetően bizalmon és szereteten alapuló kapcsolat, ezért a hitben való növekedés a személyek közötti kapcsolat növekedésének megfelelően történik.

Két személy kapcsolatába nem lehet betörni, azt nem lehet elvenni, birtokolni. Ha ez mégis megtörténne, az, látjuk, számtalan tragédiát okoz.

Két személy kapcsolata nem információn, nem szabályokon alapul. Nem valami közös megegyezésen, hanem a kölcsönös ajándékozáson, elfogadáson. Ebből következően két személy kapcsolata alapvetően és lényegileg mindig az áldozaton, az odaadott életen múlik. Ebben van a bölcsesség lényege. Nem a világ szerinti bölcsesség ez, hanem Isten cselekvésének bölcsessége. Az a mód, ahogyan az Atya szereti fiait, teremtményeit.

Az Istenre szánt idő mindig meghozza a maga gyümölcsét. Nem haszontalan időtöltés, hanem fizikailag pihentető, lelket feltöltő időszak és lehetőség, melyből sok gyümölcs fakadhat:

ODAFORDULÁS a MINDENNAPOKBAN…

Keresztény életet élni nem csak lelkemben és nem csak a külsőségekben. – Összhang megtalálása.

Nem csak „látszólag" akarom követni.

Át tudom magam adni másoknak a felebaráti szereteten keresztül!

Tudok megbocsájtani másoknak!

Nem akarok rosszat gondolni senkiről!

Az egyetlen dolog, ami megakadályozhat engem ebben, a saját önzésem és a nagylelkűség hiánya.

Megragadni minden lehetőséget, amellyel másokat szolgálhatok!Nagy szükség van arra, hogy éltessük a keresztény reményt, azt a reményt, amely új tekintettel ajándékoz meg minket, és képesek leszünk meglátni, felfedezni a jót.   

Ferenc pápa


SZENTMISÉK JÚLIUS 06 –  JÚLIUS  12

7. Kedd: 18:00 Családjainkért: Imádkozzunk a családokért, hogy szeretet,

                       tisztelet és odafigyelés kísérje őket útjukon;

10. Péntek: 18:00 Elhunyt testvéreinkért;


11. Szombat: 18:30 Papp János és felesége Laczkó Erzsébet,

                             fiuk János és menyük Mária lelki üdvéért,

                             valamint a Laczkó és Jermi család elhunyt tagjaiért;

                             Tóth Rafael és Leki Magdolna lelki üdvéért,

                             valamint a Tóth és Leki családok elhunytjaiért;

 12. Vasárnap:  9:00 Koncz Lajos lelki üdvéért (halálának 1. évf.);
______________________________________________________

19-én: 15 órakor Kongregációs imaóra lesz.
 ______________________________________________________

Idén a temetőben lévő Margit-kápolna ünnepi búcsúját július 26-án tartjuk.

A 9:00-kor kezdődő szentmise – az előző évhez hasonlóan – idén is a kápolna mellett lesz bemutatva.

52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus
 nap
 óra
 perc
 másodperc

  Ahogyan mi látjuk

  Egyházközségünk életében vagy a nagyvilágban történt események beszámolói, kommentárjai.

  Hírlevelek

  Hétről hétre nyomtatott formában is megjelenő, Egyházközségünk hirdetményeit tartalmazó hírlevél.

  Gondolatok, imák, prédikációk

  Gondolatok, imák, prédikációk írott és hanganyag formájában.

Bepillantás egyházközségünk életébe

2019Urnapja
Úrnapja 2018
2019Urnapja
Úrnapja 2013
2020 Gyerek Táb...

Plébánia irodai nyitvatartása

Hétfő: -
Kedd: -
Szerda: -
Csütörtök:  -
Péntek: -

 

Miserend

Kedd: 18:00 óra
Péntek: 18:00 óra
Szombat: 18:30 óra
Vasárnap:  11:00 óra

Elérhetőség

Kozsuch Zsolt Tel.: 06/30/434-9237

Szentmiséket továbbra is a sekrestyében lehet íratni.

Temetéssel kapcsolatos ügyintézés: Konczné Marika 06-30-422-7364
info@kokaiplebania.hu


2243 Kóka, Kossuth Lajos u. 63.

 
© 2021 Kókai Egyházközség honlapja