SZERETETTEL KÖSZÖNTJÜK

A KÓKAI SZENT MÁTÉ PLÉBÁNIA OLDALÁN!

 

 

"Tegyetek tanítvánnyá minden népet!"

 

 

 

A Kókai Római Katolikus Plébánia és a
Szent Máté Alapítvány kiadványa
2243 Kóka, Kossuth Lajos u. 63. 
www.kokaiplebania.hu 
Miklós Zalán atya Tel.: 06/30/329-9413
Rada Anna: Tel.: 06/30/619-7529
______________________________________________________

2019. július 21. Évközi 16. vasárnap XVII. évf. 29. szám
____________________________________________________

Zsoltár válasz:

„Uram, ki lakhat - a te hajlékodban?”


SZENTLECKE: Kol 1, 24-28

Isten kinyilatkoztatta üdvözítő akaratának szent titkát.

  Testvéreim! Örömmel szenvedek értetek, és testemben kiegészítem azt, ami még hiányzik Krisztus szenvedéséből az ő testének, az Egyháznak javára.

  Ennek lettem a szolgája abból az Istentől értetek kapott hivatásnál fogva, hogy az Isten szavát érvényre juttassam: Azt a titkot, amely korszakok és nemzedékek óta rejtve volt, s amelyet most szentjeinek kinyilatkoztatott. Velük akarta megismertetni az Isten, milyen fönséges gazdagságot rejt a pogányok számára ez a titok: Krisztus a megdicsőülés reménye bennetek.

  Őt hirdetjük, amikor intünk és a teljes bölcsesség birtokában tanítunk mindenkit, hogy minden embert tökéletessé tegyünk Jézus Krisztusban.


EVANGÉLIUM
: Lk 10, 38-42

Mária a jobbik részt választja.

 Abban az időben:

  Jézus és tanítványai betértek az egyik faluba. Egy Márta nevű asszony befogadta őt házába. Ennek nővére, Mária odaült az Úr lábához és hallgatta szavait.

  Márta meg sürgött-forgott a sok házi dologban. Egyszer csak megállt:

,,Uram -- méltatlankodott --,nem törődöl vele, hogy nővérem egyedül hagy szolgálni? Szólj neki, hogy segítsen nekem.''

  Az Úr azonban így válaszolt: ,,Márta, Márta, te sok mindennel törődöl, és téged sok minden nyugtalanít, pedig csak egy a szükséges. Mária a jobbik részt választotta. Nem is veszíti el soha.''.'' Jézus így folytatta: ,,Menj és te is hasonlóképpen cselekedjél!''

 

Szent Joakim és Szent Anna

 A Boldogságos Szűz Mária szüleinek liturgikus emléknapját július 26-án ünnepli az Egyház.

Joakim Názáretben született, Anna pedig Betlehemben, a hagyomány szerint mindketten Jeruzsálemben haltak meg. Szent Anna ereklyéi Konstantinápolyban és a franciaországi Aptban találhatók. A nagyszülők védőszentjei. Anna ezen kívül az édesanyák és az özvegyasszonyok védőszentje is.

A Szentírás nem tesz róluk említést annak ellenére, hogy Mária és Jézus életében fontos szerepet töltöttek be, hiszen befolyással voltak életük alakulására, és sokat tanultak tőlük. Számunkra mégis az ismeretlenség homályában burkolóztak. 

Anna huszonnégy évesen ment férjhez Joakimhoz, aki Názáretben lakott és Dávid nemzetségéből származott. Ily módon Jézus anyja, Mária egyidejűleg származott papi és a királyi nemzetségből. Hosszú ideig, majd húsz évig éltek gyermektelenül, ami miatt sok megaláztatásban volt részük. Az utód hiányát abban a korban szégyennek tartották. Joakim és Anna kitartó imája végül meghallgatásra talált. Anna negyvennégy évesen kislányt szült, akit Máriának nevezett el.

Joakim nem sokáig lelhette örömét gyermekében, ugyanis Mária születése után röviddel meghalt. Anna viszont magas kort ért meg, ragyogó jámborságban és számos erénnyel.

Joakim és Anna tizenkét éven keresztül imádkoztak gyermekért. A remény és kitartás példái számunkra, amikor úgy gondoljuk, hogy Isten „nem hallgatja meg” kérésünket. Minden bizonnyal meghallgatja, de csak akkor teljesíti, ha az üdvösségünket szolgálja: „Az imák jönnek és mennek, de egy sem marad meghallgatatlan” (Cyprian Kamil Norwid).

 

Urunk, atyáink Istene, te Szent Joakimnak és Szent Annának megadtad azt a kegyelmet, hogy tőlük szülessék megtestesült Fiad édesanyja. Kettejük imájára add, hogy mi is eljussunk az üdvösségre, amelyet népednek megígértél. A mi Urunk Jézus Krisztus, a Te Fiad által, aki Veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké. Ámen.

Forrás: Vatikáni Rádió/Magyar Kurír 

Üdvözlégy, Szent Anna asszony! 

Istentől megáldott anya vagy, mert Mária, a kegyelemmel teljes Szűz, a te leányod. Szent anya vagy, mert gyermeked szeplőtelenül fogantatott, s nevelésed által tiszta és ártatlan életet élt.

Boldog anya vagy, mert gyermeked, Mária, az Isten Anyja.

Ő az Úr Jézus Krisztus szülőanyja, aki minket az üdvösség útján vezérel. Mi, szegény bűnösök, magunktól tehetetlenek vagyunk, csak Isten kegyelmétől támogatva művelhetjük üdvösségünket.

Azért esdve kérünk, hogy közbenjárásoddal légy szószólónk a

Boldogságos Szűz Máriával együtt a mennyei Atyánknál, és nyerd meg számunkra Krisztustól az üdvösségre segítő kegyelmet!

Fogadd a keresztény családokat különleges oltalmadba és pártfogásodba! Segíts, hogy keresztünket zúgolódás nélkül hordozzuk,

szenvedéseinkben türelmesek legyünk, az élet ezernyi bajában pedig gyermeki engedelmességgel mindhalálig

kitartsunk. Anyai oltalmadba ajánljuk a szülőket, apákat és anyákat, gyermekeikkel együtt. Vezesd őket az üdvösség útján!

Ha pedig erről az útról gyarlóságukban letérnek, térítsd vissza őket anyai jóságoddal az Istennek tetsző élet útjára, hogy egyedül az Ő akaratát teljesítsék.

Szent Anna asszony, aki örömmel néztél a halál elé, hathatós pártfogásoddal segíts Istennél: úgy éljünk a világon, hogy a haláltól ne kelljen rettegnünk, és Istennek kedves élet után boldog legyen a halálunk.

Amen. 

A szeretet

 A szeretet az, mely az embereknek és angyaloknak egyaránt édesanyja, s nemcsak a földiekre, de az égiekre is békéjét árasztja. A szeretet az, amely megkérleli az Istent az emberért, s így az embert kibékíti Istennel.

Szent Bernát idézet 

 

SZENTMISÉK  JÚLIUS 22 –  JÚLIUS  28

23. Kedd: 18:00 Alsószőlősor utcai lakosok élő és elhunyt tagjaiért; 

26. Péntek: 18:00 Betegek gyógyulásáért;

27. Szombat:18:30 Répás István, fia István valamint szülők lelki üdvéért;

28. Vasárnap: 9:00 Huczka Ferenc lelki üdvéért;

                            Szabó István és szülei lelki üdvéért;

______________________________________________________

Keddenként a szentmise után csendes szentségimádást tartunk.
______________________________________________________

Gyónási lehetőség vasár- és ünnepnapokon kivéve Karácsony, Újév, Húsvét, Pünkösd, Úrnapja) a szentmise előtt 8:30-8:50-ig.
______________________________________________________

Augusztus 24-én, szombaton, Vácra a püspökszentelésre autóbuszt szervezünk. Jelentkezni a sekrestyében lehet.
______________________________________________________

Elhunytak:  

              Koncz Lajos, Erdősor u. 3.

              Tóth István Táncsics Mihály u. 30.

Adj Uram örök nyugodalmat nekik!

52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus
 nap
 óra
 perc
 másodperc

  Ahogyan mi látjuk

  Egyházközségünk életében vagy a nagyvilágban történt események beszámolói, kommentárjai.

  Hírlevelek

  Hétről hétre nyomtatott formában is megjelenő, Egyházközségünk hirdetményeit tartalmazó hírlevél.

  Gondolatok, imák, prédikációk

  Gondolatok, imák, prédikációk írott és hanganyag formájában.

Bepillantás egyházközségünk életébe

Úr napja 2012
2020 Gyerek Táb...
Fallóskút
Búcsú 2012
2020 Gyerek Táb...

Plébánia irodai nyitvatartása

Hétfő: -
Kedd: -
Szerda: -
Csütörtök:  -
Péntek: -

 

Miserend

Kedd: 18:00 óra
Péntek: 18:00 óra
Szombat: 18:30 óra
Vasárnap:  11:00 óra

Elérhetőség

Kozsuch Zsolt Tel.: 06/30/434-9237

Szentmiséket továbbra is a sekrestyében lehet íratni.

Temetéssel kapcsolatos ügyintézés: Konczné Marika 06-30-422-7364
info@kokaiplebania.hu


2243 Kóka, Kossuth Lajos u. 63.

 
© 2021 Kókai Egyházközség honlapja