SZERETETTEL KÖSZÖNTJÜK

A KÓKAI SZENT MÁTÉ PLÉBÁNIA OLDALÁN!

 

 

"Tegyetek tanítvánnyá minden népet!"

 

 

 

A Kókai Római Katolikus Plébánia és a
Szent Máté Alapítvány kiadványa
2243 Kóka, Kossuth Lajos u. 63. 
www.kokaiplebania.hu 
Miklós Zalán atya Tel.: 06/30/329-9413
Rada Anna: Tel.: 06/30/619-7529
______________________________________________________

2019. május 26. Húsvét 6. vasárnapja XVII. évf. 21. szám
____________________________________________________

Zsoltár válasz:

„Magasztaljanak, Isten, a népek, - minden nemzet áldjon téged.”


SZENTLECKE:
Jel 21, 10-14. 22-23

Egy angyal megmutatta nekem a mennyből, az Istentől alászállt szent várost.

  János apostol így beszél látomásában a megdicsőült Egyházról:

  A hét angyal egyike lélekben elvitt egy magas hegyre, és ott megmutatta nekem a mennyből, az Istentől alászállt szent várost, Jeruzsálemet. Isten dicsőségét sugározta. Ragyogott, mint a drágakő, mint a kristálytiszta jáspis.

  A városnak széles, magas fala volt, rajta tizenkét kapu. A kapuk fölött tizenkét angyal. A kapukra nevek voltak vésve, mégpedig Izrael fiai tizenkét törzsének a neve. Keleten három kapu volt, északon három kapu, délen három kapu, és nyugaton három kapu. A város falának tizenkét alapköve volt, rajtuk a Bárány tizenkét apostolának tizenkét neve.

  De templomot nem láttam benne, mert a Mindenható, az Úr, az Isten és a Bárány a temploma. A városnak nincs szüksége sem napra, sem holdra, hogy világítsanak, mert az Isten dicsősége ragyogja be, világossága pedig a Bárány.


EVANGÉLIUM
: Jn 14, 23-29

A Szentlélek megtanít titeket mindenre, amit mondtam nektek.   

  Abban az időben Jézus ezt mondta tanítványainak:

  ,,Aki szeret engem, megtartja tanításomat, Atyám is szeretni fogja őt, hozzá megyünk, és lakóhelyet veszünk nála.

  Aki nem szeret, az nem tartja meg tanításomat. A tanítás pedig, amelyet hallotok, nem az enyém, hanem az Atyáé, aki engem küldött.

  Ezeket akartam nektek elmondani, amíg veletek vagyok. S a Vigasztaló, a Szentlélek, akit majd a nevemben küld az Atya, megtanít titeket mindenre, és eszetekbe juttat mindent, amit mondtam nektek. Békességet hagyok rátok. Az én békémet adom nektek. Nem úgy adom, ahogy a világ adja nektek.

  Ne nyugtalankodjék szívetek, és ne csüggedjen. Hiszen hallottátok, hogy azt mondtam: Elmegyek, de visszajövök hozzátok. Ha szeretnétek, örülnétek annak, hogy az Atyához megyek, mert az Atya nagyobb nálam.

  Előre megmondtam nektek, mielőtt megtörténnék, hogy ha majd bekövetkezik, higgyetek.''

 

Meghívott előadók  (folytatás)

LENDVAI ZOLTÁN:

            Lendvai Zoltán az esztergomi ferences gimnáziumban járt, s ott látott először gördeszkát. Ugyanakkor ott tört össze benne a régi, klasszikus papkép. Addig úgy képzelte, nem is evilági figurák, hanem elvarázsolt alakok. Tanárai azonban óriási humorérzékkel és bölcsességgel megáldott papok voltak, akik szavára nem lehetett nem odafigyelni. Pappá végül huszonhat éves korában, 1991-ben szentelték. Már a győri főiskolás évei során kiment a játszóterekre, és egy-egy erőkézenállással kezdte a rendhagyó evangelizációját.
            Az ötvenhárom éves, népszerű lelkipásztor huszonegy éve plébános Rédicsen. Tizenkét Zala megyei település tartozik a plébániájához. Előtte Körmenden volt káplán három évig, szintén három évig pedig Szombathelyen prefektus, kórházlelkész. Gördülő tudományát a Jóistennek és az örökölt géneknek tulajdonítja. Egyik nagyapja hetvenévesen még tekebajnokságokat nyert, édesapja országos bajnok volt százméteres futásban. 

            Az evangelizációt nem mindennapi módon – tulajdonképpen Néri Szent Fülöp és Bosco Szent János példáján át játékosan – megvalósító, a gyerekek figyelmét pillanatok alatt felhívni és jó darabig lekötni képes gördeszkás pap megjegyezte, a játék a leggyorsabb és legmélyebben szántó pedagógiai eszköz.  

            A jó géneknek hála olyan lazák az izmaim, hogy én csak keresztvetéssel szoktam bemelegíteni. Egyébként minden pap sportol: lovagolunk a szavakon, úszunk a munkában, néha elvetjük a sulykot. A hálóra (internet) – ami egyébként veszélyesebb, mint a gördeszka – azért merészkedem fel, mert ha az összes gyerek ott lóg, akkor a papnak mint jó pókpapának kell vigyázni a kis pókokra”

HOLLÓ ANDRÁS:

             „Amikor ott feküdtem az autó kereke előtt, az első gondolatom az volt: Uram, innen csak teveled. Azért ez nem egy általános emberi reakció egy ilyen szituációban. Az valami találkozás kellett legyen”

            Két gyermek édesapja. Eredetileg kertészmérnökként végzett, majd tánctanár lett. Elvégezte a teológiát is, de igazi megtérése csak egy tragikus motorbaleset után következett el, amely kerekesszékbe kényszerítette. Most táncot tanít, hitoktat és előadásokat tart Istenkapcsolatról, férfi és női szerepekről és Isten személyes szeretetéről.

 

Nyugtalan a mi szívünk, amíg meg nem nyugszik Benned, Istenünk. - mondja Szent Ágoston.

Szívünk nyughatatlanságát értékes kincsek utáni vadászattal lehet összehasonlítani. Különböző módon érezzük magunkban a vágyat a feltétlen szeretet, az igazi jóság és a végső kérdéseink iránti a válaszra. Krisztusban Isten eljött, hogy nekünk adja magát. Ő az, aki után igazán vágyódunk; Ő a legfőbb jó számunkra. Ebben az imádságos pillanatban tudatosítsuk magunkban barátságának kegyelmét és szívünket nyissuk meg szeretetének, hogy elmélyítsük Jézussal kötött barátságunkat.

Krisztusban megtapasztaltuk Isten szeretetének lenyűgöző hűségét. Kegyelme által fölfedezzük, hogy életünk végtelen érték az Atya szemében. Tanításában fölismerjük a bölcsességet, amely által biztos sziklára építhetjük életünket. Kegyelmében erőt kapunk, hogy növekedjünk a szeretetben és az életszentségben. Ezzel az erővel építhetünk igazi jövőt magunknak, és teljesíthetjük az életszentségre szóló hivatásunkat. Azonban készeknek kell lennünk minden mást elhagyni, hogy valóban birtokolhassuk az igazi kincset. Mindent el kell hagynunk, ami hamis biztonságérzetet ad, és kísért egy Isten nélküli életre.

Lelki életünk munkája, hogy kibontsuk ezt a kincset. Isten kegyelmével együtt kell működnöm, hogy valóban megszerezzem ezt a kincset. A hit megerősítése, a remény és a felebaráti szeretetet segít nekünk napról-napra felfedezni és jobban megélni ezt a gazdagságot. Lemondásaink és önmegtartóztatásaink segítenek megszabadulni a földi külsőségektől és felnevelni bennünk az új embert. Kincsünk sokáig megmarad és gazdagítja az életünket, ha nagylelkűen megéljük a szeretetet.

Ennek nagyszerű kifejeződése lehet, ha igyekszünk mindannyian részt venni Egyházmegyei Találkozónkon, akár a szervezésben nyújtott segítséggel, akár résztvevőként.

VÁRUNK MINDANNYIATOKAT NAGY SZERETETTEL!

 

Mária formál

Ma Krisztus kifejezetten azt kéri tőletek, hogy fogadjátok be Máriát a "házatokba", fogadjátok Őt értékeitek közé, hogy megtanuljátok Tőle az odahallgatás belső készségét, azt az alázatos és nagylelkű magatartást, amely annyira jellemző volt Rá, aki elsőként lett Isten munkatársa az üdvösség művében. Ő az, aki a maga anyai szolgálatával nevel és formál benneteket mindaddig, amíg Krisztus teljesen ki nem alakul bennetek.

II. János Pál pápa breviáriuma


SZENTMISÉK  MÁJUS  27 –  JÚNIUS  02

28. Kedd: 18:00 Viola utcai lakosok élő és elhunyt tagjaiért; 

31. Péntek: 18:00 Ballagó óvodásokért;

1. Szombat: 18:30 Orbán Vincéné Pozsgai Julianna lelki üdvéért;

2. Vasárnap: 9:00 Elsőáldozókért;        

                               URUNK MENNYBEMENETELE – ELSŐÁLDOZÁS

                               ELSŐVASÁRNAP - SZENTSÉGIMÁDÁS
______________________________________________________

Ma: Tömegtájékoztatási világnap és Hősök napja van.
______________________________________________________

A keddi szentségimádásokat 2019. június 29-én, a Kókán megrendezésre kerülő XV. Váci Egyházmegyei Találkozóért ajánljuk fel. E rendezvényre sok-sok süteményt várunk és kérünk, CSAK ÉS KIZÁRÓLAG SZÁRAZ SÜTEMÉNYEKET ÉS DOBOZBAN!   
______________________________________________________

Házasságot kötött:

            Szűcs Zoltán - László Zsuzsanna

                                               Isten áldása kísérje kezdődő közös életüket! 
______________________________________________________

Buszos zarándoklatot szervezünk Vácra, június 22-én, Bógár Zsolt diakónus atya papszentelésére.

Jelentkezni: Varró János Akácfa u. 15. a részvételi díj /1.500.- Ft./ befizetésével.
______________________________________________________

Egyházunk új tagja:

                Benkovics Miklós és Oláh Erzsébet: Viktória nevű gyermeke.
______________________________________________________

Elhunyt:   Puskás István, Béke u. 10.

Adj Uram örök nyugodalmat neki!

52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus
 nap
 óra
 perc
 másodperc

  Ahogyan mi látjuk

  Egyházközségünk életében vagy a nagyvilágban történt események beszámolói, kommentárjai.

  Hírlevelek

  Hétről hétre nyomtatott formában is megjelenő, Egyházközségünk hirdetményeit tartalmazó hírlevél.

  Gondolatok, imák, prédikációk

  Gondolatok, imák, prédikációk írott és hanganyag formájában.

Bepillantás egyházközségünk életébe

2020 Gyerek Táb...
Úrnapja 2013
Zalán atya és a...
Búcsú 2012
2020 Gyerek Táb...

Plébánia irodai nyitvatartása

Hétfő: -
Kedd: -
Szerda: -
Csütörtök:  -
Péntek: -

 

Miserend

Kedd: 18:00 óra
Péntek: 18:00 óra
Szombat: 18:30 óra
Vasárnap:  11:00 óra

Elérhetőség

Kozsuch Zsolt Tel.: 06/30/434-9237

Szentmiséket továbbra is a sekrestyében lehet íratni.

Temetéssel kapcsolatos ügyintézés: Konczné Marika 06-30-422-7364
info@kokaiplebania.hu


2243 Kóka, Kossuth Lajos u. 63.

 
© 2021 Kókai Egyházközség honlapja