SZERETETTEL KÖSZÖNTJÜK

A KÓKAI SZENT MÁTÉ PLÉBÁNIA OLDALÁN!

 

 

"Tegyetek tanítvánnyá minden népet!"

 

 

 

A Kókai Római Katolikus Plébánia és a
Szent Máté Alapítvány kiadványa
2243 Kóka, Kossuth Lajos u. 63. 
www.kokaiplebania.hu 
Miklós Zalán atya Tel.: 06/30/329-9413
Rada Anna: Tel.: 06/30/619-7529
______________________________________________________

20169. június 02. Urunk Mennybemenetele XVII. évf. 22. szám
____________________________________________________

Szeretettel köszönti Egyházközségünk az elsőáldozókat, a jó Isten kegyelme járja át szívüket és lelküket, hogy méltó gyermekei legyenek Mennyei Atyánknak.

Zalán atya
____________________________________________________

 Zsoltár válasz:

„Ujjongás közt ment föl Isten, - az Úr égbe emelkedett harsonaszóval.”


EVANGÉLIUM:
Lk 24, 46-53 

Jézus elbúcsúzik tanítványaitól, megáldja őket, és visszatér a mennybe.

  Feltámadása után Jézus utoljára jelent meg az apostoloknak, és így búcsúzott el tőlük:

  ,,Meg van írva, hogy a Messiásnak szenvednie kell, és harmadnapon fel kell támadnia a halálból. Az ő nevében Jeruzsálemtől kezdve minden népnek megtérést és bűnbocsánatot kell hirdetni. Ti vagytok ezeknek tanúi. Én meg elküldöm nektek Atyám megígért ajándékát. Maradjatok a városban, míg erő nem tölt el benneteket a magasságból.''

  Ezután kivezette őket Betánia közelébe, és kezét fölemelve megáldotta őket. Áldás közben eltávozott tőlük, és fölemelkedett az égbe. Ők leborulva imádták.

  Aztán nagy örömmel visszatértek Jeruzsálembe. Állandóan ott voltak a templomban, dicsérték és magasztalták Istent.

 

Fehér nap
Áldozás-Elsőáldozás

Üdvözölt Légy kedves ünnep
Tiszta szívek ünnepe!
Ragyogjon be fehér fényed
Szívünk – lelkünk mélyébe.

Napsugárban angyalszárnyak
Lenge libbenése kél,
És a szárnyuk és az arcuk
És az Úrnak fénye rajtuk
Hófehér.

Napsugáros köntösében
Még a föld is úgy örül!
Tiszta napfény tündöklése
Játszik az oltár körül.
És megáll az áldozókon
Az oltár lépcsőinél
Égi fénnyel tűz reájuk
Hófehér.

Boldogító örömével
El fog édes érzelem,
Égő sóhaj halk fohásza
Lebben át a lelkemen.
Édes Jézus szállj szívünkbe
S óvj halálig hű vezér,
Hogy a lelkük bármi harcon
Mindörökké megmaradjon
Hófehér.

Sík Sándor

 

Ó, GYŐZELMES, NAGY KIRÁLYUNK

Ó, győzelmes nagy Királyunk,
Ki által nyertük váltságunk,
Milyen nagy dicsbe mentél.
Isten jobbján fönt a mennyben,
Az égi lelkek körében,
Királyi székbe ültél.
Üdvben,
fényben,
fenségesen,
Győzelmesen
uralkodol.
Ég és föld csak néked hódol.

A kérubok nagy serege,
Szeráfok ékes éneke
Tenéked zeng, Királyunk.
Te megszerzéd, ó, Mesterünk,
Az örök üdvöt minekünk,
Melyért mi áldva áldunk.
Zengjen,
csengjen
a dicséret
És tisztelet,
hálaének
Dicsőséges szent nevednek!

Jézus, várunk kegytrónodról,
Hol győztesen uralkodol;
Jöjj, mint egykor ígérted!
Hozzánk oly irgalmas voltál,
Hogy véreden megváltottál:
Vidd győzelemre műved!
Addig
mindig
imádkozva
És vigyázva
várunk Téged,
Hogy majd együtt legyünk véled.

 

Testvéred arra vár ...

Testvéred arra vár, hogy szereteteddel segíts megtalálni az értelmes életet, hogy jóságod fényében a benne szunnyadó értékek szárba szökkenjenek!

Böjte Csaba gondolata 

 

SZENTMISÉK  JÚNIUS  03 –  JÚNIUS  09

4. Kedd: 18:00 Virág utcai lakosok élő és elhunyt tagjaiért; 

7. Péntek: NINCS SZENTMISE

8. Szombat: 18:30 Pappá szentelendőkért;

9. Vasárnap: 9:00 Egyházközségünkért;                     

                              PÜNKÖSDVASÁRNAP

______________________________________________________

07-én, pénteken nem lesz szentmise.
______________________________________________________

A keddi szentségimádásokat 2019. június 29-én, a Kókán megrendezésre kerülő XV. Váci Egyházmegyei Találkozóért ajánljuk fel. E rendezvényre sok-sok süteményt várunk és kérünk, CSAK ÉS KIZÁRÓLAG SZÁRAZ SÜTEMÉNYEKET ÉS DOBOZBAN!   
______________________________________________________

Amint azt már jeleztük, az Egyházmegyei Találkozóra gyűjtést szervezünk. Adományaikat a hátulra kihelyezett perselybe, vagy a sekrestyében adhatják le.

Isten fizessen meg minden támogatást! 
______________________________________________________

Buszos zarándoklatot szervezünk Vácra, június 22-én, Bógár Zsolt diakónus atya papszentelésére.

Jelentkezni: Varró János Akácfa u. 15. a részvételi díj /1.500.- Ft./ befizetésével.
______________________________________________________

10-én, Pünkösdhétfőn nem lesz szentmise.

52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus
 nap
 óra
 perc
 másodperc

  Ahogyan mi látjuk

  Egyházközségünk életében vagy a nagyvilágban történt események beszámolói, kommentárjai.

  Hírlevelek

  Hétről hétre nyomtatott formában is megjelenő, Egyházközségünk hirdetményeit tartalmazó hírlevél.

  Gondolatok, imák, prédikációk

  Gondolatok, imák, prédikációk írott és hanganyag formájában.

Bepillantás egyházközségünk életébe

2019Urnapja
Úrnapja 2013
2019 Elsőáldozá...
Búcsú 2013
2020 Gyerek Táb...

Plébánia irodai nyitvatartása

Hétfő: -
Kedd: -
Szerda: -
Csütörtök:  -
Péntek: -

 

Miserend

Kedd: 18:00 óra
Péntek: 18:00 óra
Szombat: 18:30 óra
Vasárnap:  11:00 óra

Elérhetőség

Kozsuch Zsolt Tel.: 06/30/434-9237

Szentmiséket továbbra is a sekrestyében lehet íratni.

Temetéssel kapcsolatos ügyintézés: Konczné Marika 06-30-422-7364
info@kokaiplebania.hu


2243 Kóka, Kossuth Lajos u. 63.

 
© 2021 Kókai Egyházközség honlapja