SZERETETTEL KÖSZÖNTJÜK

A KÓKAI SZENT MÁTÉ PLÉBÁNIA OLDALÁN!

 

 

"Tegyetek tanítvánnyá minden népet!"

 

 

 

A Kókai Római Katolikus Plébánia és a
Szent Máté Alapítvány kiadványa
2243 Kóka, Kossuth Lajos u. 63. 
www.kokaiplebania.hu 
Miklós Zalán atya Tel.: 06/30/329-9413
Rada Anna: Tel.: 06/30/619-7529
______________________________________________________

2019. január 06. Urunk megjelenése, Vízkereszt XVII. évf. 01. szám
____________________________________________________

 Zsoltár válasz:

„Hódoljon előtted, Istenem, - a föld minden nemzete!”

____________________________________________________


EVANGÉLIUM:
Mt 2, 1-12

Keletről jöttünk -- imádni a Királyt

  Amikor Heródes király idejében Jézus megszületett a judeai Betlehemben, íme, napkeletről bölcsek jöttek Jeruzsálembe, és tudakolták: ,,Hol van a zsidók újszülött királya? Láttuk csillagát napkeleten, és eljöttünk, hogy hódoljunk előtte.'' Meghallotta ezt Heródes király és megrémült, s vele egész Jeruzsálem. Összehívatta a főpapokat és a nép írástudóit, és megkérdezte tőlük, hogy hol kell születnie a Messiásnak. Azok így válaszoltak:

     ,,A judeai Betlehemben, mert ezt írja a próféta:

     Te, Betlehem, Juda földje,

     bizony nem vagy a legkisebb Juda nemzetségei között,

     mert belőled jő ki a fejedelem,

     aki pásztora lesz népemnek, Izraelnek.''

  Erre Heródes titokban magához hívatta a bölcseket, és pontosan megtudakolta tőlük a csillag megjelenésének idejét. Aztán ezzel küldte őket Betlehembe: ,,Menjetek, tudakozódjatok szorgalmasan a gyermek felől, és ha megtaláljátok, jelentsétek nekem. Én is elmegyek, hogy hódoljak előtte!'' Ők pedig, miután meghallgatták a királyt, elindultak. És lám, a csillag, amelyet napkeleten láttak, előttük járt, míg meg nem állapodott a ház fölött, ahol a Gyermek volt. A csillagot meglátva nagyon megörültek. Bementek a házba, és ott látták a Gyermeket anyjával, Máriával. Földre borulva hódoltak előtte, majd kinyitották kincseszsákjaikat, és ajándékokat adtak neki: aranyat, tömjént és mirhát.

  Mivel álmukban utasítást kaptak, hogy ne menjenek vissza Heródeshez, más úton tértek vissza országukba.

 

Mindenható Istenünk!

Meghatott lélekkel lépjük át az új esztendő küszöbét. Alázattal fogadjuk kezedből ezt az új évet. Nekünk adtad, hogy nemesebbé, boldogabbá és szentebbé tegyük benne az életünket, szeretetet és békét sugározzunk embertársaink, különösen környezetünk szívébe. Ha gyarló erőnket tekintjük, s eddigi hanyagságainkat nézzük, csüggetegen s bátortalanul indulunk az új évnek. De bízunk szent kegyelmedben, s ab­ban, hogy megerősítesz minket vállalkozásunkban, felfokozod gyenge erőnket, s megsegítesz jó szándékunkban és diadalra segíted küzdel­meinket.

Nem látjuk a jövőt, s nem tudjuk, mit hoz a holnap? Bizalommal helyezzük kezedbe életünket, testünk épségét, lelkünk tisztaságát, szellemi és anyagi javainkat, s gondviselő szeretetedben remélve kezd­jük életünk megszentelésének munkáját.

Legyen mindig úgy, ahogyan Te akarod. Éltünk végét Reád bízzuk, egészségünket is bármikor elveheted, földi javainkban kárt szenvedhetünk, lehetünk szegények, vagy betegek, - legyen meg a te szent akaratod. Csak arra kérünk, meg ne vond tőlünk irgalmadat, adj alkalmat bűnbánatra, s adj állhatatosságot megpróbáltatásaink elvise­lésére.

Jézus szent nevében kezdjük meg az új évet. Jézus nevében bátran indulunk előre. Vállunkra véve keresztünket, mint Jézus, boldogan visszük, mint Jézus. S ha elesünk a teher súlya alatt, nem esünk kétségbe, Jézus nevében újra felkelünk, s folytatjuk tövises életútunkat. Érhet csapás, betegség, ármánykodás, irigység, szeretet-lenség, gyűlölet, - Veled mindent elbírunk, s boldogan elviselünk.

Szeretjük az életet, mert Jézust utánozhatjuk. Örülünk az életnek, mert Jézust szerethetjük. Minden áldozatra készek vagyunk, hogy Jézus a miénk lehessen, s tőle soha el ne szakítson semmi és senki.

Istenem! Áldj meg utunk kezdetén! Légy vezérünk életünk sötét szakaszaiban, vezess minket haza, ha eltévelyedtünk, emelj fel, ha eles­tünk, gyógyítsd meg, ha betegség ér, vigasztalj, ha szenvedünk, légy velünk, ha örvendezünk, fenyíts meg, ha rossz útra térünk, védj a veszélyben, állj mellettünk halálunk óráján.

Áldjon meg minket családunkkal, szeretteinkkel, s minden emberrel együtt az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Ámen. 

Szeráfí Lángok, 98. o. 

 

A hallgatás értéke

"Uram, állíts szájam elé őrséget,
és ajkam kapujához rendelj védelmet"  (Zsolt 140,3)

A hallgatás szelídség,
amikor nem szólsz, ha bántanak,
amikor nem keresed a magad igazát,
amikor hagyod, hogy Isten védelmezzen téged.
a hallgatás szelídség.  

A hallgatás irgalom,
amikor nem feded fel testvéreid hibáit;
amikor készségesen megbocsátasz anélkül,
hogy a történteket felemlegetnéd,
amikor nem ítélsz, hanem imádkozol,
a hallgatás irgalom.

A hallgatás türelem,
amikor zúgolódás nélkül fogadod a szenvedést,
amikor nem keresel emberi vigaszt,
amikor nem aggódsz, hanem türelmesen várod,
hogy "a mag" kicsírázzék,
a hallgatás türelem.

A hallgatás alázat,
amikor nincs versengés,
amikor belátod, hogy a másik jobb nálad,
amikor hagyod, hogy testvéreid kibontakozzanak,
növekedjenek és érlelődjenek,
amikor örvendezve mindent elhagysz az Úrért,
amikor cselekedeteidet félreértik,
amikor másoknak hagyod a vállalkozás dicsőségét,
a hallgatás alázat.

A hallgatás hit,
amikor nyugodtan vársz, mert tudod, hogy az Úr fog cselekedni,
amikor lemondasz a világról, hogy az Úrral lehess,
amikor nem törődsz azzal, hogy megértsenek téged,
mert elegendő neked, hogy az Úr megért,
a hallgatás hit.

A hallgatás imádat,
amikor átkarolod a keresztet, anélkül,
hogy megkérdeznéd: "Miért?"
a hallgatás imádat.
"Jézus hallgatott" (Mt 26,63)

Teréz Anya 

 

Isten ránk bízta a teremtő erőt.

Isten ránk bízta a teremtő erőt, merem-e azt használni hittel, reménnyel? Szépnek látom Isten adta drága szülőföldemet? Azt, ami érték nekem, örömmel meg merem-e osztani gyermekeimmel?

Böjte Csaba gondolatai

 

SZENTMISÉK  JANUÁR  07 –  JANUÁR  13

8. Kedd: 18:00  Petőfi utcai lakosok élő és elhunyt tagjaiért; 

11. Péntek: 18:00  Pincesor utcai lakosok élő és elhunyt tagjaiért; 

12. Szombat: 18:30 Keczöl Lajos halálának 10. évfordulójára;

13. Vasárnap: 9:00 Rosa Mystica Szent Szűz tiszteletére - Pincesor utcai imacsoport mondatja;

__________________________________________________________________

- Gyónási lehetőség vasár- és ünnepnapokon kivéve (Karácsony, Újév, Húsvét, Pünkösd, Úrnapja) a szentmise előtt 8:30-8:50-ig.
__________________________________________________________________

- Keddenként a szentmise után csendes szentségimádást tartunk.
__________________________________________________________________

- 20-án: 15 órakor Kongregációs imaóra lesz.
__________________________________________________________________

- Tájékoztató a Templomi Hírlevéllel kapcsolatban.         

     Lapzárta minden kedden este, a szentmise után - a legközelebbi vasárnaptól kezdődő hétre -, fénymásolás szerdai nap történik! Aki miseszándékot szeretne íratni, kérjük, kedd estig jelezze, mert csak akkor lesz olvasható az újságban.
__________________________________________________________________

- Elhunyt:

            Holló Jánosné Végh Margit Zöldfa u. 51.

Adj Uram örök nyugodalmat neki!

52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus
 nap
 óra
 perc
 másodperc

  Ahogyan mi látjuk

  Egyházközségünk életében vagy a nagyvilágban történt események beszámolói, kommentárjai.

  Hírlevelek

  Hétről hétre nyomtatott formában is megjelenő, Egyházközségünk hirdetményeit tartalmazó hírlevél.

  Gondolatok, imák, prédikációk

  Gondolatok, imák, prédikációk írott és hanganyag formájában.

Bepillantás egyházközségünk életébe

Fallóskút 2012....
2020 Gyerek Táb...
2020 Gyerek Táb...
Úr napja 2014
Zalán atya kösz...

Plébánia irodai nyitvatartása

Hétfő: -
Kedd: -
Szerda: -
Csütörtök:  -
Péntek: -

 

Miserend

Kedd: 18:00 óra
Péntek: 18:00 óra
Szombat: 18:30 óra
Vasárnap:  11:00 óra

Elérhetőség

Kozsuch Zsolt Tel.: 06/30/434-9237

Szentmiséket továbbra is a sekrestyében lehet íratni.

Temetéssel kapcsolatos ügyintézés: Konczné Marika 06-30-422-7364
info@kokaiplebania.hu


2243 Kóka, Kossuth Lajos u. 63.

 
© 2021 Kókai Egyházközség honlapja