SZERETETTEL KÖSZÖNTJÜK

A KÓKAI SZENT MÁTÉ PLÉBÁNIA OLDALÁN!

 

 

"Tegyetek tanítvánnyá minden népet!"

 

 

 

A Kókai Római Katolikus Plébánia és a
Szent Máté Alapítvány kiadványa
2243 Kóka, Kossuth Lajos u. 63. 
www.kokaiplebania.hu 
Miklós Zalán atya Tel.: 06/30/329-9413
Rada Anna: Tel.: 06/30/619-7529
______________________________________________________

2019. június 30. Évközi 13. vasárnap XVII. évf. 26. szám
____________________________________________________

Zsoltár válasz: „Te vagy, Uram, Istenem - örökségem és osztályrészem.”


EVANGÉLIUM: Lk 9, 51-62

Ember, fiának nincs hová fejét lehajtania:
Jézus követése áldozatot kíván.

Amikor már közel voltak Jézus szenvedésének és megdicsőülésének napjai, elhatározta, hogy Jeruzsálembe megy. Követeket küldött maga előtt. Ezek elindultak, betértek a szamaritánusok egyik falujába, hogy szállást készítsenek neki. De azok nem fogadták be Jézust, mert Jeruzsálembe tartott. Ennek láttán a tanítványok, Jakab és János felháborodtak: ,,Uram, akarod-e, hogy lehívjuk az égből a villámot, hadd pusztítsa el őket?'' De ő hozzájuk fordult és megfeddte őket: ,,Nem tudjátok, hogy milyen lelkület van bennetek. Az Emberfia nem azért jött, hogy az embereket elpusztítsa, hanem, hogy megmentse.'' Ezután másik faluba mentek. Történt pedig, hogy útközben valaki így szólt hozzá: ,,Követlek, bárhová mégy.'' Jézus így válaszolt: ,,A rókának van odúja, az ég madarainak fészke, de az Emberfiának nincs hová fejét lehajtania.'' Egy másikat Jézus szólított fel: ,,Kövess engem!'' Az így válaszolt: ,,Uram, engedd meg, hogy előbb elmenjek és eltemessem apámat.'' ,,Hagyd a holtakra, hadd temessék el halottaikat -- mondta neki --, te pedig menj, és hirdesd az Isten országát.'' Egy harmadik ezt mondta neki: ,,Uram, követlek téged, de engedd meg, hogy előbb elbúcsúzzam a családomtól.'' Jézus így válaszolt: ,,Aki kezét az eke szarvára tette, és mégis hátratekint, nem alkalmas az Isten országára.''

 

Álom vagy valóság?! Legyen életszerű valóság!

 - Álmunk egy olyan közösség, ahol a szenvedő, depressziós, kiábrándult és összezavarodott ember szeretetet, elfogadást, segítségnyújtást, megbocsátást, útmutatást és biztatást találhat.

- Álmunk, hogy a település minden lakójával és az idelátogatókkal megosszuk a Jézus Krisztusról szóló örömhírt.

- Álmunk, hogy a település minden tagját egyházközségünk családi körében köszönthessük – ahol együtt szerethetünk, tanulhatunk, nevethetünk és élhetünk harmóniában egymással.

- Álmunk, hogy lelki nagykorúságra juttassuk el az embereket bibliatanulmányozás, házi csoportok, kurzusok, csendes napok, ünnepeinkhez kötődő tanítások, és filmklubok révén.

- Álmunk, hogy minden hívő embert hatékony szolgálatra készítsünk fel, segítséget nyújtva számukra abban, hogy felismerjék Istentől kapott ajándékaikat és talentumaikat.

- Álmunk hivatások ébresztése, ápolása, akik Krisztus szolgálatára szentelik életüket.

- Álmunk, hogy tagjaink részt vegyenek a nagy Egyház életében, és abban szolgálatokat vállaljanak.

- Álmunk egy olyan közösségi tér kialakítása, ahol a közösségi életet megélhetjük. Álmunk, hogy templomunk és környéke, a településünk olyan legyen, hogy itt lenni, felüdülést jelentsen a teljes ember számára – lelkileg, érzelmileg, fizikailag, és szociálisan – és békés, feltöltekezést szolgáló zöld és egészséges övezetben éljünk.

- Álmunk, hogy élő örökség legyen számunkra is, amit Szent István királyunk megálmodott népünknek, amit megtapasztaltak szent magyar elődeink.

 Mindez álom marad, ha nem vesszük komolyan az alábbiakat:

 1. Őrizni fogom a közösségben az egységét azáltal, hogy:

… szeretettel fordulok a többi tag felé,

… nem pletykálok,

… követem egyházi vezetőimet.

„Azokra a dolgokra törekedjünk tehát, amelyek a békességet és egymás építését szolgálják” (Róm 14,19).

„Tisztítsátok meg lelketeket az igazság iránti engedelmességgel képmutatás nélküli testvérszeretetre, egymást kitartóan, tiszta szívből szeressétek” (1Péter 1,22).

„Semmiféle bomlasztó beszéd ne jöjjön ki a szátokon, hanem csak akkor szóljatok, ha az jó a szükséges építésre, hogy áldást hozzon azokra, akik hallják” (Ef 4,29).

„Bízzatok vezetőitekben, és hallgassatok rájuk, mert ők vigyáznak lelketekre úgy, mint akik erről számot is adnak. Hadd tegyék ezt örömmel és ne sóhaj­tozva, mert ez nem válna javatokra” (Zsid 13,1)

 1. Részt vállalok a közösség felelősségéből azzal, hogy:

… imádkozom a növekedéséért,

… hívogatom a kívülállókat,

… szeretettel veszem körül az érdeklődőket, keresőket.

 

 „Hálát adunk az Istennek mindenkor mindnyájatokért, amikor megemlékezünk rólatok imádságainkban” (1Thessz 1,2).

„Akkor az Úr ezt mondta a szolgájának: Menj el az utakra és a kerítésekhez; és kényszeríts bejönni mindenkit, hogy megteljék a házam.” (Lk 14,23).

„Fogadjátok be tehát egymást, ahogyan Krisztus is befogadott minket az Isten dicsőségére” (Róm 15,7).

 

 1. Támogatom a közösségem szolgálatát azáltal, hogy:

… kibontakoztatom az adottságaimat és képességeimet,

… keresem, hogy fejlődjem Egyházam tanításában és így éretten szolgálom közösségemet,

… szolgálatkész hozzáállást igyekszek kialakítani.

„Ki milyen lelki ajándékot kapott, úgy szolgáljatok azzal egymásnak” (1Péter 4,10).

„Isten adott némelyeket … pásztorokul és tanítókul, hogy felkészítse a szenteket a szolgálat végzésére, Krisztus testének építésére” (Ef 4,11-12).

„Senki se a maga hasznát nézze, hanem mindenki a másokét is. Az az indulat legyen bennetek, ami Krisztus Jézusban is megvolt, mert Ő szolgai alakot vett fel értetek” (Fil 2,3-4.7).

 

 1. Hozzájárulok a közösségem életéhez azzal, hogy:

… hűségesen részt veszek az egyházi életben, liturgiákon,

… Istennek tetsző életet élek,

… Adakozok Isten és közösségem ügyeire.

 

„Saját közösségünket ne hagyjuk el,… hanem bátorítsuk egymást” (Zsid 10,25).

„Csakhogy a Krisztus evangéliumához méltóan viselkedjetek” (Fil 1,27).

„A hét első napján mindegyiketek tegye félre és gyűjtse össze azt, ami telik tőle” (1Kor 16,2).

„A föld minden tizede az Úré, … az Úr szent tulajdona az” (3Móz 27,30).

 

Imádkozunk egymásért, buzdítjuk egymást, intjük egymást, köszöntjük egymást, szolgáljuk egymást, tanítjuk egymást, elviseljük egymás gyengeségét, tiszteljük egymást, viseljük egymás terhét, megbocsátunk egymásnak, énekelünk együtt, engedelmeskedünk egymásnak, és ragaszkodunk egymáshoz. – Ezek az elköteleződések mind arra vonatkoznak, hogy mit jelent a tagság egy közösségben. Ezek a tagsággal járó „kötelezettségeim”. :-)

 

Miért Jézus után kell mennünk, miért nem arra szólít fel bennünket, hogy Vele menjünk, hogy együtt haladjunk?

·         Mert Jézus csak olyan útra akar hívni bennünket, amit Ő már megtett, amin előttünk már végig járt.

·         Mert Jézus az előttünk haladásával meg akarja mutatni azt, hogy miként lehet ezen az úton előre haladni.

·         Ha Jézus nem mutatná az utat az előttünk haladásával, akkor mi eltévednénk, újra és újra letérnénk a helyes útról, és sohasem érkeznénk meg a kitűzött célba.

·         Jézus azonban úgy megy előttünk, hogy eközben az együtt haladás közösségét is biztosítja azoknak, akik készek Őt követni.

 

SZENTMISÉK  JÚLIUS  01 –  JÚLIUS  07

2. Kedd: 18:00 Szülőkért és nagyszülőkért, valamint a Nagy és Ladvánszky család elhunytjaiért; 

5. Péntek: 18:00 Jézus szíve tiszteletére;

                                   ELSŐPÉNTEK;

6. Szombat: 18:30 Lelki tisztaságért;

7. Vasárnap: 9:00 Mária Kongregáció élő és elhunyt tagjaiért;

                                 Virág Ferenc lelki üdvéért;

                                  ELSŐVASÁRNAP - SZENTSÉGIMÁDÁS

                                  BÓGÁR ZSOLT ATYA ÚJMISÉJE
______________________________________________________

„Úgy mutasd be minden szentmisédet, mintha életed első, utolsó és egyetlen szentmiséje lenne!”

Vianney Szent János
______________________________________________________

Ma a Szentszék javára lesz gyűjtés (Péter fillér gyűjtés).
______________________________________________________

Elhunyt:          Vér Lászlóné Molnár Julianna  Felsővásártér 63.

                        Tóth Ferencné Pataki Margit    Körtefa u. 34.

Adj Uram örök nyugodalmat nekik!

52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus
 nap
 óra
 perc
 másodperc

  Ahogyan mi látjuk

  Egyházközségünk életében vagy a nagyvilágban történt események beszámolói, kommentárjai.

  Hírlevelek

  Hétről hétre nyomtatott formában is megjelenő, Egyházközségünk hirdetményeit tartalmazó hírlevél.

  Gondolatok, imák, prédikációk

  Gondolatok, imák, prédikációk írott és hanganyag formájában.

Bepillantás egyházközségünk életébe

2020 Gyerek Táb...
Zalán atya és a...
2020 Gyerek Táb...
Úr napja 2014
img_1646

Plébánia irodai nyitvatartása

Hétfő: -
Kedd: -
Szerda: -
Csütörtök:  -
Péntek: -

 

Miserend

Kedd: 18:00 óra
Péntek: 18:00 óra
Szombat: 18:30 óra
Vasárnap:  11:00 óra

Elérhetőség

Kozsuch Zsolt Tel.: 06/30/434-9237

Szentmiséket továbbra is a sekrestyében lehet íratni.

Temetéssel kapcsolatos ügyintézés: Konczné Marika 06-30-422-7364
info@kokaiplebania.hu


2243 Kóka, Kossuth Lajos u. 63.

 
© 2021 Kókai Egyházközség honlapja