SZERETETTEL KÖSZÖNTJÜK

A KÓKAI SZENT MÁTÉ PLÉBÁNIA OLDALÁN!

 

 

"Tegyetek tanítvánnyá minden népet!"

 

 

 

A Kókai Római Katolikus Plébánia és a
Szent Máté Alapítvány kiadványa
2243 Kóka, Kossuth Lajos u. 63. 
www.kokaiplebania.hu 
Miklós Zalán atya Tel.: 06/30/329-9413
Rada Anna: Tel.: 06/30/619-7529
______________________________________________________

2019. január 13. Urunk megkeresztelkedése XVII. évf. 02. szám
____________________________________________________

Zsoltár válasz:

„Áldja meg Isten az ő népét, - adjon neki békességet.”


SZENTLECKE:
ApCsel 10, 34-38

Az Úr fölkente őt Szentlélekkel.

Kornéliusz (százados) házában Péter szólásra nyitotta ajkát, és ezeket mondta: ,,Valóban el kell ismernem, hogy Isten nem személyválogató. Mindenki kedves előtte, bármely néphez tartozik is, aki féli őt és az igazságot cselekszi. Isten a tanítást Izrael fiainak adta, és a béke örömhírét hirdette Jézus által. Ő a mindenség Ura.

            Ti tudjátok, hogy mi minden történt Galileától egész Judeáig attól kezdve, hogy János hirdette a keresztséget: Hogyan kente fel az Isten a názáreti Jézust Szentlélekkel és hatalommal. Ő pedig, amerre csak járt, jótetteket vitt végbe, és meggyógyított minden ördögtől megszállottat, mert vele volt az Isten.''

 


EVANGÉLIUM:
Lk 3, 15-16. 21-22

Amikor Jézus megkeresztelkedett és imádkozott, megnyílt az ég.

  Abban az időben:

  A nép feszülten várakozott. Mindnyájan azon töprengtek magukban, vajon nem János-e a Krisztus. Ezért János így szólt hozzájuk: ,,Én csak vízzel keresztellek benneteket. De eljön, aki hatalmasabb nálam, akinek saruszíját sem vagyok méltó megoldani. Ő majd Szentlélekkel és tűzzel fog titeket megkeresztelni.

  Ekkor történt, hogy amikor a nép keresztelkedni ment, Jézus is megkeresztelkedett. Miközben imádkozott, megnyílt az ég, és a Szentlélek leszállt rá látható alakban, mint egy galamb. Szózat is hallatszott az égből: ,,Te vagy az én szeretett Fiam, benned telik kedvem.''

 

Az újév

Az újév elején mindenki mindenkinek „Boldog Új Évet!” kíván. Ez így van rendjén. Megszoktuk, hogy ezt kell mondani. Mitől lesz boldog az új esztendő? Természetesen attól, ha az ember boldog benne. Ahogyan nemrég olvastam egy közösségi portálon: „Nem az új év kell boldog legyen, hanem az ember!” És a boldogságunk rajtunk (is) múlik; sőt!

Új év első heteiben olvassuk Jézusnak a nyolc boldogságról szóló tanítását, melyet sokszor nem tudunk értelmezni, vagy amelyet egészen másként akarunk látni.

Ha bármelyikünk is abból indul ki, hogy a nyolc boldogságot rögtön önmagunkra vonatkoztatjuk, akkor nem fogjuk megérteni azok értelmét. Nem önmagunkból kell ugyanis kiindulnunk! Inkább onnan érdemes elindulnunk, hogy a nyolc boldogságban Jézus mindenekelőtt önmagáról beszél.

A boldogságok, amelyekkel a hegyi beszédet kezdte, őbenne valósultak meg. Tehát e boldogságok csak Jézus életét szemlélve érthetők meg, illetve csak rajta keresztül válnak útmutatásokká számunkra.

 

A nyolc boldogságot a mai életre lefordítva talán nincs is találóbb megfogalmazás, mint amit Gyökössy Endre református pasztorál-pszichológus, lelkipásztor elmélkedésében találunk:

Boldogok, akik tudják, miért élnek, mert akkor azt is megtudják majd, hogyan éljenek.

Boldogok, akik összhangban vannak önmagukkal, mert nem kell szüntelenül azt tenniük, amit mindenki tesz.

Boldogok, akik csodálkoznak ott is, ahol mások közömbösek, mert örömteli lesz az életük.

Boldogok, akik meg tudják különböztetni a hegyet a vakondtúrástól, mert sok zavartól kímélik meg magukat.

Boldogok, akik észreveszik egy diófában a bölcsőt, az asztalt és a koporsót, és mindháromban a diófát, mert nemcsak néznek, hanem látnak is.

Boldogok, akik lenni is tudnak, nemcsak tenni, mert megcsendesül a csöndjük, és titkok tudóivá válnak. Leborulók és nem kiborulók többé.

Boldogok, akik tudnak elhallgatni és meghallgatni, mert sok barátot kapnak ajándékba, és nem lesznek magányosak.

Boldogok, akik komolyan tudják venni a kis dolgokat és békésen a nagy eseményeket, mert messzire jutnak az életben.

Boldogok, akik gondolkodnak, mielőtt cselekednének és imádkoznak, mielőtt gondolkodnának, mert kevesebb csalódás éri őket…

Ezt a boldogságot kívánok minden kedves testvérem számára. Az ünnepek alkalmával nagyon megleptetek, elhalmoztatok szeretetetek külső jeleivel. Engedjük, hát, hogy Istenünk is meglepjen minket egymás boldogságának munkálásában. Akkor nem csak az év lesz boldog, hanem benne mi magunk is. Adja Isten, hogy így legyen. :)

 

HIMNUSZ

Az Úrral János vízbe lép
és végez szent keresztelést;
ki által minden létesült
Jordán habjában megmerült.

Kit tiszta Szűznek méhe szült,
ily tisztulásra nem szorult,
nem önmagáért jött ide,
világunk bűnét mossa le.

Elhangzik Atyja szózata,
ez itt az ő kedvelt Fia,
s a Lélek mennyekből alá
galamb alakban száll reá.

Az égi szó s jelkép alatt
titok, mely mindent meghalad,
az Egyház üdvét megnyitó
Isten, ki hármas egy való.

Dicsőség néked, Krisztusunk,
igazság, életünk, utunk,
kiről Atyád s a Lélek ad
ragyogva mennyből vallomást.

Ámen. 


 

"Ha azt elérhetnénk, hogy a családok az Isten szándéka szerinti hivatásukat betöltenék, ezzel az emberiséget és a társadalmat menthetnénk meg."

Kolping Adolf  

 

SZENTMISÉK  JANUÁR  14 –  JANUÁR  20

15. Kedd:     18:00     NINCS SZENTMISE!!!!  

18. Péntek: 18:00  Ifjúságunkért;

19. Szombat: 18:30 Keczöl Lajos, felesége Gáspár Erzsébet és fiuk Lajos lelki üdvéért; 

                             Lovass László halálának 6. évfordulójára, Lovass Pálné született
                          
                             Varró Rozália halálának 1. évfordulójára és a Horváth család elhunytjaiért;

                             Tóth Józsefné Káplár Ilona halálának 8. napjára;

20. Vasárnap: 9:00 Szabó István és nagyszülők lelki üdvéért,

                            Szabó János és felesége Varró Mária, valamint fiuk János és lányuk Mária lelki üdvéért;

__________________________________________________________________

- Gyónási lehetőség vasár- és ünnepnapokon kivéve (Karácsony, Újév, Húsvét, Pünkösd, Úrnapja) a szentmise előtt 8:30-8:50-ig.
__________________________________________________________________

- Keddenként a szentmise után csendes szentségimádást tartunk.
__________________________________________________________________

- 15-én /kedd/ nem lesz szentmise!!
__________________________________________________________________

- 20-án: 15 órakor Kongregációs imaóra lesz.
__________________________________________________________________

-  Házszentelések a hónap folyamán /27-ig/ igény szerint, szombaton és vasárnap 14 órától.
Szándékot a sekrestyében lehet jelezni / név, cím, telefonszám/.
__________________________________________________________________

PLÉBÁNIA IRODAI NYITVA TARTÁSA: Hétfő: 8.00-12.00 és 15.00-17.00; 
                                                              Kedd: 8.00-12.00;             
                                                              Szerda: 8.00-12 .00 és 14.00-18.00;
                                                              Csütörtök: 8.00-12.00 óra között.
__________________________________________________________________

- Elhunyt:

            Tóth Józsefné Káplár Ilona, Kossuth Lajos u. 63.

Adj Uram örök nyugodalmat neki!

52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus
 nap
 óra
 perc
 másodperc

  Ahogyan mi látjuk

  Egyházközségünk életében vagy a nagyvilágban történt események beszámolói, kommentárjai.

  Hírlevelek

  Hétről hétre nyomtatott formában is megjelenő, Egyházközségünk hirdetményeit tartalmazó hírlevél.

  Gondolatok, imák, prédikációk

  Gondolatok, imák, prédikációk írott és hanganyag formájában.

Bepillantás egyházközségünk életébe

2020 Gyerek Táb...
Búcsú 2012
2020 Gyerek Táb...
2020 Gyerek Táb...
Búcsú 2013

Plébánia irodai nyitvatartása

Hétfő: -
Kedd: -
Szerda: -
Csütörtök:  -
Péntek: -

 

Miserend

Kedd: 18:00 óra
Péntek: 18:00 óra
Szombat: 18:30 óra
Vasárnap:  11:00 óra

Elérhetőség

Kozsuch Zsolt Tel.: 06/30/434-9237

Szentmiséket továbbra is a sekrestyében lehet íratni.

Temetéssel kapcsolatos ügyintézés: Konczné Marika 06-30-422-7364
info@kokaiplebania.hu


2243 Kóka, Kossuth Lajos u. 63.

 
© 2021 Kókai Egyházközség honlapja